ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*swag*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swag, -swag-

*swag* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swag (n.) ม่าน See also: มู่ลี่ Syn. curtain, drapery
swag (n.) เฟื่องระย้า See also: พู่ห้อย Syn. festoon
swag (n.) ของที่ปล้นมาได้ (คำสแลง) See also: ของที่ขโมยมา, ของโจร Syn. booty, loot, plunder, stolen property
swag (n.) ห่อสัมภาระ See also: ห่อกระเป๋าเดินทาง Syn. pack
swag (n.) การเดินโซเซ See also: การเดินเซไปมา Syn. lurch, sway
swag (vi.) เดินโซเซ See also: เดินเซไปมา Syn. lurch, sway
swage (n.) เหล็กที่ใช้ตอกโลหะ
swagger (vi.) เดินกร่าง See also: เดินส่ายอาดๆ, เดินวางท่า Syn. strut, swank
swagger (vi.) คุยโว See also: คุยโอ้อวด Syn. boast, brag, show off
swagger (n.) การวางโต See also: การเดินอวดโก้, การวางท่าโต, การคุยโว Syn. strut, showing off, pomposity
English-Thai: HOPE Dictionary
swag(สแวก) n. เฟื่องระย้า,พู่ห้อย,ของล้ำค่า,เงิน,ห่อกระเป๋าเดินทาง,การปล้น,ของที่ปล้นมา,การเดินซวนเซ,จำนวนมาก. vi. เดินซวนเซ,ย้อย,ห้อย,จมลง,เดินทางไปมาด้วยห่อกระเป๋า
swage(สเวจ) n. เครื่องมืออโลหะที่เย็นให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เหล็กตอกโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,เบ้าเหล็ก vt. งอโลหะให้เป็นรูปต่าง ๆ ,อัด,บีบ., See also: swager n.
swagger(สแวก'เกอะ) vi.,n. (การ) เดินวางท่า,เดินเชิดหน้า,วางท่าอย่างใหญ่,คุยโวหรือโอ้อวดเสียงดัง vt. หลอกลวง,พูดหลอกลวง,ขู่ขวัญ., See also: swaggerer n. swaggeringly adv., Syn. stride
English-Thai: Nontri Dictionary
swagger(vi) คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swageตอกทำแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กร่าง (v.) swagger See also: strut, swank Syn. วางโต Ops. สงบเสงี่ยม, เจียมตัว
กราย (v.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. กรีดกราย, กรุยกราย
กรีดกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, เยื้องกราย, ลอยชาย
กรุยกราย (adv.) swaggeringly See also: coquettishly
ดุ้งดิ้ง (adv.) swaggeringly See also: artificially Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง
วางกล้าม (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
วางข้อ (v.) swagger See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า
เดินกร่าง (v.) swagger Syn. เดินอวดเบ่ง
เดินอวดเบ่ง (v.) swagger
เยื้องกราย (adv.) swagger See also: move slowly, strut, walk gracefully Syn. นวยนาด, ลอยชาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน
It's swag, so I got it down on the corner.มันรก ฉันเลยเอาไปไว้นั่น
Warning! Right, a prince like you. And every other stuffed shirt, swaggering, peacock I've met!ใช่ เจ้าชายอย่างเจ้า และก็พวกชุดแต่งตัวทั้งหมดนี่ จอมคุยโว หยิ่ง ตั้งแต่ข้าเคยพบมา
This is where you're gonna practice, right here, right here in a Volkswagen, you're gonna practice. No!ในนี้ ในโฟล์คสวาเก็นนี้ ที่นายจะต้องฝึก
THE SWAG, MELISSA ETHERIDGE BUYING ME A DOMESTIC BEER,การเผยตัว เมริสซ่า อีเธอริดจ์ เลี้ยงเบียร์ชั้นด้วย
Wow, what kind of swag did you score?โอ้โหคุณไปได้อะไรมาคะ
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต
The would-be assassin, tentatively identified as retired Marine Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger, is being pursued by thousands of State and Federal law enforcement personnel as we speak.ผู้ต้องสงสัยคดีลอบสังหาร/Nระบุตัวคร่าวๆได้แล้ว เป็นอดีตทหารเรือ พันจ่าเอก บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ กำลังถูกไล่ล่าจากทุกองค์กรของรัฐ
Meanwhile, the FBI has been unwilling to comment on information that an agent of theirs was assaulted and disarmed by Swagger as he fled the scene, possibly in a stolen FBI vehicle.ในขณะเดียวกัน เอฟ.บี.ไอ ยังไม่ขอให้ความเห็น ต่อเรื่องที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง ถูกทำร้ายและแย่งชิงอาวุธ โดยสแว๊กเกอร์ที่กำลังหนี
At this time, no sign of Swagger has been found.ขณะนี้ ยังไม่มีวี่แววใดๆของสแว๊กเกอร์ค่ะ
And several locations in Philadelphia shows the suspect, Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger, scouting shooting locations, traveling and taking wind readings.และอีกหลายแห่งในฟิลาเดเฟีย แสดงให้เห็นว่า บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ สืบหาตำแหน่งยิง และอ่านทางลม
...signed and dated by Bob Lee Swagger just 10 days ago....ถูกจารึกไว้โดย บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ เมื่อ10วันที่ผ่านมา

*swag* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuǎi, ㄓㄨㄞˇ, 跩] waddle; swagger
大摇大摆[dà yáo dà bǎi, ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ, 大摇大摆 / 大搖大擺] to strut; swaggering
[wēi, ㄨㄟ, 逶] winding, curving; swagger

*swag* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スエージング[, sue-jingu] (n) swaging
スワガーコート[, suwaga-ko-to] (n) swagger coat
フォルクスワーゲン[, forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P)
伸し歩く;のし歩く[のしあるく, noshiaruku] (v5k,vi) to swagger
偉ぶる[えらぶる, eraburu] (v5r) (See 偉がる) to put on airs; to swagger; to act self-importantly
力む(P);勉む;努む[りきむ, rikimu] (v5m,vt) (1) to strain; to bear up; to exert one's strength; (2) to swagger; to bluff; to boast; (P)
壮士[そうし, soushi] (n) young man in his prime; swaggerer; ruffian
大きな顔をする[おおきなかおをする, ookinakaowosuru] (exp,vs-i) to look as if one is important; to swagger around
威張る(P);意張る(iK)[いばる(P);えばる, ibaru (P); ebaru] (v5r,vi) to be proud; to swagger; (P)
横行闊歩[おうこうかっぽ, oukoukappo] (n,vs) swaggering
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect)
肩で風を切る[かたでかぜをきる, katadekazewokiru] (exp,v5r) to swagger about
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting

*swag* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกร่าง[v.] (doēn krāng) EN: swagger FR: se pavaner
โฟล์กสวาเกน = โฟล์คสวาเก้น ; โฟล์ก = โฟล์ค[TM] (Fōksawākēn ) EN: Volkswagen FR: Volkswagen ; Volks [f] (fam.)
คุยโต[v.] (khuitō) EN: brag ; bluster ; boast ; swagger ; vaunt FR: se vanter ; se flatter
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank FR:
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
กรุยกราย[adv.] (kruikrāi) EN: untidily ; swaggeringly FR:
กรุ้งกริ่ง[adj.] (krungkring) EN: swaggering ; strutting FR:
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
นวยนาด[v.] (nūaynāt) EN: stroll ; strut ; swagger FR:
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
วางข้อ[v.] (wāngkhø) EN: swagger FR:
วางปุ่ม[v.] (wāngpum) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางท่า[v.] (wāngthā) EN: put on airs ; swagger ; act big ; be affected ; be pompous ; pose FR: frimer ; prendre de grands airs
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant ; act big FR:
โว[v.] (wō) EN: brag ; boast ; swagger ; vaunt ; bluster ; talk big FR: se vanter
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: swagger ; walk with grace FR:
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: swagger ; walk with grace ; walk elegantly FR:
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:
ยกตนข่มท่าน[v. (loc.)] (yoktonkhomt) EN: bluster ; swagger ; swank ; brag FR: fanfaronner ; se pavaner ; se vanter

*swag* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwalzwerkzeug {n}roller expander; swaging tool
Entlastungsseil {n} | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley
Kabelwagen {m}; Leitungswagen
prahlerisch {adv}swaggeringly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *swag*
Back to top