ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nozzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nozzle*, -nozzle-

nozzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nozzle (n.) หัวฉีด Syn. spout, outlet, hose end
English-Thai: HOPE Dictionary
nozzle(นอซ'เซิล) n. ปลายท่อ,หัวฉีด,ปากกระบอกฉีด,พวย
English-Thai: Nontri Dictionary
nozzle(n) หัวสูบ,พวย,หัวฉีด,ปลายท่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nozzle๑. หัวฉีด, หัวพ่น๒. หัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nozzle Aerator เครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด เครื่องเติมอากาศแบบมีหัวฉีดพ่นน้ำไปในอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either way, I wouldn't touch the nozzle of that hose.ยังไงฉันก็จะไม่จับหัวฉีดสายยางนั่น
Who's the nozzle talking to Riley?ไอ้จมูกวัวที่กำลังคุยกับไรลี่ย์ เป็นใคร?
That's the manual inflation nozzle.นั่นคือหัวจุ๊บสูบลมแมนนวล ดึงมันออกมาแล้วก็เป่ามัน
As soon as Nina knocks the nozzles off the tanks, all I have to do is...ทันทีที่ นีน่า ตัดหัวฉีดมันออก นั่นคือที่เราจะทำ
You're just a big, fat, minging minger with huge knickers and a ginormous schnozzle!เธอมันก็แค่ยัยอ้วน ขี้เหร่ อัปลักษณ์ ที่ชอบใส่กกน.ยักษ์ แถมยังจมูกใหญ่อีก
Winchester Douche-Nozzles also taught us this one other thing.ไอ้พวกงี่เง่าวินเชสเตอร์ ได้สอนเราอีกอย่างหนึ่งด้วยว่า
Kripke, I found the nozzle!ในการวิจัยอนุภาคดังกล่าว\ ที่อาร์คติด เซอร์เคิล
Well, if she's gonna do that, at least teach her how to use the nozzle.อย่างน้อยก็ช่วยสอนหล่อน ใช้หัวฉีดหน่อยเถอะ
One of the nozzles must be clogged.ต้องมีสักหัวฉีดนึงอุดตันแน่
And I'm sorry what I've done to the ice cream machine. Aah! Please, no one eat out of it until you clean the nozzles.และเสียใจในสิ่งที่ผมได้ทำลงไป กับเครื่องขายไอศกรีม ได้โปรด อย่ากดกินจนกว่า คุณจะล้างปลายมันให้สะอาด
You know, the pump's nozzle.รู้ไหม มันคือหัวฉีดปั๊ม
I took to understand that gas is no longer coming out of the nozzle, so I pull out the hose to put it back and whoosh!ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นเสียงน้ำมัน คือมันไม่ไหลออกมาจากหัวฉีดแล้ว ดังนั้นผมก็เลยดึงท่อออกมาเพื่อเอาไปเก็บ

nozzle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷头[pēn tóu, ㄆㄣ ㄊㄡˊ, 喷头 / 噴頭] nozzle; spray-head

nozzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
筒先[つつさき, tsutsusaki] (n) nozzle; muzzle; gunpoint

nozzle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวฉีด[n. exp.] (hūa chīt) EN: nozzle FR:
ความดันวิกฤติในหัวฉีด[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure in nozzle FR:
นมหนู[n.] (nomnū) EN: nozzle FR:
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle FR: bec verseur [m]

nozzle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennerdüse {f}burner nozzle
Nachleitapparat {m}discharge nozzle
Einspritzdüse {f}injection nozzle
Lavaldüse {f}laval nozzle
Sprinklerdüse {f}sprinkler nozzle
Düsenströmung {f}nozzle flow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nozzle
Back to top