ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*peck*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น peck, -peck-

*peck* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flyspeck (n.) ขี้แมลงวัน
flyspeck (n.) จุดเล็กๆ
flyspeck (vt.) ทำเครื่องหมายจุดเล็กๆ
Gregory Peck (sl.) คอ
henpeck (vt.) ด่าว่า (สามี) See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี) Syn. criticize, nag
Keep your pecker up (sl.) มองในแง่ดีไว้
peck (n.) หน่วยตวงมีค่าเท่ากับ 2 แกลลอน
peck (vt.) จิก See also: แทะ, เล็ม Syn. pick at, poke at
peck (vt.) จูบเบาๆ Syn. smack
peck (vt.) ถากถาง See also: เหน็บแหนม Syn. nag
peck (n.) การจิก Syn. picking up
peck at (phrv.) จิก See also: เจาะ
peck at (phrv.) เล็ม Syn. nibble at, pick at
peck at (phrv.) สัมผัสเพียงผิวเผิน See also: ทำผิวเผิน Syn. pick at
peck at (phrv.) คอยหาข้อผิดหรือบกพร่อง See also: จ้องจับผิด
peck up (phrv.) จิกขึ้นมา
peckish (sl.) หิว See also: กระหาย
speck (n.) แต้ม See also: จุดเล็กๆ, ชิ้นเล็กๆ Syn. jot, spot, dot, bit, minim Ops. lot, hunk, heap
speck (vt.) แต้มจุด See also: ทำเครื่องหมายจุด
speckle (n.) จุดด่าง Syn. spot, fleck, point
speckle (vt.) ทำให้เป็นจุดด่าง Syn. dot, freckle, spot
speckled (adj.) ซึ่งเป็นรอย See also: ซึ่งเป็นจุดด่างดำ Syn. motley, variegated
speckless (adj.) ซึ่งไม่มีจุดด่าง
woodpecker (n.) นกหัวขวาน อยู่ในตระกูล Picidae
English-Thai: HOPE Dictionary
half-peckn. ปริมาณตวงข้าว 4 ควอตซ์
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
peck(เพค) n. 8ควอร์ต vi.,n. (การ) จิก,ขว้าง,ก้อนหิน,เหน็บแนม,ขว้างก้อนหิน,โยนก้อนหิน
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pecker woodn. นกหัวขวาน,คนผิวขาวในภาคใต้ของอเมริกา
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
speck(สเพค) n.,vt. (ทำให้เกิด) จุด,รอยด่าง,มลทิน,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,อนุภาคเล็ก ๆ ,สิ่งที่ดูมีขนาดเล็ก,ไขมันปลาวาฬ (หรือแมวน้ำ) ,เนื้ออ้วน, See also: speckedness n., Syn. particle,spot,stain
speckle(สเพค'เคิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) จุด,จุดเล็ก ๆ ,แต้ม,รอยเปื้อน,รอยด่าง, See also: speckledness n., Syn. speak
woodpecker(วูด'เพคเคอะ) n. นกหัวขวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
peck(n) น้ำหนักเป็นเป๊ก
woodpecker(n) นกหัวขวาน
speck(n) รอยด่าง,จุด,มลทิน,ขี้แมลงวัน,ผงธุลี
speckle(n) รอยด่าง,จุด,รอยแต้ม,รอยเปื้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
speckled spleenม้ามลาย, ม้ามมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลัวเมีย (v.) be henpecked
การจิก (n.) pecking See also: picking with the beak
การจิก (n.) pecking (of an animal) See also: nibble
จิก (v.) peck See also: seize, pick
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A flyspeck on headquarters' maps.ก็แค่จุดเล็กเท่าตามดบนแผนที่ของกองบัญชาการ
And headquarters has declared that we must take that ridiculous flyspeck even if all of us are killed.และกองบัญชาการก็ประกาศไว้ ว่าต่อให้ต้องตายกันหมด เราก็ต้อง... ...เราต้องยึดตามดระยำนั่นให้ได้
You're a speck You're a fleckเธอยังเด็ก ตัวเล็กนิดเดียว
Well, sir, this speck in space is a scholastic sewer.อนุภาคเล็ก ๆในอวกาศนี่ คือท่อระบายวิชาความรู้
What are those damn freak pecker heads playing?พวกคนประหลาดเหล่านั้นกำลังการเล่นอะไร
You little tin-weasel peckerwood loony's son!แกไอ้เด็กนรก! ไอ้ลูกคนโรคจิต!
That peckerhead doubled back on me. I saw his motorcycle out front.ไอ้วายร้ายสองหน้านั่นมันตลบหลังผมทีเผลอ มอเตอร์ไซค์ของมันจอดอยู่หน้าห้าง...
Our last kopeck gone for this flea-infested theatre and still no girl to pretend to be Anastasia.เหรียญสุดท้ายของเราไปแล้ว สำหรับโรงละคร และยังไม่มีหญิงคนใดแกล้งทำ เป็นอนาสเตเชีย
Bad-ass peckerwood with an attitude.คนเก็บกางเกงในผู้มีเสน่ห์
Man, I'm not talking about your peckerwood friends!เพื่อน ฉันไม่ได้พูดถึงเพื่อนเหี้ยๆ ของแกนะเว้ย!
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน...
I'm going to whale on my pecks, and then I'm going to do my back.ผมกำลังบริหารกล้ามท้อง แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อหลัง

*peck* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咮] beak of bird; peck at
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 灰赤杨 / 灰赤楊] grey alder (Alnus incana); speckled alder
班辈[bān bèi, ㄅㄢ ㄅㄟˋ, 班辈 / 班輩] seniority in the family; pecking order
班辈儿[bān bèi r, ㄅㄢ ㄅㄟˋ ㄖ˙, 班辈儿 / 班輩兒] seniority in the family; pecking order
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 微粒] speck; particle
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 小斑点 / 小斑點] speckle
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 斑点 / 斑點] spot; stain; speckle
啄木鸟[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, 啄木鸟 / 啄木鳥] woodpecker
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 鴷] woodpecker

*peck* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna)
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby
コペイカ[, kopeika] (n) kopeck; kopek; copeck
コペック[, kopekku] (n) kopeck
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer
ペック[, pekku] (n) peck (unit of volume)
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia)
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P)
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
啄木[たくぼく, takuboku] (n) woodpecker
啄木鳥[きつつき(gikun);たくぼくちょう;けら;けらつつき;キツツキ, kitsutsuki (gikun); takubokuchou ; kera ; keratsutsuki ; kitsutsuki] (n) (uk) woodpecker
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice)
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
小啄木鳥;小啄木[こげら;コゲラ, kogera ; kogera] (n) (uk) pygmy woodpecker (Dendrocopos kizuki)
小片[しょうへん, shouhen] (n) crumbling; speck
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern
木啄;木叩き;木叩[きたたき;キタタキ, kitataki ; kitataki] (n) (uk) white-bellied woodpecker (Dryocopus javensis)
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy
熊啄木鳥[くまげら;クマゲラ, kumagera ; kumagera] (n) (uk) black woodpecker (Dryocopus martius)
牛突[うしつつき;ウシツツキ, ushitsutsuki ; ushitsutsuki] (n) (uk) oxpecker
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to
緑啄木鳥[あおげら(gikun);アオゲラ, aogera (gikun); aogera] (n) (uk) Japanese green woodpecker (Picus awokera); Japanese woodpecker; wavy-bellied woodpecker
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame)
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish
豆粒[まめつぶ, mametsubu] (n) speck
赤啄木鳥[あかげら, akagera] (n) great spotted woodpecker
野口啄木鳥[のぐちげら;ノグチゲラ, noguchigera ; noguchigera] (n) (uk) Okinawa woodpecker (Sapheopipo noguchii)
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
鼻下長[びかちょう, bikachou] (n) amorous man; henpecked husband

*peck* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick FR: becqueter ; picoter ; picorer
จุมพิตเบา ๆ = จุมพิตเบาๆ[v. exp.] (jumphit bao) EN: peck FR:
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
การหอม[n.] (kān høm) EN: peck ; kiss FR: baiser [m]
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks FR:
ขาง[n.] (khāng) EN: flyspeck ; flyblow FR:
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
กลัวเมีย[v. exp.] (klūa mīa) EN: be henpecked FR:
กระผีก[n.] (kraphīk) EN: smidgen ; speck ; iota FR:
กระผีกริ้น[n.] (kraphīkrin) EN: smidgen ; speck ; iota FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
นกหัวขวาน[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: woodpecker FR: pic
นกหัวขวานแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Maroon Woodpecker FR: Pic porphyroïde [m] ; Pic porphyre [m]
นกหัวขวานแดงลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Banded Woodpecker FR: Pic minium [m]
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Bay Woodpecker FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Stripe-breasted Woodpecker FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกหัวขวานด่างแคระ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker FR: Pic à coiffe grise [f] ; Pic pygmée [m]
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง [n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Yellow-crowned Woodpecker FR: Pic mahratte [m]
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Fulvous-breasted Woodpecker FR: Pic de Macé [m]
นกหัวขวานด่างท้องดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Black-and-Buff Woodpecker FR: Pic à jugulaire [m]
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Rufous-bellied Woodpecker FR: Pic à ventre fauve [f] ; Pic à ventre roux [m] ; Pic épeiche à ventre roux [m]
นกหัวขวานหัวเหลือง [n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Pale-headed Woodpecker FR: Pic grantia [m]
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Speckled Piculet FR: Picumne tacheté [m]
นกหัวขวานเขียวหัวดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-headed Woodpecker ; Grey-faced Woodpecker FR: Pic cendré [m] ; Pic à tête grise [m]
นกหัวขวานเขียวคอเขียว[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-breasted Woodpecker FR: Pic verdâtre [m] ; Pic à poitrine striée [m]
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Laced Woodpecker FR: Pic médiastin [m]
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Black-headed Woodpecker FR: Pic à tête noire [m]
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-throated Woodpecker FR: Pic striolé [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Checker-throated Woodpecker FR: Pic gorgeret [m]
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Heart-spotted Woodpecker FR: Pic canente [m]
นกหัวขวานแคระอกเทา[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-and-buff Woodpecker FR: Pic trapu [m]
นกหัวขวานลายคอแถบขาว[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Buff-necked Woodpecker FR: Pic tukki [m]
นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Buff-rumped Woodpecker FR: Pic strihup [m] ; Pic à tête jaune [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Orange-backed Woodpecker FR: Pic vigoureux [m]

*peck* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker
Speckschwarte {f} | Speckschwarten
Blaßkopf-Bambusspecht {m} [ornith.]Bamboo Woodpecker
Rotohrspecht {m} [ornith.]Bay Woodpecker
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
Kardinalspecht {m} [ornith.]Cardinal Woodpecker
Carolinaspecht {m} [ornith.]Red-bellied Woodpecker
Celebesspecht {m} [ornith.]Fulvous Woodpecker
Streifenschwanzspecht {m} [ornith.]Checkered Woodpecker
Fahlkopfspecht {m} [ornith.]Chestnut Woodpecker
Rotkehlspecht {m} [ornith.]Cinnamon Woodpecker
Dunenspecht {m} [ornith.]Downy Woodpecker
Speckseite {f} | Speckseiten
Grünspecht {m} [ornith.]Green Woodpecker (Picus viridis)
Guineataube {f} [ornith.]Speckled Pigeon
Haitispecht {m} [ornith.]Hispaniolan Woodpecker
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker
Helmspecht {m} [ornith.]Pileated Woodpecker
Himalayaspecht {m} [ornith.]Himalayan Woodpecker
Kaiserspecht {m} [ornith.]Imperial Woodpecker
Isabellbrustspecht {m} [ornith.]Steak-bellied Woodpecker
Japangrünspecht {m} [ornith.]Wavy-bellied Woodpecker
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker
Kaktusspecht {m} [ornith.]White-fronted Woodpecker
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
Maronenspecht {m} [ornith.]Maroon Woodpecker
Mittelspecht {m} [ornith.]Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
Rotsteiß-Mistelfresser {m} [ornith.]Mistletoe Flowerpecker
Nonnenspecht {m} [ornith.]White-headed Woodpecker
Nubierspecht {m} [ornith.]Nubian Woodpecker
Goldrückenspecht {m} [ornith.]Olive Woodpecker
Pantoffelheld {m} | unter dem Pantoffel stehendhenpecked husband | to be henpecked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *peck*
Back to top