ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*amour*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amour, -amour-

*amour* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amour (n.) การลักลอบรักกัน See also: เรื่องชู้สาว Syn. liaison, love affair, romance
amour-propre (n.) ความรักตัวเอง (ภาษาฝรั่งเศส) Syn. self-esteem
clamour against (phrv.) ตะโกนร้องต่อต้าน See also: โห่ร้องต่อต้าน
clamour down (phrv.) ส่งเสียงดังกลบ See also: โห่ร้องกลบ
clamour for (phrv.) โห่ร้องแสดงความต้องการ See also: ส่งเสียงเรียกร้อง Syn. yammer for
enamour (vt.) ทำให้หลงรัก See also: ทำให้ลุ่มหลง Syn. captivate, charm
enamour of (phrv.) รักอยู่กับ See also: ตกหลุมรัก
enamoured of (adj.) ชอบ See also: รัก, โปรดปราน, หลงรัก Syn. keen on
glamour (n.) ความมีเสน่ห์ See also: ความดึงดูดใจ, เสน่ห์ Syn. allure, charm, glamor Ops. repulsion
paramour (n.) ชู้รัก Syn. concubine, illicit lover
English-Thai: HOPE Dictionary
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
enamour(เอนแนม'เมอะ) vt. ทำให้หลงรัก,ทำให้ลุ่มหลง, Syn. entice
glamour(แกลม'เมอะ) n. เสน่ห์,ความดึงดูดใจ,ความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. allure,charm
glamourous(แกลม'เมอรัส) adj. ซึ่งดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,เต็มด้วยความตื่นเต้นและการผจญภัย, Syn. enchanting
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก,คนรัก
English-Thai: Nontri Dictionary
amour(n) ความรัก,การแสดงความรัก,เรื่องรักๆใคร่ๆ
clamour(n) เสียงโห่ร้อง,เสียงเอ็ดตะโร,เสียงอึกทึกครึกโครม
glamour(n) ความงาม,เสน่ห์,ความเย้ายวนใจ,ความดึงดูดใจ
paramour(n) ชู้รัก,คนรัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paramourชู้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paramoursชู้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคลั่งไคล้ (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความหลง
ความลุ่มหลง (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง
ความหลงใหล (n.) enamouredness See also: fascination, enchantment Syn. ความคลั่งไคล้, ความหลง
ส่วนเกิน (n.) paramour See also: lover, second wife Syn. เมียน้อย, อนุภรรยา, เมียเก็บ Ops. เมียหลวง
เมียน้อย (n.) paramour See also: lover, second wife Syn. อนุภรรยา, เมียเก็บ Ops. เมียหลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mon amour. L'aventure commence.ความรักของฉัน การผจญภัยเริ่มต้น
Big glamour night. Me and Monica at Launderama.คืนนี้งานใหญ่ ฉันกับโมนิก้าจะไปซักผ้ากัน
And the President should be prepared for that. (Press clamouring) Mr President!และท่านประธานาธิบดี ก็ควรจะทำด้วยเช่นกัน ท่านประธานาธิบดี!
Don't be my lost paramour, because you carry my words on your porcelain back.อย่าทำเป็นคนรัก ที่สับสน เพราะคุณยึดติดคำพูดของคุณ
I knew there was glamour in my genes.ก็ตอนที่เฟย์เริ่มอ้วกเอาอาหารเช้าออกมา
BY THE GLITZ AND THE GLAMOUR OF THE HUMPHREY LIFESTYLE.กับเสน่ห์และความสดใสของชีวิตแบบครอบครัวฮัมฟรี
Others the sex game, the glamour or the fame.บ้างก็บ้าแต่เซ็กซ์ ความหรูหรา และชื่อเสียง
An attractive implication toward glamour and wealth.มันบ่งบอกถึงความหรูหราและมั่งคั่ง
Or I can glamour someone into letting me feed on them for love, and then they'll forget all about it.หรืออาจจะไปจีบใครสักคนเพื่อดื่มเลือดก็ได้ ซักพักเดี๋ยวก็ลืม
You said you could glamour somebody into letting you bite them?คุณบอกว่าคุณยั่วยวนคนเพื่อดื่มเลือดได้เหรอ
Are you trying to glamour me?พยายามสะกดจิตฉันเหรอ
Why don't you just glamour him?แล้วทำไมไม่สะกดจิตเค้าหล่ะ

*amour* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情郎[qíng láng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˊ, 情郎] boyfriend; paramour (of a woman)
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, 情妇 / 情婦] mistress; paramour (of married man)

*amour* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラマー[, gurama-] (adj-na,n) (1) glamour; glamor; glamour girl; glamor girl; (2) buxom; full-breasted; (3) grammar; (P)
グラマーガール[, gurama-ga-ru] (n) glamour girl; glamor girl
グラマーストック[, gurama-sutokku] (n) glamour stock; glamor stock
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P)
大騒ぎ[おおさわぎ, oosawagi] (n,vs) clamour; uproar; tumult; (P)
姦夫[かんぷ, kanpu] (n) (obsc) adulterer; paramour
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching
氈瓜[かもうり, kamouri] (n) (arch) (See 冬瓜) wax gourd (Benincasa hispida); winter melon
犇く;犇めく[ひしめく, hishimeku] (v5k,vi) (uk) (See 犇めき) to clamour; to crowd; to jostle
犇めき[ひしめき, hishimeki] (n,vs) (uk) clamour; crowd; jostle
男妾[だんしょう, danshou] (n) male paramour
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction
間夫[まぶ, mabu] (n) a married woman's paramour; lover
間男[まおとこ, maotoko] (n) (1) married woman's secret lover; paramour; (n,vs) (2) adultery (by a married woman)
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P)
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P)

*amour* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนงคเลข ; อนงคเลขา[n.] (anongkhalēk) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
ชายชู้[n.] (chāichū) EN: adulterer (m.) ; paramour (m.) ; lover (m.) FR: garçon volage [m] ; amant [m]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: copulate FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart FR: amant [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
เอ็ดตะโร[v.] (ettarō) EN: make a commotion ; clamour ; clamor (Am.) FR:
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; partner ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m] ; partenaire [m, f] ; conquête [f] (fam.)
แฟน[n.] (faēn) EN: fan ; aficionado ; supporter ; admirer ; follower ; devotee FR: fan [m, f] (anglic.) ; supporter [m] (anglic.) ; supporteur [m] ; amoureux [m] ; passionné [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon r) EN: first boyfriend ; first girlfriend FR: premier amour [m]
ไฟรัก[n. exp.] (fai rak) EN: burning love ; fire of love FR: feux de l'amour [mpl]
ฟอร์เก็ตมีน็อต = ฟอร์เก็ตมีน๊อท[n. exp.] (føket mī nǿ) EN: myosotis ; forget-me-not ; Cynoglossum lanceolatum FR: myosotis [m] ; herbe d'amour [f] ; oreille de souris [f] ; ne m'oubliez pas [m] ; Cynoglossum lanceolatum
หากินเต็มแกน[v. exp.] (hākin temka) EN: FR: vivre d'amour et d'eau fraîche
โห่ร้อง[v.] (hōrøng) EN: acclaim ; cheer ; hail ; clamour ; applaud FR: acclamer ; pousser des vivats
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
จดหมายรัก[n. exp.] (jotmāi rak) EN: love letter FR: lettre d'amour [f]
การสารภาพรัก[n. exp.] (kān sāraphā) EN: FR: confession amoureuse [f]
คำคมความรัก[n. exp.] (khamkhom kh) EN: FR: mot d'amour [m]
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
คนรัก[n.] (khon rak) EN: lover ; darling ; boyfriend ; girlfriend FR: amant [m] ; amoureux [m]
คนรักม้า[n. exp.] (khon rak mā) EN: FR: amoureux des chevaux [m]
คนรักหมา[n. exp.] (khon rak mā) EN: FR: amoureux des chiens [m]
คนรักธรรมชาติ[n. exp.] (khonrak tha) EN: FR: amoureux de na nature [m]
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love ; buddy ; pal FR: amoureux [m]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak c) EN: patriotism FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak k) EN: FR: amour maternel [m]
ความรู้สึกรัก[n. exp.] (khwām rūseu) EN: FR: sentiment d'amour [f]
ก้นครัว[n.] (konkhrūa) EN: mistress ; paramour FR:
เกรียวกราว[X] (krīokrāo) EN: [onomatopoeic sound of a clamour, tumult] FR:
หลงเมีย[v. exp.] (long mīa) EN: be blindly in love with one's wife FR: être fou amoureux de sa femme
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamoured with ; be enamored of/with (Am.) ; be infatuated with ; be crazy about FR: être fou de ; être amoureux fou
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]
มีความรัก[adj.] (mī khwām ra) EN: affectionate FR: amoureux ; épris ; affectueux
นักนิยมธรรมชาติ[n. exp.] (nak niyom t) EN: FR: amoureux de la nature [m]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt ) EN: Amur Wagtail FR: Bergeronnette (grise) de l’Amour [f]
ภาษารัก[n. exp.] (phāsā rak) EN: FR: langage de l'amour [m]

*amour* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschrei {n}clamor [Am.]; clamour [Br.]
Glanz {m}glamor [Am.]; glamour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *amour*
Back to top