ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*น่าตื่นเต้น*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น น่าตื่นเต้น, -น่าตื่นเต้น-

*น่าตื่นเต้น* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าตื่นเต้น (v.) be excited See also: be agitated, be thrilled, be ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น (adj.) excited See also: agitated, thrilled, ruffled Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ Ops. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing
heady(เฮด'ดี) ซึ่งทำให้มึนเมา,น่าตื่นเต้น,รุนแรง,ซึ่งทำลาย,, See also: headiness n., Syn. intoxicating
hectic(เฮค'ทิด) adj. วุ่นวาย,น่าตื่นเต้น,เร่าร้อนใจ,เป็นไข้,สูญเสีย,เกี่ยวกับวัณโรค., See also: hectically,hecticly adv. hecticness n., Syn. chaotic,feverish
hot(ฮอท) n. ร้อน,เร่าร้อน,ใจร้อน,เผ็ดร้อน,มีความรู้สึกรุนแรง,เต็มไปด้วยราคะ,ใหม่สุด,ใหม่เอี่ยม,ใกล้ชิด,ซึ่งติดตามอย่างใกล้ชิด,เป็นที่นิยมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,น่าตื่นเต้นที่สุด,น่าสนใจที่สุด,เร้าอารมณ์มาก (ดนตรี), Syn. burning,torrid,p
sexy(เซค'ซี) adj. หมกมุ่นในกาม,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น,ปรากฎการณ์,ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display,event,scene
spectacular(สเพคแทค'คิวละ) adj.,n. (การแสดงหรือภาพที่) น่าตื่นเต้น,ประทับใจ., See also: spectacularity n., Syn. wonderful
English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
sexy(adj) กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,มั่วโลกีย์
spectacular(adj) น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adventure (n.) ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น Syn. exploit, venture, escapade
aflutter (adj.) ที่น่าตื่นเต้น Syn. excited
all the way live (sl.) น่าตื่นเต้นมาก (ใช้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย) See also: น่าเร้าใจมาก, ดีเยี่ยม, ดีเลิศ
cliffhanger (n.) เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น (เนื่องจากคาดเดาความเป็นไปไม่ได้)
colour up (phrv.) ทำให้น่าตื่นเต้น
escapade (n.) การกระทำที่น่าตื่นเต้นและกล้าบ้าบิ่น Syn. adventure, prank
eventful (adj.) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น Syn. important, remarkable
excitement (n.) สิ่งที่น่าตื่นเต้น
exciting (adj.) ที่น่าตื่นเต้น See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น Syn. arousing, stimulating, stirring
hot (adj.) น่าตื่นเต้น (คำไม่เป็นทางการ)
kicky (adj.) น่าตื่นเต้นและน่าพอใจ (คำสแลง) Syn. thrilling
magnify (vt.) ทำให้น่าตื่นเต้น
razzamatazz (n.) การกระทำที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจ
set the world on fire (idm.) ทำให้เรื่องน่าตื่นเต้น See also: ทำให้เรื่องโด่งดัง, ทำให้โลกตกตะลึง
spectacle (n.) ภาพที่น่าตื่นเต้น Syn. scene, exhibition
spectacular (adj.) น่าตื่นเต้น Syn. striking, dramatic, sensational
stimulating (adj.) ที่น่าตื่นเต้น See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น Syn. arousing, stirring
thrill (n.) ประสบการณ์น่าตื่นเต้น See also: ประสบการณ์น่าตื่นเต้น, สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ
trip (n.) ประสบการณ์น่าตื่นเต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can go away and do stirring things.และคุณสามารถไปออกไปจาก ที่นี่และทำ สิ่งที่น่าตื่นเต้น คุณต้องการที่?
I don't hear any exciting news.ฉัน ไม่ได้ยิน ข่าวที่น่าตื่นเต้น ใด ๆ
I shall wish a book jacket that is only letters. No sensational drawings. Yes?ฉันจะขอให้แจ็คเก็ตหนังสือที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น ไม่มีภาพวาดที่น่าตื่นเต้น ใช่?
Exciting competition for the next three days.สำหรับการแข่งขัน อันน่าตื่นเต้น 3 วันนี้
It's very exciting from up here.โรเจอร์ มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก จากที่นี่
Good, nice, thrilled, exciting. You don't have to wait with me.ดีครับดี น่าตื่นเต้นซะไม่มี ไม่ต้องยืนรอเป็นเพื่อนผมหรอก
Bruiser, it's so exciting! Look! Harvard!บรู้ยเซ่อร์ ดูซิ มันน่าตื่นเต้นจัง ฮาวาล์ด
Mandy, I'm experiencing an atavistic urge right now to carry you, OK?แมนดี้ ผมอยากจะเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยการอุ้มคุณไว้ โอเคมั้ย
That's right. The only real excitement around here is when a train runs through.ถูกแล้วล่ะ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่อยู่แถวนี้ ก็มีเพียงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่าน
That tome is the most exciting thing.สำหรับผม นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุด มันกำลังเกิดขึ้น
Eating with the president was... a bigger sweat than... making a night, night trap.ทานข้าวกับประธานาธิปดีช่าง... น่าตื่นเต้นกว่า... วางกับ กับระเบิด
I mean, it's just been off the hook, you know?หมายถึง ชีวิตมันไม่มีอะไร ที่น่าตื่นเต้นเลย รู้ไหม?
They are shooting stars... a spectacular moment of light in the heavens, a fleeting glimpse of eternity.พวกเขามุ่งตรงไปสู่ดวงดาว เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น มีแสงสว่างส่องลงมาจากเบื้องบน สบตากันเพียงคู่เดียว แต่กลับเป็นชั่วนิรันด์
Having a child should be something that makes us both happy and excited, not a cause of all this tension and anxiety and...การมีลูกอาจทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ต้องไม่ทำให้เราเครียดหรือกลุ้มใจ...
When you climb a mountain, go up a river, the exciting part isn't what you know is there.เวลาที่คุณขึ้นเขาหรือลงห้วย สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้ แต่เป็นเพราะคุณไม่รู้
My dad's got plenty of cash, school's kind of a breeze, I get straight A's.พ่อผมมีเงินมากมาย โรงเรียนก็น่าตื่นเต้น ผมก็ได้ A หลายตัว
Lucky ones are made into glamorous films but most end up as worthless trash.ผู้โชคดีหลายคนได้มีโอกาส อยู่ในหนังที่น่าตื่นเต้น แต่ส่วนใหญ่ก็จบลง ด้วยการเป็นคนไร้ค่า
Oh, this is so exciting. I'm going to church.โอ้ว, น่าตื่นเต้นจัง เรากำลังจะไปโบสถ์
Well, not sure if it's the excitement that you're looking for, but, uh, you want to come over tonight for a fake date with Awesome and Ellie?ก็ไม่แน่ ถ้ามีอะไรน่าตื่นเต้น ที่คุณกำลังมองหาอยู่ แต่ อ่า คุณจะเดทหลอกๆ กับผมคืนนี้
The thrill was just being able to do it even if you did it badly.แค่ทำมันได้ ก็น่าตื่นเต้นเหลือเกิน แม้ว่ามันจะห่วยก็ตาม
Dr. Yang,I know cracking chests is more your thing, but you'd be surprised how exciting it can be when I manipulate a little skin.ดร.หยาง ผมรู้ว่าคุณชอบแหวกอกชาวบ้าน แต่คุณจะแปลกใจว่ามันช่างน่าตื่นเต้น เวลาที่ได้จัดการกับผิวหนังอันเล็กๆ
Yeah, yeah, it's pretty exciting.ใช่ ๆ มันน่าตื่นเต้นมากจริง ๆ
It's hard to believe that such a dramatic increase in intelligence could occur practically overnight.เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อ ยิ่งทำให้น่าตื่นเต้น ความสามารถ สติปัญญาเกิดขึ้นได้ทุกข้ามคืน
At least that is what the dog needs to think but just imagine, close your eyes and imagine how excited he'll be when he saves you, tomorrow.นี่ก็เป็นสิ่งที่เจ้าหมานั่นกำลังคิดตอนนี้ ลองจินตนาการดูสิ ปิดตาและนึกภาพตามสิ มันจะน่าตื่นเต้นแค่ไหน เมื่อถึงตอนที่มันเข้าไปช่วยเธอ ..
Our job is very exciting.โอ้ งานของเรามันน่าตื่นเต้นมาก ๆ
It is a shame, because she is really quite stunning once you get her on her backบางอย่างที่คุณต้องการมาก น่าเสียดายนะ อันที่จริงมันก็น่าตื่นเต้นดี เวลาคุณกำลังเข้าตาจนแบบนี้
There's some even more exciting news, but I think Dad wanted to tell you about that himself.แล้วก็... มีอีกเรื่อง ที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กัน แต่แม่ว่า พ่อคงอยากจะบอกลูกๆเองมากกว่านะ
# I'm so excited ## ช่างน่าตื่นเต้นเหลือเกิน #
You... you guys are going to go on missions together and do exciting things and save the world.นาย... นายทั้งคู่กำลังจะ ไปทำภารกิจด้วยกัน และทำเรื่องน่าตื่นเต้น และพิทักษ์โลก
~~ ~~ oh, life is juicy, juicy, and you see ~~# ชีวิตช่างน่าตื่นเต้น เร้าใจ #
* I'll never know what made it so * * exciting * * why all at once my heart * * took flight *# ฉันไม่เคยรู้ว่าอะไรทำให้ # # น่าตื่นเต้น # # เมื่อหัวใจฉันได้ #
We're barely hanging on. That's what makes it exciting, right?มันก็เป็นไปได้ยาก มันทำให้น่าตื่นเต้นดีออก ว่ามั้ย?
I've worked so hard on it, and would like someone else sees it ... but that's Ok.ฉันทำงานชิ้นนี้อย่างยากลำบาก/Nและ ฉันคิดว่ามันคงน่าตื่นเต้น ถ้ามีใครได้เห็นมัน
The notion of a black hole is a natural extension of the laws of gravity.นั่นคือรบกวนและ น่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกัน ความคิดของหลุมดำ
Should I say it's a situation where a woman who briefly excited me not only has a poor education and lousy family, she also has no pride?ให้ฉันบรรยายเป็นสถานการณ์ไหม? ผู้หญิงที่ไหน, ที่น่าตื่นเต้นต่อฉัน, ไม่มีการศึกษาและพื้นฐานครอบครัวไม่ดี ด้วยทั้งหมดนั่น ฉันก็ยังรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรี
He's already polishing his accent. Now call me, this is very exciting! Ok, bye.สำเนียงเขาชัดขึ้นแล้ว โทรกลับนะ นี้มันน่าตื้นเต้นมาก โอเค บาย
It's easy to get swept away by someone who's different but you could end up with someone who doesn't share your interests.มันง่ายที่จะปลื้ม คนที่น่าตื่นเต้นและแตกต่าง แต่ลุกอาจลงเอยกับ คนที่สนใจและมีค่านิยมต่างไป
♪ And the thought of lovin' you is getting so excitin'. ♪# ความคิดว่ารักเธอช่างน่าตื่นเต้น #
Okay, so I'm going to launch with the exciting news that we are buying a car wash--โอเค ฉันจะออกไปเริ่มปฏิบัติการ พร้อมกับข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้น ว่าเราซื้อกิจการ ศูนย์บริการล้างรถยนต์
Okay, look, this is all pretty fascinating stuff, but I'm afraid I got to get back to work.โอเค ฟังนะ มันน่าตื่นเต้นมาก แต่ผมต้องสัมภาษณ์ต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *น่าตื่นเต้น*
Back to top