ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหยื่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหยื่อ*, -เหยื่อ-

เหยื่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยื่อ (n.) bait See also: lure, decoy, snare, allurement, enticement
เหยื่อ (n.) victim See also: prey, sacrifice, sufferer, dupe, gull, scapegoat Syn. ผู้รับเคราะห์, ตัวรับเคราะห์
เหยื่อล่อ (n.) lure See also: bait, decoy, temptation, allure, enticement Syn. สิ่งล่อใจ, กับดัก, สิ่งจูงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bloodwormn. หนอนหรือไส้เดือนที่ใช้เป็นเหยื่อปลา
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bug(บัก) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชื้อจุลินทรีย์,ความบกพร่อง,แฟน,คนคลั่ง,เครื่องดักฟัง,ความคลั่ง,เหยื่อตกปลาที่คล้ายแมลง vt. รบกวน,ติดตั้งเครื่องดักฟังในที่ลับ, Syn. fault,defect จุดบกพร่องหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมอันเนื่องมาจากคำสั่งในโปรแกรมนั้นเอง ซึ่งทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่ถูกต้อง มีข้อผิดพลาด หรือไม่ราบรื่นเท่าที่ควร นอกจากปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมแล้ว อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องก็ได้ คำนี้มาจากคำ bug ที่แปลว่า ตัวด้วง ตัวแมลง ที่ชอบทำให้คอมพิวเตอร์สมัยก่อนเสีย (เกิดการลัดวงจรขึ้น) การแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรม จึงใช้คำว่า "debug"
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
constrictorn. งูที่สามารถรัดเหยื่อให้ตาย,กล้ามเนื้อที่บีบตัว,ผู้บีบ,สิ่งหรือเครื่องบีบ
deadfalln. กับดักที่มีของหนักตกลงทับเหยื่อตาย
falconryn. กีฬาล่าเหยื่อด้วยนกตระกูลเหยี่ยว,
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
gazeboundn. สุนัขที่ล่าเหยื่อด้วยสายตา (แทนที่จะด้วยกลิ่น)
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
gundogสุนัขที่ฝึกให้ตามล่าเหยื่อโดยการชี้มือนำขึ้น
jungle lawn. กฎความอยู่รวดในป่า,ผู้แข็งแรงกว่าย่อมเป็นผู้รอด ผู้อ่อนแอกว่าย่อมเป็นเหยื่อของผู้แข็งแรงกว่า
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
lure(เลียว'เออะ) {lured,luring,lures} n. สิ่งล่อ,เครื่องล่อ,เหยื่อล่อ,เสน่ห์,แรงดึงดูด,เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ,ดึงดูดใจ,ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
prey(เพร) n. เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร ,การล่าเหยื่อ,สิ่งที่ปล้นมา. vt. จับกินเป็นอาหาร,มีผลร้ายต่อจิต,ทำให้ผู้อ่านเป็นเหยื่อ., See also: preyer n., Syn. catch,kill
purvey(เพอเว') vt. จัดให้มี,จัดหา,จัดซื้อ,จัดส่ง,ป้อนเหยื่อ. vi. จัดส่งอาหาร, Syn. provide
purveyor(เพอเว'เออะ) n. ผู้จัดให้มี,ผู้จัดส่ง,ผู้ส่งอาหาร,ผู้จัดหาสัมภาระ,ผู้ป้อนเหยื่อ,ผู้หาผู้หญิงมาให้
quarry(ควอ'รี) n. เหมืองหิน,เหมืองระเบิดหิน,เหมืองเจาะหิน,บ่อหิน,สัตว์หรือนกที่ถูกล่า,เหยื่อ vt. ทำเหมืองหิน,เจาะหิน,ระเบิดหิน,ขุดหิน. vi. หาด้วยเหนื่อยยาก., See also: quarriable adj. quarryable adj.
ripper(ริพ'เพอะ) n. ผู้ฉีก,ผู้ตัด,ผู้เจาะตะเข็บ,สิ่งที่ทำให้ฉีกขาด,ผู้ฆ่า (โดยเฉพาะฆาตกรที่หั่นศพของเหยื่อที่ถูกฆ่า) ,เครื่องรื้อหลังคา,คนที่ดีที่สุด
rove(โรฟว) vt.,vi.,n. (การ) ท่องเที่ยว,พเนจร,เร่ร่อนไป ,ใช่เหยื่อเป็น ๆ ตกเบ็ด,, Syn. roam,ramble,wander
scent(เซนทฺ) n. กลิ่น,กลิ่นเฉพาะ,รอยกลิ่น,กลิ่นสาป,น้ำหอม,ประสาทดมกลิ่น,การดมกลิ่น,เหยื่อตกปลา,เหยื่อล่าสัตว์. vt. ดมกลิ่น,ได้กลิ่น,ทำให้มีกลิ่น,ใส่น้ำหอม vi. ล่าสัตว์โดยตามกลิ่น,ส่งกลิ่น, Syn. perfume
setter(เซท'เทอะ) n. ผู้ประกอบ,ผู้ติดตั้ง,ผู้จัด,ผู้ว่าง,พันธุ์สุนัขที่ถูกฝึกให้ยืนตรง และหันจมูกไปทางเหยื่อ (ที่มีกลิ่น)
sitting duckn. เป้านิ่ง,เหยื่อที่ต้มได้ง่าย
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter,slip,chip
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
sugary(ชูก'กะรี) adj. ใส่น้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,หวาน,หวานเกินไป,ไพเราะ,ล่อเหยื่อ., See also: sugariness n., Syn. sweet,saccharine
truss(ทรัส) vt. มัด,ผูก,ยึด,รัด (ด้วยเข็มขัดรัดไส้เลื่อน) ,จับ,ตะปบ (เหยื่อ) . n. โครงยึด,เสาค้ำสะพานรถไฟที่ข้ามเหว,มัด (หญ้า,ฟาง) ,สายรัดไส้เลื่อน,เสาค้ำหลังคา,ช่อดอกไม้,สายค้ำ,ปีกค้ำอนุสาวรีย์., See also: trusser n., Syn. prop,fra
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
victimise(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
victimize(วิค'ทะไมซ) vt. ทำให้เป็นเหยื่อ,โกง,ฉ้อโกง,ทำให้สังเวย., See also: victimisation n. victimization n. victimiser n. victimizer n., Syn. prey on
wet flyn. เหยื่อแมลงเทียมที่ใช้ตกปลา
English-Thai: Nontri Dictionary
bait(n) เหยื่อ,สิ่งล่อ
catch(n) ที่จับ,สิ่งที่จับได้,เหยื่อ,หลุมพราง
decoy(n) สิ่งล่อ,นกต่อ,เหยื่อ,เป้าหลอก,ผู้ล่อลวง
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
lure(n) เหยื่อล่อ,นกต่อ,เครื่องล่อ,แรงดึงดูด 
prey(n) เหยื่อ,การล่าเหยื่อ
prowl(vi) หาเหยื่อ,ด้อมๆมองๆ,ออกหากิน
purvey(vt) ป้อนเหยื่อ,จัดซื้อ,จัดส่ง
purveyance(n) การป้อนเหยื่อ,การจัดหาให้,สัมภาระ,เสบียง
purveyor(n) ผู้จัดหา,กองเสบียง,คนส่งอาหาร,ผู้ป้อนเหยื่อ
quarry(n) เหมืองหิน,เป้าหมาย,เหยื่อ
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preyเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
predationการล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
predatorผู้ล่าเหยื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baitเหยื่อ [การแพทย์]
preyเหยื่อ, สิ่งมีชีวิตที่ถูกสิ่งมีชีวิตอื่นล่ากินเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
predationการล่าเหยื่อ, วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bait (n.) เหยื่อ See also: สิ่งล่อใจ Syn. lure
john (sl.) เหยื่อ
prey (n.) เหยื่อ Syn. victim, loot
quarry (n.) เหยื่อ Syn. chase, prey, victim
target (n.) เหยื่อ Syn. prey, quarry, victim
victim (n.) เหยื่อ See also: ผู้เคราะห์ร้าย, ผู้ประสบภัย, ผู้รับเคราะห์ Syn. prey, dupe, gull, fool, sufferer
fishing lure (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน
spoon (n.) เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน Syn. fishing lure
lure (n.) เหยื่อล่อ (เหยื่อตกปลา) Syn. decoy
dry fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา
wet fly (n.) เหยื่อเทียมที่ใช้ตกปลา Syn. dry fly
bait (vt.) ใส่เหยื่อตกปลา See also: ล่อเหยื่อ, เอาเหยื่อติดเบ็ด
constrictor (n.) งูที่ฆ่าเหยื่อโดยการบีบรัด
dap (vi.) ตกปลาโดยปล่อยเหยื่อลงน้ำเบาๆ See also: จุ่มลงน้ำเบาๆ
decoy (vi.) เป็นเหยื่อล่อ See also: เป็นสิ่งล่อ, เป็นนกต่อ, เป็นเครื่องล่อ Syn. deceive
dib (vi.) ตกปลาโดยจุ่มเหยื่อลอยบริเวณผิวน้ำ Syn. dap
hecatomb (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ Syn. immolation
immolation (n.) การสังหารเหยื่อจำนวนมากเพื่อเป็นการบูชายัญ
rise to the bait (phrv.) (ปลา) กินเหยื่อ See also: ติดเบ็ด
stool (n.) นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ Syn. decoy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I'm saying is that you've been a victim. It's time you fought back.ทั้งหมดที่ฉันกำลังบอกว่าคุณได้รับ เหยื่อ ถึงเวลาที่
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา.
The Pontiac Killer. Eight victims, all women.นักฆ่าแห่งพอนเทียค เหยื่อ 8 ราย เป็นผู้หญิงทั้งหมด
No, he killed Lonnie Flennons. Seven victims.ไม่ เขาฆ่าลอนนี่ เฟลนน่อน เหยื่อ 7 ราย
THE ODDS OF ANOTHER ARSONIST IN A TOWN THIS SMALLเราจึงต้องให้ความสนใจกับเหยื่อเหล่านั้นเป็นพิเศษ เหยื่อ 5 คนนี้มีกุญแจดอกนั้น
Were you here to give an update on the boating victim?คุณมาบอกข่าวเรื่อง เหยื่อ อุบัติเหตุเรือนั่นหรอ เอ่อ ใช่... พวกเขาอยู่ไหน...
Well,I guess we found something else our three victims have in common.ฉันคิดว่าเราเจอบางอย่างแล้ว เหยื่อ 3 รายของเรามีบางอย่างร่วมกัน
Tim and Son Sardine Bait and Tackle.ทิม และ บุตร ปลาซาร์ดีน เหยื่อ และเบ็ดตกปลา
Well, everything that you've learned about the victim, uh, indicates that he was only interested in the external signifiers of the rock and roll lifestyle, correct?อืม ทุกอย่างที่คุณรู้เกี่ยวกับ เหยื่อ เอ่อ บ่งบอกว่า เขาสนใจแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก
I'm tired of dealing with murders and victims and sadness and pain.ฉันเหนื่อยในการรับมือกับฆาตกร เหยื่อ ความโศกเศร้า และความเจ็บปวด
If you're planning on getting eaten, I'd definitely go with the Gronckle.ถ้าจะพาไป โดนมังกรกิน ข้าขอเป็น เหยื่อ แหนมคึก นะ
Apparently, the, uh, victims seemed to vanish into thin air.เห็นได้ชัดว่า เหยื่อ เหมือนจะหายไปในอากาศ
Lily Jones is the name of a witness, in a case that Section Six was building against Liberate.ลิลลี่ โจนส์ เป็นชื่อของ เหยื่อ มันเป็นคดีที่กอง 6 เจอในการจับกุม พวก เสรีภาพ
Between the victims, not the killers.ระหว่าง เหยื่อ ทั้งสอง ไม่ใช่ ฆาตกร
First off, did you know the victim, Jacob Carter?อย่างแรก คุณรู้จัก เหยื่อ เจค๊อบ คารเตอร์
Another difference-- the first 3 victims were all born and raised in La Grande.ข้อแตกต่างอีกอย่างนึง เหยื่อ 3 รายแรก เกิดและโตที่ลาแกรนด์
But... the victim had extensive remodeled, antemortem breaks.แต่... เหยื่อ มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ การแข็งตัวของกล้ามเนื้อถูกทำลาย
Those were the first 3 victims.นี่เป็น เหยื่อ 3 รายแรกของเรา
So, the victim. His name is Al Rothstein.งั้น เหยื่อ เขาชื่อ อัล รอทสตีน
One victim a year for 10 years straight.เหยื่อ 1 รายต่อปี 10 ปีต่อเนื่อง
12 VICTIMS, NO SURVIVORS.เหยื่อ 12 คน ไม่มีใครรอด - ฉันก็ได้ข่าวเรื่องนั้นนะ\
13 vics left answering machine messages for loved ones, 5 actually talked to someone before they died, and two reached no one.เหยื่อ 13 รายฝากข้อความเสียงไว้ /Nให้บุคคลอันเป็นที่รัก อีก 5 รายได้พูดกับบางคนจริง ๆ/Nก่อนเสียชีวิต และอีกสองคนไม่ได้ติดต่อใคร
Two victims in the last 12 days.เหยื่อ 2 คนในเวลา 12 วัน
Two of the victims had fingers cut off.เหยื่อ ๒ ราย ถูกตัดนิ้วออก
The last 2 victims didn't have any, but because monica was the first, he might have made a mistake.เหยื่อ 2 รายสุดท้าย ไม่พบอะไร แต่เพราะว่าโมนิก้าเป็นรายแรก เขาอาจสร้างความผิดพลาดบางอย่าง
Two victims in a week. What's the compulsion?เหยื่อ 2 รายใน 1 อาทิตย์ อะไรเป็นแรงกดดัน
3 victims, all male, wallets stolen.เหยื่อ 3 ราย ชายล้วน กระเป๋าเงินถูกขโมยไป
3 victims, all male, all found early this morning.เหยื่อ 3 ราย ทุกคนเป็นเพศชาย ทั้งหมดถูกพบเมื่อเช้านี้
Three victims,all with those same red scratches, 48 All went from jittery to terrified to dead within 48 hours.เหยื่อ 3 ราย มีรอยข่วนสีแดงเหมือนกัน ทั้งหมดเริ่มจากแค่ตกใจกลัวจนกระทั่ง ขวัญหนีดีฝ่อจนตายภายใน 48 ชม.
Three previous victims were found in Isleworth, Whitton, West Drayfield.เหยื่อ 3 รายก่อนหน้านี้ถูกพบศพ ในไอส์ลเวิซท์ วิสตัน เวสต์เดย์ฟิลด์
Three victims in five weeks, spread across London.เหยื่อ 3 รายภายใน 5 อาทิตย์ ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วลอนดอน
3 of the 6 victims are from Europe.เหยื่อ 3 ใน 6 คน มาจากยุโรป
Four victims suddenly exploded.เหยื่อ 4 คนที่อยู่ดีๆ ก็ระเบิด
Five deaths over the past 20 months,เหยื่อ 5 รายในรอบ 20 เดือนที่ผ่านมา
FROM THE SAME TOWN 10 YEARS AGO-- 6 VICTIMS SPANNING OVER 10 MONTHS.เหยื่อ 6 ราย ใน 10 เดือน เขาเรียกตัวเองว่า..
Six victims have been killed in a series of burglar/homicides all over central california.เหยื่อ 6 รายถูกฆ่าโดยพวกโจรย่องเบา คดีฆาตกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนีย
His sixth victim was taken from Dawsonville, Georgia, in 2006, then he walked all the way to Manchester, Vermont, and he took a seventh victim in 2007.เหยื่อ 6 รายถูกพาตัวไปจากเมืองดอว์สันวิลล์_BAR_ Nรัฐจอร์เจีย ในปี 2006 จากนั้นเขาเดินต่อไปจนสุดทางที่เมืองแมนเชสเตอร์ รัฐเวอร์มอนท์
The original 7 victims,oh,they were alone when they came up missing.เหยื่อ 7 รายก่อน ทุกคนอยู่คนเดียวตอนที่ถูกจับตัวไป
7 different victims, various ages, sex, and ethnicity.เหยื่อ 7 รายต่างกัน ทั้งอายุ เพศและเชื้อชาติ
Victims, you might say.เหยื่อ คุณอาจเรียกอย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหยื่อ
Back to top