ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-pelt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น pelt, *pelt*,

-pelt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ah,but right before that, you were wondering whether you would choose lisbon or van pelt as your concubine in that little fantasy kingdom you like to go to sometimes.โอ้ แต่ก่อนหน้านั้น คุณกำลังคิดว่าจะเลือกลิสบอน หรือแวนเพล เป็นนางบำเรอในจิตนาการ ที่คุณชอบนึกถึงบ่อยๆ
When i told van pelt to go and check out the jewelry box, you overheard and you went there first.ตอนที่ผมบอกแวนเพล ให้ไปค้นกล่องนั่น คุณได้ยินแล้วไปจัดการก่อน
He had a rough summer. ♪ The Mentalist 3x ♪ Red Sky at Night Original Air Date on September 23, 2010 Rigsby and Van Pelt are canvassing the area around the abduction site.ช่วงนี้เขาดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร ริกส์บี้ กับ แวน เพลท์ กำลังหาเสียงอยู่
She likes to shave the sheep for the pelt for the sex, sexuals, yes.ฉันเหลือทนแล้วนะ แคทเธอรีน
But the pelt of a dead one wards off disease.เเต่ถ้าตายแล้วไล่โรคภัย
Van Pelt and I are gonna take the three-four corner.แวน เพลกับฉันจะไปด้านหลัง
Grace Van Pelt with the CBI.ฉัน เกรซ แวน เพลท จาก CBI
And let me tell you something, I snagged a pelt or two.จะบอกให้ฟังนะ ชั้นแทะไม้ได้เยอะเลยแหละ
I delivered the pelt that gave you control of the Dutch.ฉันเอาหนังสัตว์มาให้นาย ทำให้นายได้ควบคุมดัทช์
Was Debbie Pelt jealous of your relationship with her boyfriend?ว่าเดบบี้ เพลท์ไม่พอใจ ในความสัมพันธ์ของคุณ กับแฟนหนุ่มของเธอหรือเปล่า?
I came to talk to the sheriff about the Debbie Pelt case.ฉันมาคุยกับนายอำเภอ เรื่องคดีของเด็บบี้
I will have Van Pelt come down here with crime scene photos.เอารูปสถานที่เกิดเหตุมาให้

-pelt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗皮;あら皮[あらかわ, arakawa] (n) bark; husk; untanned pelt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -pelt-
Back to top