ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้กำลังใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้กำลังใจ*, -ให้กำลังใจ-

ให้กำลังใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้กำลังใจ (v.) encourage See also: inspire, hearten, cheer, enhance one´s spirit Syn. ปลุกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
animate(แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n., Syn. activate, incite)
assure(อะชัวร์') vt. ทำให้มั่นใจ, ทำให้แน่นอน,รับรอง,ประกัน, ยืนยัน,ให้กำลังใจ.
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
buoy(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอยน้ำ,ห่วงชูชีพ vt. ทำให้ลอยน้ำ,ทำให้ไม่จม,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ vi. ลอย
buttress(บัท'ทริส) vt.,n. (ส่วนที่) ยื่นค้ำ,สนับสนุน,ค้ำจุน,ให้กำลังใจ, Syn. prop
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
egg(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข่,สิ่งที่คล้ายไข่,เซลล์สืบพันธุ์ของเพศตัวเมีย,บุคคล. vt. ใส่ไข่,จุ่ม (อาหาร) ลงในไข่ที่ตีแล้ว -Phr. (in the egg ในระยะแรกเริ่ม,ซึ่งยังไม่เจริญ,ซึ่งยังไม่พัฒนา) vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ -Phr. (a bad egg คนเลว,คนไม่ซื่อ) คำที่
emboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
encourage(เอนเคอ'ริจฺ) vt. ให้กำลังใจ,บำรุงน้ำใจ,ยุ,กระตุ้น,สนับสนุน, See also: encouragement n. ดูencourage encourager n. ดูencourage, Syn. inspirit
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
hearten(ฮาร์ท'เทิน) vt. ให้กำลังใจ,ให้ความมั่นใจ,, See also: hearteningly adv.
imboldenvt. ทำให้กล้า,ทำให้กล้าขึ้น,ให้กำลังใจ
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
promotion(พระโม'เชิน) n. การสนับสนุน,การส่งเสริม,การเลื่อน (ตำแหน่ง ฐานะหรือระดับ) ,การให้กำลังใจ,การก่อการ,การก่อตั้ง., See also: promotional adj. promotive adj.
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.
send-off(เซนดฺ'ออฟ) n. การไปส่ง,การให้กำลังใจ,การเริ่มต้น, Syn. start
uncle(อัง'เคิล) n. ลุง,คุณลุง,คุณอา,คุณน้า,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย,อาเขย,น้าเขย,ผู้ให้กำลังใจ,
whoop(ฮูพ) n. การร้อง,การกู่ร้อง,การร้องอย่างนกเค้าแมว,เสียงร้องดังกล่าว,เสียงไอกรน vi. vt. ร้องเสียงดังกล่าว interj. คำอุทานดึงดูดความสนใจหรือแสดงความตื่นเต้น หรือเป็นการให้กำลังใจ whooper n. not worth a whoop ไม่มีค่า, Syn. shout
spirit(สพิ'ริท) n. จิตใจ,วิญญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หัวใจ,ความในใจ,อารมณ์,ความเด็ดเดี่ยว,ความมุ่งมั่น,ความองอาจ,ภูติผีปีศาจ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,สารละลายแอลกอฮอล์,แอลกอฮอล์ vt. เร้าใจ,ปลุกใจ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,ลักพาไปอย่างลึกลับ adj. เกี่ยวกับของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,เกี่ยวกับสารละลายแอลกอฮอลล์
English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
embolden(vt) ทำให้กล้า,ทำให้ไม่กลัว,ให้กำลังใจ
encourage(vt) ส่งเสริม,ยุ,เร้าใจ,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
encouragement(n) การให้กำลังใจ,ความเร้าใจ,การส่งเสริม,การสนับสนุน
hearten(vi) มีชีวิตชีวา,ร่าเริงขึ้น,เบิกบาน,ให้กำลังใจ,กล้าขึ้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encouragementการสนับสนุน,การกระตุ้นให้กำลังใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abet (vt.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น Syn. incite, sanction
elevate (vt.) ให้กำลังใจ Syn. exalt, extol, glorify
fortify (vt.) ให้กำลังใจ See also: เสริมกำลังใจ
hearten (vt.) ให้กำลังใจ See also: ให้ความมั่นใจ Syn. cheerful, encourage, inspirit Ops. discourage, dishearten
help on (phrv.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้น
spur on (phrv.) ให้กำลังใจ
cheer on (phrv.) ให้กำลังใจกับ See also: ส่งเสียงเชียร์ Syn. cheer for, pull for, root for
abetment (n.) การให้กำลังใจ Syn. encouragement
come out of (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out
encouragement (n.) การให้กำลังใจ See also: การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ Syn. cheer, reassurance, support
fetch out (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out, come out of
moral support (n.) การให้กำลังใจ
pep talk (sl.) คำพูดให้กำลังใจ
rallying cry (n.) คำพูดให้กำลังใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only difference is, most of them don't have a support group to help them cope with what they saw.ความแตกต่างเดียวที่มีคือ ส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีกลุ่ม ให้กำลังใจ เพื่อช่วยพวกเขาให้เผชิญหน้า กับสิ่งที่ได้เห็น
Let's send her a supportive bouquet of flowers to the hospital.ส่งช่อดอกไม่ ให้กำลังใจ ไปที่โรงพยาบาล
Give me a boost, would you, love?ให้กำลังใจ จะได้ไหม ที่รัก?
Have the courage to start over.ให้กำลังใจ และสู้ต่อไป
And sometimes we feel totally abandoned.ให้กำลังใจกับเรา เพื่อก้าวไปข้างหน้า แต่ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่า ไม่อยากไปใส่ใจ
Nice support, dude. Whatever happened to bros before hos?ให้กำลังใจมากๆ ไหนบอกเพื่อนมาก่อนสาวไง?
Give him support on his big day.ให้กำลังใจเขาในวันสำคัญ
Encourage her. Ladies and gentlemen, please pay attention to here...ให้กำลังใจเธอ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี กรุณาฟังทางนี้...
We've gotta... support the shit out of her.ให้กำลังใจเธอหายจากโรคเหี้ยนี้
Encourage her efforts to change.ให้กำลังใจเธอในความพยายามเปลี่ยนแปลง
Moral support and maybe just a tiny check-in to make sure that Silas isn't playing any more pesky little mind games with you.ให้กำลังใจและแค่อาจจะเช็คนิดๆหน่อยๆ ให้แน่ใจว่า ไซลัสไม่ได้กำลังปั่นหัว ก่อกวน จิตใจกับเธอ
I gave a message of encouragement, you passed it along, now we'll see.ผมส่งข้อความให้กำลังใจผู้คน คุณส่งข้อความต่อ
Instead, I thought I'd, uh, lead you in a psalm of inspiration.ฉันสวดให้กำลังใจพวกนายได้
Not one hint of encouragement. Not one scrap of validation.ไม่ได้หนึ่งคำใบ้ของการให้กำลังใจ ไม่หนึ่งเศษของการตรวจสอบ
Somebody who challenges you.ใครสักคนที่ให้กำลังใจเธอ
I'm talking about someone who opens up things for you, touches your soul.ชั้นพูดถึงคนที่เปิดทุกสิ่งให้เธอ ใครสักคนที่ให้กำลังใจเธอ เข้าใจจิตใจเธอ
I was trying to give you a boost.ผมพยายามจะให้กำลังใจคุณนะ
Baby, what's gotten into you? You don't even realize how blessed you are.ที่รัก อะไรทำให้เธอคิดอย่างนั้น เธอไม่ รู้เหรอว่าใครคอยให้กำลังใจอยู่
But I'm performing any minute now, and it would mean the world to me if you and Mom were there to support me.แต่หนูจะขึ้นแสดงอยู่แล้ว และมันสำคัญกับหนูมากถ้าพ่อกับแม่ให้กำลังใจหนู
If it's any consolation, you had me convinced.ถ้านี่เป็นการให้กำลังใจ นายทำให้ฉันมั่นใจจริงๆ.
They don't want to hear you singing to a bunch of murderers and rapists... trying to cheer them up.เค้าไม่อยากฟังคุณร้องเพลง ให้พวกฆาตกรและนักข่มขืนฟัง ให้กำลังใจพวกมัน
Come on folks, help her home!เอ้า พ่อแม่พี่น้อง ให้กำลังใจเธอหน่อย!
I couldn't have done it without Chris holding my hand.ฉันคงทำอะไรไม่ได้ ถ้าไม่มี คริส คอยให้กำลังใจ
Our daughter's worried I'd be sad, so she sent me a message to cheer me up.ลูกสาวเรากลัวว่าพ่อจะทำให้พ่อผิดหวัง ลูกเลยส่งข้อความมาให้กำลังใจพ่อ ลูกบอกว่า ลูกเคารพผม
Could we bring him a present to cheer him up?เราหาของขวัญ ไปให้กำลังใจเขาหน่อยดีไม๊ครับ?
The one who understood and supported me the most whenever and wherever I was.คนที่เข้าใจและให้กำลังใจฉันมากที่สุด ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่
You always know what to say, old friend.ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะ เพื่อนรัก
Oh, it's really reassuring, thank you.โอ้ ให้กำลังใจกันได้ดีมากเลย ขอบคุณ
You wanna send us presents to cheer us up?คุณจะส่งของขวัญ เพื่อให้กำลังใจเราเหรอ?
Thanks, you are the one who encouraged me to compete.ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับ
We all need to support her.เราทั้งหมดต้องให้กำลังใจน้านะ
Thanks for that encouraging story.ขอบใจสำหรับเรื่องที่ให้กำลังใจ
Yeah,my boobs are a little sore,which... hey,I'm trying to cheer you up here,george.ใช่ รู้สึกว่าหน้าอกตึงๆ เฮ้,นี่ฉันพยายามให้กำลังใจคุณนะ จอร์จ
I WAS JUST TRYING TO BE THERE FOR HIM--ฉันแค่พยายามจะให้กำลังใจเขา
You're good at this. And you're getting better.เดี๋ยวก่อน คุณควรเป็นฝ่ายให้กำลังใจฉันสิ
I mean, maybe your story wasn't that great.คุณเข้าใจความหมายของ "พูดให้กำลังใจ" ไหม? บางทีมันไม่ได้เยี่ยมยอด แต่ว่า
Thank for supporting the bowling team.ขอบคุณทีให้กำลังใจที่โบล์ลิ่งนะ
Thanks for showing up last night to support Batista.ขอบใจที่มาให้กำลังใจบาทิสต้าเมื่อคืนนี้
I am supporting him. I stopped by Lila's this morning.ฉันให้กำลังใจเขา ฉันไปบ้านไลล่ามาเมื่อเช้า
She heard about paul's passing, And she wanted to come and be supportive.แม่ได้ข่าวพอลเสียชีวิต เธอเลยอยากมาให้กำลังใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้กำลังใจ
Back to top