ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ให้กำลังใจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ให้กำลังใจ, -ให้กำลังใจ-

*ให้กำลังใจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้กำลังใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
buoy(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอยน้ำ,ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ,ทำให้ไม่จม,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ vi. ลอย
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
send-off(เซนดฺ'ออฟ) n. การไปส่ง,การให้กำลังใจ,การเริ่มต้น, Syn. start
uncle(อัง'เคิล) n. ลุง,คุณลุง,คุณอา,คุณน้า,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย,อาเขย,น้าเขย,ผู้ให้กำลังใจ,
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abet (vt.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น Syn. incite, sanction
abetment (n.) การให้กำลังใจ Syn. encouragement
cheer on (phrv.) ให้กำลังใจกับ See also: ส่งเสียงเชียร์ Syn. cheer for, pull for, root for
come out of (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out
elevate (vt.) ให้กำลังใจ Syn. exalt, extol, glorify
encouragement (n.) การให้กำลังใจ See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ Syn. cheer, reassurance, support
fetch out (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out, come out of
fortify (vt.) ให้กำลังใจ See also: เสริมกำลังใจ
hearten (vt.) ให้กำลังใจ See also: ให้ความมั่นใจ Syn. cheerful, encourage, inspirit Ops. discourage, dishearten
help on (phrv.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้น
moral support (n.) การให้กำลังใจ
pep talk (sl.) คำพูดให้กำลังใจ
rallying cry (n.) คำพูดให้กำลังใจ
spur on (phrv.) ให้กำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm talking about someone who opens up things for you, touches your soul.ชั้นพูดถึงคนที่เปิดทุกสิ่งให้เธอ ใครสักคนที่ให้กำลังใจเธอ เข้าใจจิตใจเธอ
Our daughter's worried I'd be sad, so she sent me a message to cheer me up.ลูกสาวเรากลัวว่าพ่อจะทำให้พ่อผิดหวัง ลูกเลยส่งข้อความมาให้กำลังใจพ่อ ลูกบอกว่า ลูกเคารพผม
Oh, it's really reassuring, thank you.โอ้ ให้กำลังใจกันได้ดีมากเลย ขอบคุณ
Yeah,my boobs are a little sore,which... hey,I'm trying to cheer you up here,george.ใช่ รู้สึกว่าหน้าอกตึงๆ เฮ้,นี่ฉันพยายามให้กำลังใจคุณนะ จอร์จ
I mean, maybe your story wasn't that great.คุณเข้าใจความหมายของ "พูดให้กำลังใจ" ไหม? บางทีมันไม่ได้เยี่ยมยอด แต่ว่า
The fans who supported me with their cards and letters during my recent addiction to peyote buttons and Frangelico.แฟนๆที่ส่งการ์ดและจดหมาย มาให้กำลังใจ ตอนผมติดยาติดเหล้า
Try to do something nice, supportive? yes.พยายามที่จะทำอะไรดีๆ เพื่อให้กำลังใจ ใช่
Only difference is, most of them don't have a support group to help them cope with what they saw.ความแตกต่างเดียวที่มีคือ ส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีกลุ่ม ให้กำลังใจ เพื่อช่วยพวกเขาให้เผชิญหน้า กับสิ่งที่ได้เห็น
The minute we encourage him, he'll put it away.ในนาทีที่เราเข้าไป ให้กำลังใจเขา เดี๋ยวเขา ก็เลิกทำไปเสียอีก
She supported me, encouraged me, bought me my first journal, and then she died.แม่สนับสนุนฉัน ให้กำลังใจฉัน ซื้อสมุดบันทึกบันทึก เล่มแรกให้ฉัน แล้วต่อมาแม่ก็เสีย
Truthfully, and I'll deny it if you say anything I wanted to be cheering with the rest of the students.ด้วยใจจริง และครูจะปฏิเสธ ถ้าเธอพูดอะไรบ้าง... ...ครูอยากให้กำลังใจ นักเรียนที่เหลือในห้อง
Well, I think that's- So if you want to be supportive, ...the reason you're stuck.เอ่อ ฉันคิดว่านั่น ถ้าเธออยากจะให้กำลังใจ - เหตุผลที่เธอค้างคา
I... tried to cheer her up, you know?ฉัน... พยายามจะให้กำลังใจเธอ เข้าใจมั้ยคะ
Guys, you can still sing whatever songs you like that sum up your feelings about God, about spirit.พวกเธอยังคงร้องได้ตราบใดที่มันเกี่ยวกับ การให้กำลังใจ เกี่ยวกับพระเจ้า และแรงบันดาลใจ
That's a real pick-me-up pep talk, and I'm ready to go get the day.พูดได้ ให้กำลังใจมาก รุกเร้าจนฉันฟังแล้ว... อยากออกไปลุยซะไม่มี
OK, we need to psyche you up so you do really, really well.โอเค เราต้องให้กำลังใจนาย แล้วนายทำได้ดี
I knew not to take it personally.ฉันไม่ควรโกรธ ฉันแค่ให้กำลังใจ และบอกว่าเธอสวย
Let's send her a supportive bouquet of flowers to the hospital.ส่งช่อดอกไม่ ให้กำลังใจ ไปที่โรงพยาบาล
So William Rogers joined the support group 2 months ago.วิลเลี่ยม โรเจอร์ส เข้าร่วมกลุ่มให้กำลังใจเมื่อ 2 เดือนก่อน
Stefan, you don't have to convince me that everything's going to be OK.สเตฟาน คุณไม่จำเป็นจะต้องให้กำลังใจฉัน ว่าทุกอย่างจะโอเค
Like, if we can all show our support from wherever we are.เหมือนว่า,ถ้าพวกเรา ร่วมกันให้กำลังใจเขา จากทั่วทุกแห่งที่พวกเราอยู่
As you can see, despite the cold a lot of people have turned out to show their support.คืนนี้แม้จะหนาว แต่ผู้คนออกมาเพื่อให้กำลังใจ ตำรวจขอให้ผู้ที่มี
I know, but there's no such thing as too much encouragement when you're on the mend.ชั้นรู้ แต่ไม่มีสิ่งไหนที่ให้กำลังใจเยอะเกินไปหรอก เวลาที่คนเรารักษาตัวอยู่
Come on, Artie, I just gave you a big shout-out in the choir room because you have a lot to be proud of.เอาหน่า อาตี้ ฉันแค่ให้กำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่เธอ ในห้องนั้น เพราะว่า เธอน่าจะภูมิใจในตัวเองนะ
Look, I've been trying to be nice and give you some encouragement, but I can see now that that's really not gonna help you.ฟังนะ ฉันพยายามจะทำตัวสุภาพ และให้กำลังใจคุณ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่า มันไม่ได้ช่วยคุณเท่าไหร่เลย
Are you here to give me another pep talk on the joys of fatherhood?นายมาที่นี่เพื่อให้ฉัน พูดให้กำลังใจ เกี่ยวกับกับความสุขของคนเป็นพ่อ?
And we don't have enough money for another round, so...ว้าว นี่มันเป็นคำพูด ที่แย่ที่สุดในการให้กำลังใจเลยค่ะ ประเด็นที่น้าหมายถึงคือ หลานจะไม่มีทางตายเพราะมัน
You really seem to support that Shin Michima.ดูเหมือนคุณ จะคอยให้กำลังใจมิชิมะ ชิน อยู่
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ
Instead, I thought I'd, uh, lead you in a psalm of inspiration.ฉันสวดให้กำลังใจพวกนายได้
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ
Somebody who challenges you.ใครสักคนที่ให้กำลังใจเธอ
I was trying to give you a boost.ผมพยายามจะให้กำลังใจคุณนะ
Baby, what's gotten into you? You don't even realize how blessed you are.ที่รัก อะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้น เธอไม่ รู้เหรอว่าใครคอยให้กำลังใจอยู่
But I'm performing any minute now, and it would mean the world to me if you and Mom were there to support me.แต่หนูจะขึ้นแสดงอยู่แล้ว และมันสำคัญกับหนูมากถ้าพ่อกับแม่ให้กำลังใจหนู
If it's any consolation, you had me convinced.ถ้านี่เป็นการให้กำลังใจ นายทำให้ฉันมั่นใจจริงๆ.
They don't want to hear you singing to a bunch of murderers and rapists... trying to cheer them up.เค้าไม่อยากฟังคุณร้องเพลง ให้พวกฆาตกรและนักข่มขืนฟัง ให้กำลังใจพวกมัน
Come on folks, help her home!เอ้า พ่อแม่พี่น้อง ให้กำลังใจเธอหน่อย!
I couldn't have done it without Chris holding my hand.ฉันคงทำอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มี คริส คอยให้กำลังใจ
Could we bring him a present to cheer him up?เราหาของขวัญ ไปให้กำลังใจเขาหน่อยดีไม๊ครับ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ให้กำลังใจ*
Back to top