ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

land

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *land*, -land-

land ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land (vt.) นำขึ้นบก Syn. unload, disembark
land (vt.) นำลงจอด (เครื่องบิน) See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ Syn. set on land
land (n.) พื้นดิน See also: แผ่นดิน, ผืนดิน Syn. soil, earth
land (n.) พื้นที่ชนบท See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ Syn. rural
land (n.) พื้นที่ที่มีขอบเขต See also: อาณาบริเวณ
land (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดิน Syn. real estate
land (n.) อาณาจักร See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต Syn. realm, domain
land animal (n.) terrestrial animal
land at (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land in, land on
land at (phrv.) มาถึง Syn. land in, land on, land up
land in (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land on
land in (phrv.) เข้ามาถึง Syn. land at, land on, land up
land in (phrv.) ได้รับสิ่งยุ่งยากหรือไม่น่าพอใจ Syn. end up, fetch up, finish up
land lord (n.) ผู้ให้เช่า
land mine (n.) กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land of Nod (idm.) หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
land office business (sl.) กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น
land on (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land in
land on (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land on (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land on (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
land reform (n.) การปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง See also: การปฏิรูปที่ดิน
land travel (n.) เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน Syn. cyclometer
land up (phrv.) อุดด้วยโคลน Syn. earth up
land up (phrv.) คลุมรากด้วยดิน Syn. earth up
land up (phrv.) กลายเป็น (เมื่อจบ) Syn. end up
land up (phrv.) เสร็จสิ้น Syn. end up
land up (phrv.) มาถึง Syn. end up
land up (phrv.) ได้รับในตอนจบ Syn. fetch up
land upon (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: (เรือ) ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, เข้าเทียบท่า Syn. land on, land in, land up
land upon (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land upon (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land upon (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land upon (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
land wind (n.) ลมบก See also: ลมที่พัดจากฝั่งไปยังทะเล
land with (phrv.) ทำให้ยอมรับสิ่งที่ไม่ต้องการ See also: บังคับให้ทำสิ่งที่ไม่อยากทำ Syn. land on, lumber with, saddle on, saddle with, thrust on
land-grabber (n.) ผู้ครอบครองที่ดิน (โดยไม่ยุติธรรม) See also: ผู้ยึดที่ดิน
land-slave (n.) ทาสติดที่ดิน See also: ผู้ตกเป็นข้าทาส Syn. slave, villein
landau (n.) รถม้า See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landless(แลนดฺ'ลิส) adj. ไม่มีที่ดินของตนเอง
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
landlord(แลนดฺ'ลอร์ด) n. เจ้าของที่ดิน,เจ้าของบ้านเช่า,เจ้าของโรงแรม., See also: landlordly adj. ดูlandlord, Syn. owner,proprietor
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
landslip(แลนด'สลิพ) n. =landslide (ดู)
landward(แลนดฺ'เวิร์ด) adv. เข้าหาแผ่นดิน adj. มุ่งสู่แผ่นดิน, See also: landwards adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
landsman(n) คนที่อยู่หรือทำงานบนบก
landward(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landwards(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land-grabberผู้กอบโกยที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landformธรณีสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
landscape๑. ภูมิทัศน์๒. ภาพทิวทัศน์บก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
land information systemland information system, ระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Land mine victimsผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดบก [TU Subject Heading]
Land reformการปฏิรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Landscapeภูมิภาพ [TU Subject Heading]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
landsliplandslip, แผ่นดินถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการขนส่งทางบก (n.) Department of Land Transport
ดุสิต (n.) fourth land of heaven
ตะกาด (n.) low land near the seashore See also: seashore land where salt water can be let into evaporate (as salt field or salt pans)
ถางพง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. หักร้างถางพง
ปูลม (n.) swift land crab
ลม (n.) swift land crab Syn. ปูลม
ส.ป.ก. (n.) Agricultural Land Reform Office See also: ALRO Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สจร. (n.) Office of the Commission for the Management of Land Traffic See also: OCMLT Syn. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (n.) Agricultural Land Reform Office See also: ALRO Syn. ส.ป.ก.
หักร้าง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. ถางพง, หักร้างถางพง
ขึ้นบก (v.) land See also: go ashore Syn. ยกพลขึ้นบก
ขึ้นฝั่ง (v.) land See also: go ashore from a ship Syn. ขึ้นบก
ด้าว (n.) land See also: territory, country Syn. แดน, ประเทศ
ที่ (n.) land See also: spot, lot Syn. ที่ดิน
ที่ดิน (n.) land See also: lot Syn. ที่ทาง, ที่, แผ่นดิน, พื้นดิน, พื้นที่, เนื้อที่
บริเวณ (n.) land See also: area, border, territory, region, zone, realm, domain, vicinity, boundary Syn. ดินแดน, อาณาจักร, ขอบเขต, เขตแดน, แคว้น, อาณาจักร, พื้นที่, เนื้อที่, เขต, ดินแดน, อาณาบริเวณ
บินลง (v.) land
ปถพี (n.) land See also: earth Syn. แผ่นดิน, ปถวี, ปฐพี
ปถวี (n.) land See also: earth Syn. ปถพี, แผ่นดิน, ปฐพี
ปัถพี (n.) land See also: earth Syn. ปถพี, แผ่นดิน, ปถวี, ปฐพี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุด!
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
There was no land in sight now.มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้
I now make the formal request... that the Seventh Fleet land troops here immediately... to guarantee the integrity of this government.{\cHFFFFFF}I now make the formal request... {\cHFFFFFF}that the Seventh Fleet land troops here immediately... {\cHFFFFFF}to guarantee the integrity of this government.
In order for the Seventh Fleet to land troops here by midnight,{\cHFFFFFF}In order for the Seventh Fleet to land troops here by midnight,
That means you have three days from the time you land behind enemy lines.จากเวลาที่คุณที่ดินหลังเส้นศัตรู มันก็จะเป็นสนามที่ดีเพราะ
In the land of submarinesในดินแดนของเรือดำน้ำ
You could impersonate them and rally the land to rebellion.และชุมนุมที่ดินให้กบฏ
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น
I want that land so badly, I can taste it.ฉันสุดแสนจะต้องการ จนลิ้มรสได้

land ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, 封地] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
天府[Tiān fǔ, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˇ, 天府] Heavenly province (epithet of Sichuan, esp. area around Chengdu); land of plenty
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, 垦荒 / 墾荒] to open up land (for agriculture)
地租[dì zū, ㄉㄧˋ ㄗㄨ, 地租] land rent; land tax
填海[tián hǎi, ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 填海] land reclamation
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, 壖] land on water edge or under wall
隐土[yǐn tǔ, ˇ ㄊㄨˇ, 隐土 / 隱土] legendary land of hermits; secret land; the back of beyond
梦乡[mèng xiāng, ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤ, 梦乡 / 夢鄉] the land of dreams; slumberland
登陆月球[dēng lù yuè qiú, ㄉㄥ ㄌㄨˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄡˊ, 登陆月球 / 登陸月球] moon landing; to land on the moon
亚欧大陸桥[yà ōu dà lù qiáo, ㄧㄚˋ ㄡ ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧㄠˊ, 亚欧大陸桥 / 亞歐大陸橋] New Asia-Europe Land Bridge; rail line from China through Central Asia to Europe
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, 均差] relief (i.e. height of land in geography)
包租[bāo zū, ㄅㄠ ㄗㄨ, 包租] rent land or a house for subletting; fixed rent for farmland
飞地[fēi dì, ㄈㄟ ㄉㄧˋ, 飞地 / 飛地] land of one country enclosed within another; a salient
索杰纳[suǒ jié nà, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄝˊ ㄋㄚˋ, 索杰纳 / 索傑納] Sojourner (Martian land rover)
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity
茬地[chá di, ㄔㄚˊ ㄉㄧ˙, 茬地] stubble land after crop has been taken
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner
山泥倾泻[shān ní qīng xiè, ㄕㄢ ㄋㄧˊ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, 山泥倾泻 / 山泥傾瀉] a landslide
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
[shàn, ㄕㄢˋ, 讪 / 訕] abuse; slander
副肾[fù shèn, ㄈㄨˋ ㄕㄣˋ, 副肾 / 副腎] adrenal glands
肾上腺[shèn shàng xiàn, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, 肾上腺 / 腎上腺] adrenal glands
起落装置[qǐ luò zhuāng zhì, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 起落装置 / 起落裝置] aircraft take-off and landing gear
起落场[qǐ luò chǎng, ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄔㄤˇ, 起落场 / 起落場] airfield; take-off and landing strip
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
耕地[gēng dì, ㄍㄥ ㄉㄧˋ, 耕地] arable land; to plow land
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
列岛[liè dǎo, ㄌㄧㄝˋ ㄉㄠˇ, 列岛 / 列島] archipelago; chain of islands
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, 地亩 / 地畝] area of farmland
人工岛[rén gōng dǎo, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄠˇ, 人工岛 / 人工島] artificial island

land ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus)
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed
ポルダー[, poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut
ランクル[, rankuru] (n) (abbr) (Toyota) Land Cruiser
レジャーランド[, reja-rando] (n) recreational area; leisure land
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下田[げでん, geden] (n) worn-out rice land
不毛の地[ふもうのち, fumounochi] (n) deserted and desolate land
九品[くほん;ここのしな, kuhon ; kokonoshina] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 浄土) nine levels of Amitabha's Pure Land; (2) (くほん only) (See 九品浄土) Amitabha's Pure Land; (3) (くほん only) (See 九品蓮台) nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
九品浄土[くほんじょうど, kuhonjoudo] (n) (obsc) (See 極楽浄土) Amitabha's Pure Land (composed of nine levels)
九品蓮台[くほんれんだい, kuhonrendai] (n) {Buddh} nine-tiered lotus leaf platform in Amitabha's Pure Land
仕拵え[しこしらえ, shikoshirae] (n) preparation (e.g. of land for tilling); ground clearance; clearing
仙境;仙郷[せんきょう, senkyou] (n) fairyland; enchanted land
仙界[せんかい, senkai] (n) dwelling place of hermits; pure land away from the world
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
休め地[やすめち, yasumechi] (n) fallow land
休閑地[きゅうかんち, kyuukanchi] (n) fallow land
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period)
切り起こす[きりおこす, kiriokosu] (v5s) to open up waste land for cultivation
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
十八檀林[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region)
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers
反別;段別[たんべつ, tanbetsu] (n) (1) acreage; land area; (2) marking off fields in units of tan
反歩;段歩[たんぶ, tanbu] (n) unit of land area (approx. one-tenth hectare)
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
可住地[かじゅうち, kajuuchi] (n) habitable area; inhabitable land
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
図南[となん, tonan] (n) (arch) large undertaking attempted in a far-off land
国土庁長官[こくどちょうちょうかん, kokudochouchoukan] (n) Director General of National Land Agency
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
国色無双[こくしょくむそう, kokushokumusou] (n,adj-no) (a woman of) unparalleled beauty; (a woman's beauty being) matchless throughout the land
圃場;ほ場[ほじょう, hojou] (n) cultivated land (field, garden, orchard, etc.)
土地収用[とちしゅうよう, tochishuuyou] (n) land expropriation
土地投資[とちとうし, tochitoushi] (n) land investment; investment in land
土地改革[とちかいかく, tochikaikaku] (n) land reform
地上げ屋[じあげや, jiageya] (n) land shark; land speculator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ボーランド[ぼーらんど, bo-rando] Borland
横向き[よこむき, yokomuki] landscape orientation
横長[よこなが, yokonaga] landscape orientation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path

land ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
ใบเหยียบย่ำ[n.] (baiyīepyam ) EN: land preemption certificate FR:
บินลง[v.] (binlong) EN: land FR: atterrir
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
บก[adv.] (bok) EN: on land ; by land ; ashore FR: à terre
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
ชค-[pref.] (chakha-) EN: land FR:
ชัค-[pref.] (chakkha-) EN: land ; country FR:
ฉมา[n.] (chamā) EN: land FR:
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōtthīdi) EN: land title deed FR:
เช่าที่นา[n. exp.] (chao thī nā) EN: take land on lease FR:
ชาติภูมิ[n.] (chāttiphūm) EN: native land ; hometown FR:
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
แดนอาทิตย์อุทัย[n. prop.] (Daēn Āthit ) EN: Land of the Rising Sun FR: Pays du Soleil Levant [m]
แดนเนรมิต[TM] (Daēn Nērami) EN: Magic Land (TM) ; Dan Neramit FR:
แดนธรรม[n. exp.] (daēn tham) EN: land of justice FR:
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country ; region ; area FR: territoire [m]
ดินแดน[n. exp.] (din daēn) EN: territory ; country ; land FR: territoire [m] ; pays [m]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land FR:
โดยทางบก[adv.] (dōi thāng b) EN: by land FR:
เอกสารสิทธิที่ดิน[n. exp.] (ēkkasānsit ) EN: land title FR:
หักร้างถางพง[v.] (hakrāngthān) EN: clear land for farming ; clear the jungle FR:
หอทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (hø thabīen ) EN: land registration office FR:
ฮุบที่ดิน[v. exp.] (hup thīdin) EN: swallow up the land ; grab land FR:
แจกที่ดิน[v. exp.] (jaēk thīdin) EN: distribute the land FR: répartir les terres
เจ้าพนักงานที่ดิน[n. exp.] (jaophanakng) EN: land officer FR:
จัดสรรที่ดิน[v. exp.] (jatsan thīd) EN: allocate land FR:
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the land register FR:
จุดเชื่อมต่อ[n. exp.] (jut cheūam ) EN: land link FR:
จุดตก[v. exp.] (jut tok) EN: land FR:
กบิลเมือง[n. exp.] (kabin meūan) EN: law of the land FR:
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[n. exp.] (kammasit na) EN: land title ; title to land ; freehold FR:
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[n. exp.] (kammasitrūa) EN: co-ownership of land FR:
การใช้ประโยชน์ที่ดิน[n. exp.] (kān chai pr) EN: land use FR:
การเช่าที่ดิน[n. exp.] (kān chao th) EN: hiring a piece of land FR:
การจดทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (kān jotthab) EN: entry in the land register FR:
การขนส่งทางบก[n. exp.] (kān khonson) EN: land transport ; carriage by land FR: transport routier [m]
การขุดดิน[n. exp.] (kān khut di) EN: land excavation FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: land given to a monastery ; properties dedicated to a temple FR:
การปฏิรูปที่ดิน[n. exp.] (kān patirūp) EN: land reform ; agrarian reform FR: réforme agraire [f]

land ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auen {pl}alluvial area; alluvial land
Anbaugebiet {n}arable land
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Boden {m}; Land
Brachland {n}fallow land
Baufläche {f}building area; building land
Landeerlaubnis {f}clearance to land
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man
Baunutzungsverordnung {f}Federal Land Utilisation Ordinance
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow
Heideland {n}moor land
Heimatland {n}native land
Grundstück {n}plot of land
Terrain {n} (Grundstück)plot of land
Absatz {m} (Gelände)terrace
Ackerbau {m}; Landwirtschaft
Ackerland {n}arable farm land; farmland
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Manuskauz {m} [ornith.]Admiralty Islands Hawk Owl
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
Anger {m}; Gemeindeland
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
Aucklandente {f} [ornith.]New Zealand teal
Australien {n}; Neuseeland
Balearen {pl} [geogr.]Balearics; the Balearic Islands
Geländersäule {f} | Geländersäulen
Geländer {n} | Geländer
Bauchlandung {f} | Bauchlandungen
Schonkost {f}bland diet
höflich; freundlich {adj} | höflicher; freundlicher | am höflichsten; am freundlichstenbland | blander | blandest
langweilig {adj} | langweiliger | am langweiligstenbland | blander | blandest
Grenzbereich {m}; Grenzland
Budongolaubsänger {m} [ornith.]Uganda Woodland Warbler
Burgenland {n}Burgenland
Buschland {n} | Buschländer
Grundbuch {n}land register; cadaster
Kataster {m,n}land register; cadaster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า land
Back to top