ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ดี*, -ไม่ดี-

ไม่ดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ดี (v.) be bad See also: be poor, terrible Syn. ไม่เข้าที, แย่
ไม่ดี (adv.) badly See also: terribly Syn. ไม่เข้าที, ไม่ใคร่ดี
ไม่ดี (adj.) bad See also: evil, mean Syn. แย่
English-Thai: HOPE Dictionary
adiaphorous(แอดดิแอฟ' ฟอรัส) adj. ไม่ดีและไม่ร้ายต่อ (doing neither good nor harm)
atrabilous(เอทระบิล'ลัส) adj. เศร้าหมอง, ระทมทุกข์, มีอารมณ์ไม่ดี., Syn. atrabiliar
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
boggle(บอก'เกิล) {boggled,boggling,boggles} vi. กลัว,สะดุ้ง,ตกใจ,ลังเลใจ,พูดกำกวม,อึดอาด,หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ,การลังเลใจ,การบอกปัด,งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
cheese(ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cull(คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก, Syn. select,collect,pick
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disreputable(ดิสเรพ'ยะทะเบิล) adj. ซึ่งมีชื่อเสียงที่ไม่ดี,ฉาวโฉ่,ไม่น่าไว้วางใจ,มอซอ,สกปรก, See also: disreputability n. ดูdisreputable
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
evil(อี'เวิล) adj.,n. (สิ่งที่,ความ) ชั่ว,ไม่ดี,ร้าย,เลว,โชคร้าย,ไม่เป็นมงคล,บาป,อกุศล,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เกี่ยวกับอารมณ์ร้าย, -Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ), See also: evilness n. ดูevil, Syn. wicked
gory(กอ'รี) adj. เปื้อนเลือด,คล้ายเลือด,นองเลือด,ไม่น่ายินดี,ไม่ดี., See also: gorily adv.
grouchy(เกรา'ชี) adj. บูดบึ้ง,ไม่พอใจ,คับอกคับใจ,อารมณ์ไม่ดี., See also: grouchily adv. grouchiness n., Syn. ill-tempered,sulky
grouty(เกรา'ที) adj. อารมณ์ไม่ดี,บูดบึ้ง
grovel(กรัฟ'เวิล) vi. นอนเอาหน้าลง,เกลือกกลั้ว,กระทำตัวในสิ่งที่ไม่ดี', See also: groveler,groveller n., Syn. crawl,fawn
grump(กรัมพฺ) n. คนขี้บ่น,grumps อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง
grumpy(กรัม'พี) adj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: grumpily adv. grumpiness n., Syn. grumpish,ill-tempered
hanky-pankyn. การหลอกลวง,นิสัยไม่ดี,ความโง่,นิสัยขี้เล่น,การพูดเล่น., Syn. hankey-pankey
hapless(แฮพ'ลิส) adj. ไร้โชค,โชคไม่ดี,ซวย,เคราะห์ร้าย., See also: haplessness n., Syn. unfortumate
hardlinesn. โชคไม่ดี,ดวงไม่ดี,โชคร้าย
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
ill fameชื่อเสียงไม่ดี,ชื่อเสียงเลว
ill-boding(อิล'โบดิง) adj. โชคไม่ดี,ฤกษ์ไม่ดี,ไม่เหมาะสม,ไม่เป็นมงคล, Syn. inauspicious
ill-bred(อิล'เบรด) adj. อบรมไม่ดี,ขาดการอบรม,หยาบคาย, Syn. rude
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
ill-fortunedadj. โชคร้าย,โชคไม่ดี
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-humouredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม
ill-natured(อิล'เน'เชอร์ดฺ) adj. มีอารมณ์ไม่ดี,มีเจตนาร้าย,ขุ่นหมอง., See also: ill-naturedly adv.
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
ill-usevt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำทารุณ,บีบคั้น. n. การปฏิบัติต่อที่ไม่ดี,การทารุณ,การบีบคั้น, Syn. maltreatment
indifferent(อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย., See also: indifferently adv., Syn. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid)
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
interlacingมีการสอดประสานเป็นลักษณะของจอที่ใช้หลอดภาพกราดแสง (scan) บรรทัดเว้นบรรทัด ซึ่งจะไม่ดีต่อสายตา ถ้าต้องดูนาน ๆ และใกล้ ๆ อย่างเวลาทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจใช้ เป็นจอโทรทัศน์ได้ แต่จอภาพของคอมพิวเตอร์ควรเป็นชนิดที่เรียกว่า non interlacing
knock(น็อค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ตี,ทุบ,กระแทก,ชก,ต่อย,ชน n. การเคาะ,เสียงเคาะ,การวิจารณ์ในทางที่ไม่ดี,เสียงเครื่องยนต์ที่ไม่ปกติ -Phr. (knock around (about) เถลไถล ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่า,ประโยชน์) . -Id. (knock it off หยุด) . -Phr. (knock out
English-Thai: Nontri Dictionary
bad(adj) ชั่ว,ไม่ดี,ผิดศีลธรรม,เลว
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
evil(adj) ชั่วร้าย,ชั่ว,ไม่ดี,เลว,ร้าย,เป็นภัย,บาป,อกุศล
graceless(adj) ไม่ดี,ไม่งดงาม,ไม่สง่างาม,ไม่นิ่มนวล,ไม่เรียบร้อย
grouchy(adj) หงุดหงิด,พร่ำบ่น,ไม่สบายใจ,ไม่พอใจ,อารมณ์ไม่ดี
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
ill(adj) ไม่ดี,ป่วย,ไม่บริบูรณ์,เลว,ชั่วร้าย
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
impure(adj) เลว,ไม่ดี,ไม่บริสุทธิ์,ผิดศีลธรรม
impurity(n) ความไม่บริสุทธิ์,ความไม่ดี,ความเลว,การมีสิ่งเจือปน
inauspicious(adj) ไม่เป็นมงคล,ลางไม่ดี,เป็นลางร้าย
luckless(adj) อับโชค,ไม่มีโชค,ซวย,โชคไม่ดี
maladjusted(adj) ปรับปรุงไม่ดี,ปรับไม่ได้ที่
maltreat(vt) ทารุณ,ปฏิบัติไม่ดี,กระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
misgovern(vt) ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
mismanage(vt) จัดการไม่ดี,จัดการผิด
mismanagement(n) การจัดการไม่ดี,การจัดการผิด
misrule(n) การปกครองไม่ดี,ความไม่มีระเบียบ
mistreat(vt) ทารุณ,ทำไม่ดีต่อ,ใช้ในทางที่ผิด
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
morose(adj) ใจคอหดหู่,พื้นเสีย,บูดบึ้ง,อารมณ์ไม่ดี
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์
poor(adj) ยากจน,ขัดสน,น่าสงสาร,เลว,ไม่ดี,ต่ำต้อย
sulk(vi) โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
unmeet(adj) ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,ไม่ดีไม่งาม
untoward(adj) ไม่ดี,ร้ายแรง,ไม่เหมาะ,อับโชค
unwholesome(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่ดี,ไม่สบาย,แสลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
indigestionการย่อย(อาหาร)ไม่ดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Hardnessความกระด้างคุณสมบัติของน้ำซึ่งเจือปนด้วยเกลือของแคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก กับอนุมูล เช่นไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต ซัลเฟต คลอไรด์และไนเตรต ซึ่งจะทำให้สบู่จับตัวเป็นก้อนและต้องใช้สบู่เป็นปริมาณมากในการซักล้าง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการ ผลิตทางอุตสาหกรรม และบางครั้งทำให้เกิดรสชาติที่ไม่ดี การวัดความกระด้างอาจทำได้โดยการทดสอบในห้องทดลอง หรือวัดจากปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียม รวมทั้ง เหล็ก อลูมิเนียม แมงกานีส แบเรียม สทรอนเธียม และสังกะสี ค่าที่วัดได้แสดงในรูปของเทียบเท่าแคลเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
insulatorฉนวน, สารที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า  หรือเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Disciplining Techniques, Unhealthyวิธีการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put in (phrv.) ทำให้อยู่ใน (สภาพ, ตำแหน่ง) ไม่ดี (ทางสังคม จิตใจหรือการเมือง) Syn. place in, put into
ill (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately, inappropriately Ops. adequately, appropriately
illy (adv.) ไม่ดี See also: ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร Syn. badly, ill
inadequately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inappropriately Ops. adequately, appropriately
inappropriately (adv.) ไม่ดี See also: แย่, ไม่เหมาะสม Syn. badly, inadequately Ops. adequately, appropriately
mal (prf.) ไม่ดี See also: เลวร้าย, แย่, แย่มาก
no-good (adj.) ไม่ดี See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ค่า Syn. valueless, worthless Ops. useful
valueless (adj.) ไม่ดี See also: ไม่มีประโยชน์, ไร้ค่า Syn. worthless Ops. useful
deteriorated (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. unprogressive, retrograde
unimproved (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. deteriorated, unprogressive, retrograde
unprogressive (adj.) ไม่ดีขึ้น See also: ไม่ได้ปรับปรุง, ไม่ได้พัฒนา Syn. deteriorated, retrograde
not up to scratch (idm.) ไม่ดีพอ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่ถึงขนาด
after a fashion (idm.) ไม่ดีมาก See also: ไม่ดีพอ
not in the same league as (idm.) ไม่ดีเท่ากับ
not all it is cracked up to be (idm.) ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
not what it is cracked up to be (idm.) ไม่ดีเท่ากับที่ควรจะเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
abet in (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด) See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
bad (n.) ความไม่ดี See also: ความชั่ว, ความเลว
base (adj.) คุณภาพไม่ดี See also: เสื่อม Syn. ill-conditioned
be in the wrong (idm.) ประพฤติตัวไม่ดี Syn. put in
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Maybe I'm not good enoughบางทีฉันอาจไม่ดีพอ
I think TV can be good and badฉันคิดว่าโทรทัศน์เป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี
They're not good for your bodyพวกมันไม่ดีต่อร่างกายของคุณ
Your article is not good enoughบทความของคุณไม่ดีพอ
Not very goodก็ไม่ดีมากนัก ฉันปวดหัว
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
He dares not tell us his evil conductเขาไม่กล้าบอกพวกเราถึงความประพฤติที่ไม่ดีของเขาหรอก
It is what they do that makes them good or badสิ่งที่พวกเขาทำนั่นแหล่ะที่ทำให้พวกเขาดีหรือไม่ดี
I knew that he is not good the second I met himฉันรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เจอเขาแล้ว
Wouldn't it be nice to be like that?เป็นอย่างนั้นไม่ดีหรือ
Wouldn't it be much better for you if I'm not here?มันจะไม่ดีสำหรับเธอมากหรอกหรือถ้าหากฉันไม่อยู่ที่นี่
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
I must have eaten something bad, that's why I wanted to throw upฉันต้องทานของไม่ดีบางอย่าง นั่นแหล่ะคือสาเหตุที่ทำให้ฉันอยากอาเจียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
You brought nothing but bad luck with you.คุณ นำ อะไร แต่ โชค ไม่ดี กับ คุณ
But it doesn't matter, 'cause I'm no good anyhow. It doesn't matter.แต่มันไม่สำคัญ'ทำให้ฉัน ไม่ดี แต่อย่างใด ชั่งหัวมัน
First is the worst, second is the best, and third...!ที่ 1 ไม่ดี ที่ 2 ดีที่สุดนะ และที่ 3.. !
Red is usually bad, isn't it?แดง ปรกติ หมายถึง ไม่ดี ไม่ใช่เหรอ?
Bad air's better than no air.อากาศ ไม่ดี ดีกว่า ไม่มีอากาศ
Sounds like them boys have been up to no good again.เสียง เหมือนพวกเขา เด็ก ๆ ได้รับการขึ้น ไปยัง ไม่ดี อีกครั้ง
You pollute my home with his presence? (Sucking sounds)เจ้ากล้าทำลายบ้านข้า โดยการให้เขามาที่นี้ ป้าเจ้าทำเรื่อง ไม่ดี โรบินน้อยของแม่
I've got good, I've got bad, I've got ugly.ฉันมีเรื่อง ดี ไม่ดี และเรื่องน่าเกลียด
No, no, not good. Who's Janet?ไม่สิ ไม่ดี ใครคือเจเน็ต
Well, I mean, not nice, but...ฉันหมายถึง ไม่ดี แต่..
People hate to think about bad things happening, so they always underestimate their likelihood.คนเกลียดที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ ไม่ดี ที่เกิดขึ้นเพื่อให้พวกเขาเสมอ ประมาทโอกาสของพวกเขา
If you mean by "no good," is he trying to steal me away from my fiancé?ถ้าคุณว่า ไม่ดี หมายถึง พยายามขโมยตัวฉัน จากคู่หมั่น ล่ะก็
Three days' ride to Sacramento with the bad news, one day for Bogue to plan, three days back.นั่งสามวันซาคราเมนโตที่มีข่าว ไม่ดี หนึ่งวันสำหรับเบิ๊ร์กในการ วางแผนสามวันกลับ
No, it's not good. Hammerleg sold this place out last week.ไม่ ไม่ดี แฮมเมอร์เลกขายตั๋ว ที่นี่หมดเกลี้ยงเมื่ออาทิตย์ก่อน
Little nervous, 'cause Johnny's cooking.ไม่ดี ก็ตรงจอห์นนี่ทำอาหารนี่แหละ
Not good. He can't eat well. He can't get dressed easily.ไม่ดี กินก็ยาก ใส่ชุดก็ยาก
It's a very, very bad idea.ไม่ดี มันเป็นความคิดที่แย่มาก
The state of Hawaii. Not good.ไม่ดี อย่างนี้ไม่ดีแน่
Bad, you know, non-talking rodents around here.ไม่ดี เข้าใจไหม ห้ามพูดถึงหนูที่นี้
To make that jump, with that incline, you would have had to at least been going...ไม่ดี เมี่อกี้เราน่าจะโดดพ้นนะ
Not good. Saw him yesterday.ไม่ดี เห็นเขาเมื่อวานนี้
No. He's marrying her for moneyไม่ดี แต่งเพราะหวังเงิน
Not good--like Dan having sex with Rachel Carr inไม่ดี--เหมือนกบแดนมีเซ็กซ์กับราเชล คาร์ใน
No. One of our own was taken hostage during the escape.ไม่ดี,คนของเราคนหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกัน ในระหว่างการหนี
No. Are you insane?ไม่ดีๆ นายบ้าไปแล้วหรอ?
None for me thanks. 9 bottles of wine is my limit.ไม่ดีกว่า ขอบคุณ ไวน์ 1 ขวดก็พอแล้ว
No, thank you, Sir.ไม่ดีกว่า ขอบคุณครับ
No, not such bright ones.ไม่ดีกว่า ขอสีสว่างๆ
No, you play it too pretty.ไม่ดีกว่า คุณเล่นได้เพราะมาก
No, I would wait till he is right in the middle of a big old standing ovation.ไม่ดีกว่า ฉันจะรอถึงตอนที่ไอ้ทัลลี่อยู่ท่ามกลาง การลุกขึ้นยืนปรบมือให้เกียรติ
Can't. I have to get back to my own extreme environment.ไม่ดีกว่า ฉันต้องกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมสุดโหด
Sorry. That's as high as I can go this round.ไม่ดีกว่า ฉันยอมให้ มากสุดแค่นั้นแหละงวดนี้
Uh, no. I should go.ไม่ดีกว่า ฉันว่าจะกลับแล้ว
No. Not much of a churchgoer.ไม่ดีกว่า ฉันไม่ชอบไปโบสถ์น่ะ
No. I won't say it for your sakes.ไม่ดีกว่า ฉันไม่อยากพูดอะไร
Nope,don't want to jinx it.ไม่ดีกว่า ฉันไม่อยากโชคร้าย
Yeah, I think I'll be all right. Sounds like a chickflick.ไม่ดีกว่า ชื่อมันดูเป็นหนังผู้หญิงน่ะ
No, I should stay here.ไม่ดีกว่า ผมควรอยู่ที่นี่
Nah, I'll fix you somethingไม่ดีกว่า ผมจะซ่อมอะไรนิดหน่อย

ไม่ดี ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
悪気[わるぎ, warugi] Thai: ความคิดในทางไม่ดีต่อผู้อื่น English: malice
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ดี
Back to top