ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thrilling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thrilling*, -thrilling-

thrilling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thrilling (adj.) เขย่าขวัญ See also: น่าสยอง Syn. overwhelming, exciting, wondrous Ops. common
English-Thai: HOPE Dictionary
thrilling(ธริล'ลิง) adj. ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,ทำให้เสียวซ่าน,ทำให้เสียวสวาท,ทำให้สั่น -thrillingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าหวาดเสียว (adj.) thrilling See also: startling Syn. น่ากลัว, น่าตื่นเต้น
ระทึกขวัญ (adj.) thrilling See also: exciting, sensational, stirring Syn. ตื่นเต้น
โลดโผน (adj.) thrilling See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring Syn. ผาดโผน
สยิว (v.) feel a sense of thrilling See also: feel a spasm of sexual feeling, be overwhelmed with joy Syn. เสียวซ่าน
หยอน (v.) be thrilling See also: be breathtaking, be hair-raising, be shocking Syn. หวาดเสียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a look at The Times. There's a thrilling article on what's the matter with English cricket.ลองดูข่าวกีฬาคริกเก็ตที่น่าสนใจ ในนิตยสารไทมส์สิ
It's mature, absolute, thrilling love.มันเป็นผู้ใหญ่แน่นอน ความรักที่น่าตื่นเต้น
A thrilling chase, A wondrous place For you and me!การไล่ล่าที่น่าตื่นเต้น สถานที่ท่ามหัศจรรย์ สำหรับเธอและฉัน
Well, I'm sure it wasn't thrilling for his wife.ผมว่าเมียของเขาคงไม่ชอบใจแน่
One that would take gaming into new heights of thrilling excess... and controversy.ที่ทำให้ผู้เล่น ได้รับความตื่นเต้น ลุ้นระทึก Nจนเกินขีดสูงสุด.. และมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
Are schools and offices so thrilling that I'm the only one who ever fantasized about this?ชีวิตในโรงเรียน ชีวิตในที่ทำงาน มันเร้าใจจริงๆเหรอ ผมเป็นคนเดียวเหรอ ที่เพ้อฝันถึงเรื่องนี้
Oh, well, rest assured, it was equally as thrilling for me.โอ้ ก็ ฉันรับประกันได้ว่า มันก็เร้าใจฉันพอๆกัน
* is more than thrilling * * it leaves me high... ** ก็ทำให้ฉันสั่นหวามไหว * * เหมือนได้ล่องลอยสูงขึ้นไป... *
This could be quite a thrilling opening for your next book.นี่อาจจะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของคุณ
I guess that's what makes her so thrilling to watch.ฉันคิดว่ามันทำให้ เธอดูน่ากลัวเกินที่จะกล้ามอง
I'm sure it will be thrilling to serve in such an elite force.ข้ามั่นใจว่ามันต้องเยี่ยม ที่ได้รับใช้ในกองกำลังที่ดีที่สุด
I know that now. ♪ ♪ ♪ It was strangely thrilling to finally just... say it to them.ฉันเข้าใจแล้ว มันโล่งใจแปลกๆนะที่ท้ายที่สุดฉันก็...

thrilling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
惊险[jīng xiǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ, 惊险 / 驚險] thrilling; a thriller

thrilling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
息を呑むよう;息を飲むよう[いきをのむよう, ikiwonomuyou] (exp,adj-na) breathtaking; thrilling
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled

thrilling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขย่าขวัญ[adj.] (khayao khwa) EN: horrible ; horrifying ; thrilling ; grisly FR: effrayant
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
ปลาบ[adj.] (plāp) EN: thrilling FR: lancinant
ระทึกขวัญ[adj.] (ratheuk khw) EN: shocking ; thrilling FR:
ระทึกทั้งคัน[adj.] (ratheuk tha) EN: thrilling FR:
สยิว[adj.] (sayiu) EN: thrilling ; electrifying ; hair-raising FR:

thrilling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thrilling
Back to top