ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hair*, -hair-

hair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hair (n.) ผม See also: ขน
hair (n.) เส้นผม See also: เส้นขน
hair dressing (n.) น้ำมันใส่ผม See also: ขี้ผึ้งใส่ผม Syn. hair oil, styling gel
hair dryer (n.) เครื่องเป่าผม
hair follicle (n.) รูขุมขนที่ผิวหนัง
hair of the dog that bit one (idm.) เครื่องดื่มผสมอัลกอฮอล์ที่ใช้ดื่มหลังจากเมาค้าง
hair oil (n.) น้ำมันใส่ผม See also: ขี้ผึ้งใส่ผม Syn. hair dressing, styling gel
hair spray (n.) น้ำยาสเปรย์ฉีดผมให้ทรงรูป
hair-raising (adj.) น่าขนหัวลุก Syn. bloodcurdling, thrilling
hairband (n.) ผ้าพันผมสตรี See also: ผ้าพันศีรษะ
haircut (n.) การตัดผม
haircut (n.) ทรงผม
hairdo (n.) ทรงผม See also: แบบผม Syn. coiffure
hairdresser (n.) ช่างทำผม
hairdressing (n.) การตัดหรือแต่งผม See also: อาชีพตัดผม, อุปกรณ์และน้ำยาสำหรับการแต่งผม, วิธีทำผม
hairiness (n.) ผิวหน้าเป็นขนปุย See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน
hairless (adj.) ล้าน See also: ศรีษะล้าน Ops. hairy
hairless (adj.) ที่ไม่มีขน See also: ัที่ไม่มีผม, ที่หัวล้าน, ที่หัวโล้น Ops. hairy
hairlessness (n.) ความล้าน See also: ความโล่ง
hairline (adj.) ที่แตกต่างกันน้อยมาก
hairline (adj.) ที่บางเหมือนเส้นผม
hairline (n.) ไรผม
hairline (n.) เส้นที่ยาวเรียวมาก See also: เส้นผม, (การพิมพ์) เส้นคม แบบเส้นคม, การเย็บอย่างละเอียด, ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
hairnet (n.) ตาข่ายคลุมผม
hairpiece (n.) วิกผม See also: ปอยผมปลอม Syn. toupee, wig
hairpin (n.) กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U See also: ที่หนีบผมเป็นรูปตัว U, กิ๊บติดผมรูปตัว U Syn. bobby pin, pin
hairpin (adj.) เป็นรูป U
hairry (adj.) ซึ่งมีขนขึ้นเต็ม (ทางกายภาพ) See also: ซึ่งมีขนดก Syn. bristly, shaggy Ops. glabrous, smooth
hairsbreadth (adj.) แคบที่สุด See also: บางที่สุด, น้อยที่สุด
hairsbreadth (n.) เส้นยาแดง See also: ระยะที่ใกล้มาก Syn. fraction, jot
hairspray (n.) น้ำยาสเปรย์ฉีดผมให้ทรงรูป
hairspring (n.) ขดสปริงขนาดเล็กมากของนาฬิกา Syn. spring
hairstyle (n.) ทรงผม See also: แบบผม, ทรง
hairy (adj.) ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม) See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตราย
hairy (adj.) เต็มไปด้วยผม See also: เต็มไปด้วยขน
English-Thai: HOPE Dictionary
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
hair follicleขุมขน
hair netตาข่ายคลุมผม
hair oilน้ำมันใส่ผม
hair shirtเสื้อขนสัตว์
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม
hair-raisingadj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก, Syn. bloodcurdling
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
hairbreadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hairbrushn. แปรงขน
hairclothn. ผ้าขนสัตว์.
haircutn. การตัดผม,แบบทรงผม,แบบผม,ทรงผม, See also: haircutter, haircutting n.
hairdo(แฮร์'โด) n. แบบผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairstyle,haircut
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
hairdressingn. การตัดหรือแต่งผมสตรี,อาชีพตัดผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairdo,coiffure
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
hairpiecen. วิกผม,ปอยผม
hairpin(แฮร์'พิน) n. กิ๊บผม,ที่หนีบผม. adj. เป็นรูปกิ๊บผม,เป็นรูปU, Syn. U-shaped
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute
English-Thai: Nontri Dictionary
hair(n) ผม,ขน
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
hairnet(n) ตาข่ายคลุมผม
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
hairpin(n) กิ๊ปติดผม,ที่หนีบผม
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hairผม [TU Subject Heading]
Hair dryersเครื่องเป่าผม [TU Subject Heading]
Haircuttingการตัดผม [TU Subject Heading]
Hairdressingการทำผม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนลุกซู่ (v.) have hair standing on end
จิกหัว (v.) pinch the hair and pull See also: pull someone´s hair
ตกแสก (adv.) wear the hair parted in the middle
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
หางแกละ (n.) two tufts of hair on the sides of boy´s head
เกล้า (v.) wear hair in a bun or coil See also: gather hair up, dress a tuft of hair, tie up hair in a bun Syn. รวบ, มุ่น Ops. ปล่อย
เครื่องเป่าผม (n.) electric hair dryer
ขน (n.) hair See also: fur, feather, wool, down
ผม (n.) hair Syn. ผมเผ้า, เผ้าผม
ผมเผ้า (n.) hair Syn. ผม, เผ้าผม
เกศ (n.) hair Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เผ้าผม, เกศา
เกศา (n.) hair Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เกศ
เผ้าผม (n.) hair Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เกศา
เผ้าผม (n.) hair Syn. ผมเผ้า
เผ้าผม (n.) hair Syn. ผม
เส้นผม (n.) hair Syn. ผม, ผมเผ้า, เผ้าผม, เกศา
เส้นผม (n.) hair Syn. ผม, ผมเผ้า, เกศ
โลมะ (n.) hair Syn. ขน
โลมา (n.) hair Syn. โลมะ, ขน
อุณา (n.) hair between eyebrows Syn. อุณาโลม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
Can I take this chair?ฉันเอาเก้าอี้นี่ไปได้ไหม? / ฉันนั่งเก้าอี้นี่ได้ไหม?
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Come on, Danny. Hair drill, " she would say.ท่านจะพูดว่า "มา แดนนี่ มาม้วนผมให้ที"
She stood there laughing, her black hair blowing in the wind and told me all about herself.หล่อนยืนหัวเราะอยู่ที่นั่น ผมดำพลิ้วไหวในสายลม หล่อนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ผมฟัง ทุกอย่าง
Or how I fare or if my hair is brownหรือวิธีการที่ฉันได้ค่าโดยสารหรือถ้า ผมคือสีน้ำตาล
That Turk shows one hair on his ass, he's dead.ที่ตุรกีแสดงให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งผมบนตูดของเขาเขาตาย
Well, she had blond hair and was wearing a brown raincoat.เอ้อ, หล่อนมีผมสีบลอนด์ และ ใส่เสื้อกันฝนสีน้ำตาล.
Get your hair cut and take a bath. You wouldn't get hassled so much!ตัดผมของคุณและอาบน้ำ คุณจะไม่ได้ปัญหา
He had a full head of hair then.ตอนนั้นเขายังมีผมเต็มหัว
That means you keep your fingers out of the water, hair out of the soup... and show the goddamn daughters a good time.นั่นหมายความว่า พวกนายต้องไม่เอานิ้ว ไปโดนน้ำ ห้ามมีเส้นผมหล่นอยู่ในซุป... และบริการให้พวกเด็ก ๆ พอใจ
I love to watch your hair blowing in the breeze.ผมชอบแลผมคุณยามต้องสายลม
I see you're wearing the nighttime hair at lunch now. Looks good.เห็นคุณอยู่ในชุดบริกรอย่างนี้แล้วดูดีจังเลยนะ
When I get that dummy, I'm gonna tear her hair out!ถ้าฉันได้นังหุ่นนั่นมานะ ฉันจะทึ้งผมของมันออกซะ!
Look, I swear to God, if you do anything to him, if you touch one hair on his head,... ..l will spend the rest of my life making sure you suffer.ฮ็อกกี้แชมเปี้ยนชิพหรือครับ? ผมชอบเลยฮะ เพียงแต่ เพียงแต่อะไร

hair ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脱发[tuō fà, ㄊㄨㄛ ㄈㄚˋ, 脱发 / 脫髮] baldness; to lose hair or feathers; to molt; depilation
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, 理发院 / 理髮院] barber's shop; hair parlor
美容院[měi róng yuàn, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ, 美容院] beauty salon; lady's hair parlor
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)
寒毛[hán máo, ㄏㄢˊ ㄇㄠˊ, 寒毛] fine hair on the human body
令人发指[lìng rén fà zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄈㄚˋ ㄓˇ, 令人发指 / 令人髮指] to make one's hair stand up in anger (成语 saw); to raise people's hackles
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, 怒发冲冠 / 怒髮衝冠] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles
吹风机[chuī fēng jī, ㄔㄨㄟ ㄈㄥ ㄐㄧ, 吹风机 / 吹風機] hair dryer
染发剂[rǎn fà jì, ㄖㄢˇ ㄈㄚˋ ㄐㄧˋ, 染发剂 / 染髮劑] hair dye; rinse; tint
电吹风[diàn chuī fēng, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄟ ㄈㄥ, 电吹风 / 電吹風] hair dryer
挑染[tiāo rǎn, ㄊㄧㄠ ㄖㄢˇ, 挑染] highlight (hair); partial hair dye
蓬头跣足[péng tóu xiǎn zú, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, 蓬头跣足 / 蓬頭跣足] matted hair and bare feet; unkempt
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 髫] tufts of hair on children
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
扶手椅[fú shǒu yǐ, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ ㄧˇ, 扶手椅] armchair
腋毛[yè máo, ㄧㄝˋ ㄇㄠˊ, 腋毛] armpit hair
[yú, ㄩˊ, 旟] banner with falcons; mussed up hair
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, 胡子 / 鬍子] beard; moustache or whiskers; facial hair
比尔・盖茨[Bǐ ěr, ㄅㄧˇ ㄦˇ· Gai4 ci2, 比尔・盖茨 / 比爾・蓋茨] Bill Gates (1955-), founder and chairman of Microsoft
丫髻[yā jì, ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 丫髻] bun (of hair); topknot
[zhěn, ㄓㄣˇ, 鬒] bushy black hair
[zhěn, ㄓㄣˇ, 黰] bushy black hair
[yú, ㄩˊ, 舆 / 輿] carriage; sedan chair; world
主席[zhǔ xí, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 主席] chairperson; premier; chairman
[yǐ, ㄧˇ, 椅] chair
椅子[yǐ zi, ㄧˇ ㄗ˙, 椅子] chair
毛主席[Máo zhǔ xí, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ, 毛主席] Chairman Mao; Mao Zedong 毛澤東|毛泽东 (1893-1976), Chinese communist leader
总裁[zǒng cái, ㄗㄨㄥˇ ㄘㄞˊ, 总裁 / 總裁] chairman; director-general (of a company etc)
董事长[dǒng shì zhǎng, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ ㄓㄤˇ, 董事长 / 董事長] chairman of the board; chairman
角椅[jiǎo yǐ, ㄐㄧㄠˇ ㄧˇ, 角椅] chair designed to fit in corner of a room
盘头[pán tóu, ㄆㄢˊ ㄊㄡˊ, 盘头 / 盤頭] coiled hair; bun (hairstyle); to interrogate
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 毳] crisp; brittle; fine animal hair
躺椅[tǎng yǐ, ㄊㄤˇ ㄧˇ, 躺椅] deck chair
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 髺] dishevelled hair, as in mourning
冬瓜[dōng guā, ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄚ, 冬瓜] wax gourd (Cucurbitaceae, Benincasa hispida); white gourd; white hairy melon; Chinese squash
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring

hair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アンダーヘア[, anda-hea] (n) (female) genital hair (wasei
オールバック[, o-rubakku] (n) swept back hair (wasei
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair
カーリーヘア[, ka-ri-hea] (n) curly hair
カペッリダンジェロ;カペッリ・ダンジェロ[, kaperridanjiero ; kaperri . danjiero] (n) angel hair pasta (ita
ギャランドゥー;ギャランドゥ[, gyarandou-; gyarandou] (n) happy trail (line of hair from the navel to the genitals); pubic hair
キンパ[, kinpa] (n) (abbr) (sl) (See パツキン) blond hair
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair
シュシュ[, shushu] (n) (uk) scrunchie; hair tie covered in fabric
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
プリン頭[プリンあたま, purin atama] (n) (col) black hair that has been dyed blond after the roots begin to grow in at the top giving an appearance much like custard pudding (lit. pudding head)
ヘアオイル[, heaoiru] (n) hair oil
ヘアカーラー[, heaka-ra-] (n) hair curler
ヘアカラー[, heakara-] (n) hair dye; hair coloring; hair colouring
ヘアコンディショナー[, heakondeishona-] (n) hair conditioner
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray
ヘアドライヤー;ヘアデライヤー[, headoraiya-; headeraiya-] (n) hair dryer
ヘアドレッサー[, headoressa-] (n) hair dresser
ヘアヌード[, heanu-do] (n) nude photograph showing pubic hair (wasei
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)
ヘアメークアーティスト;ヘアメイクアーティスト[, heame-kua-teisuto ; heameikua-teisuto] (n) hair and makeup artist (wasei
ヘアリキッド[, hearikiddo] (n) hair styling liquid (for men) (wasei
ヘアローション[, hearo-shon] (n) hair lotion
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
ペレーの毛[ペレーのけ, pere-noke] (n) Pele's hair (threads of volcanic glass formed in mid-air)
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time
ほつれ髪;解れ髪[ほつれがみ, hotsuregami] (n) unkempt hair
メッシュ(P);メシュ[, messhu (P); meshu] (n,adj-no) (1) mesh; (2) (メッシュ only) highlight in the hair (fre
ロマンスグレー;ロマンス・グレー[, romansugure-; romansu . gure-] (n) (1) silver-gray hair (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
仮配列[かりはいれつ, karihairetsu] dummy array
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
切取り画素配列[きりトリガそはいれつ, kiri toriga sohairetsu] clipped pel array
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array
大きさ引継ぎ配列[おおきさひきつぎはいれつ, ookisahikitsugihairetsu] assumed-size array
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array
画素配列[がそはいれつ, gasohairetsu] pel array
連想配列[れんそうはいれつ, rensouhairetsu] associative array
配列[はいれつ, hairetsu] array (e.g. in programming languages)
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs)
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section

hair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ไดร์เป่าผม[n. exp.] (dai pao pho) EN: hair dryer ; blowdryer FR: sèche-cheveux [m]
ดัดผม[v.] (dat phom) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent FR: friser
หัวโกร๋น[v. exp.] (hūa krōn) EN: have thin air ; have little hair left ; be balding FR:
จมรี[n.] (jamarī) EN: the yak ; the hair of the yak ; symbol of royalty FR:
จมร[n.] (jamøn) EN: the yak ; the hair of the yak ; symbol of royalty FR:
เจลใส่ผม[n. exp.] (jēn sai pho) EN: hair gel FR: gel pour cheveux [m] ; gel coiffant [m]
จิกหัว[v.] (jikhūa) EN: pinch the hair and pull ; pull someone's hair FR:
จุฬามณี[n.] (julāmanī) EN: stupa containing Buddha's hair FR:
จุไร[n.] (jurai) EN: hair line FR:
จุฑารัตน์[n.] (juthārat) EN: hairpin ; hair ornament FR:
เก็บผม[v.] (kepphom) EN: trim hair FR:
เกศา[n.] (kēsā) EN: hair FR:
เกศี[n.] (kēsī) EN: hair FR:
เกศ[n.] (kēt) EN: hair FR:
เกส[n.] (kēt) EN: hair FR:
เกศ-[pref.] (kētsa-) EN: hair FR:
เกศธาตุ[n.] (kētsathāt) EN: hair FR:
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot FR: nouer un chignon
ขน[n.] (khon) EN: hair FR: poil [m]
ขนลุก[v.] (khonluk) EN: have hair standing on end ; get goose pimples ; goose bumps FR: avoir la chair de poule
ขนลุกเกรียว[X] (khonluk krī) EN: My hair stood on end FR:
ขนหน้าอก[n. exp.] (khon nā-ok) EN: chest hair FR:
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair FR: duvet [m]
ขนเพชร [n.] (khonphet) EN: pubic hair FR:
โคนผม[n. exp.] (khōn phom) EN: root ot the hair FR: racine du cheveu [f]
ขนพอง[n.] (khonphøng) EN: shaggy hair FR:
ขนรักแร้[n. exp.] (khon rakraē) EN: ampit hair ; underarm hair FR: poils des aisselles [mpl]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: fur ; animal hair ; bristles FR: pelage [f] ; fourrure [f] ; toison [f]
เครื่องหนีบผม[n. exp.] (khreūang nī) EN: hair crimper FR:
เครื่องเป่าผม[n. exp.] (khreūang pa) EN: hair dryer FR: sèche-cheveux [m]
ครีมนวดผม[n. exp.] (khrīm nūat ) EN: conditioner ; hair conditioner ; hair lotion ; hair cream FR: shampoing conditionneur [m]
แกละ[n.] (klae) EN: tufts of hair on the sides of a boy's shaven head FR:
เกล้า[v.] (klāo) EN: wear hair in a bun ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดเข้ากระดูกดำ[v. (loc.)] (klīetkhaokr) EN: hate someone's guts FR: haïr au plus haut point
กระจุกผม[n. exp.] (krajuk phom) EN: tuft of hair FR: touffe de cheveux [f]
ไม่กวนละ[v. exp.] (mai kūan la) EN: I won’t bother you anymore ; I'll get out of your hair FR:

hair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bubikopf {m} (Frisur)shingle; shingled hair
Kurzhaarschnitt {m} | sich das Haar kurz schneiden lassencrop | to have one's hair cropped
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross
Haarausfall {m}loss of hair
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray
Trockenhaube {f}hair dryer; hair drier
Rabenhaar {n}raven black hair
Strubbelkopf {m}shock of tousled hair
Silberhaar {n}silvery hair
Angorawolle {f}mohair
Korbsessel {m}basket chair
Lagerblock {m} [techn.]bearing block; bearing chair
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man
Chefsessel {m}executive chair
Stuhlbein {n}chair leg
Vorsitz {m} | den Vorsitz führen | den Vorsitz übernehmenchair | to take the chair | to take the chair
Aufsichtsratsvorsitzende {m,f}; Aufsichtsratsvorsitzenderchairman of the board
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee
kraushaarig {adj}curly haired
Lehnsessel {m}fireside chair
Haarewaschen {n}hair wash
Haarfeder {f}hairspring
Haarnadelkurve {f}hairpin; hairpin bend
Haarnetz {n}hairnet
Haaröl {n}hair oil
Barthaar {n}hair of the beard; whisker
Frisur {f}hair style; hairstyle
Haarpflege {f}hair care
Haarschmuck {m}hair ornaments
Haarwasser {n}hair tonic
Haarwuchsmittel {n}hair restorer
Knäuelalgen {pl} (Ulothrix)hair algae
Haaresbreite {f} | um Haaresbreitehairbreadth | by a hairbreadth
Haarriss {m}; feiner Risshairline crack
behaart; haarig {adj} | behaarter; haariger | am behaartesten; am haarigstenhairy | hairier | hairiest
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker
Noppenanemone {f} (Rhodactis spp.; Ricordea spp.) [zool.]hairy mushroom polyp
Liegestuhl {m}deckchair
Künstler {m}longhair
Klubsessel {m}lounge chair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hair
Back to top