ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้สาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้สาระ*, -ไร้สาระ-

ไร้สาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้สาระ (adj.) nonsensical
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
bilge(บิลจฺ) {bilged,bilging,bilges} n. ส่วนที่โป่งออกของถังไม้,ก้นถัง,บริเวณโป่งออกของท้องเรือ,น้ำสกปรกใต้ท้องเรือ,คำพูดที่ไร้สาระ vi. ท้องเรือรั่ว vt. เจาะใต้ท้องเรือ
blah ###SW. blah (บลา,บลา'บลา) interj. เหลวไหล! ไร้สาระ! n. คำพูดที่เหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
bullshit(บูล'ชิท) n. ความไร้สาระ,การพูดความจริง. interj. คำอุทานแสดงความไม่เชื่อความไม่เห็นด้วย, Syn. nonsense
buncombe(บัง'คัม) n. คำพูดที่ไร้สาระ
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
empty(เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่
eyewashn. ยาล้างตา ความไร้สาระ, Syn. collyrium
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
gammon and pattern. คำพูดที่ไม่มีประโยชน์,คำพูดที่ไร้สาระ,คำแฝง,ภาษารหัส
garbage(การ์'บิจฺ) n. ขยะ,มูลฝอย,เศษสิ่งของ,สิ่งที่ไร้ค่า,ของเลว,การพูดปด,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. refuge,rubbish
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ
glaiket(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
glaikit(เกล'คิท) adj. โง่,ไร้สาระไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
here(เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่, See also: here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hokum(โฮ'คัม) n. ความไร้สาระ,คำพูดทีไร้สาระ,ความไม่มีความจริงใจ
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
idle(ได'เดิล) adj. ไม่ทำงาน,ว่าง,เฉย ๆ ,เกียจคร้าน,อยู่ว่าง, ไม่มีเหตุผล,ไร้ผล,ไม่มีประโยชน์,ไร้สาระ,หมุนเปล่า ๆ (เครื่องยนต์) . vi. ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์,เดินเตร่, (เครื่องยนต์) หมุนเปล่า. vt. ทำให้เสียเวลาไปเปล่า ๆ ,ทำให้ไม่ทำงาน. คำศัพท์ย่อย:
jargon(จาร์'กอน) {jargoned,jargoning,jargons} n.,v. (พูด) ภาษาเฉพาะอาชีพ,คำพูดที่ไร้สาระ,คำ,พูดที่ทำให้เข้าใจยาก,ภาษาผสมผสาน
jive(ไจว) {jived,jiving,jives} n. ดนตรีประเภทเต้นเขย่า,ดนตรีแจ๊ซ (ภาษาแสลง) ,การพูดที่ไร้สาระ,การพูดที่หลอกลวง vi. เล่นดนตรี,ประเภทเต้นเขย่า,เล่นดนตรีแจ๊ซ
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
namby-pamby(แนม'บีแพม'บี) adj. จืดชืด,ไร้สาระ,เหลาะแหละ,โหรงเหรง,
poppycockn. ความเหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ, See also: poppycockish,adj.
preposterous(พรีพอส'เทอเริส) adj. ผิดปกติ,ประหลาด,วิตถาร,โง่บรม,น่าขัน,ไร้สาระที่สุด., See also: preposterousness n., Syn. unreasonable
ridiculous(รีดิค'คิวเลิส) adj. น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน, See also: ridiculousness n., Syn. laughable
rigmarole(ริก'มะโรล) n. วิธีการที่ซับซ้อน,วิ-ธีการหยุมหยิม,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. rigamarole
English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
foolish(adj) โง่,เขลา,เบาปัญญา,เซ่อ,ไม่ฉลาด,ทึ่ม,ไร้สาระ
foolishness(n) ความโง่,ความเขลา,ความเบาปัญญา,คนโง่,คนเซ่อ,ความไร้สาระ
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
insubstantial(adj) ไร้สาระ,ขี้ปะติ๋ว,เล็กน้อย
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล
nonsensical(adj) ไม่เป็นเรื่อง,ไร้สาระ,เหลวไหล
puerile(adj) ไม่เป็นประสา,ไร้สาระ,ไร้เดียงสา
ridiculous(adj) น่าขัน,น่าหัวเราะ,ขบขัน,ไร้สาระ
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
vain(adj) หยิ่ง,ถือตัว,ทะนงตัว,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absurd motionญัตติไร้สาระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amphigoryบทล้อไร้สาระ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
frivolous appealคำอุทธรณ์ที่ไร้สาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
absurd (adj.) ไร้สาระ See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculous, senseless Ops. sensible, logical
boche (sl.) ไร้สาระ
bosh (sl.) ไร้สาระ
cack (sl.) ไร้สาระ
chuff (sl.) ไร้สาระ
cobblers (sl.) ไร้สาระ
cock (sl.) ไร้สาระ
codswallop (sl.) ไร้สาระ
crap (adj.) ไร้สาระ See also: ไร้ค่า Syn. worthless, useless
guff (sl.) ไร้สาระ
malarkey (sl.) ไร้สาระ
silly (adj.) ไร้สาระ See also: เหลวไหล, ไร้เหตุผล
wanky (sl.) ไร้สาระ See also: ที่ไม่มีประโยชน์
stuff and nonsense (idm.) ไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เชื่อไม่ได้, ไม่มีประโยชน์
absurdity (n.) ความไร้สาระ See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. nonsense, senselessness
absurdly (adv.) อย่างไร้สาระ See also: อย่างไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. ridiculously, foolishly
asinine (adj.) ซึ่งไร้สาระ See also: ปราศจากความคิด, ซึ่งไม่มีความคิด Syn. fatuous, inane, mindless
baloney (n.) การพูดคุยไร้สาระ (คำสแลง) See also: คำพูดไร้สาระ Syn. boloney
banana oil (sl.) เรื่องไร้สาระ See also: เรื่องเหลวไหล
bollocks (n.) ความไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
I think he is nonsenseฉันคิดว่าเขาไร้สาระ
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseแค่ออกไปข้างนอก สนุกสนานกับตัวเอง และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้เสีย
I don't want you poisoned their brains with this nonsenseฉันไม่อยากให้คุณล้างสมองพวกเขาด้วยเรื่องไร้สาระนี่
What is this nonsense you are talking about?นี่นายกำลังพูดเรื่องไร้สาระอะไรอยู่?
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
You're talking nonsenseนายพูดอะไรไร้สาระ เลิกหลอกตัวเองซะที
Just go outside and enjoy yourself, and forget about all this nonsenseก็แค่ออกไปข้างนอก ทำตัวให้สนุกสนาน และลืมเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี่เสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What rubbish you talking? I was told you she has to come.นายพูดอะไร ไร้สาระ ฉันเป็นคนบอกนายว่าเธอต้องมา
Or at all. Nonsense. We have an extra ticket.หรือทั้งหมด ไร้สาระ เรามีบัตรพิเศษนะ
That's bollocks. No. Listen!ไม่ ไร้สาระ ไม่ ฟังนะ!
Bullshit, out of the question!-ไม่ได้ครับ ไร้สาระ ผมไม่ได้ถามว่าได้หรือไม่ได้
You need to check your self and remember whose side you're on freaking ridiculous you know Luke isn't some monster Julian he is a good guy he takes care of the people that he loves who you goanna believe?นายต้องตรวจสอบของตนเองและจำไว้\ Nใครอยู่ด้านคุณ เฟรกช์คิง ไร้สาระ คุณรู้ว่าลุคไม่ได้โหดร้ายจูเลี่ยน
That's just some fancy-pants mumbo jumbo for saying they're like gossips, you know?ก้อแค่เรื่องแฟนซี ไร้สาระ ที่พวกนั้นสื่อสารกันได้ราวเสียงกะซิป
Nothing can hurt me. It's nonsense, believe me.ไม่มีอะไรจะทำร้ายฉันได้ / ไร้สาระ เชื่อฉันสิ
Absurdly basic neurolinguistic programming technique.เทคนิคพื้นๆ ไร้สาระ จากโปรแกรมประสาทประสานสาท
Oh, nonsense. The truth is, one bad egg threatened to tear the whole family apart.ไร้สาระ ความจริงก็แค่ปลาเน่าหนึ่งตัว
Nonsense, where's your sense of adventure?ไร้สาระ คุณไม่อยากพจญภัยบางหรอ?
Shit, man, I have to go because I gotta get back to Earth.ไร้สาระ ฉันต้องไปแล้ว สงสัยต้องกลับโลกสักที
Bollocks. Did I forget to introduce meself?ไร้สาระ ฉันไม่ลืมที่จะแนะนำ meself?
Ah, bullshit. I ain't worried about it.ไร้สาระ ฉันไม่สนหรอก
Baloney! What you think you're selling me?ไร้สาระ นายคิดว่าฉันจะเชื่องั้นเหรอ
What rubbish, see? That's what happens when you read all those fancy little novels and fairy tales of yours.ไร้สาระ นายมันก็ไร้สาระเหมือนที่นายอ่านหนังสือนิทานนั่นแหละ
Nonsense. Why would the rebels kill the president when he agreed to peace?ไร้สาระ พวกมันจะฆ่าประธานาธิบดีทำไม ในเมื่อจะเซ็นต์สัญญาสันติกันแล้ว
It wasn't nonsense when you got that promotion at work.ไร้สาระ มันไม่ได้ไร้สาระนะ ตอนเธอได้เลื่อนขั้นที่ทำงาน
Shit. Hold it together, man.ไร้สาระ รวบรวมสติไว้ เพื่อน
Nonsense. Louis, it's beneath you.ไร้สาระ ลูอิส มันอยู่ใต้คุณ
Nonsense. With all the commotion, there's just hardly been time.ไร้สาระ วุ่นวายขนาดนี้จะมีเวลาได้ไง
Shit. He's gettin'chewed up by that guilt.ไร้สาระ เขาเริ่มเป็นกังวล ด้วยความสำนึกผิดนั่น
Ridiculous. How can he fail you for being smarter than he is?ไร้สาระ เขาให้ลูกตก เพราะฉลาดกว่าเข้าได้ไง
I'm really glad I found out about these people.ไร้สาระ เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านี้
Nonsense, Ser Meryn. These are deeply religious people.ไร้สาระ เซอร์เมอร์ลิน คนพวกนี้เคร่งศาสนานัก
Fiddlesticks. We musta hafta try and saving her.ไร้สาระ เราต้องไปช่วยชีวิตนาง
Tenuous, but points for effort.ไร้สาระ แต่พยายามได้ดี
Shit. Are you even listening to what you're sayin'?ไร้สาระ แม่รู้ตัวรึเปล่าว่าแม่พูดอะไรอยู่?
You better ask my ancestors.ไร้สาระ ไปถามบรรพบุรุษของฉันสิ
Bullshit. Nobody could keep that big a secret, Charlie.ไร้สาระ ไม่มีใครเก็บเรื่องใหญ่แบบนี้เป็นความลับได้หรอก ชาร์ลี
Nonsense, we've barely begun.ไร้สาระ, เราแทบไม่ได้เริ่ม
A vain, overflowing desire, bye byeไร้สาระ! ต้องการไม่รู้จักพอ! ไปล่ะ บ้าย...
Nonsense. We've been working together a long time.ไร้สาระ\ พวกเราทำงานร่วมกันมานาน
That's absurd.I'm going to be a ninja assassin.ไร้สาระจะตาย อย่างผมต้องเป็น นินจานักฆ่าต่างหาก
That's ridiculous. It never happened.ไร้สาระชะมัด มันไม่เคยเกิดขึ้น
This is bullshit, switch overto thermal imaging, now.ไร้สาระที่สุด เปลี่ยนไปใช้ระบบจับภาพความร้อน
This is ridiculous.ไร้สาระน่ะ จริง ๆ เหรอ ไมคฺ์
I can annihilate the Angel by myself! That's not possible.ไร้สาระน่ะ ฉันแค่คนเดียวก็เหลือเฟือแล้ว
Hamburglar Finn is fine.ไร้สาระน่ะ นายแฮมเบอร์เกอร์ฟินน์ ไม่เป็นไรหรอก
Pfft. That's ridiculous. This is about Juanita.ไร้สาระน่ะ นี่เรื่องของฮวนนิต้าต่างหาก
Talking to you is a waste of time.ไร้สาระน่ะ ผมรู้ว่าคุณน่ะพูดไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้สาระ
Back to top