ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plump

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plump*, -plump-

plump ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plump (adj.) ท้วม See also: จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วนท้วน, สมบูรณ์ Syn. chubby, obese Ops. thin
plump (vi.) อ้วนขึ้น See also: จ้ำม่ำขึ้น, กลมขึ้น Ops. fatten
plump (vt.) ทำให้อ้วน See also: ทำให้จ้ำม่ำ, ทำให้กลมขึ้น Ops. fatten
plump (vi.) ตกอย่างแรงทันที See also: ทิ้งตัวลงอย่างแรง Syn. drop, plop
plump (vt.) ทำให้ตกอย่างแรงทันที
plump (n.) การตกลงฮวบ
plump (n.) เสียงตกลงมาดังฮวบ
plump (adv.) อย่างฉับพลันและรุนแรง
plump (adv.) อย่างกระทบโดยตรง
plump (adj.) ตรงไปตรงมา Syn. blunt, direct
plump against (phrv.) ตกฮวบ
plump down (phrv.) กระแทกนั่งลง
plump down (phrv.) กระแทกลงมา Syn. plank down, plonk down, plunk down
plump down (phrv.) จ่าย(เงิน)แล้ว Syn. plank down, plank out, plonk down
plump for (phrv.) ออกเสียงเลือก Syn. plunk for
plump out (phrv.) ทำให้อ้วนขึ้น See also: ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น Syn. fill out, flesh out
plump out (phrv.) อ้วนขึ้น Syn. fatten out, flesh out
plump up (phrv.) ตบ See also: ฟาด Syn. fluff up, shake up
plumpness (n.) ความอวบอ้วน Syn. fatness
English-Thai: HOPE Dictionary
plump(พลัมพฺ) adj.,v. (กลายเป็น,ทำให้) จ้ำม่ำ,มีเนื้อ,ค่อนข้างอ้วน, See also: plumpness n. vi. ตกลงมาฮวบ,พูดโพล่ง,โผล่พรวด,n. การตกลงฮวบ,เสียงตกลงมาฮวบ adj. โดยตรง,ทื่อ ๆ ,โผงผาง
English-Thai: Nontri Dictionary
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุ้ยนุ้ย (adj.) plump See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round
นุ้ย (adj.) plump See also: chubby, fat Syn. อ้วน, อวบ, ตุ้ยนุ้ย
อ้วนท้วน (adj.) plump See also: corpulent, fat, fleshy, chubby, rotund Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน
อวบอ้วน (adj.) plump See also: chubby Syn. อวบ, อ้วน
อวบอัด (adj.) plump See also: full, chubby Syn. อวบ, อวบอ้วน
อั๋น (adj.) plump See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
อูม (adj.) plump See also: distended Syn. อวบ
ท้วม (v.) be plump See also: be fat Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน, อวบ, ล่ำ
ท้วมๆ (v.) be plump See also: be full, be round Syn. ท้วม Ops. ผอมแห้ง
มีเนื้อมีหนัง (v.) be plump See also: be corpulent, be fat, be chubby Ops. ผอมแห้ง
อ้วนท้วน (v.) be plump See also: be corpulent, be fat, be fleshy, gain weight, be chubby, be rotund Syn. จ้ำม่ำ, เจ้าเนื้อ, อ้วน
อวบอัด (v.) be plump See also: be chubby Syn. อวบ, อวบอ้วน
อวบอิ่ม (v.) be plump
อึ๋ม (v.) be plump See also: be slightly fat Syn. อวบอั๋น Ops. ผอม, ผอมแห้ง
เต็มความสามารถ (v.) be plump See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round
เต็มไม้เต็มมือ (v.) be plump Syn. อวบอิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก
Lace and satin pressed tight against the plump little bubbles.ดูแนวผ้าที่แนบเนื้อบนเรือนร่างนั่นสิ
So okay we've used up all the desperate people there they're all plump and healthy and wealthy.โอเค เราช่วยประชาชนที่ลำบากไปหมดแล้ว ตอนนี้ประชาชนอ้วนท้วนแข็งแรงและอยู่ดีกินดี
WHEN A MOTHER'S FACE GETS ALL PLUMP LIKE YOURS.ถ้าหน้าของแม่เด็กพองได้อย่างคุณ
Such a nice plump frame. Wot's-his-name...ร่างกายก็อวบอ้วน เขาชื่อ'ไรนะ...
He fell in love with your plump body.เขาตกหลุมรักในรูปร่างท้วมของเธอ
Just sitting there, plump and rich for the taking.เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ จากใคร
And they do it so plump little lords like you can enjoy their summer afternoons in peace and comfort.เพื่อลอร์ดตัวน้อยที่อวบอ้วน แบบท่าน จะได้สนุกสนานกับฤดูร้อน อย่างสงบและสบายใจ
When's the last time you took one of those plump bitches out to dinner and didn't sweat them ordering dessert?นายควงสาวสวยอวบอั๋นออกไปเที่ยว ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ โดยที่ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่าย
Hey, Aramis... if you can name me one thing, one single thing... that is more sublime than the feel... of a plump, pink nipple between my lips...อะรามิส บอกข้าสักอย่างสิ ขอสักอย่างที่มันเหนือกว่า การได้ซุกไซ้กับอกอิ่มนิ่มแน่นน่ะ
Make sure your tomatoes are full and plump.เลือกแต่ลูกที่อวบอิ่มเต็มไม้เต็มมือนะค่ะ
Well, perhaps you should come on later, Plumpy.ไว้ลูกค่อยตามมานะ ตุ้ยนุ้ย

plump ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥实[féi shí, ㄈㄟˊ ㄕˊ, 肥实 / 肥實] plump (of fruit); fat (of meat); fertile (of land)
肥美[féi měi, ㄈㄟˊ ㄇㄟˇ, 肥美] fertile; luxuriant; plump; rounded
肥硕[féi shuò, ㄈㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, 肥硕 / 肥碩] fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout
肥厚[féi hòu, ㄈㄟˊ ㄏㄡˋ, 肥厚] plump; fleshy; fertile
丰盈[fēng yíng, ㄈㄥ ˊ, 丰盈 / 豐盈] well-rounded; plump

plump ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat
デクデク;でくでく[, dekudeku ; dekudeku] (adv) (on-mim) plump; fat
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight)
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby
ぽっちゃり[, pocchari] (adv,adv-to) plump; chubbily
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick
ぽってり[, potteri] (adv,vs) plump; fat
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy
むっくり;むくり[, mukkuri ; mukuri] (adv,adv-to,vs) (1) (rising) abruptly; (2) (むっくり only) plump; rotund
むっちり;むちむち;ムチムチ[, mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to,adv,vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous
丸々;丸丸[まるまる, marumaru] (adj-f,vs) (1) plump; rotund; chubby; (adv,adv-to) (2) entirely; completely; wholly; (P)
丸々と太った;丸丸と太った[まるまるとふとった, marumarutofutotta] (adj-f) (See 丸々太った) rotund; plump; chubby
丸々太った;丸丸太った[まるまるふとった, marumarufutotta] (adj-f) rotund; plump; chubby
太め[ふとめ, futome] (n,adj-na) (See 太い・1,目・め・7) having girth; plumpness
太り気味[ふとりぎみ, futorigimi] (adj-no) plump; rather overweight
肉合い;肉合[ししあい;にくあい, shishiai ; nikuai] (n) (See むっちり,肉づき・1) fleshiness; plumpness
膨よか;脹よか[ふくよか, fukuyoka] (adj-na,n) (uk) plump; full; well-rounded
膨らか;脹らか[ふくらか;ほこらか(脹らか), fukuraka ; hokoraka ( fukura ka )] (adj-na) (arch) plump; full; well-rounded
豊満[ほうまん, houman] (adj-na,n) stout; corpulent; plump; voluptuous; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
太る[ふとる, futoru] Thai: อ้วนขึ้น English: to grow fat (stout, plump)

plump ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump FR:
จ้ำม่ำ[adj.] (jammam) EN: plump ; fleshy ; chubby ; pudgy ; plump FR: grassouillet ; potelé
กะเหลาะเปาะ[adj.] (kalǿpǿ ) EN: nice and plump ; nicely rounded FR:
กระปุกหลุก ; กระปุ๊กลุก [adj.] (krapukluk) EN: plump ; chubby ; pudgy FR:
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky FR:
ม่อต้อ[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat FR: trapu ; râblé
นุ้ย[adj.] (nui ) EN: chubby ; plump ; fat FR: enveloppé
พวง[adj.] (phūang) EN: plump ; chubby ; pudgy FR: potelé ; joufflu
พุ่มพวง[adj.] (phumphūang) EN: pretty and plump FR:
ป้อม[adj.] (pǿm) EN: round ; rounded ; plump FR: rond
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ท้วม ; ท้วม ๆ = ท้วมๆ[adj.] (thūam ; thū) EN: plump ; full ; round ; chubby ; stout FR: potelé ; grassouillet ; rondelet
ตุ๊ต๊ะ[adj.] (tuta) EN: ponderous ; chubby ; fat ; plump ; roly-poly FR:
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
อ้วน[adj.] (uan = ūan) EN: fat ; corpulent ; obese ; portly ; fleshy ; stout ; paunchy ; plump ; chubby FR: gros ; gras ; potelé ; grassouillet ; obèse
อ้วนจ้ำม่ำ[adj.] (uan jammam) EN: chubby ; fleshy ; plump FR:
อ้วนท้วน[v.] (uanthūan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund FR:
อ้วนท้วน[adj.] (uanthūan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund ; stout ; well-fed FR:
อวบ[adj.] (ūap) EN: overweight ; plump ; heavy ; obese ; fat ; fleshy FR: potelé ; obèse

plump ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest
unbeholfen; schwerfällig; plump; tapsig; tölpisch {adj} | unbeholfener; schwerfälliger; plumper; tapsiger; tölpischer | am unbeholfensten; am schwerfälligsten; am plumpesten; am tapsigstena; am tölpischstenclumsy | clumsier | clumsiest
Vertraulichkeit {f}; plumpe Vertraulichkeit
Lot {n}plump
Plumpheit {f}plumpness
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest
plump {adj} | plumper | am plumpestenstumpy | stumpier | stumpiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plump
Back to top