ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยี่ยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยี่ยม*, -เยี่ยม-

เยี่ยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยี่ยม (adj.) excellent See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ Ops. แย่
เยี่ยม (v.) visit See also: make a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by Syn. เยี่ยมเยียน, เยือน, เยี่ยมเยือน
เยี่ยม (v.) poke See also: show, look out Syn. ชะโงก, โผล่ออก
เยี่ยมที่สุด (adv.) excellently See also: very well, perfectly, exquisitely, splendidly, wonderfully Syn. ยิ่งยวด
เยี่ยมยอด (adj.) excellent See also: best, supreme Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม Ops. แย่, ห่วย
เยี่ยมยอด (adv.) excellently See also: wonderfully, terrifically Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม Ops. แย่, ห่วย
เยี่ยมยอด (v.) be excellent See also: be wonderful, be terrific, be first-rate, be topmost Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม Ops. แย่, ห่วย
เยี่ยมเยียน (v.) visit See also: call upon Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: call upon Syn. เยือน, เยี่ยม
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: make a visit, call on, see, drop in, drop by, stop by Syn. เยี่ยมเยียน, เยือน
เยี่ยมเยือน (v.) visit See also: drop in/by, call on Syn. เยี่ยม, เยือน, ไปหา, ไปพบ
English-Thai: HOPE Dictionary
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
a-ok.(เอ'โอเค') adj. สมบูรณ์, ยอดเยี่ยม
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
belgian(เบล'เจียน) n. ชาวเบลเยี่ยม adj. เกี่ยวกับเบลเยี่ยม
belgium(เบล'เจียม) n. ประเทศเบลเยี่ยม
brussels(บรัส'เซิลซ) n. ชื่อเมืองหลวงของเบลเยี่ยม
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
caller(คอล'เลอะ) n. คนร้องเรียก,สิ่งเรียก,สิ่งที่เรียกร้อง,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้โทรศัพท์,ผู้เรียกประชุม
calling(คอล'ลิง) n. การเรียกร้อง,อาชีพ,การเยี่ยม,สิ่งดลใจ,การประชุม, Syn. vocation
calling cardn. นามบัตร,บัตรผู้มาเยี่ยม., Syn. visiting card
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
clipping(คลิพ'พิง) n. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. สำหรับตัด,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
cum(คัม) prep กับ,ด้วยกัน,ด้วย,พร้อมกัน,มีส่วนด้วยกัน ; -Phr. (cum grano (salis) ทางหนีทีไล่) -Phr. (cum laude ด้วยผลการเรียนชั้นเยี่ยม)
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
exquisite(เอค'ควิซิท) adj. งดงาม,วิจิตร,ละเอียด,ประณีต,ยอดเยี่ยม. n. คนที่พิถีพิถันในการแต่งตัวมาก,คนขี้โอ้., See also: exquisiteness n., Syn. fine
famous(เฟม'มัส) adj. มีชื่อเสียง,โด่งดัง,ดียิ่ง,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม., See also: famously adv. famousness n., Syn. celebrated ###A. obscure
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย,สิ้นสุด,เสร็จ,ยุติ,สมบูรณ์,ดีเยี่ยม,ประณีตงดงาม
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
fleming(เฟลม'มิง) n.,adj. เบลเยี่ยมที่พูดภาษาFlemish
flemish(เฟลม'มิช) n..adj. ชาวFlanders,ชื่อภาษาราชการภาษาหนึ่งของเบลเยี่ยม
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
frequent(ฟรี'เควินทฺ) adj. บ่อย,ถี่,ชุก,เป็นนิสัย,เป็นนิจสิน,เป็นประจำ,มักเกิดขึ้นเสมอ. vt. เยี่ยมบ่อย,ไม่บ่อย., See also: frequentable adj. frequenter n. frequentness n., Syn. constant,common ###A. revisit
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
genius(จี'เนียส) n. อัจฉริยบุคคล,พรสวรรร์,ความฉลาดพิเศษ,คุณสมบัติอันยอดเยี่ยม,ความหลักแหลม,ภูตผีปีศาจ, Syn. brilliance,gift ###A. idiot -pl. geniuses,genii
golden(โกล'เดิน) adj. สีทอง,ทำด้วยทอง,มีค่ามาก,ยอดเยี่ยม,งดงาม,เจริญรุ่งเรือง,ครบรอบ50 ปี., See also: goldenness n., Syn. splendid,precious,
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately,main,excellent,good -A.
groenendael(โกร'นันดาล) n. สุนัขเบลเยี่ยมพันธุ์หนึ่งมีขนยาว สีดำ เป็นสุนัขคุมแกะ
English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
call(vt) ร้อง,ร้องเรียก,เรียกหา,มาหา,เยี่ยมเยียน,โทรศัพท์
caller(n) ผู้ขานชื่อ,ผู้เรียก,ผู้ไปเยี่ยม,ผู้มาหา
calling(n) อาชีพ,การเรียกร้อง,การเยี่ยมเยียน,การไปมาหาสู่
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
exquisite(adj) ยอดเยี่ยม,สวยมาก,วิจิตรบรรจง,งดงาม,ประณีต
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
FIRST-first-class(adj) ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,เลิศ,ชั้นเลิศ,ชั้นเยี่ยม
FIRST-first-rate(adj) ดีเยี่ยม,เยี่ยม,เลิศ,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
outclass(vt) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยมกว่า
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
phenomenal(adj) เกี่ยวกับปรากฏการณ์,มหัศจรรย์,ประหลาด,ยอดเยี่ยม
preeminence(n) ความเหนือกว่า,ความเป็นเยี่ยม,ความมีอำนาจ
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
sightseeing(adj) เยี่ยมชม,เที่ยวชมสถานที่,ชมทิวทัศน์
sightseer(n) ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
tiptop(adj) เลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นยอด,สุดยอด,สูงสุด
top(adj) สูงสุด,ข้างบน,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม
transcendent(adj) ดีเยี่ยม,พ้น,เกิน,เหนือธรรมชาติ
transcendental(adj) ดีเยี่ยม,ยอดเยี่ยม,เหนือธรรมชาติ,เกินธรรมดา
visit(n) การเยี่ยมเยียน,การไปเยือน
visitation(n) การเยี่ยม,การตรวจค้น,การออกตรวจ,การสำรวจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
visitเยี่ยมชม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
A 1ชั้น ๑, ชั้นเยี่ยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visitation๑. การเข้าไปตรวจสอบ (ก. ทั่วไป)๒. การเยี่ยมเยียน (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Friendly visitingการเยี่ยมบ้าน [TU Subject Heading]
S.E.A. Write Awardรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awesome (sl.) เยี่ยม See also: ดีเลิศ, สุดยอด
fabulous (adj.) เยี่ยม See also: ดีเลิศ, ประเสริฐ Syn. wonderful, marvellous
go over (phrv.) เยี่ยม See also: เเวะไปหา, แวะเยี่ยม Syn. bring over
look up (phrv.) เยี่ยม See also: แวะเยี่ยม, แวะหา Syn. visit, call on
quite something (idm.) เยี่ยมมาก See also: น่าทึ่ง, ยอดเยี่ยม
divine (adj.) เยี่ยมยอด See also: เป็นเลิศ, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. supreme, superb, sublime
wait on (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait upon (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
be about (phrv.) เยี่ยมเยียน See also: เดินทางไปแถวๆ Syn. get about
drop around (phrv.) เยี่ยมเยียน Syn. bring over
drop round (phrv.) เยี่ยมเยียน Syn. drop around
look round (phrv.) เยี่ยมเยียน See also: แวะเยี่ยม
run (vi.) เยี่ยมเยียน Syn. visit
call round (phrv.) เยี่ยมเยียน (อย่างไม่เป็นทางการ) See also: แวะเยี่ยม
drop by (phrv.) เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ Syn. bring over
drop into (phrv.) เยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ Syn. fall into, lapse into
ace (adj.) ยอดเยี่ยม (คำสแลง) See also: ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, เก่ง Syn. first-rate, expert, outstanding
ace (sl.) ยอดเยี่ยม (มักใช้โดยเด็กๆ) See also: ดีเลิศ, สุดยอด
all-American (n.) ทีมอเมริกันฟุตบอลยอดเยี่ยม
all-right (adj.) ที่ดีเยี่ยม (คำสแลง) See also: อย่างยอดเยี่ยม Syn. excellent, good
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Greatเยี่ยม ถ้างั้นพวกเราก็คงได้ดื่มเบียร์ด้วยกัน
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
Your pronunciation is excellentการออกเสียงของคุณยอดเยี่ยม
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
That'd be coolนั่นเยี่ยมเลย
That would be greatนั่นคงจะเยี่ยมไปเลยล่ะ
I'm going to visit my uncle next summerฉันจะไปเยี่ยมลุงของฉันในหน้าร้อนนี้
That's very coolนั่นเยี่ยมมากเลย
I have to say it was a great year for meฉันคงต้องพูดว่ามันเป็นปีที่เยี่ยมมากสำหรับฉัน
I hope you have another great year next yearฉันหวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ยอดเยี่ยมอีกปีหนึ่งของคุณนะ
You're gonna do greatคุณจะต้องทำมันได้ดีเยี่ยม
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight only, from Chicago... the fabulous Blues Brothers...คืนนี้เท่านั้นจากชิคาโก เยี่ยม บลูส บรัเดอส
Oh, great, great story.โอ้ เยี่ยม เรื่องเยี่ยมมาก
The idea has merit! -Yes, merit!เป็นความคิดที่ดีมาก ใช่แล้ว เยี่ยม ใช่!
Great. Okay, that's great. Heh.โอเค เยี่ยม โอเค เยี่ยมมาก
Oh, great. A dog wants me to go to Saint Petersburg.โอ้ เยี่ยม เจ้าหมาอยากให้ ฉันไปเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
It's real action, yeah?หมุนได้นุ่มนวลจัง เยี่ยม ๆ ๆ ๆ
Great. Yeah. You wanna sleep in our room?ดีเหรอ เยี่ยม /อยากนอนห้องเดียวกับพวกเรามั้ย
89, great, up from 85.89 เยี่ยม / ไกลกว่า 85
Shania twain entertains us.- เยี่ยม เยี่ยม - เรารู้จักกันรึยังครับ
Oh, good. Oh, thank god. Thank god for modern medicine.โอ้ เยี่ยม ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าสำหรับยาแผนปัจจุบัน
Oh, great. Happy now?เอ้อ เยี่ยม พอใจรึยัง
Well, this is nice. We'll have fun.ดี เยี่ยม เราจะสนุกกัน
Oh, great! Now you're encouraging her?โอ้ เยี่ยม ทีนี้สนับสนุนเธอ
Perfect. Perfect. You're the world champion growler.เยี่ยม เยี่ยม หลานเป็นแชมป์เปี้ยน
Hey, that cuff thing, that's good, real good.มานี่ซิ เรื่องกุญแจมือ เยี่ยม เยิ่ยมจริง ๆ
You're coming with us out. Great. Okay, Phisit?ออกไปด้วยกับเรา เยี่ยม พิสิฐล่ะ นั่นคือตกลง
Happy birthday.- เยี่ยม ไหนของขวัญผม
Paranormal scavenger hunt.- เยี่ยม ล่าพวกเหลือขอ
I was singing dango good that's not good what about me?ผมร้องเพลงแดงโก้ เยี่ยม ไม่ดี
I mean, she was so... great.เยี่ยม แบบว่าเธอช่าง.. เยี่ยม ใช่มั๊ย
Wow.Great.Well,thank you for letting me know.ว้าว เยี่ยม ดีมาก ขอบใจนะ ที่บอกให้ฉันรู้
I can pick you up at 8. Yeah, yeah, I'd like that.ได้ เยี่ยม ด้วยความยินดี
Warlock, Warlock! Ah great, there goes the cell phone.วอร์ล็อค วอร์ล็อค / เยี่ยม โทรศัพท์ใช้ไม่ได้
Thomas Gabriel, that's cool, I didn't know. I'm sorry.โทมัส กาบรีล เยี่ยม / ฉันไม่รู้ โทดที
I know I haven't been here in a few months, but I just wanted to... come by and see how you're doing and... tell you I was doing okay.ผมรู้ว่าผม ไม่ได้มาที่นี่หลายเดือนแล้ว แต่ผมแค่อยากจะมา... เยี่ยม อยากจะเห็นว่า พ่อเป็นยังไงบ้าง
Good, that's great. Now shave and put on your tux.ดี เยี่ยม โกนหนวดเดี๋ยวนี้ และสวมชุดซะ
Great, great. No time like the present.เยี่ยม เยี่ยม ไม่มีอะไรดีไปกว่าตอนนี้อีกแล้ว
Did you see in the papers... that guy that you were speaking to at the wrap party was murdered?- เยี่ยม คุณอ่านข่าวรึเปล่าว่า ผู้ชายที่คุณพูดด้วย ในงานปาร์ตี้ถูกฆาตกรรม
Oh, that's- That-That is dis-โอ้ เยี่ยม ของลองหน่อยซิ
You look good. Great job, everybody. Good job, guys!ดูดีแล้ว เยี่ยม เยี่ยมมาก ทุกคน
Cool. Cool. So how was it today?เยี่ยม เยี่ยม เอ่อ แล้ววันนี้เป็นไงมั่ง?
That's brilliant. I'm delighted.เยี่ยม เยี่ยม ผมดีใจด้วย
HOW ABOUT WE MEET IN YOUR OFFICE IN ABOUT AN HOUR? GREAT. THANKS.เราไปพบกันที่ออฟฟิซหลังจากนี้อีก1ชั่วโมงดีไหม เยี่ยม ขอบคุณครับ
Yes, good. Explosions.ใช่ เยี่ยม การระเบิด
Okay. All right. Now, that's good, that's good.โอเค เอาล่ะ ตอนนี้ เยี่ยม เยี่ยม
Now, back away from the glass. Claire, you do the same, move back.โอเค เยี่ยม คราวนี้ ถอยให้ห่างจากกระจก
Oh, great. They don't even know we're in trouble.โอ้ เยี่ยม เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราเจออะไร
Yeah, well if we testify against Self, we get full immunity.ใช่ , เยี่ยม ถ้าเราให้การแย้งกับเซลฟ์ เราจะได้รับการคุ้มกัน
I got your blood alcohol level test here, jake.แปดสิบคะแนนเป็นคะแนนที่สูงสำหรับนายแล้ว เยี่ยม ขอบใจ เพื่อน ปัญญาอ่อน
I don't care.- เยี่ยม ฉันไม่สนใจหรอก

เยี่ยม ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
訪れる[おとずれる, otozureru] Thai: เยี่ยม English: to visit
優良[ゆうりょう, yuuryou] Thai: เยี่ยมยอด English: excellent
見舞う[みまう, mimau] Thai: เยี่ยมไข้ English: to ask after (health)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยี่ยม
Back to top