ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*chicken*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chicken, -chicken-

*chicken* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chicken (n.) ไก่ Syn. chick, hen
chicken (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chicken (n.) คนที่ขี้ขลาด Syn. coward, recreant
chicken (n.) เนื้อไก่
chicken (sl.) เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย)
chicken (sl.) ขี้ขลาด
chicken coop (n.) เล้าไก่ Syn. hencoop, henhouse
chicken coop (n.) คอก See also: เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. farmyard
chicken feed (n.) จำนวนเงินเล็กน้อย
chicken out (phrv.) กลัว See also: ตัดสินใจไม่ทำบางสิ่งเพราะว่ากลัว
chicken pox (n.) โรคอีสุกอีใส See also: ไข้อีสุกอีใส
chicken-hearted (sl.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว
chickenhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ขี้กลัว Syn. chicken, white-livered, yellow
choke the chicken (sl.) ช่วยตัวเอง See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง Syn. choking the chicken
choking the chicken (sl.) ช่วยตัวเอง See also: สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง Syn. choke the chicken
for chicken feed (sl.) ไม่มีเงิน See also: ไม่มีค่าตอบแทน Syn. for peanuts
for chicken-feed (idm.) เกือบไม่ได้อะไรเลย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เกือบไม่มีเงินเลย
no spring chicken (idm.) ไม่ใช่หนุ่มสาว
spring chicken (n.) ลูกไก่
English-Thai: HOPE Dictionary
chicken(ชิค'เคิน) n. ลูกไก่,ลูกนก,ลูกเป็ด,เด็ก,ผู้ที่อายุน้อย,ผู้ที่ด้อยประสบการณ์,เนื้อไก่,เนื้อนก,เนื้อเป็ด. -adj. ทำด้วยเนื้อไก่ -vi. chicken out หดหนีหรือไม่ทำเพราะความกลัว, Syn. sissy
chicken breastn. หน้าอกไก่
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
chicken headn. คนโง่,คนทึ่ม
chicken poxโรคอีสุกอีใส., Syn. water pox,varicella
chicken-heartedadj. ขี้ขลาด,ตาขาว,กลัว -S...
chicken-liveredadj. ขี้ขลาด,ตาขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
chicken(n) ลูกไก่,ลูกนก,เด็ก,ผู้ด้อยประสบการณ์
CHICKEN-chicken-hearted(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ไม่กล้า,กลัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chickenpox; varicellaโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
varicella; chickenpoxโรคอีสุกอีใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bantam chickensไก่แจ้ [TU Subject Heading]
Chicken Embryo Originคัพภะไก่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ต้มข่า (n.) spicy chicken-curry in coconut milk
ตายโคม (v.) dead chicken embryo See also: die while being hatched
แกงมัสมั่น (n.) (beef or chicken) mussaman curry
แกงเขียวหวาน (n.) (beef or chicken) green curry
ไส้ไก่ (n.) a coil-shaped pastry with a chicken filling Syn. ขนมไส้ไก่
ขนไก่ (n.) chicken feather
ขลาด (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ขี้กลัว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว Ops. กล้า
ขี้ขลาดตาขาว (v.) be a chickenshit See also: be a coward, be a pansy, be a chicken, be yellow, have a yellow streak Syn. กลัว, ขี้ขลาด, ตาขาว Ops. กล้า
ตาขาว (adj.) chicken-hearted See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid Syn. ขี้ขลาด, ขลาด Ops. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ
ปอดแหก (v.) be chicken-hearted See also: be white-livered, be timid, be timorous, be cowardly, be faint-hearted Syn. กลัว, หวาดกลัว
ระกา (n.) year of the chicken See also: the 10th year of the Thai animal cycle represented by a cock, year of the cock
รุ่นกระทง (n.) young male chicken
ลำไส้ไก่ (n.) chicken intestine See also: chicken innards
สุ่ม (n.) chicken coop Syn. สุ่มไก่
สุ่มไก่ (n.) chicken coop
อกไก่ (n.) chicken breast
อกไก่ (n.) chicken breast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if we work hard and don't eat much, we can save money and buy a chicken farm.และเราจะทำงานหนัก กินน้อยๆ เราจะเก็บเงินซักก้อน และซื้อฟาร์มไก่
Give me $50,000, a little chicken wire.{\cHFFFFFF}Give me $50,000, a little chicken wire.
We'll make Rock Ridge think it's a chicken that got caught in a tractor's nuts!ผมจะทำให้ร็อคริจด์ ...งงไม่รู้เรื่องไปเลย
I hunt chickens, you hunt foxes. - But I don't.- ฉันล่าไก่ เธอล่าหมาจิ้งจอก
I hunt chickens. Men hunt me.ฉันล่าไก่ มนุษย์ล่าฉัน
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ
You just don't have the style, do you, chicken shit?คุณก็ ไม่ได้มี รูปแบบที่คุณทำอึไก่?
Bring me four fried chickens and a Coke.ผมขอไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก
You want chicken wings or chicken legs?คุณต้องการปีกไก่หรือน่องไก่
Four fried chickens and a Coke.ไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก
And the other one wants four whole fried chickens and a Coke.อีกคนต้องการไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก
Now, this is my man, my restaurant... and you two are gonna walk right out that door... without your dry, white toast... without your four fried chickens... and without Matt "Guitar" Murphy!ตอนนี้ นี้เป็นผู้ชายของฉัน ร้านอาหารของฉัน และคุณสองคนจะต้องเดินออกไปข้างนอก โดยไม่มีขนมปังปิ้งสีขาวบาง

*chicken* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水痘[shuǐ dòu, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄡˋ, 水痘] chickenpox; Varicella zoster (med.)
腰果鸡丁[yāo guǒ jī dīng, ㄧㄠ ㄍㄨㄛˇ ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 腰果鸡丁 / 腰果雞丁] chicken with cashew nuts
醉鸡[zuì jī, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ, 醉鸡 / 醉雞] chicken in rice wine; also translated drunken chicken
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, 鸡翅 / 雞翅] chicken wings (fast food)
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, 鸡肉 / 雞肉] chicken meat
鸡脚[jī jiǎo, ㄐㄧ ㄐㄧㄠˇ, 鸡脚 / 雞腳] chicken feet
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
养鸡场[yǎng jī chǎng, ㄧㄤˇ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 养鸡场 / 養雞場] chicken farm
凤爪[fèng zhuǎ, ㄈㄥˋ ㄓㄨㄚˇ, 凤爪 / 鳳爪] chicken feet
[jī, ㄐㄧ, 鷄] chicken; variant of 雞|鸡
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, 小龙虾 / 小龍蝦] crayfish; langoustine; chicken lobster
鸡丁[jī dīng, ㄐㄧ ㄉㄧㄥ, 鸡丁 / 雞丁] diced chicken meat
杀鸡儆猴[shā jī jǐng hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄐㄧㄥˇ ㄏㄡˊ, 杀鸡儆猴 / 殺雞儆猴] lit. killing the chicken to warn the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
炸子鸡[zhá zǐ jī, ㄓㄚˊ ㄗˇ ㄐㄧ, 炸子鸡 / 炸子雞] barbequed chicken
雏鸡[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, 雏鸡 / 雛雞] chick; newly hatched chicken
[jī, ㄐㄧ, 鸡 / 雞] fowl; chicken
炸鸡[zhà jī, ㄓㄚˋ ㄐㄧ, 炸鸡 / 炸雞] fried chicken
柠檬鸡[níng méng jī, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄐㄧ, 柠檬鸡 / 檸檬雞] lemon chicken
烤鸡[kǎo jī, ㄎㄠˇ ㄐㄧ, 烤鸡 / 烤雞] roast chicken
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, 割鸡焉用牛刀 / 割雞焉用牛刀] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?
手无缚鸡之力[shǒu wú fú jī zhī lì, ㄕㄡˇ ˊ ㄈㄨˊ ㄐㄧ ㄓ ㄌㄧˋ, 手无缚鸡之力 / 手無縛雞之力] without the strength to truss a chicken

*chicken* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork
エッグ[, eggu] (n) egg (esp. chicken eggs)
ケンチキ[, kenchiki] (n) (abbr) (sl) Kentucky Fried Chicken
コーチン[, ko-chin] (n) Cochin (breed of chicken)
コールドチキン[, ko-rudochikin] (n) cold chicken
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name)
せせり[, seseri] (n) {food} (esp. as yakitori) chicken neck meat
タンドーリチキン[, tando-richikin] (n) tandoori chicken
タンドリーチキン;タンドリチキン[, tandori-chikin ; tandorichikin] (n) Tandoori chicken
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
チキンカツ[, chikinkatsu] (n) chicken cutlet
チキンカツレツ[, chikinkatsuretsu] (n) chicken cutlet
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
三鳥[さんちょう, sanchou] (n) (1) (arch) cuckoo, Japanese bush warbler & wagtail; (2) {food} chicken, goose & pheasant
他人丼[たにんどん, tanindon] (n) (See 親子丼) bowl of rice with cooked meat (other than chicken) and eggs on top; oyakodon made with something other than chicken
伊佐木;鶏魚[いさき;いさぎ;イサキ;イサギ, isaki ; isagi ; isaki ; isagi] (n) (uk) chicken grunt (species of fish, Parapristipoma trilineatum); threeline grunt
地鶏[じとり;じどり, jitori ; jidori] (n) freerange local traditional pedigree chicken; chicken meat from same
寄せ鍋;寄鍋(io)[よせなべ, yosenabe] (n) (See 寄せ・2) pot of chicken or seafood, and vegetables in a dashi broth, usu. cooked at the table (traditionally a winter meal); seafood and vegetable stew or chowder
尻の穴が小さい;ケツの穴が小さい[けつのあながちいさい(尻の穴が小さい);ケツのあながちいさい, ketsunoanagachiisai ( shiri no ana ga chiisa i ); ketsu noanagachiisai] (exp,adj-f) (id) small-minded; petty; cowardly; chicken-hearted
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
水疱瘡[みずぼうそう, mizubousou] (n) chickenpox; chicken pox
水痘[すいとう, suitou] (n) (See 水疱瘡) chickenpox; chicken pox
焼き鳥(P);焼鳥(P)[やきとり, yakitori] (n) yakitori (chicken pieces grilled on a skewer); (P)
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
筑前煮[ちくぜんに, chikuzenni] (n) chicken stew with taro, carrot, burdock, etc.
胸肉[むねにく, muneniku] (n) breast meat (usu. of chicken); breast; white meat
草原雷鳥[そうげんらいちょう;ソウゲンライチョウ, sougenraichou ; sougenraichou] (n) (uk) greater prairie chicken (Tympanuchus cupido)
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
親子丼[おやこどん;おやこどんぶり, oyakodon ; oyakodonburi] (n) chicken and egg on rice; parent and child donburi
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh
蹴爪;距[けづめ, kedume] (n) fetlock (horse, etc.); spur (chicken, etc.); cockspur; dewclaw (dog, etc.)
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
霜降り作り[しもふりづくり, shimofuridukuri] (n) (obsc) (See 霜降り) fish, chicken, shellfish, etc. blanched by exposure to boiling and then icy water
養鶏[ようけい, youkei] (n) poultry raising; poultry farming; chicken farming; (P)
鳥(P);禽[とり, tori] (n) (1) bird; (2) (See 鶏) bird meat (esp. chicken meat); fowl; poultry; (P)
鳥カツ;鳥かつ[とりカツ(鳥カツ);とりかつ(鳥かつ), tori katsu ( tori katsu ); torikatsu ( tori katsu )] (n) (See チキンカツ) chicken cutlet

*chicken* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่น่องไก่[xp] (bamī nøng k) EN: egg noodles with chicken thigh FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ฟาร์มไก่[n. exp.] (fām kai) EN: chicken farm FR: élevage de poulets [m]
หั่นเนื้อไก่[v. exp.] (han neūa ka) EN: carve a chicken FR: découper un poulet
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves FR:
อีสุกอีใส[n.] (īsuk- īsai) EN: chickenpox ; chicken pox ; varicella FR:
ใจเสาะ[adj.] (jaisǿ) EN: fainthearted ; timorous ; without gumption ; not a fighter ; chickenhearted FR: timoré
แกงไก่หน่อไม้[n. exp.] (kaēng kai n) EN: bamboo and chicken curry ; chicken curry with bamboo shoots FR:
แกงกะหรี่ไก่[n. exp.] (kaēng karī ) EN: chicken curry ; chicken yellow curry ; yellow curry with chicken ; mild, Indian-style curry with chicken FR: poulet au curry [m]
แกงเขียวหวานไก่[n. exp.] (kaēng khīow) EN: Thai chicken curry ; green chicken curry ; chicken green curry ; green curry with chicken FR:
แกงคั่วฟักกับไก่[n. exp.] (kaēngkhūa f) EN: chicken and wax gourd curry FR:
แกงคั่วไก่[n. exp.] (kaēngkhūa k) EN: chicken yellow curry FR:
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงป่าไก่[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: jungle curry with chicken FR:
แกงป่าไก่บ้าน[n. exp.] (kaēngpā kai) EN: herbal curry with chicken ; red curry with chicken FR:
แกงพะแนงไก่[n. exp.] (kaēng phana) EN: savory curry with chicken FR:
แกงเผ็ดไก่[xp] (kaēngphet k) EN: Thai chicken curry ; hot Thai curry with chicken FR: poulet au curry à la thaïlandaise [m]
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่บ้าน[n. exp.] (kaibān) EN: domestic chicken ; domestic fowl ; Gallus gallus FR: volaille [f] ; Gallus gallus
ไก่เบตง[n. exp.] (kai Bētong) EN: Betong chicken FR:
ไก่แช่แข็ง[n. exp.] (kai chaēkha) EN: frozen chicken FR: poulet surgelé [m]
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat ) EN: slaughtered chicken FR: poulet découpé [m]
ไก่ดำ[n. exp.] (kai dam) EN: black chicken FR:
ไก่ดำมองโกเลีย[n. exp.] (kai dam Møn) EN: Mongolian black chicken FR:
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
ไก่กระทง[n.] (kaikrathong) EN: young chicken ; chick ; cockerel ; pullet ; broiler chicken ; broiler FR: jeune coq [m] ; poulette [f] (vx)
ไก่กรอบ[n. exp.] (kai krøp) EN: crispy fried chicken FR:
ไก่อก[n. exp.] (kai ǿk) EN: chicken breast FR:
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
ไก่ผัด[n. exp.] (kai phat) EN: fried chicken ; stir fried chicken FR:
ไก่ผัดใบกะเพรา[n. exp.] (kai phat ba) EN: stir-fried chicken with basil ; chicken with basil and chillies FR:
ไก่ผัดขิง[n. exp.] (kai phat kh) EN: stir-fried chicken with ginger ; chicken fried with ginger FR:
ไก่ผัดเม็ดมะม่วง[n. exp.] (kai phat me) EN: stir-fried chicken with cashew nuts ; chicken fried with cashews FR:
ไก่ผัดพริก[n. exp.] (kai phat ph) EN: chicken fried with chilies FR:
ไก่ผัดพริกแกง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
ไก่ผัดพริกขิง[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken with red curry paste FR:
ไก่ผัดพริกหยวก[n. exp.] (kai phat ph) EN: stir-fried chicken and banana peppers FR:
ไก่ตะเภา[n. exp.] (kai taphao) EN: Cochin chicken ; Cochin ; Cochin China FR:
ไก่ทอด[n. exp.] (kai thøt) EN: fried chicken FR: poulet frit [m]
ไก่ทอดหาดใหญ่[n. exp.] (kai thøt Hā) EN: Hat Yai fried chicken FR:

*chicken* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken
Gürtelrose {f}; Herpes zoster [med.]herpes zoster; chickenpox/shingles virus
Präriehuhn {n} [ornith.]Prairie Chicken
Angsthase {m}chicken
Hühnerleiter {f}chicken ladder
Hühnerzucht {f}chicken breeding
feige; feig {adj}chicken [coll.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *chicken*
Back to top