ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

socialize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *socialize*, -socialize-

socialize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
socialize (vi.) คบหาสมาคม See also: พบปะผู้คน Syn. be friendly, fraternize
socialize (vt.) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม Syn. civilize, teach manners
socialize (vt.) ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
socialized medicineการแพทย์ที่จัดโดยสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าสังคม (v.) socialize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Part of Logan's plan... to try and socialize these things?ส่วนนึงในแผนโลแกน... ที่จะทำให้พวกนี้เชื่องหรือเปล่า?
I told you, I don't socialize with my patients.ผมบอกคุณแล้วไง ผมไม่สังคมกับ คนไข้ของผม
I'll socialize with whomever I please.ฉันจะคบกับใครก็ได้ที่ฉันต้องการ
We could use chopsticks and drop an endless variety of things on our clothes, I'm sorry, I prefer not to socialize with students,เราจะใช้ตะเกียบและทิ้งอะไรอีกมามายบนเสื้อของเรา ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ยุ่งกับนักเรียน
If you don't socialize it within the first few days, it's never gonna be able to live with humans.ถ้านายไม่ได้รับสอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม ในช่วงแรก มันจะเป็นเรื่องยาก ที่จะใช้ชีวิตกับมนุษย์
We don't socialize much.เราไม่ได้คบหาสมาคมกันมากนัก
How do you socialize with him?ทำไมคุณแน่ใจว่าจะติดต่อเขาได้
Well,I wouldn't bother with me,seriously, because I wouldn't even socialize with anyone remotely related to my job.ฉันไม่ได้กวนใจฉันนะ กับฉัน... จริง ๆ เพราะว่าฉันไม่เคยมีความสัมพันธ์ กับใครก็ตามที่ทำงานด้วยกัน
It's such a bummer, too, because one of the things I love about first class is the opportunity to really socialize and rub elbows with people that are, you know, like-minded, and not the rabble.มันก็น่าผิดหวังเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างนึงที่ผมชอบ เกี่ยวกับเฟิร์สคลาส คือโอกาสที่จะได้เจอคนสังคมเดียวกัน
We didn't socialize outside of work, but, uh, well, we were all devastated when we heard.เราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องอื่น นอกจากเรื่องงาน แต่เอ่อ... เราทั้งหมดรู้สึกสูญเสีย ตอนที่รู้เรื่อง
I don't usually socialize with cops.ปรกติแล้ว ผมไม่สุงสิงกับพวกตำรวจ
I am unfit to socialize with your classy gay boyfriend.ผมเข้ากับเพื่อนเกย์ของคุณไม่ได้จริงๆ

socialize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, 周旋] mix with other people; socialize; deal with; contend with

socialize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระสุงกระสิง[v.] (krasungkras) EN: associate with ; mix with ; socialize FR:
สร้างมิตร[v. exp.] (sāng mit) EN: make friends ; socialize FR: se faire des amis
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า socialize
Back to top