ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ได้เปรียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ได้เปรียบ*, -ได้เปรียบ-

ได้เปรียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ได้เปรียบ (v.) have advantage over See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
one upได้เปรียบ,นำคู่ต่อสู้เพียงหนึ่งคะแนน,แต่ละ
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
behoof(บิฮูฟ') n. ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์, Syn. advantage -pl. -hooves
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
expedience(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expediency(อิคซฺพี'เดินซี,-พี'เดินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,ความได้เปรียบ,ความง่าย,แผนฉุกเฉิน,แผนเฉพาะกาล, Syn. aptness
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
forehand(ฟอร์'แฮนดฺ) adj.,adv. เกี่ยวกับหน้ามือ (ตีลูกเทนนิสหรือแบดมินตัน) ,ซึ่งอยู่ข้างหน้า,ซึ่งกระทำมาก่อน. n. การตีหน้ามือ,ตำแหน่งที่เหนือกว่า,ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
gain(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ได้มา,ได้รับ,กำไร,ชนะ,บรรลุ,ได้เปรียบ,มีภาษีดีกว่า,ได้เป็นพวก. vi. ก้าวหน้า,คืบหน้า, (นาฬิกา) เร็วไป,ใกล้เข้าไป. n. ผลกำไร,ผลประโยชน์,การมีชัย,การเพิ่ม,จำนวนที่เพิ่มขึ้น,การก้าวหน้า,ความคืบหน้า,การได้มาซึ่ง,ของที่ได้มา,ร่อง,
gainer(เก'เนอะ) n. ผู้ได้รับ,ผู้มีกำไร,ผู้ได้เปรียบ,ผู้มีชัย
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
hank(แฮงคฺ) n. ใยด้าย,ด้าย,ไหม,ด้ายที่ยุ่ง,ขด,ม้วน,ความได้เปรียบ,ห่วงใบเรือ. vt. ยึดด้วยห่วงใบเรือ, Syn. skein,coil,knot
kicker(คิค'เคอะ) n. ผู้เตะ,ข้อได้เปรียบ,สภาพหรือสถานการณ์ที่ได้เปรียบ,การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ประหลาดใจ,เครื่องยนต์ที่ติดตั้งบนเรือใบ
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
one-up(วัน'อัพ) vt. ทำให้ดีกว่า,ทำให้ได้เปรียบทำให้ได้คะแนนนำหนึ่งคะแนน,อยู่เหนือ
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,เอกสิทธิ์,ประโยชน์พิเศษ,ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่,ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
upper handn. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ
vantage(แวน'ทิจฺ,วาน'ทิจฺ) n. ข้อได้เปรียบ,ฐานะที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ,ความเหนือกว่า, Syn. superiority,advantage
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ,จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง
English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
behoof(n) ผลประโยชน์,ข้อได้เปรียบ
boot(n) รองเท้าบูท,ข้อได้เปรียบ,ผลประโยชน์
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
expediency(n) ความเหมาะสม,ความสะดวก,ความได้เปรียบ,ความง่าย
expedient(adj) เหมาะสม,สะดวก,ง่าย,ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
privilege(n) อภิสิทธิ์,สิทธิพิเศษ,เอกสิทธิ์,ข้อได้เปรียบ
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cash in (phrv.) ได้เปรียบ See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
go for (phrv.) ได้เปรียบ
one-up (vt.) ได้เปรียบ Syn. preceding
outflank (vt.) ได้เปรียบ See also: ไปได้รวดเร็วกว่า Syn. outpace, outstrip
sit pretty (phrv.) ได้เปรียบ See also: ได้กำไร
outmanoeuver (vt.) ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
outmanoeuvre (vt.) ได้เปรียบ (ด้วยเล่ห์เหลี่ยม)
in favour of (idm.) ได้เปรียบ (เช่น ในการแข่งขัน) See also: เป็นต่อ
bat (vt.) ได้เปรียบจากการตีลูก
get the edge on (idm.) ได้เปรียบบางคน See also: เหนือกว่าคนบางคน
score over (phrv.) ได้เปรียบเหนือ
advantage (n.) ความได้เปรียบ See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี Syn. favor, preference Ops. disadvantage, handicap
calculating (adj.) ที่เก่งในการวางแผนเพื่อให้ตนเองได้เปรียบ Syn. shrewd, scheming, crafty
capital (n.) ข้อได้เปรียบ Syn. advantage
give away (phrv.) (น้ำหนัก) ได้เปรียบคู่ต่อสู้ (การชกมวย)
have a good thing going (idm.) มีสิ่งที่ได้เปรียบ See also: มีสิ่งที่เป็นประโยชน์
head start (n.) การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น Syn. advantage, edge, vantage Ops. disadvantage, drawback
mixed blessing (n.) สิ่งที่มีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
privilege (n.) ข้อได้เปรียบ See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์ Syn. due, perquisite, right
privileged (adj.) ที่ได้เปรียบ Syn. exempt, vested
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your journey begins right here in this chair.และทำให้เธอ ได้เปรียบ บทเรียน ของเราเริ่มต้นที่ เก้าอี้ตัวนี้
Expediency!{\cHFFFFFF}ได้เปรียบ!
We are in a position of advantage.ขณะที่เรากำลังได้เปรียบ
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ
It is an advantage.นี่คือจุดที่เราได้เปรียบ
The strongest point is that Alice didn't sign a confession.จุดได้เปรียบของเราตอนนี้คือการที่ อลิซไม่ได้เซ็นใบรับสารภาพ
Top golfers always tried to get a leg up on the competition... by havin' the men they trusted most sneak onto the course at night... and do their own measurements.ยอดนักกอล์ฟมักหาทางได้เปรียบคู่แข่ง... ...โดยให้แคดดี้แอบเข้าไปในสนามยามค่ำ... ...และวัดระยะด้วยตนเอง
And you would lose your advantage in battle.เเละท่านจะสูญเสีย ความได้เปรียบในการทําศึก
I'm not comparing them.ฉันไม่ได้เปรียบเทียบค่ะ
To get the edge, you have wisely decided to invite the boss and his wife to a 7:00 dinner.เพื่อชิงความได้เปรียบ เธอจึงเชิญเจ้านาย กับภรรยาเขามาดินเนอร์ ที่บ้านตอน 1 ทุ่ม
Incorporating would give you the big advantage of what you want right now limited liability.การจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะทำให้คุณได้เปรียบมาก คุณจะได้สิ่งที่อยากได้ นั่นคือ ความรับผิดจำกัด
That's their competitive advantage to be there.มันเป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่จะออกมา ผมรับฟังความวิตกของพวกคุณ (เซอร์ มาร์ค มูดี-สจวต อดีตประธานบรรษัทรอยัลดัทช์เชลล์)
You know, most people say the odds are against me.คุณรู้มั้ย คนส่วนใหญ่บอกว่า ผมไม่ควรได้เปรียบอะไรเลย
You want to talk about odds?คุณอยากพูดถึงเรื่องได้เปรียบเหรอ
They've got the home field advantage, but we're still working on it.พวกเราได้เปรียบตรงที่ให้หารคุ้มครอง แต่เรากำลังตามหาเบาะแสนั่นอยู่
I'll have the advantage. Turn them off!ผมได้เปรียบ ปิดไฟฟ้าสิ
The only advantage we had was the element of surprise.สิ่งเดียวที่เราได้เปรียบคือ.. เราสามารถทำอะไรที่คาดไม่ถึงได้
There are advantages to show a degree of leniencyยังมีความได้เปรียบอยู่/n จากขั้นตอนการผ่อนปรน
You're so much more on the ball than Alan Sinclair. He's nice, but uninspiring.คุณเก่งและได้เปรียบกว่าอลันเยอะ ถึงเขาจะเก่ง แต่...
This might provide an advantage, actually.นี่อาจทำให้ได้เปรียบก็ได้
And if we fight each other, a third party will profit.และถ้าเราต่อสู้กัน ฝ่ายที่สามจะได้เปรียบ
We're twins.นายได้เปรียบเขาในเรื่องนี้
Looks like we got home-field advantage, don't it?ดูเหมือนเราจะได้เปรียบที่พวกเขามาที่นี่
But we have a great advantage.และเรายังได้เปรียบพวกมันอีก
You always put Nathan first, he took advantage.เธอชอบยกให้นาธานก่อนเสมอ เค้าก็ได้เปรียบ
It's not such a great bargain for you, huh?ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเท่าไหร่เลยว่ามั้ย
I thought the novelty of my aarp discount would wear off,อะไร ว่าข้อได้เปรียบเรื่องความแปลกใหม่ ของชายวัยเกษียณอายุจะหมดไป
Yeah, you know, I like to win, but, uh, Morgan clearly has an edge.ใช่ ฉันชอบเอาชนะ แต่มอร์แกนได้เปรียบกว่า
Morgan did well with those, too.มอร์แกนก็ได้เปรียบเหมือนกัน
Maybe we can use this to our advantage.เราอาจใช้จุดนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรา
Is taking advantage of my situation.กำลังใช้ข้อได้เปรียบในสถานการณ์ปัจจุบัน
Which puts us in amazingly adventitious position.เราเลยได้เปรียบกว่าไง
From birth, you've all been given the advantages of few others.ตั้งแต่เริ่ม พวกคุณทุกคนได้รับข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย
It said that we were all born with advantages.มัน มัน มันบอกว่า เราทุกคน เกิดมาพร้อมกับข้อได้เปรียบใช่มั้ย
We did something wrong with an advantage from birth.พวกเราทำบางอย่างผิดพลาด ด้วย ข้อได้เปรียบที่เราได้รับมาตั้งแต่แรก
Anakin, teaching is a privilege.อนาคิน การสอนเป็นข้อได้เปรียบนะ
I'm not gonna rush us into a hideout situation until I'm absolutely certain we have the upper hand.ฉันจะไม่พาพวกเราไปซุ่มจนกระทังผมรู้แน่ชัดว่าเราได้เปรียบ
I-I still have the advantage.ฉันยังได้เปรียบอยู่ดี
Moments like these can change the nature of the battle and turn the tide for either side.จังหวะนี้สามารถเปลี่ยนสัณชาตญาณการต่อสู้ และโยกความได้เปรียบจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ได้เปรียบ
Back to top