ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพลิดเพลิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพลิดเพลิน*, -เพลิดเพลิน-

เพลิดเพลิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลิดเพลิน (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลิน (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินเจริญใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินเจริญใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
เพลิดเพลินใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิน, เพลินใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
amuse(อะมิวซ) vt. ทำให้เพลิดเพลิน, ทำให้ขบขัน, ให้ความอภิรมย์แก่, ทำให้ ขบขัน
beguile(บิไกลฺ์') {beguiled,beguiling,beguiles} vt. หลอก,หลอกลวง,ล่อลวง,ฆ่าเวลา,หาความเพลิดเพลิน,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: beguilement n. beguiler n., Syn. enchant,deceive
delicious(ดิลิช'เชิส) adj. อร่อย,ดีเยี่ยม,เพลิดเพลิน,สุขใจ., See also: deliciousness n. ดูdelicious, Syn. palatable
disport(ดิสพอร์ท') vt. หาความเพลิดเพลิน,สนุกสนาน,ทำให้เพลิดเพลิน. vi.,n. (ความ) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
enjoyment(เอนจอย'เมินทฺ) n. ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,แหล่งหรือสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินหรือสนุกสนาน, Syn. pleasure,
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
groove(กรูฟว) n. ร่อง,ราง,ท่อ,เพลา,ช่อง,เวลาที่เพลิดเพลิน,ประสบการณ์ที่เพลิดเพลิน. -in the groove ทันสมัย. vt. ทำเป็นร่อง,ใส่ในร่อง. vi. เพลิดเพลินมาก,ไปด้วยกันได้ดีกับ,เข้าใจ,เห็นคุณค่ายิ่ง, Syn. channel,furrow
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ
gustation(กัสเท'เชิน) n. การชิมรส,การลิ้มรส,การเพลิดเพลินกับ,ความสามารถในการลิ้มรส, See also: gustative,gustatory adj.
gusto(กัส'โท) n. การเพลิดเพลินเต็มที่,ความเอร็ดอร่อย,ความชอบS. relish
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ
hedonic(ฮีดอน'นิค) adj. เกี่ยวกับความสุขสบาย,เกี่ยวกับความเพลิดเพลิน., See also: hedonically adv.
hedonism(เฮด'ดะนิสซึม) n. ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด.
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน,อยู่อย่างฟุ่มเฟือย,เจริญงอกงาม,รุ่งเรือง,มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
please(พลีซ) vi.,vt. (ทำ) ให้ความเพลิดเพลิน,ให้ความพอใจ,พอใจ,ต้องการ., See also: pleasable adj. pleaseness n. pleaser n.
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight,enchant,feast
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
smooth(สมูธ) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทำให้) เรียบ,ลื่น,ราบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,สงบ,เงียบสงบ,ระรื่นหู,อ่อนโยน,ไพเราะ,กลมกล่อม,ผสมกันดี, (ยางรถ) หัวโล้น,ไม่มีหนวดเครา,ไม่มีขน,ดึงดูดใจ,เพลิดเพลิน,สิ่งที่ราบ-รื่น,สิ่งที่ราบเรียบ, See also: smoothable adj. smoother n.
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
amuse(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน
amusement(n) ความเพลิดเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
enjoy(vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
merrily(adv) อย่างร่าเริง,อย่างครึกครื้น,อย่างรื่นเริง,อย่างเพลิดเพลิน
merry(adj) ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน,เพลิดเพลิน
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Pocket bookพ็อกเกตบุ๊ก, หนังสือฉบับกระเป๋าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เรื่องราวสมมติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก (5x7 นิ้ว) เช่นหนังสือนวนิยาย หนังสือคู่มือ เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasure (vi.) เพลิดเพลิน See also: พอใจ, มีความสุข, สนุก Syn. delight
relish (vt.) เพลิดเพลิน See also: สนุก, ชอบ Syn. enjoy, delight in, like
enjoy (vt.) เพลิดเพลินกับ See also: สนุก, สนุกสนาน, รื่นเริง, สำราญ Syn. relish, savor Ops. abhor, suffer
play upon (phrv.) เพลิดเพลินกับ
enjoyable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. pleasant
amuse with (phrv.) ทำให้เพลิดเพลินกับ See also: ทำให้เพลิน
beguile with (phrv.) ทำให้เพลิดเพลิน See also: ทำให้รื่นรมย์, ทำให้สนุกสนาน
delightfulness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. pleasantness
diverting (adj.) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertaining, amusing, enjoyable
divertingly (adv.) อย่างเพลิดเพลิน
enjoyableness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. delightfulness, pleasantness
enjoyably (adv.) อย่างเพลิดเพลิน Syn. delightfully, pleasantly
enjoyment (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุกสนาน, ความหรรษา, ความบันเทิง, ความสุข, ความเบิกบานใจ, ความรื่นรมย์, สิ่งที่น่ารื่นรมย์, สิ่งบันเทิง Syn. gratification, pleasure, satisfaction
enter on (phrv.) เริ่มเพลิดเพลิน See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท Syn. enter upon
enter upon (phrv.) เริ่มเพลิดเพลิน See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท Syn. enter on
entertain (vt.) ทำให้เพลิดเพลิน See also: ทำให้สนุกสนาน Syn. amuse, delight, please
entertaining (adj.) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน See also: รื่นรมย์ Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
gusto (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุกสนาน, ความชื่นชอบมาก, ความเอร็ดอร่อย Syn. delight, enjoyment, enthusiasm, pleasure Ops. disappointment
hedonism (n.) ทฤษฎีที่เชื่อว่าความสุขสบายหรือความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด Syn. sensualism
play in (phrv.) ทำให้เพลิดเพลินไปกับเกม / การเล่นใน (สถานที่) See also: เล่นใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tonight you will enjoy a delicious gourmet meal without your primary sense of sight.คืนนี้ คุณจะได้ เพลิดเพลิน อิ่มอร่อยไปกับอาหารชั้นยอด ปราศจาก การมองด้วยรูปลักษณ์ภายนอก
Enjoy your massage.เพลิดเพลินกับการนวดของคุณ.
Enjoy the ride, man.เพลิดเพลินกับการนั่ง, คน.
Enjoy the show.เพลิดเพลินกับการแสดง.
Enjoy your coffee.เพลิดเพลินกับกาแฟของคุณ.
Enjoy the parade.เพลิดเพลินกับขบวนแห่
Enjoy my beaches, eh?เพลิดเพลินกับชายหาดของฉัน
Enjoy the fruits of your labor.เพลิดเพลินกับผลไม้จากแรงงานของแกนะ
Enjoy this moment, Merlin, while it lasts.เพลิดเพลินกับมันเมอร์ลิน ในขณะที่มันกินเวลา
Enjoy your evening, gentlemen, as I consider your proposal.เพลิดเพลินกับยามเย็นของคุณสุภาพบุรุษที่ผมพิจารณาข้อเสนอของคุณ
Enjoying a nice day in the park?เพลิดเพลินกับวันดีๆ ในสวนสาธารณะงั้นเหรอ?
Yeah, Jade Dragon is a front for the Chinese mafia.เพลิดเพลินกับเมืองที่ดีที่สุดของผัดหมี่ ใช่ เจด ดราก้อน คือเบื้องหน้า ของพวกมาเฟียจีน
Enjoy the eggs.เพลิดเพลินกับไข่ตระกร้านะ
All's good. Enjoy your night. Sleep well.เพลิดเพลินไปกับการคืนของ คุณ หลับสบาย.
Enjoy your smoke, man.เพลิดเพลินไปกับการสูบบุหรี่ของคุณคน
Enjoy the match. Next!เพลิดเพลินไปกับการแข่งขัน ถัดไป
Enjoy yours, brother.เพลิดเพลินไปกับการแสดง ความนับถือพี่ชาย
Enjoy the attention while it lasts, boys.เพลิดเพลินไปกับการให้ความสนใจในขณะที่มันกินเวลาเด็ก
Enjoy your loved ones.เพลิดเพลินไปกับคนที่คุณรัก
Enjoy the rest of your day.เพลิดเพลินไปกับวันที่เหลิอของคุณ
A structural beam to enjoy for many years to come.เพลิดเพลินไปกับโครงสร้างคาน หลายปีมาแล้ว
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ
You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข
We certainly hope you all enjoy the show.พวกเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการแสดง
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
I think you'll enjoy our facility.ฉันคิดว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา
Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเพลิดเพลินของตัวเอง
Felt good?เพื่อความเพลิดเพลินเหรอ ?
He couldn't make it down the stairs to enjoy the snow.เขาไม่สามารถทำให้มันลง บันไดเพลิดเพลินไปกับหิมะ
More gusto!ใส่ความเพลิดเพลินมากกว่านี้
[ Sullivan ] Just to let you all know, Ricky will be back in the second half of our show, so we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim's.[ซัลลิแวน] เพียงเพื่อให้คุณทุกคนรู้ว่าริคกี้จะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของการแสดงของเรา ดังนั้นเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณที่นี่ที่ Jackrabbit บางของ
My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลิดเพลินขนาดนั้น
This is admirable! But Lizzy, you look as if you didn't enjoy it.นี่มันน่าเพลิดเพลินมากนะ แต่ลิซซี่ ลูกดูไม่สนุกสนานกับมันเลย
They're fascinating... like being inside a dream or something.ซึ่งเพลิดเพลินเจริญใจ คล้ายกับอยู่ในความฝัน
Sometimes kissing Iosers can be a really fun diversion.บางทีการได้จุมพิตคนขี้แพ้ /มันอาจจะเป็นความสนุกที่แสนเพลิดเพลินนะ
Those young popsters come Christmas will be stretched out naked with a cute bird balancing on their balls and I'll be stuck in some dingy flat with me manager Joe, ugliest man in the world, fucking miserable because our fucking gamble didn't pay off.พวกหนุ่มๆสาวๆ ทั้งหลาย จะเพลิดเพลินไปกับคริสต์มาส เหมือนนกน้อยๆ ยืนเลี้ยงตัวบนลูกบอล ส่วนฉันก็ติดแหง็ก อยู่กับผู้จัดการส่วนตัวฉัน โจ
And particularly enjoy the incredible crassness of the moment we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.แล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน ยิ่งด้วยพยางค์พิเศษๆ
Bon appetit!ขอให้เพลิดเพลินกับ พระกระยาหาร!
My client for years. We will entertain him and his partner Nobu. You may find Nobu quite a challenge.เราจะสร้างความเพลิดเพลินให้เขาและเพื่อนของเขา โนบุ โนบุอาจจะยากหน่อย
So tell me. What do we know about entertaining Americans?บอกฉันสิ เรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกอเมริกันเพลิดเพลินได้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพลิดเพลิน
Back to top