ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jet*, -jet-

jet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jet (n.) การพูดยกยอมากไป See also: การพูดพล่าม Syn. spray, spout, flow
jet (n.) ก๊าซหรือของเหลวที่พ่นออกมาอย่างรวดเร็ว Syn. stream, spout, gush
jet (n.) เครื่องบินไอพ่น Syn. jet plane
jet (vi.) ท่องเที่ยวโดยเครื่องบินไอพ่น See also: เดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น Syn. fly, soar
jet (vt.) ไหลพุ่งออกมา See also: พ่นออกมาเป็นสาย
jet (n.) แร่สีดำมันเงาใช้ทำเครื่องเพชรพลอย
jet airplane (n.) เครื่องบินไอพ่น See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น Syn. jet
jet engine (n.) เครื่องยนต์ชนิดหนึ่งที่ขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
jet lag (n.) อาการอ่อนเพลียจากการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลานาน
jet plane (n.) เครื่องบินไอพ่น See also: เครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่น Syn. jet, jet airplane
jet propulsion (n.) การขับเคลื่อนด้วยแรงดันของก๊าซ
jet set (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น Syn. wealthy people
jet-black (adj.) ดำเป็นเงา See also: ดำสนิท Syn. ebony, pitch black, raven
jet-ski (n.) เจ็ตสกี See also: ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ
jetsam (n.) สิ่งของที่ถูกโยนทิ้งลงทะเลเพื่อลดน้ำหนักเรือ
jettison (vt.) กำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ Syn. discard, get rid of, dump Ops. retain, keep
jettison (vt.) ทิ้งความคิดหรือแผนการที่ไม่มีประโยชน์ Syn. abandon Ops. maintain
jettison (vt.) โยนสิ่งของออกเพื่อทำให้เรือหรือเครื่องบินเบาขึ้น
jetty (n.) กำแพงที่ทำขึ้นเพื่อต้านคลื่นหรือลม Syn. breakwater
jetty (n.) ท่าเทียบเรือ Syn. dock
English-Thai: HOPE Dictionary
jet(เจท) {jetted,jetting,jets} n. สิ่งที่พุ่งออกมาเป็นลำ,หัว,ท่อ,หัวท่อแก๊ส,เครื่องบินเจ๊ท,เครื่องยนต์เจ๊ท vt.,vi. พุ่งออกเป็นลำ,พ่นออก,เป็นลำ,ฉีดออกมา,ฉีดออกมา. adj. เกี่ยวกับjet,เกี่ยวกับหรือทำ,ด้วยถ่านหินดังกล่าว,ดำและมัน, See also: jettingly adv.
jet-black(เจท'แบลค) adj. ดำสนิท
jetsam(เจท'ซัม) n. สินค้าที่โยนทิ้งจากเรือสู่ทะเล เพื่อทำให้เรือทรงตัวได้ดีขึ้นในเวลาฉุกเฉิน,สิ่งของที่ถูกโยน -S.jetsom
jettison(เจท'ทิเซิน) vt.,n. (การ,สิ่งที่) โยนลงทะเลเพื่อทำให้เรือเบาและ,ทรงตัวได้ดีขึ้น,โยนทิ้ง
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)
English-Thai: Nontri Dictionary
jet(adj) ทำด้วยนิล
jetty(adj) ดำเหมือนนิล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
jetพวยลม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
jet lagอาการเมาเวลาเหตุการบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jetsamของที่โยนทิ้งทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jettisonการโยนทิ้งทะเล [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
jetjet, เจ๊ต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
jet engineเครื่องยนต์ไอพ่น, กลจักรที่ได้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทำให้เกิดแก๊สร้อนผ่านกังหันหลายชุดเกิดแรงดันสูงพ่นออกมา ทำให้เครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดังเช่นที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Jet planesเครื่องบินไอพ่น [TU Subject Heading]
jettyjetty, รอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องบินไอพ่น (n.) jet
ไอพ่น (n.) jet engine
นมหนู (n.) jet nipple See also: nozzle, jet
ลมกรด (n.) jet stream See also: strong wind in the high
กังหันไอพ่น (n.) jet turbine Syn. เครื่องยนต์ไอพ่น
เครื่องยนต์ไอพ่น (n.) jet turbine See also: jet turbine, jet propulsion Syn. กังหันไอพ่น
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำจริงๆ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ดำปี๋ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำปี๊ดปี๋ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๋
ดำปี๊ดปี๋ (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี Ops. ขาว
ดำปืน (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ Ops. ขาว
ดำปื๋อ (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำมิดหมี (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำมิดหมี (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท, ดำจริงๆ, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำสนิท (adj.) jet-black See also: coal-black, pitch-black, very black Syn. ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋, ดำปี๋
ดำสนิท (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำจริงๆ, ดำมิดหมี, ดำปี๊ดปี๋ Ops. ขาว
ดำสนิท (adj.) jet-black See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำจริงๆ Ops. ขาว
สะพานปลา (n.) jetty Syn. ท่าเทียบเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง"
Sorry. I didn't know jet lag could be like this. I've never had my hair hurt before.ขอโทษนะ ผมไม่รู้ว่าอาการเมาเครื่องเป็นงี้ หัวผมไม่เคยกระเซิงขนาดนี้เลย
We'll just throw the Jet Skis on the trailer and head to the mountains.- แล้วขับรถขึ้นเขา - นายมีแฟนเป็นมิสฮัคคาบี้ส์เหรอ
Could just be ourselves, Jet skiing, whatever.นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ผมจ้างพวกคุณ
You know, I saved half of 'em. Brad, I torched your Jet Skis.แบรด ฉันเผาเจ็ทสกีนาย
Break into my jet at 20,000 feet.เข้ามาใน เครื่องบินเจท ของผมที่ 20,000 ฟุต
We're leaving by my jet plane immediately.นายไปเตรียมเครื่องบินของเราให้พร้อมเดี๋ยวนี้
Oh, yes, these pants were jet black.อ๋อ ใช่ กางเกงสีดำพวกนั้น
On his private jet which he flies himself?เครื่องบินเจ็ตของเค้า ซึ่งเค้าเป็นคนขับเอง
I need a jet tonight from Miami to New York.ไฮ ฉันอยากได้เครื่องบินคืนนี้ จากไมอามี่มานิวยอร์ค
H-How am I supposed to know that Carina has a remote-controlled Jet Ski?ผมจะรู้ได้ไงว่าคารีน่ามีเจ็ตสกีซ่อนอยู่
I traced stovsky to the jet propulsion laboratory in pasadena.ผมติดตามสโตว์สกี้ไป ถึงห้องทดลองการขับเคลื่อนเคลื่องบิน ในพาซาเดน่า

jet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷气式[pèn qì shì, ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄕˋ, 喷气式 / 噴氣式] jet (engine)
喷气式飞机[pēn qì shì fēi jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 喷气式飞机 / 噴氣式飛機] jet aircraft
喷气推进实验室[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, 喷气推进实验室 / 噴氣推進實驗室] Jet Propulsion Laboratory
喷气发动机[pēn qì fā dòng jī, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 喷气发动机 / 噴氣發動機] jet engine
喷漆推进[pēn qī tuī jìn, ㄆㄣ ㄑㄧ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ, 喷漆推进 / 噴漆推進] jet propulsion
射流[shè liú, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄡˊ, 射流] jet (math.)
无针注射器[wú zhēn zhù shè qì, ˊ ㄓㄣ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 无针注射器 / 無針注射器] jet injector
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, 翔凤 / 翔鳳] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc)
前掠翼[qián, ㄑㄧㄢˊlu:e4 yi4, 前掠翼] swept-forward wing (on jet fighter)
[jī, ㄐㄧ, 矶 / 磯] breakwater; jetty
喷墨[pēn mò, ㄆㄣ ㄇㄛˋ, 喷墨 / 噴墨] ink jet
喷射[pēn shè, ㄆㄣ ㄕㄜˋ, 喷射 / 噴射] jet; spurt
黑煤玉[hēi méi yù, ㄏㄟ ㄇㄟˊ ㄩˋ, 黑煤玉] jet
涡轮喷气发动机[wō lún pēn qì fā dòng jī, ㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 涡轮喷气发动机 / 渦輪噴氣發動機] turbojet
[bù, ㄅㄨˋ, 埗] wharf; dock; jetty; trading center; port; place name

jet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P)
アキシアルジェット[, akishiarujietto] (n) axial jet
インクジェット[, inkujietto] (n) ink jet
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] (n) {comp} ink jet printer
サーフジェット[, sa-fujietto] (n) surf jet
ジェットエンジン[, jiettoenjin] (n) jet engine
ジェットストリーム[, jiettosutori-mu] (n) jet stream
ジェットセット[, jiettosetto] (n) jet set
ジェット推進[ジェットすいしん, jietto suishin] (n) jet propulsion
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL
ジェット推進船[ジェットすいしんせん, jietto suishinsen] (n) jet propulsion ship
ジェット機[ジェットき, jietto ki] (n) jet aeroplane; jet airplane; (P)
ジェット気流[ジェットきりゅう, jietto kiryuu] (n) jet stream
ジェット燃料[ジェットねんりょう, jietto nenryou] (n) jet fuel
ジャンボ機[ジャンボき, janbo ki] (n) jumbo jet
バブルジェットプリンタ[, baburujiettopurinta] (n) {comp} bubble jet printer
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
噴射[ふんしゃ, funsha] (n,vs) jet; spray; injection; jet propulsion; (P)
烏羽玉[うばたま;ウバタマ, ubatama ; ubatama] (n,adj-no) (1) jet black; pitch dark; (n) (2) (uk) (See ペヨーテ) peyote (Lophophora williamsii); mescaline
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
インクジェットプリンター;インクジェットプリンタ[, inkujiettopurinta-; inkujiettopurinta] (n) {comp} ink-jet printer
インクジェット方式[インクジェットほうしき, inkujietto houshiki] (n) {comp} ink-jet method
ウオータージェット[, uo-ta-jietto] (n) waterjet
オブジェ[, obujie] (n) objet d'art (fre
ジェット[, jietto] (n) jet; (P)
ジェットフォイル[, jiettofoiru] (n) jetfoil
ジャンボジェット[, janbojietto] (n) jumbo-jet
ジャンボジェット機[ジャンボジェットき, janbojietto ki] (n) jumbo-jet
スクラムジェット[, sukuramujietto] (n) scramjet
ターボジェットエンジン[, ta-bojiettoenjin] (n) turbojet engine
チャーター機[チャーターき, cha-ta-ki] (n) chartered aircraft (airplane, jet, etc.)
パルスジェット[, parusujietto] (n) (abbr) pulse-jet engine
パルスジェットエンジン[, parusujiettoenjin] (n) pulse-jet engine
ラムジェットエンジン[, ramujiettoenjin] (n) ramjet engine
打ち荷[うちに, uchini] (n) jettisoned cargo
投げ荷[なげに, nageni] (n) jetsam; jettisoned cargo
桟橋[さんばし(P);さんきょう, sanbashi (P); sankyou] (n) wharf; bridge; jetty; pier; (P)
波止場[はとば, hatoba] (n) wharf; quay; landing-stage; jetty; (P)
鴉髻[あけい, akei] (n) (obsc) jet-black hair
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクジェットプリンタ[いんくじえっとぷりんた, inkujiettopurinta] ink jet printer
インクジェット印字装置[インクジェットいんじそうち, inkujietto injisouchi] ink jet printer
ジェット[じえっと, jietto] JET

jet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอพ่น[n.] (aiphon) EN: jet FR:
อัลฟาเจ๊ต[TM] (Alfā Jet = ) EN: Alpha Jet FR: Alpha Jet
ฉัตรเจ็ดชั้น[n. exp.] (chat jet ch) EN: seven-tiered umbrella FR:
เด็ก 7 ใน 10 คน[xp] (dek jet nai) EN: 7 out 10 children FR: 7 enfants sur dix
ไฮโซ[n.] (hai-sō) EN: hi-so = Hi-So ; high society ; society girls ; jet set FR: jet-set [f] = jet set [f] ; haute société [f]
เจ็ตแล็ก[n.] (jet laek) EN: jet lag FR: jet lag [m] (anglic.)
กังหันไอพ่น[n.] (kanghanaiph) EN: jet turbine ; gas turbine ; turbojet FR:
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin) EN: jet ; jet plane FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินเจ็ท[n. exp.] (khreūangbin) EN: jet plane ; jetliner ; jet FR: avion à réaction [m] ; jet [m] (anglic.)
เครื่องบินส่วนตัว[n. exp.] (khreūangbin) EN: private jet FR: avion privé [m]
เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก[n. exp.] (khreūangphi) EN: inkjet printer FR: imprimante à jet d'encre [f]
เครื่องยนต์ไอพ่น[n.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
กระแสลมกรด[n. exp.] (krasaē lomk) EN: jet stream FR: jet-stream [m] (anglic.)
ลมกรด[n.] (lomkrot) EN: jet stream ; strong wind in the high FR: jet-stream [m] (anglic.)
น้ำตกเจ็ดสาวน้อย[n. prop.] (Nāmtok Jet ) EN: Chet Sao Noi Waterfall ; Namtok Chet Sao Noi FR:
นิล[adj.] (nin) EN: black ; black green ; blue black ; dark blue ; jet black FR: de jais
หน่อ[n.] (nø) EN: shoot ; sprout ; bulb FR: pousse [f] ; bourgeon [m] ; jet [m] ; rejeton [m]
ปึ้ด[adj.] (peut) EN: jet FR:
พลุ่ง[v.] (phlung) EN: gush ; shoot up ; sent out/up/forth ; puff ; jet FR: monter dans le ciel
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
รูปเจ็ดเหลี่ยม[n. exp.] (rūp jet līe) EN: heptagon ; septagon FR: heptagone [m]
สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ส[TM] (Sāikānbin J) EN: Jet Airways FR: Jet Airways
ทรงเจ็ดหน้า[n. exp.] (song jet nā) EN: heptahedron FR: heptaèdre [m]
ต้นร่าง[n. exp.] (ton rāng) EN: first draft FR: premier jet [m]
วัดเจ็ดยอด ; วัดโพธารามมหาวิหาร [n. prop.] (Wat Jet Yøt) EN: Wat Jet Yot FR:
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อาการเจ็ตแล็ก[n. exp.] (ākān jetlae) EN: jetlag FR:
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāth) EN: concourse FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อกุศลเจตนา[n.] (akusonlajēt) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent FR:
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อนุมัติโครงการ[v. exp.] (anumat khrō) EN: FR: approuver un projet
เอาน้ำมันไปราดกองไฟ[v. exp.] (ao nāmman p) EN: FR: verser de l'huile sur le feu ; jeter de l'huile sur le feu ; mettre de l'huile sur le feu
ใบ[n.] (bai) EN: [classif.: leaves (of trees), round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets), small documents (tickets, certificates, leaflets)] FR: [classif. : feuilles (arbres et plantes), objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits), petits documents (billets, tickets, certificats)]
บาน[n.] (bān) EN: [classif.: doors, windows, mirrors, frames, screens, other flat things] FR: [classif. : portes, fenêtres, miroirs, cadres, écrans, autres objets plats]
บัดเจ็ท = บัดเจ็ต[n.] (batjet) EN: budget FR: budget [m]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: counter ; chip FR: jeton [m]
โบอิง 777[TM] (Bōing jet-j) EN: Boeing 777 FR: Boeing 777 [m]

jet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Privatjet {m} für Managerexecutive jet
Stahlung {f}jet engine; turbo jet engine
Strandgut {n}flotsam and jetsam
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Düsenantrieb {m} | mit Düsenantrieb; düsengetriebenjet propulsion | jet-propelled
Düsenjäger {m}jet fighter
Düsenpilot {m}jet pilot
Düsentriebwerk {n}jet engine
Jetgebläse {n}jet blower
Jet-Lag {m}; Jetlag
Jetset {m}jet-set
Jet-Vorwelle {f}jet forward wave
Strahlantrieb {m}jet propulsion
Strahlrohr {n}jet tube
Strahltriebwerk {n}jet engine
Wasserstrahl {m}jet of water
Sowjet {m} | Sowjets
Kunstdiebstahl {m}theft of objets d'art
Tintenstrahl {m}ink-jet
Turbinenflugzeug {n}turbojet aircraft; jetliner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jet
Back to top