ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wool

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wool*, -wool-

wool ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wool (n.) ขนแกะ
wool fat (n.) ไขมันที่ได้จากขนแกะ Syn. lanolin, wool grease
wool grease (n.) ไขมันที่ได้จากขนแกะ Syn. lanolin, wool fat
wool oil (n.) น้ำมันที่อยู่ในขนสัตว์ที่ทำให้ขนสัตว์อ่อนนุ่ม
wool serge (n.) ผ้าขนสัตว์ Syn. twill
wool shed (n.) โรงตัดขนและบรรจุขนแกะเพื่อส่งสู่ตลาด
wool-gathering (idm.) ฝันกลางวัน See also: เพ้อเจ้อ
woolen (adj.) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์ Syn. woollen, woolly
woolen (n.) ผ้าขนสัตว์
woolens (n.) ด้ายขนสัตว์แบบนุ่ม See also: ผ้าขนสัตว์แบบนุ่ม Syn. suiting, long staple, wool
woolgather (vi.) ตกอยู่ในห้วงฝัน See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน Syn. daydream
woolgatherer (n.) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน Syn. daydreamer, stargazer
woolgathering (n.) การตกอยู่ในห้วงฝัน See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน Syn. absent-mindedness, daydream
woolgathering (adj.) ฟุ้งซ่าน See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน Syn. absent-minded, daydreamy
woolgrower (n.) ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดไปขาย
woolgrowing (n.) การเลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อตัดขนไปขาย
woolie woofter (sl.) ชายรักร่วมเพศ
woolies (sl.) ชุดชั้นในตัวยาว
woolies (n.) ผ้าขนสัตว์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. woollies
wooliness (n.) การทำด้วยขนสัตว์ Syn. roughness
woollen (adj.) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์ Syn. woolen, woolly
woollen (n.) ผ้าขนสัตว์
woollies (n.) ผ้าขนสัตว์ (คำไม่เป็นทางการ)
woolliness (n.) การทำด้วยขนสัตว์ Syn. roughness
woolly (n.) ผ้าขนสัตว์ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. woolies
woolly (adj.) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์ Syn. fleecy, woolen, kinky
woolpack (n.) ห่อขนสัตว์หรือขนแกะ
woolsack (n.) กระสอบใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ See also: ถุงที่ใส่ขนสัตว์หรือขนแกะ Syn. bag
woolskin (n.) หนังแกะ (ยังไม่ได้โกนขนออกและยังไม่ฟอก)
wooly (adj.) ซึ่งทำด้วยขนสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
wool(วูล) n. ขนปุย,ขนแกะ,ขนนิ่มและละเอียดของสัตว์,สิ่งอำพราง,ขนมนุษย์ (โดยเฉพาะที่สั้น แข็งและหยิก) . -Phr. (all wool and a yard wide แท้จริง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใจจริง ยุติธรรม), See also: woollike ajd.
wool fatn. ไขมันขนสัตว์หรือขนแกะ,=lanolin
wool greasen. ไขมันขนสัตว์หรือขนแกะ,=lanolin
wool oiln. ไขมันขนสัตว์หรือขนแกะ,=lanolin
woolen(วูล'เลิน) n. ผ้าขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,สิ่งทอหรือเครื่องทอที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือขนแกะ,
wooler(วูล'เลอะ) n. สัตว์เลี้ยงที่นำเอาขนมาทำประโยชน์
woolfell(วูล'เฟล) n. หนังขนสัตว์หรือขนแกะที่ยังไม่ได้ตัดขนออกหรือยังไม่ได้ฟอก
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย,ความคิดฟุ้งซ่าน,การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness
woolgrower(วูล'โกรเออะ) n. ผู้เลี้ยงแกะหรือสัตว์อื่นเพื่อเอาขนมาทำประโยชน์, See also: woolgrowing n., Syn. wool-grower
woollen(วูล'เลิน) n. ผ้าขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,สิ่งทอหรือเครื่องทอที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือขนแกะ,
woolsack(วูล'แซค) n. กระสอบขนสัตว์หรือขนแกะ,ถุงขนสัตว์หรือขนแกะ
woolshed(วูล'เชด) n. โรงตัดขนแกะและรวบรวมขนแกะ
woolskin(วูล'สคิน) n. หนังแกะ (ยังไม่ได้โกนขนออกและยังไม่ฟอก)
wooly(-ลี) adj. =wooly., See also: wooliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wool(n) ขนสัตว์,ขนแกะ
woolen(adj) ทำด้วยผ้าขนสัตว์,ทำด้วยผ้าขนแกะ
woolly(adj) มีขนสัตว์,เหมือนขนสัตว์,เหมือนขนแกะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
woolly; lanateแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนสัตว์ (n.) wool See also: fur, animal hair
สักหลาด (n.) woolen fabric See also: flannel, felt
ต้นสำลี (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool
ปุยนุ่น (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool
ปุยฝ้าย (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool Syn. ปุยนุ่น, สำลี
สำลี (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool Syn. ต้นสำลี
ไหม (n.) silk wool Syn. ไหมพรม
ไหมพรม (n.) knitting wool See also: wool
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who wears a wool suit in the middle of summer in miami?ใครมันบ้าใส่สูทขนแกะกัน กลางหน้าร้อนในไมอามี่
He weaved wool fabric for the military--ถักทอผ้าเพื่อใช้ในการสงคราม..
I thought we were past the days when you would try to pull the wool over my eyes.พ่อคิดว่าเราเลิกนิสัยที่ลูกพยายาม กุเรื่องแหกตาพ่อแล้วซะอีก
I'm a fat wool merchant with a hen-pecking wife and three daughters.ข้าเป็นพ่อค้าขายนุ่น ข้ามีเมียและลูกสาว3คน
And we are forced to sign your precious Magna Carta, forced by you, a wool merchant!แถมยังถูกบังคับให้ลงนามที่พวกเจ้าร่างขึ้นมา โดยเฉพาะเจ้า พ่อค้าขนแกะ ข้าราชานะโว้ย
She has got a real fetish for the wool and stuff, you know.นั่นแคทเธอรีน เมอร์ฟีร์ใช่ไหม โอ้.. พระเจ้า!
It's a skill we pick up early and hone over time, pulling the wool over the eyes of our parents, our teachers, our boss, even ourselves.เป็นทักษะที่เราหยิบขึ้นมาใช้ และลับมันให้คมอยู่เสมอๆ ปิดหูปิดตาพ่อแม่ของเรา หลอกครูบาอาจารย์ หลอกเจ้านาย
I think this is my best torture yet -- make you believe that you're free and then Yank the wool off of your eyes.นี่เป็นทัณฑ์ทรมานที่เจ๋งที่สุด ทำให้เจ้าเชื่อว่าหนีออกมาได้ จากนั้น ก็เอาผ้าม่านออก
Well, it is the reason why sheeps' wool repels water.นี่แหละเหตุผลที่ ขนแกะไม่ซับน้ำ
We have some wool to sell at the fair in Longbourne, sir.เรามีขนแกะต้องขาย ที่งานในลองบูล ครับท่าน
And get that wool good and soaked.และมันจะทำให้เป็นขนที่ดีและชุ่มชื้น
Now, if these honeys can separate wool and human hair, human hair should be a piece of cake.ที่นี่ ถ้าของเหล่านี้ แยกเส้นใยขนสัตว์ได้ เส้นผมของมนุษย์ ก็น่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ

wool ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛线[máo xiàn, ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 毛线 / 毛線] knitting wool; wool yarn
羊毛線[yáng máo xiàn, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 羊毛線] knitting wool; wool yarn
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 羢] wool of sheep
[duō, ㄉㄨㄛ, 哆] quiver; woolen cloth
羊毛[yáng máo, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ, 羊毛] fleece; wool; woolen
毛料[máo liào, ㄇㄠˊ ㄌㄧㄠˋ, 毛料] rough lumber; woollen cloth
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 绒 / 絨] velvet; woolen
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, 沃尔夫 / 沃爾夫] Wolf, Woolf (name)
[ní, ㄋㄧˊ, 呢] woolen material
[qú, ㄑㄩˊ, 氍] woolen rug
绒线[róng xiàn, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 绒线 / 絨線] wool; woolen thread

wool ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウールマーク[, u-ruma-ku] (n) wool mark
ガラスウール[, garasuu-ru] (n) glass wool
ガラス綿[ガラスめん, garasu men] (n) glass wool
グラスウール[, gurasuu-ru] (n) glass wool
サマーウール[, sama-u-ru] (n) summer wool
スチールウール[, suchi-ruu-ru] (n) steel wool
ミイラ取りがミイラになる[ミイラとりがミイラになる, miira toriga miira ninaru] (exp) intending to persuade someone and instead being persuaded oneself; going for wool and coming home shorn; the biter bit; the mummy hunter himself becomes a mummy
メリノ羊毛[メリノようもう, merino youmou] (n) merino wool
ラムウール[, ramuu-ru] (n) lamb's wool
剪毛[せんもう, senmou] (n,vs) wool shearing
ウーリーコットン[, u-ri-kotton] (n) woolly cotton
ウーリーナイロン[, u-ri-nairon] (n) woolly nylon
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)
ウール[, u-ru] (n) wool; (P)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ニットキャップ[, nittokyappu] (n) knit cap; woollen hat
ニット帽[ニットぼう, nitto bou] (n) knitted hat; woollen hat
毛織り;毛織[けおり, keori] (n) woollen fabric; woollen cloth
毛織物;毛織り物[けおりもの, keorimono] (n) woollen material; woollen goods or fabric
毛織錦[けおりにしき, keorinishiki] (n) woollen brocade
毛虫[けむし, kemushi] (n) (1) hairy caterpillar; woolly bear; (2) pest; nudnik (nudnick); (P)
毛製品[もうせいひん, mouseihin] (n) woollen goods
泰山鳴動;大山鳴動[たいざんめいどう, taizanmeidou] (n) big fuss over nothing; much cry and little wool; much ado about nothing
筋金入り[すじがねいり, sujiganeiri] (adj-no,n) staunch; hardcore; dyed-in-the-wool
紡糸[ぼうし, boushi] (n) spinning; spun cotton (wool)
羊毛猿[ようもうざる;ヨウモウザル, youmouzaru ; youmouzaru] (n) (uk) (obsc) (See ウーリーモンキー) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix)

wool ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ไขมันขนแกะ[n. exp.] (khaiman kho) EN: wool fat FR:
เข็ด[n.] (khet) EN: [numerical classifier for a length of yarn or thread, especially wool and silk] FR:
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece FR: laine [f] ; toison [f]
ขนนิ่ม[n.] (khon nim) EN: wool FR: laine [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: wool FR: laine [f]
ขนสัตว์ล้วน ๆ[n.] (khonsat lūa) EN: pure wool FR: pure laine vierge [f]
ขนสัตว์แท้[n. exp.] (khonsat tha) EN: pure wool FR: pure laine [f]
ก้อนสำลี[n. exp.] (køn samlī) EN: absorbent cotton ball ; cotton wool ; cotton ball FR: ouate [[f]
ไหมพรม[n.] (maiphrom) EN: knitting wool ; wool FR: laine (à tricoter) [f]
ปุยฝ้าย[n.] (puifāi) EN: cotton wool ; tuft of cotton woo FR: coton [m]
ปุยนุ่น[n. exp.] (puinun) EN: cotton wool ; tuft of cotton wool FR:
สำลี[n.] (samlī) EN: cotton wool ; absorbant cotton ; cotton balls ; cotton FR: ouate [f] ; coton hydrophile [m]
สร้อยไก่ [n. exp.] (søi kai) EN: Celosia ; Plumed celosia ; Wool flower ; Red fox FR:
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes FR: bluffer ; duper ; tromper
กัมพล[n.] (kamphon) EN: woolen cloth FR:
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā k) EN: Woolly-necked Stork ; White necked stork FR: Cigogne épiscopale [f]
สักหลาด[n.] (sakkalāt) EN: woolen fabric ; flannel ; felt FR: étoffe de laine [f] ; feutre [m]
หยิก[adj.] (yik) EN: curly ; wavy ; kinky ; wooly ; frizzy FR: frisé ; crépu

wool ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Watte {f}cotton wool
Lanolin {n}lanolin; wool fat
Strickwolle {f}knitting wool
Schurwolle {f}pure new wool; virgin wool
Schlackenwolle {f}slag wool
Wattebausch {m}cotton-wool swab; piece of cotton wool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wool
Back to top