ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drunkenness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drunkenness*, -drunkenness-

drunkenness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drunkenness (n.) ความมึนเมา
English-Thai: Nontri Dictionary
drunkenness(n) ความเมาเหล้า,ความมึนเมา,ความขี้เหล้าเมายา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมึนเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมามาย
ความมึนเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมา
ความเมา (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา
ความเมามาย (n.) drunkenness See also: intoxication, tipsiness Syn. ความเมา, ความมึนเมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today is the first day in a month without a single act of public drunkenness at McKinley High!นี่เป็นวันแรก ในรอบเดือนที่ไม่มีนักเรียน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
They get drunk, and drunkenness leads to bad form.พวกเขาจะเมา และความมึนเมาจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เลวร้าย
If this man, say, dies of drunkenness is it our fault?ถ้าหมอนี่ตายเพราะเมาเหล้า เราผิดด้วยเหรอ
DUIs, minor assaults, public drunkenness.DUIs,ผู้เยาว์ที่ถูกทำร้าย ,เมาในที่สาธารณะ
B,she is all about wild hair dye,flatulence,nose picking,spitting, explosive vomiting,Occasional random sex,and more than occasional drunkenness.ข้อบี เธอย้อมผม ท้องอืด แคะจมูก ถ่มน้ำลาย ระเบิดอ้วก บางครั้งก็สุ่มเพศ แถมยังขี้เมา
Public drunkenness, all it says.มวลชนคนติดเหล้าทั้งหมด ให้ปากคำว่า
I... I hired you a year ago, despite your drunkenness!ข้าว่าจ้างเจ้าเป็นปีๆ โดยไม่สนความขี้เหล้าเมายาของพวกเจ้า

drunkenness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[, tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P)
酔態[すいたい, suitai] (n) drunkenness; intoxication
酩酊[めいてい, meitei] (n,vs,adj-no) drunkenness; intoxication

drunkenness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การติดสุรา[n. exp.] (kān tit sur) EN: alcoholic ; drunkenness FR: dépendance à l'alcool [m] ; alcoolisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drunkenness
Back to top