ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ร้ายกาจ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ร้ายกาจ, -ร้ายกาจ-

*ร้ายกาจ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความร้ายกาจ (n.) ruthlessness See also: savage, brutality, cruelness Syn. ความอำมหิต
ความร้ายกาจ (n.) ferocity See also: wickedness, cruelness
ความร้ายกาจ (n.) severity See also: sternness, harshness, strictness Syn. ความรุนแรง
ความร้ายกาจ (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ร้ายกาจ (adj.) lethal See also: deadly, dangerous
ร้ายกาจ (v.) be fierce See also: be ferocious, be cruel, be savage, be wild, be vicious
English-Thai: HOPE Dictionary
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
baleful(เบล'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย, Syn. evil,sinister ###A. good
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก
diablerie(ดิอา' บละรี) n. การศึกษาเกี่ยวกับภูตผีปีศาจ,ความร้ายกาจ
diabolic(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
diabolical(ไดอะบอล'ลิค,-เคิล) adj. เหมือนภูตผีปีศาจ,โหดร้าย,ร้ายกาจ, See also: diabolism n. ดูdiabolic, Syn. satanic
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
facinorous(ฟะชิน' เนอรัส) adj. ร้ายกาจอย่างน่ากลัว
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
felon(เฟล'เลิน) n. ผู้กระทำความผิดอาญาร้ายแรง,คนชั่วช้า.,ฝีตะมอย,ฝีที่ปลายนิ้ว adj. ร้ายกาจ,โหดร้าย,ทรยศ, Syn. criminal,culprit
felonious(ฟะโล'เนียส) adj. เกี่ยวกับความผิดอาญาร้ายแรง,ร้ายกาจ,โหดร้าย,ชั่วช้า, See also: feloniously adv. feloniousness n., Syn. malicious,wicked
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
hellish(เฮล'ลิช) adj. เหมือนนรก,ร้ายกาจ,อัปรีย์,โหดเหี้ยม,น่ารังเกียจ., See also: hellishness n., Syn. atrocious,brutal
infernal(อินเฟอ'เนิล) adj. เกี่ยวกับนรก,เหมือนนรก,เหมือนภูตผีปีศาจ,ร้ายกาจ,โหดเหี้ยม., See also: infernality n.
insidious(อินซิด'เดียส) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์ร้ายกาจ,ลับ ๆ ,หลอกลวง., See also: insidiously adv. insidiousness n., Syn. cunning
malison(แมล'ลิซัน) n. คำแช่งด่า,คำสาปด่า,สิงอัปมงคล,สิงร้ายกาจ,ความระยำ
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
pernicious(เพอนิซ'เชิส) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย,ถึงตาย,ร้ายแรง,ร้ายกาจ, See also: perniciousness n.
serpent(เซอ'เพินทฺ) n. งู (โดยเฉพาะงูใหญ่และงูพิษ) ,คนที่ร้ายกาจ,ซาตาน,พญามาร
thundering(ธัน'เดอริง) adj. มีฟ้าร้อง,ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น,ใหญ่ยิ่ง,ยอดเยี่ยม,ร้ายกาจ n. ฟ้าร้อง,เสียงฟ้าร้อง, Syn. extraordinary
ugly(อัก'ลี) adj. น่าเกลียด,อัปลักษณ์,ไม่น่าดู,ไม่เป็นที่ถูกใจ,ผิดศีลธรรม,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,ไม่เป็นมงคล. adj. มีอารมณ์เดือดดาล,ฉุนเฉียว., See also: uglily adv. ugliness n., Syn. unsightly,shocking
vicious(วิช'เชิส) adj. ชั่ว,ชั่วร้าย,เสื่อมทราม,เลวทราม,ผิดพลาด,บกพร่อง,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: viciously adv. viciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
atrocity(n) ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความทารุณ,ความร้ายกาจ
baleful(adj) ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
diabolic(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
diabolical(adj) เหมือนปีศาจ,เหมือนผี,โหดร้าย,ร้ายกาจ
dire(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,ร้ายแรง
direful(adj) ร้ายกาจ,น่ากลัว,หายนะ,ร้ายแรง
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
felon(adj) ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลว,โหดร้าย,ร้ายแรง
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
harmful(adj) เป็นอันตราย,เป็นภัย,ร้ายกาจ
heinous(adj) ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่าเกลียด,น่าชัง
hellish(adj) ราวกับมาจากนรก,ราวกับปีศาจ,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย,อัปรีย์
infernal(adj) ร้ายกาจ,จากนรก,โหดเหี้ยม
malign(adj) มุ่งร้าย,ร้ายกาจ,เป็นภัย
malignity(n) ความมุ่งร้าย,ความร้ายกาจ,การใส่ร้าย
nefarious(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,สามานย์
sinister(adj) อัปรีย์,มุ่งร้าย,น่าขนลุก,น่ากลัว,ร้ายกาจ
terribly(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์,อย่างสุดขีด
ungodly(adj) ไม่มีศาสนา,ไม่มีศีลธรรม,ร้ายกาจ
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baleful (adj.) มุ่งร้ายหรือร้ายกาจ See also: ทำให้เกิดอันตราย Syn. baleful, baneful, harmful
enormously (adv.) อย่างร้ายกาจ See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม Syn. outragecously, wickedly
grim (adj.) ร้ายกาจ See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย Syn. strict, harsh
malign (adj.) ร้ายกาจ Syn. harmful, evil, bad Ops. benign
outragecously (adv.) อย่างร้ายกาจ See also: อย่างชั่วร้าย, อย่างเลวทราม Syn. wickedly
whelp (n.) เด็กหนุ่ม (โดยเฉพาะที่ร้ายกาจหรือทะลึ่ง) Syn. boy, child
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก
"Of the many fearsome beasts that roam our land none is more deadly than the basilisk.ในบรรดาสัตว์ร้ายที่อยู่ในดินแดนเรา ไม่มีอะไรร้ายกาจกว่า บาซิลิสก์ ซึ่งมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้หลายร้อยปี
Anyway, she thought you were terrific, and she wanted to invite you to our country house with the parents on Sunday.ยังไงก็ดี เธอคิดว่าคุณน่ะร้ายกาจมาก และเธอก็อยากจะเชิญคุณ ไปที่บ้านแถบชานเมือง พร้อมกับพ่อแม่ในวันอาทิตย์นี้
Well, if you believe such things, there's a beast does the bidding of Davy Jones - a fearsome creature with giant tentacles that'll suction your face clean off and drag an entire ship down to the crushing darkness.ถ้านายเชื่อเรื่องที่จะเล่าเนี่ย มีสัตว์ร้ายกาจที่คอยทำตามคำสั่ง ของ เดวี่ โจนส์ อยู่ อสูรร้ายน่ากลัว มีหนวดขนาดมหึมา ขนาดปาดหน้าคนหายวับไปกับตา
We do not ... - Alicia. Alicia.อลิเซีย หล่อนร้ายกาจมาก คริสทีน
Dreading, dreading, dreading.ร้ายกาจ ร้ายกาจ ร้ายกาจ
And sex dreams, all kind of nasty and... fantastic.ฝันเปียกน่ะ ร้ายกาจ แล้วก็... สุดยอด
Well, if I told you, it wouldn't be very diabolical, would it?ถ้าผมบอกคุณ มันคงไม่ร้ายกาจนักน่ะสิ ใช่ไหม?
I plan to find that diabolical machine before it's too late.- ผมวางแผนจะหายานที่ร้ายกาจ ที่สุดก่อนที่มันสายเกินไป - งั้นก็รีบเร่งเข้า
Oh, you're acting awful bitchy, Burton.คุณแสดงได้ ร้ายกาจจริงๆ Burton
As you know, I'm shameless and shrewd, so it's not a big deal for me to get married to Woo Young's cousin.อย่างที่คุณรู้ ฉันร้ายกาจและก้าวร้าว การพบวูยองหลังจากที่แต่งงานแล้วมันไม่ยากสำหรับฉัน
He kept screaming "these people" and "hell."เขาเอาแต่พูดว่า "นี่มันร้ายกาจ แล้ว ฉันก็อยู่ในนรก "
Morgana gained sorcery's most dangerous spell known as "The Rising,"จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น มอร์กานาจึงได้ครอบครองคาถาที่ร้ายกาจที่สุด ชื่อของมันคือ "ปลุกวิญญาณ"
One minute, your best friend, the next, you're a leper.. เค้าร้ายกาจมาก แว่บนึงคุณอาจเป็นเพื่อนเค้า พริบตาเดียวคุณอาจไร้ค่า
If anybody were to ever make fun of you, you would either kick their ass or slash them with your vicious, vicious words.เธออาจจะไปเตะตูดพวกมัน หรือตอกกลับพวกเขาด้วยความร้ายกาจของเธอ คำพูดที่ร้ายกาจไง
There's a lot of bad people out there Kurt and they're a lot worse than this Karofsky kid and all they're looking for is a match to light under the fire of their hate.ข้างนอกนั้นมีคนไม่ดีอยู่มากมาย เคิร์ท และพวกเขาก็ร้ายกาจยิ่งกว่า เจ้าเด็กน้อยคารอฟกี้
Grace, somebody you trusted and loved betrayed you-- betrayed you so badly, you had to take his life.เกรซ คนที่คุณรักและไว้วางใจหักหลังคุณ หักหลังคุณอย่างร้ายกาจ จนคุณต้องฆ่าเค้า
♪ Bad, bad ♪ ♪ I'm bad# -ร้ายกาจ แสนแย่ -ฉันร้าย#
Hey, if--you know, I know that the paparazzi can be very vicious sometimes, so if you ever need anything, like, I mean anything at all, you know where to find me.ผมรู้ว่าปาปารัชซี่ ร้ายกาจมากบางครั้ง ถ้าคุณต้องการอะไร ผมหมายถึงอะไรก็ได้ทั้งนั้น
And his socially dysfunctional best friend turned bitter rival, an uncompromising tactical mastermind feared by all yet unable to pay parking tickets or know left from right without mouthing the pledge of allegiance.ก็กลายเป็นศัตรู ผู้มียุทธวิธีอันร้ายกาจเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว แต่กลับไม่สามารถจ่ายค่าบัตรจอดรถ
The Qui shen, the wraith, is one of the most dangerous creatures in all the known lands... a soul sucker.ชุยเชิน เป็นปิศาจที่ร้ายกาจที่สุดตัวหนึ่ง ในบรรดาโลกทั้งหลาย ตัวดูดวิญญาณ
Was passed along from one horrible and abusive foster home to another, like they were doing me a big favor.ต้องไปอยู่บ้านสงเคราะห์ ที่ร้ายกาจทารุณบ้านแล้วบ้านเล่า ยังกับพวกนั้นทำดีกับฉันนักนี่
Oh, so vile and disgusting-- that's the zombie that I saw.โอย... ช่างน่ากลัวและร้ายกาจ นั่นแหละซอมบี้ที่ผมเห็นล่ะ
So I screened out the mean, crazy ones and I only kept the positive ones to take to the prison to read to him.ฉันจึงต้องคัดเอา อันที่ร้ายกาจหรือบ้าๆออกไป และฉันจะเก็บแต่ ฉบับที่ดีๆ เพื่อเอาไปอ่าน ให้เขาฟังในเรือนจำ
Truly... the tales and songs... fall utterly short of your enormity...อย่างแท้จริง ... ... นิทานและเพลง ... ... ขาดอย่างเต็มที่ของความร้ายกาจของคุณ ...
And considering your political leanings, the PR nightmare of partnering with the vampires' enemy number one just isn't worth the risk.และคุณเล่นโอนเอนการเมือง ประกาศความร้ายกาจ ของลูกค้าเรา แวมพ์คือศัตรูหมายเลข1 ไม่มีค่าพอที่จะเสี่ยง
It's the inevitability of there being a man so bad that killing him felt good.แต่เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่โลกจะมีมนุษย์ที่ร้ายกาจ เสียจนการฆ่าเขาทำให้เรารู้สึกดี
I realized then that I couldn't demonize him as someone selfish.ถึงฉันฉันคิดแบบนั้นแล้ว ว่าฉันไม่สามารถจะร้ายกาจกับเขาได้ เหมือนกับคนเห็นแก่ตัว
People use "coldblooded" to mean evil, as if a specie's thermophysiology could determine its moral attributes.คนทั่วไปใช้คำว่า "เลือดเย็น" หมายถึงร้ายกาจ อย่างกับว่าสัตว์สปีชี่ Thermophysiology จะตัดสิน คุณสมบัติศีลธรรมของมันได้งั้นแหละ
Got to keep up the ruse for the terrible twosome outside, pretend like I'm having a good time.เพื่อรักษาแผนการ ที่ให้ไว้กับผู้หญิงร้ายกาจสองคนข้างนอกนั้น จะต้องแกล้งทำเป็นว่าฉันกำลังมีช่วงเวลาที่ดี
I've known Ollie long enough to know that he can be a pain in the ass, so...ผมรู้จักเขา มานานพอที่จะรู้ว่า เขามันร้ายกาจ เเค่ไหน เพราะงั้น...
How do you know your dark druid isn't your wise veterinarian himself?เธอรู้ได้ไงว่า พ่อมดแสนร้ายกาจ นั่น ไม่ใช่คนเดียวกับ หมอรักษาสัตว์แสนฉลาด ของเธอเสียเอง
I have been complicit in an undertaking with one horrible purpose-- to destroy the Glades and everyone in it.ฉันมีส่วนร่วม ในแผนการใหญ่ที่มีเป้าหมายร้ายกาจ คือทำลายเกลดส์ และทุกคนที่อยู่ในนั้น
Mr. Jordan Belfort, is the single baddest motherfucker I have ever met.นายจอร์แดนเบลฟเป็นหนึ่งเดียว เวรตะไลที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่ฉัน เคยพบ
Oh, she's bad, that one. So many dead people.โอ้ เธอร้ายกาจน่าดูเลยล่ะ มีคนหลายคนต้องตาย
"Dormitories of mediocre minds filled with insidious promises and empty lies."ที่พักของจิตใจสามัญ ที่เต็มไปด้วยคำสัญญาที่ร้ายกาจ และคำลวงที่ว่างเปล่า
Yo, that's cold, B. Man, that's nastier than Carmen's cooking, man.เย็นชาสุดๆ ร้ายกาจกว่าฝีมือ ทำอาหารของคาร์เมนอีก
Anyway, I think at their cores, all these sororities are evil, but that house is truly dangerous.ยังไงก็ช่าง ผมรู้ว่าแก่นแท้จริงๆแล้วสโมสรพวกนี้ต่างก็ร้ายกาจ แต่บ้านนั้นอันตรายของแท้
No, I get weekly reports fr...- ร้ายกาจมาก ไม่นะ ฉันได้รายงานทุกอาทิตย์จากมาลิค
And yeah, they were horrible people, but you are so much worse.และใช่ พ่อแม่ร้ายกาจก็จริง แต่พี่น่ะแย่กว่านั้นมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ร้ายกาจ*
Back to top