ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

box

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *box*, -box-

box ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
box (n.) กล่อง See also: หีบ, ลัง, กลัก, คอก Syn. container
box (vt.) ใส่กล่อง Syn. pack
box (n.) ที่นั่งคนขับรถม้า
box (n.) ช่องสี่เหลี่ยม
box (n.) คอกสำหรับคนดูในโรงละคร Syn. skybox
box (vi.) ตบ See also: ตี, ต่อยที่หู Syn. slap
box (n.) การตบ (ด้วยมือ) See also: การตี, การต่อย
box (vi.) ต่อยมวย Syn. fight, hit
box (n.) การต่อย See also: การตบ Syn. fight
box (n.) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง Syn. boxwood
box (n.) ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำเครื่องแกะสลักและไม้บรรทัด
box (sl.) โทรทัศน์
box (sl.) ช่องคลอด
box (sl.) ทวารหนัก
box car (n.) รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ) See also: รถบรรทุกสัมภาระ Syn. carriage
box in (phrv.) ห้อมล้อมแน่นหนา See also: โอบล้อม Syn. hedge in, hem in
box lunch (n.) อาหารที่เตรียมจากบ้านเพื่อไปรับประทานที่อื่น
box off (phrv.) แบ่งแยก See also: แบ่ง, แยกจากกัน
box office (n.) ที่ขายตั๋วภาพยนตร์หรือละคร
box up (phrv.) เก็บใส่กล่อง
box up (phrv.) ปิดด้วยไม้
box up (phrv.) ทำให้สับสน
box up (phrv.) ปิดขังไว้ในสถานที่เล็กๆ
boxcar (n.) รถไฟบรรทุกสัมภาระ
boxed (adj.) ใส่หรือขายในกล่อง
boxed (sl.) ตาย
boxer (n.) นักมวย Syn. fighter
boxer (n.) สุนัขพันธุ์บอกเซอร์
boxer (n.) คนบรรจุกล่อง
boxful (n.) กล่องที่มีของอยู่เต็ม
boxing (n.) การชกมวย Syn. pugilism
boxing (n.) การบรรจุกล่อง See also: การใส่กล่อง, การบรรจุลงกล่อง
boxing glove (n.) นวมชกมวย
boxroom (n.) ห้องเก็บของขนาดเล็กในบ้าน
boxwood (n.) ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี
English-Thai: HOPE Dictionary
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
box carn. รถตู้, Syn. box wagon
box coatn. เสื้อคลุมหนา
boxer(บอค'เซอะ) n. นักมวย,สุนัขพันธุ์บ๊อคเซอะ,คนทำกล่องหรือหีบ
boxing(บอค'ซิง) n. วัตถุที่ใช้ทำกล่องหีบหรือลัง,การบรรจุกล่อง,หีบหรือลัง ,การต่อยมวย,การชกมวย
boxing dayn. วันหลังจากคริสต์มาสหนึ่งวัน เป็นวันให้ของขวัญคริสต์มาสแก่คนงาน บุรุษไปรษณีย์และคนอื่น
boxing gloven. นวมชกมวย
English-Thai: Nontri Dictionary
box(n) หีบ,กล่อง,กลัก,ลัง,ที่นั่งคนขับรถม้า,คอก,ตู้ไปรษณีย์,การชกมวย
BOX box office(n) ห้องขายตั๋ว,ห้องจำหน่ายตั๋ว
boxer(n) นักมวย
boxing(n) การชกมวย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxcar functionฟังก์ชันรถตู้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
boxer engine; flat engine; horizontally opposed engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Box Carrierบ็อกแคเรี่ยชุดอุปกรณ์ในการทำเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ที่นักวิจัยไทยพัฒนาขึ้น โดยจะใส่กระจกที่เตรียมพร้อมในการปลูกผลึก แล้วนำเข้าเครื่อง PECVD ต่อไป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Boxer's Shufferกระโดดชกมวย [การแพทย์]
Boxingมวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
B.O. (sl.) ที่จำหน่ายตั๋ว (มาจาก box office)
กล่อง (n.) box See also: case, casket Syn. ลัง
กลัก (clas.) box See also: case Syn. กล่อง
ข่าวล้อมกรอบ (n.) box
ชก (v.) box See also: punch, pummel, strike, smash Syn. ต่อย
ชกต่อย (v.) box See also: punch, pummel, strike, smash Syn. ต่อย, ชก
ชกมวย (v.) box See also: punch, cuff, jab, hit
ต่อย (v.) box See also: fight, break Syn. ชก, แลกหมัด, ตะบันหน้า
ตะบันหน้า (v.) box See also: fight, break Syn. ชก, แลกหมัด
ล้อมกรอบ (n.) box Syn. ข่าวล้อมกรอบ
ลัง (n.) box See also: case, casket
หีบ (clas.) box See also: casket, chest, trunk, coffer
ออกทีวี (v.) box Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี
ออกรายการทีวี (v.) box Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกทีวี
ออกรายการทีวี (v.) box See also: on the Syn. ออกรายการโทรทัศน์
ออกรายการโทรทัศน์ (v.) box Syn. ออกรายการทีวี, ออกทีวี
ออกรายการโทรทัศน์ (v.) box See also: on the Syn. ออกรายการทีวี
ออกโทรทัศน์ (v.) box Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี, ออกทีวี
ออกโทรทัศน์ (v.) box See also: on the Syn. ออกรายการโทรทัศน์, ออกรายการทีวี
ห้องขายตั๋ว (n.) box office See also: booking office, ticket office
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I drop the letter into the mailboxฉันหย่อนจดหมายในตู้ไปรษณีย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll take a box home.ฉันจะเอามันทั้งลังกลับบ้าน.
He also mentioned somethin' about a certain cash box which Just happened to disappear.เขาพูดถึงบางอย่างที่ เกี่ยวกับสถานที่... ...ที่เงินนั้นปรากฎ และหายไป
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง...
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่
A box of these.เท่ากับพวกนี้ 1 กล่อง
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู
Hey, Midge, don't write off the Goose until you see the box going into the hole.เฮย, มิดจ์ ไม่ได้เขียนออก กูส จน คุณเห็นกล่องจะลงไปในหลุม
And the box was wired. He opened up the box...และกล่องก็มีสาย เขาเปิดกล่อง
You drop that box again and I'll shoot you.คุณวางกล่องนั้นอีกครั้งและฉันจะยิงคุณ
Yeah, I found it in a box of lucky charms.ครับ ผมเพิ่งซื้อมาพอดี
"approach SS-50... source programmable rocket." easy. "find control box at front of transporter.""ขั้นตอนการโปรแกรม ขีปนาวุธ SS-50" "มองหาแผงควบคุมด้านหน้า"
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง

box ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, 包厢 / 包廂] box (in a theater or concert hall)
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 厢 / 廂] box (in theater); side room
票房[piào fáng, ㄆㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, 票房] box office
[lán, ㄌㄢˊ, 栏 / 欄] fence; railing; hurdle; column (of balance sheet); box (on spreadsheet)
八卦拳[bā guà quán, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄑㄩㄢˊ, 八卦拳] baguazhang (a form of Chinese boxing)
八卦掌[bā guà zhǎng, ㄅㄚ ㄍㄨㄚˋ ㄓㄤˇ, 八卦掌] baguazhang (a form of Chinese boxing)
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 投票箱] ballot box
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 票箱] ballot box
口技[kǒu jì, ㄎㄡˇ ㄐㄧˋ, 口技] beat boxing; vocal mimicry; ventriloquism
噪音盒[zào yīn hé, ㄗㄠˋ ㄏㄜˊ, 噪音盒] boombox; ghetto blaster
[fāng, ㄈㄤ, 匚] box; basket
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 匣] box
博讯[Bó xùn, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ, 博讯 / 博訊] Boxun, US based dissident Chinese news network
博讯新闻网[Bó xùn xīn wén wǎng, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 博讯新闻网 / 博訊新聞網] Boxun, US based dissident Chinese news network
拳师[quán shī, ㄑㄩㄢˊ ㄕ, 拳师 / 拳師] boxing coach; pugilist master
拳手[quán shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄡˇ, 拳手] boxer
拳击[quán jī, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ, 拳击 / 拳擊] boxing
拳击手[quán jī shǒu, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, 拳击手 / 拳擊手] boxer
义和团运动[Yì hé tuán Yùn dòng, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 义和团运动 / 義和團運動] Boxer Rebellion
拳击台[quán jī tái, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄊㄞˊ, 拳击台 / 拳擊臺] boxing ring
拳王[quán wáng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄤˊ, 拳王] boxing champion
斗拳[dòu quán, ㄉㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, 斗拳 / 鬥拳] boxing
纸箱[zhǐ xiāng, ㄓˇ ㄒㄧㄤ, 纸箱 / 紙箱] carton; cardboard box
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 机箱 / 機箱] case (computer) (lit. machine box)
电箱[diàn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ, 电箱 / 電箱] circuit box
柠檬酸循环[níng méng suān xún huán, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 柠檬酸循环 / 檸檬酸循環] citric acid cycle; Krebs cycle; tricarboxylic acid cycle
离合[lí hé, ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ, 离合 / 離合] clutch (in car gearbox)
煤箱[méi xiāng, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤ, 煤箱] coal box
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, 议和团 / 議和團] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
飞行记录[fēi xíng jì lù, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, 飞行记录 / 飛行記錄] flight record; flight recorder; black box
飞行记录仪[fēi xíng jì lù yí, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄧˊ, 飞行记录仪 / 飛行記錄儀] flight recorder; black box
飞行记录器[fēi xíng jì lù qì, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, 飞行记录器 / 飛行記錄器] flight recorder; black box
变速器[biàn sù qì, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 变速器 / 變速器] gearbox; speed changer; gear
变速箱[biàn sù xiāng, ㄅㄧㄢˋ ㄙㄨˋ ㄒㄧㄤ, 变速箱 / 變速箱] gearbox
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 匦 / 匭] small box
勾拳[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, 勾拳] hook (punch in boxing)

box ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトレットボックス[, autorettobokkusu] (n) outlet box
オーケストラボックス[, o-kesutorabokkusu] (n) orchestra box
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch)
お重;御重[おじゅう, ojuu] (n) (See 重箱) multi-tiered food box
カーゴテナー[, ka-gotena-] (n) (roll) box pallet (from cargo container)
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カッターナイフ[, katta-naifu] (n) box cutter (wasei
カンペン[, kanpen] (n) (See 筆箱) metallic pencil box (wasei
ギアボックス[, giabokkusu] (n) gearbox; gear box
クローズボックス[, kuro-zubokkusu] (n) {comp} close box
コーチボックス[, ko-chibokkusu] (n) coach's box
コンボボックス[, konbobokkusu] (n) {comp} combo box
ズームボックス[, zu-mubokkusu] (n) {comp} zoom box
スキナー箱[スキナーばこ, sukina-bako] (n) Skinner box (i.e. an operant conditioning chamber)
セーフティボックス;セーフティーボックス[, se-futeibokkusu ; se-futei-bokkusu] (n) safety deposit box (wasei
セイフティボックス[, seifuteibokkusu] (n) (1) safe deposit box (wasei
セットトップボックス[, settotoppubokkusu] (n) set-top box
せん断箱;剪断箱[せんだんばこ, sendanbako] (n) shear box
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box
ドロップダウンコンボボックス[, doroppudaunkonbobokkusu] (n) {comp} drop-down combo box
ドロップダウンリストボックス[, doroppudaunrisutobokkusu] (n) {comp} drop-down list box
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam)
パンドラの箱[パンドラのはこ, pandora nohako] (n) Pandora's box
ピザボックス型[ピザボックスがた, pizabokkusu gata] (n) {comp} pizza box type (flat square computer chassis)
ブラックボックス[, burakkubokkusu] (n) black box
ペナルティーボックス[, penarutei-bokkusu] (n) penalty box
ボイスメールボックス[, boisume-rubokkusu] (n) voice mail box
ボックスカーフ[, bokkusuka-fu] (n) box calf
ボックスカルバート[, bokkusukaruba-to] (n) box culvert
ボックスコート[, bokkusuko-to] (n) box coat
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner
ボックスプリーツ[, bokkusupuri-tsu] (n) box pleat
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.)
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form)
みかん箱;ミカン箱[みかんばこ(みかん箱);ミカンはこ(ミカン箱), mikanbako ( mikan hako ); mikan hako ( mikan hako )] (n) cardboard box for mandarin oranges
メールボックス[, me-rubokkusu] (n) (1) mail box; (2) email box
メッセージボックス[, messe-jibokkusu] (n) {comp} message box
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
テキストボックス[てきすとぼっくす, tekisutobokkusu] text box
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box
メッセージボックス[めっせーじぼっくす, messe-jibokkusu] message box
私書箱番号[ししょばこばんごう, shishobakobangou] Post Office box address, P.O.box address
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
ジュークボックス[じゅーくぼっくす, ju-kubokkusu] juke-box
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device)
チェックボックス[ちえっくぼっくす, chiekkubokkusu] checkbox
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox
メールボックス[めーるぼっくす, me-rubokkusu] mailbox
メイルボックス[めいるぼっくす, meirubokkusu] mailbox
リストボックス[りすとぼっくす, risutobokkusu] listbox
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
音声メイルボックス[おんせいメイルボックス, onsei meirubokkusu] voice mailbox

box ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette FR: petite boîte [f] ; cassette [f]
บ๊อก[n.] (bǿk) EN: box FR: boîtier [m]
เชี่ยน[n.] (chīen) EN: receptacle for betel ; betel box FR:
เชี่ยนหมาก[n.] (chīenmāk) EN: receptacle for betel ; betel box FR:
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
ดอกแก้ว[n. exp.] (døk kaēo) EN: Adaman Satinwood ; Chinese box tree ; Orange jasmine ; Cosmetic Bark Tree FR: buis de Chine [m] ; bois jasmin [m] ; oranger jasmin [m] ; bois de satin [m]
ดุม[n.] (dum) EN: hub ; hub of a wheel ; nave of an ox-cart ; nave box ; axle-nut of a whee FR: moyeu [m]
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leū) EN: ballot box FR: urne électorale [f] ; urne [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: orange jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; cosmetic bark tree ; orange jessamine ; satin-wood ; Murraya paniculata FR: Murraya paniculata
คอก[n.] (khøk) EN: pen ; shed ; enclosure ; stall ; sty ; stable ; coop ; corral FR: enclos [m] ; abri [m] ; enceinte [f] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m] ; box [m]
คอก[n.] (khøk) EN: box FR: box [m]
คอกจำเลย[n. exp.] (khøk jamloē) EN: dock FR: box des accusés [m] ; banc des accusés [m]
คอกลูกขุน[n. exp.] (khøk lūkkhu) EN: jury box FR: banc des jurés [m]
คอกพยาน[n. exp.] (khøk phayān) EN: witness box ; witness stand FR: banc des témoins [m] ; box des témoins [m] ; barre des témoins [m]
ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: buyer's black box FR:
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box FR: boîte [f] ; cassette [f]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket ; carton FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f] ; carton [m]
กล่อง[n.] (klǿng) EN: [classif.: small boxes (toothpaste box ...), parcels, cartons] FR: [classif. : petites boîtes, boîtes en carton]
กล่องอัญมณี[n. exp.] (klǿng anyam) EN: jewellery box FR:
กล่องดำ[n. exp.] (klǿng dam) EN: black box ; flight data recorder FR: boîte noire [f]
กล้องฟิวส์[n. exp.] (klǿng fiu) EN: fuse box FR:
กล่องกระดาษ[n. exp.] (klǿng kradā) EN: box (cardbox) FR: boîte en carton [f]
กล่องเกรื่องเพชร[n. exp.] (klǿng khreū) EN: jewelry box FR: boîte à bijoux [f]
กล่องรับบริจาค[n. exp.] (klǿng rap b) EN: collecting box ; alms box FR:
กล่องรับสัญญาณดิจิตอล[n. exp.] (klǿng rap s) EN: set-top box (STB) ; set-top unit (STU) FR: décodeur numérique [m]
กล่องรองเท้า[n. exp.] (klǿng røngt) EN: shoe box FR: boîte à chaussures [f]
กล่องใส่ดินสอ[X] (klǿng sai d) EN: pencil box FR: plumier [m]
กล่องใส่นาฬิกา[n. exp.] (klǿng sai n) EN: watch box FR:
กล่องใส่แหวน[n. exp.] (klǿng sai w) EN: ring box FR:
กล่องท้าย [n. exp.] (klǿng thāi) EN: rear box FR:
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitc) EN: tissue box FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กระดาษกล่อง[n. exp.] (kradāt klǿn) EN: box board FR:
กระปุก[n.] (krapuk) EN: pot ; receptacle ; box ; jug ; jar ; can ; tin FR: bocal [m] ; pot [m] ; petit pot [m] ; petit récipient [m] ; boîte [f]
กระปุกเกียร์[n. exp.] (krapuk kīa) EN: gear box ; transmission FR: boîte de vitesses [f]
กระปุกออมสิน[n. exp.] (krapuk ømsi) EN: coin bank ; piggy bank ; money box FR: tirelire [f]

box ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulatorkasten {f}accumulator box
Blackbox {f}; schwarzer Kasten (interner Aufbau eines Systems)black box
Abzweigkasten {m}branch box; junction box
Brotkasten {m}bread bin; bread box
Briefkasten {m}letter-box; letter box
Kabelanschlusskasten {m}cable terminal box
Blindmutter {f} [techn.]cap nut; box nut
Hutmutter {f} [techn.]cap nut; domed nut; box nut
Zigarrenkiste {f}cigar box
Fernsprechautomat {m}coin box telephone
Kernkasten {m}core box
Kuppelungsmuffe {f}coupling box
Entscheidungssymbol {n}decision box
Abzweigdose {f}distribution box; junction box; conduit box
Gitterboxpalette {f}lattice box pallet
Schmierbuchse {f}grease box
Feuerbüchse {f}inner fire box
Schmuckkasten {m}jewelry box; jewellery box
Spieldose {f}musical box
Nistkasten {m}nesting box
Nachttresor {m}night safe; night depository; night deposit box
Strafkasse {f}penalty box
Souffleurkasten {m}prompt box
Greifbehälter {m}seize box
Nähkasten {m}sewing box
Zettelkasten {m}slip box
Kästchen {n}small box
Seifenkistenrennen {n}soap box derby
Sparbüchse {f}money box
Anschlusskasten {m}terminal box; junction box
Handkasten {m}tool box
Kosmetikkoffer {m}vanity box
Munitionskasten {m}ammunition box; ammunition depot
Achslager {n} [techn.]axle box; axle bearing
Vogelhäuschen {n}bird box; bird house
Box {f} (Pferdebox) | Boxen
Boxen {n}boxing
Boxer {m} | Boxer
Boxhandschuh {m} | Boxhandschuhe
Boxkampf {m}boxing match; boxing contest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า box
Back to top