ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*มักมาก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น มักมาก, -มักมาก-

*มักมาก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมักมาก (n.) greed See also: avariciousness, covetousness Syn. ความโลภ, ความเห็นแก่ได้
ความมักมาก (n.) greed See also: eagerness, avarice, cupidity Syn. ความละโมบ, ความอยากได้ Ops. ความมักน้อย
มักมาก (v.) be greedy See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักมาก (adv.) greedily See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักมาก (adj.) greedy See also: covetous, avid, insatiable, avaricious Syn. โลภ, โลภมาก Ops. มักน้อย
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกาม (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกามคุณ, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
มักมากในกามคุณ (adj.) lustful See also: passionate Syn. บ้าตัณหา, มักมากในกาม, เซ็กส์จัด, กลัดมัน
English-Thai: HOPE Dictionary
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา
libilinous(ลิบิด'ลิเนิส) adj. โลกียวิสัย,แห่งราคะ,กระตุ้นราคะ,การตุ้นกำหนัด,มักมากในกาม., See also: libilinousness n. ดูlibilinous, Syn. lustful
licentious(ไลเซน'เชิส) adj. มักมากในกาม,หมกมุ่นในโลกียวิสัย,ไม่มีศีลธรรม,ผิดกฎหมาย,แหกคอกประเพณี,ไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์., See also: licentiousness n. ดูlicentious, Syn. wanton,lustful
lubricity(ลูบริส'ซิที) n. ความลื่น,ความสามารถหล่อลื่น,ความไม่มั่นคง,ความไม่ยั่งยืน,ความไม่แน่นอน,ความเหลาะแหละ,ความแพศยา,ความมักมากในกาม, Syn. slipperiness
lubricous(ลู'บริคัส) adj. หล่อลื่น,ลื่น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,แพศยา,มักมากในกาม,มั่วโลกีย์
lustful(ลัส'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยตัณหา,ละโมบ,ตะกละ,มักมากในโลกีย์วิสัย., See also: lustfulness n. ดูlustful, Syn. lecherrous,lubidinous
prurience(พรู'เรียนซฺ) n. ตัณหามาก,โลกีย์มาก,ความมักมากในกาม., See also: prurient adj., Syn. pruriency
English-Thai: Nontri Dictionary
continence(n) การรู้จักละเว้น,การบังคับใจตนเอง,ความไม่มักมาก
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
licentious(adj) มีตัณหาจัด,เสเพล,ผิดศีลธรรม,มักมากในกาม
lustful(adj) มีตัณหา,มีความอยาก,ราคะจัด,มักมากในกาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lecher (n.) ผู้มักมากในกามตัณหา
licentious (adj.) มักมากในกาม See also: หมกมุ่นในโลกีย์วิสัย, เต็มไปด้วยราคะ Syn. libertine, lustful, wanton
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Secondly, for a remedy against sin, and to avoid fornication... that such persons as have not the gift of continence... might marry and keep themselves undefiled members of Christ's body.ข้อสอง หลีกเลี่ยงการทำบาป และไม่ทำผิดประเวณี ไม่ให้เป็นบุคคลมักมาก คบชู้สู่สาว จะแต่งงานและรักษาขนบธรรมเนียม ถวายตัวแด่พระผู้เป็นเจ้า
It was a time of great change... with new opportunity and threat.เวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ... มักมากับโอกาสใหม่ๆ และคำขู่เสมอ
He's another poor schmuck who cheated on his wife.เขาเป็นแค่คนมักมากในกาม ที่แอบนอกใจเมียของตัวเอง
With radar dishes coming out of their ear.ใช่เลย ลุย-ลุย แก๊ตเจ็ต ความมักมากในกาม
Who endured my infidelities far longer than she should have, years of cheating, betrayals almost from the day we were married..."...ผู้ซึ่งทนทานต่อความมักมากของผมเกินกว่าที่เธอควรจะทน หลายปีเหลือเกินกับการนอกใจ ทรยศ หักหลังแทบจะทันทีที่เราแต่งงานกัน"
If they weren't lustfulถ้าหากพวกเขาไม่มักมากใน กามารมณ์
Well, according to my research most men come sooner.อืม ตามที่ฉันวิจัยนะ เรื่องผู้ชายมักมาก่อน
Not to mention many unnatural appetites.ยังไม่พูดถึงความมักมากผิดธรรมชาติหลายอย่าง
Why? Hooke's insatiable curiosity encompassed absolutely everything.อยากรู้มักมากฮุคห้อมล้อมทุกอย่าง
Except that cowpoke from Abilene.ยกเว้นเจ้าคาวบอยมักมากจากอะบิเลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *มักมาก*
Back to top