ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pier*, -pier-

pier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pier (n.) สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ Syn. quay, wharf
pier (n.) ตอม่อ See also: เสา, เสาสะพาน, เสาค้ำ
pierce (vt.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vi.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vt.) แทง See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง Syn. perforate, puncture, thrust
pierce (vt.) ค้นคว้า See also: ค้นพบ
pierce (vt.) (เสียง, แสง) แทรกผ่าน See also: ส่องผ่าน
pierce (vt.) มีผลกระทบอย่างมาก
pierce through (phrv.) ทิ่มแทง See also: เจาะผ่าน
pierced (adj.) ซึ่งทำให้เป็นรู See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู Syn. punctured
piercing (adj.) (เสียง) แหลมแสบแก้วหู See also: (เสียง) ดังแสบแก้วหู Syn. screeching
piercing (adj.) เฉียบแหลม (สายตา, ปัญญา ฯลฯ) See also: ซึ่งเข้าใจได้เร็ว, ซึ่งรับรู้ได้เร็ว Syn. acute, perceptive
piercing (adj.) เย็นเยียบ See also: หนาวมากๆ, ซึ่งหนาวเหน็บ
piercingly (adv.) กรี๊ดกร๊าด See also: อย่างหนวกหู Syn. loudly
piercingly (adv.) อย่างหนาวเหน็บ See also: อย่างหนาวมาก Syn. bitterly
English-Thai: HOPE Dictionary
pier(เพียร์) n. ตอม่อ,เสาสะพาน,สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ,เขื่อนกันคลื่น,ท่าเรือชนิดยื่นออกไปในน้ำ,เสาค้ำ,ฝาค้ำ,ฝาหรือเสากลางหน้าต่าง.
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
English-Thai: Nontri Dictionary
pier(n) ท่าเรือ,สะพานท่าเรือ,ตอม่อ,เสาสะพาน,เขื่อน
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
piercing fold; diapir; diapiric fold; piercementชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pierpier, ตอม่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนท่า (n.) foot of the pier leading See also: lower steps of a pier leading Syn. ท่า
ทะลวง (v.) pierce See also: penetrate, stab
ทะลุทะลวง (v.) pierce See also: penetrate Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง
ยอก (v.) pierce See also: sting, prick Syn. ทิ่ม, ตำ
เจาะ (v.) pierce See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด
ไช (v.) pierce See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig Syn. ทะลวง, ทิ่ม, ขุด
ทะลุ (v.) pierce through See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through Syn. ทะลุทะลวง
คมเข้ม (adj.) piercing Syn. คมคาย
เฉียบคม (adj.) piercing See also: acute, keen, sharp Syn. แหลมคม
แหลม (adj.) piercing See also: acute, keen, sharp Syn. แหลมคม, เฉียบคม
แหลม (adj.) piercing See also: shrill
กระวาน (n.) Amomum krervanh Pierre
ต้นคงคาเดือด (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นตะไล
ต้นตะไล (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นคงคาเดือด
ต้นตานขโมย (n.) Vatica philastreana Pierre
ตะไล (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นตะไล, ต้นคงคาเดือด
ตานขโมย (n.) Vatica philastreana Pierre Syn. ต้นตานขโมย
หัวเบี้ย (n.) croupier See also: banker Ops. เจ้ามือ
เครื่องถ่ายเอกสาร (n.) photocopier See also: photostat, photocopying machine, duplicator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should have been at the pier an hour ago!เราควรจะไปถึงท่าเรือ เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
After that, I worked on a squid boat in Monterey... then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica... and started doing portraits there for 10 cents apiece.หลังจากนั้นก็ไปทำงาน บนเรือจับปลาหมึกที่มอนทาเรย์ แล้วก็ไปลอสแองเจลิส ไปอยู่ท่าเรือที่ซานต้าโมนิก้า เริ่มเขียนภาพเหมือนขายหัวละ 10 เซนต์
We'll watch the fireworks from the pier and then we'll start from scratchเราจะยืนดูเรือโดนระเบิด แล้วค่อยเริ่มชีวิตใหม่
Then it's a quick walk to the Santa Monica Pier and beach.จากนั้นเดินไปยัง หาด ซานตาโมนิก้า
U-turn at Pier 3 to Lung Cheung Roadยูเทิร์นไปที่ท่าเรือที่ 3 ไปยังถนนหลงเชียง
I want my identity back 3 pm, Central Ferry Pier Keep your cell onผมต้องการสถานะคืน 3 โมง เจอกันที่เขตท่าเรือ เปิดโทรศัพท์ด้วย
3 pm, Central Ferry Pier Keep your cell onบ่าย 3 โมง, ที่ศูนย์กลางท่าเรือเฟอร์รี่ แกเตรียมเข้าคุกได้เลย
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
I'm at pier 16. Can you hear me, Smits?ผมอยู่ที่ท่าเรือที่ 16 คุณได้ยินไหม, สมิท?
It's a pier or a dock. He wouldn't be able to transmit the webcam image from the middle of the ocean.มันต้องเป็นสะพานหรือท่าเรือ เขาส่งสัญญานภาพจากกลางทะเลไม่ได้หรอก
And make sure we have Pier 59 at 8 a.m. Tomorrow.ให้แน่ใจว่าจองเพียร์ 59 ตอน 8 โมงเช้าพรุ่งนี้ด้วย
She called me in there and then she asked me about Pier 59.หล่อนเรียกเข้าไปสั่งเรื่องเพียร์ 59

pier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破甲弹[pò jiǎ dàn, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄢˋ, 破甲弹 / 破甲彈] armor piercing shell
[dǐ, ㄉㄧˇ, 砥] baffle (pier); whetstone
[dūn, ㄉㄨㄣ, 墩] block; gate pillar; pier
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)
码头[mǎ tóu, ㄇㄚˇ ㄊㄡˊ, 码头 / 碼頭] dock; pier; wharf
刺耳[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, 刺耳] ear-piercing
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
复印纸[fù yìn zhǐ, ㄈㄨˋ ˋ ㄓˇ, 复印纸 / 復印紙] photocopier paper
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ˋ ㄐㄧ, 复印机 / 複印機] photocopier; Xerox machine
拉普拉斯[Lā pǔ lā sī, ㄌㄚ ㄆㄨˇ ㄌㄚ ㄙ, 拉普拉斯] Pierre Simon Laplace (1749-1827), French mathematician
普鲁东[Pǔ lǔ dōng, ㄆㄨˇ ㄌㄨˇ ㄉㄨㄥ, 普鲁东 / 普魯東] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), French socialist philosopher
皮埃尔[Pí āi ěr, ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ, 皮埃尔 / 皮埃爾] Pierre (name)
穿洞[chuān dòng, ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, 穿洞] pierce
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 贯 / 貫] pierce; to string
费尔马[Fèi ěr mǎ, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄇㄚˇ, 费尔马 / 費爾馬] Pierre de Fermat (1601-1665), French mathematician
[chuō, ㄔㄨㄛ, 戳] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal
圣皮埃尔和密克隆[Shèng Pí āi ěr hé Mì kè lóng, ㄕㄥˋ ㄆㄧˊ ㄞ ㄦˇ ㄏㄜˊ ㄇㄧˋ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, 圣皮埃尔和密克隆 / 聖皮埃爾和密克隆] Saint-Pierre and Miquelon
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze

pier ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピアー[, pia-] (n) pier
接岸[せつがん, setsugan] (n,vs) coming alongside a pier or quay
イアピアス[, iapiasu] (n,vs) ear piercing
きんきん;キンキン[, kinkin ; kinkin] (adv,n,vs) (1) (on-mim) shrill; strident; piercing; tinkling; metallic-sounding; (adj-na) (2) ice-cold; very cold; (n,vs) (3) ice cream headache; brain freeze
けたたましい[, ketatamashii] (adj-i) piercing; shrill; noisy; loud; clamorous; wild
コピー機[コピーき, kopi-ki] (n) copier; copy machine; (P)
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine
コピー用紙[コピーようし, kopi-youshi] (n) copier paper; photocopying paper
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
ピアサー[, piasa-] (n) piercer
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P)
ピアッシング[, piasshingu] (n) piercing
ピエロ[, piero] (n) clown (fre
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
ボディーピアス[, bodei-piasu] (n) body piercing
マジコン[, majikon] (n) (from マジックコンピューター) game copier; backup device
一閑張り[いっかんばり, ikkanbari] (n) lacquered papier-mache
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
刺し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword)
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P)
埠頭;ふ頭;阜頭(iK)[ふとう, futou] (n) pier; wharf; quay
姫馬酔木[ひめあせび, himeasebi] (n) Pieris japonica; Hime Lily of the valley bush; andromeda
孔を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole
寒気凛々;寒気凛凛[かんきりんりん, kankirinrin] (adj-t,adv-to) it (the weather) being piercing (bitterly) cold
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
張りぼて[はりぼて, haribote] (n) papier mache; (objects made of) laminated paper and-or cloth
張り抜き[はりぬき, harinuki] (n) papier-mache
張形[はりかた;はりがた, harikata ; harigata] (n) penis-shaped device, traditionally made of horn, shell or papier mache; dildo
徹甲弾[てっこうだん, tekkoudan] (n) armor piercing ammunition; armour piercing ammunition
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
接舷[せつげん, setsugen] (n,vs) coming alongside (a boat, pier, etc)
普通紙複写機[ふつうしふくしゃき, futsuushifukushaki] (n) (See 複写機) plain paper copier
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
桟橋[さんばし(P);さんきょう, sanbashi (P); sankyou] (n) wharf; bridge; jetty; pier; (P)
橋脚[きょうきゃく, kyoukyaku] (n) bridge pier; pontoon bridge; (P)
活眼[かつがん, katsugan] (n) keen or piercing eye
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na,adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating
犬張子;犬張り子[いぬはりこ, inuhariko] (n) papier-mache dog
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine

pier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนานน้ำ[n.] (khanānnām) EN: double boat landing ; boat-port ; floating pier FR: pont flottant [m]
เขื่อนของท่าเรือ[n. exp.] (kheūoen khø) EN: pier FR:
เสาอิง[n. exp.] (sao ing) EN: pier FR:
สะพานปลา[n.] (saphānplā) EN: jetty ; pier FR:
สะพานเทียบอากาศยาน[n. exp.] (saphān thīe) EN: aerobridge ; pier ; rampway FR: passerelle d'embarquement [f]
ท่า[n.] (thā) EN: dock ; pier ; port ; wharf ; landing place ; quay ; harbour ; ferry FR: quai [m] ; jetée [f] ; port [m] ; appontement [m] ; embarcadère [m] ; débarcadère [m]
ท่าช้าง[n. prop.] (Thā Chāng) EN: Tha Chang ; Tha Chang Pier FR: Tha Chang
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour ; harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m] ; embarcadère [m]
ท่าเรือลอยน้ำ[n. exp.] (thāreūa løi) EN: floating pier FR:
ท่าเทียบเรือ[n. exp.] (thā thīep r) EN: wharf ; marina ; pier FR: ponton [m] ; appontement [m] ; quai [m] ; marina [f]
ตีนท่า[n. exp.] (tīn thā) EN: foot of the pier leading FR:
ติตถะ[n.] (tittha) EN: pier FR:
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.) ; precious stones FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาหินออก[v. exp.] (ao hin øk) EN: FR: épierrer
อัดสำเนา[v.] (atsamnao) EN: photocopy ; run off ; Xerox FR: photocopier ; dupliquer
ใบ[n.] (bai) EN: sheet of paper FR: feuille de papier [f] ; feuille [f]
บาดแก้วหู[adj.] (bāt kaēohū) EN: deafening ; strident ; piercing FR:
บทความ[n.] (botkhwām) EN: article ; paper ; dissertation ; editorial ; feature FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m] ; compte-rendu [m]
บัวบก[n. exp.] (būabok) EN: Stephania pierrei FR: Stephania pierrei
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ช่างเจียระไน[n. exp.] (chang jīara) EN: lapidary FR: tailleur de pierres [m]
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ดอกไม้กระดาษ[n. exp.] (døkmāi krad) EN: FR: fleur de papier [f]
เอกสาร[n.] (ēkkasān) EN: document ; papers ; printed material ; paperwork FR: document [m] ; papier [m] ; brochure [f]
เอกสารการประกันภัย[n. exp.] (ēkkasān kān) EN: insurance documents ; insurance papers FR: papiers d'assurance [mpl]
แฟ้มกระดาษ[n. exp.] (faēm kradāt) EN: FR: chemise en papier [f]
หิน[n.] (hin) EN: stone ; rock ; boulder FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หินไฟ[n. exp.] (hin fai) EN: flint FR: pierre à feu [f]
หินแก้ว[n.] (hinkaēo) EN: gypsum FR: gypse [m] ; pierre à plâtre [f]
หินขัด[n. exp.] (hin khat) EN: polished stone FR: pierre polie [f]
หินลับมีด[n. exp.] (hin lap mīt) EN: hone ; whetstone ; grinding stone FR: pierre à aiguiser [f]
หินมีค่า[n. exp.] (hin mī khā) EN: precious stone FR: pierre précieuse [m]
หินพัมมิซ[n. exp.] (hin phammit) EN: pumice FR: pierre ponce [f]
หินปูน[n.] (hinpūn) EN: limestone ; tartar ; lime FR: calcaire [m] ; pierre calcaire [f] ; roche calcaire [f] ; pierre à chaux [f] ; tartre [m]
หินราก[n. exp.] (hin rāk) EN: FR: pierre angulaire [f]
หินทราย[n.] (hinsāi) EN: sandstone FR: grès [m] ; pierre de sable [f]
ห่อ[n.] (hø) EN: [classif.: packages, parcels, bundels, packets wrapped in paper] FR: [classif. : paquets, colis dans un emballage de papier]
หัวเบี้ย[n.] (hūabīa) EN: croupier ; banker FR: croupier [m]
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié

pier ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitwerk {n} [naut.]approach pier
Mole {f}; Pier
Badesteg {m}swimming pier
Schleifpapier {n}; Schmirgelpapier
Saugpapier {n} | Saugpapiere
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport
Gruppierung {f} | Gruppierungen
Ausrichtung {f}; Gruppierung
Bahn {f}; Papierrolle
Stanniolpapier {n}; Silberpapier
Bibelpapier {n}; Bibeldünndruckpapier
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
holperig; holprig; uneben; höckrig {adj} | holperiger; holpriger; unebener; höckriger | am holperigsten; am holprigsten; am unebensten; am höckrigstenbumpy | bumpier | bumpier
Kohlepapier {n}; Durchschlagpapier
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
gruselig; unheimlich {adj} | gruseliger | am gruseligstencreepy | creepier | creepiest
knusprig; rösch; kross {adj} (Fleisch) | knusperiger; knuspriger | am knusprigsten; am knusperigstencrisp | crisper; crispier; more crisp | crispiest; most crisp
Croupier {m}croupier
Aktenpapier {n}; Urkundenpapier
Lieferschein {m} | Lieferpapiere
Depot {n} (für Wertpapiere)securities deposit account
dämlich {adj} | dämlicher | am dämlichstendopey | dopier | dopiest
schlappig {adj} | schlappiger | am schlappigstenfloppy | floppier | floppiest
Intimpiercing {n}genital piercing
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer
Grammage {f}; Flächengewicht für Papiergrammage
brummig; mürrisch; unleidlich; grantig; bärbeißig {adj} | brummiger; mürrischer; unleidlicher; grantiger; bärbeißiger | am brummigsten; am mürrischsten; am unleidlichsten; am grantigsten; am bärbeißigstengrumpy | grumpier | grumpiest
glücklich (über) {adj} | glücklicher | am glücklichstenhappy (at; about) | happier | happiest
Tintenstift {m}; Kopierstift
Indigohakenschnabel {m} [ornith.]Indigo Flowerpiercer
Wertpapier {n}; Handelspapier
Durchdringverbindung {f}insulation piercing
Anlagepapier {n} | Anlagepapiere
nervös {adj} | nervöser | am nervösestenjumpy | jumpier | jumpiest
Kopiergerät {n}; Kopierapparat
Lage {f}; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden
Lochdorn {m}piercer
Papier {n} | Papiere
Maskenhakenschnabel {m} [ornith.]Masked Flowerpiercer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pier
Back to top