ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคราะห์ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคราะห์ร้าย*, -เคราะห์ร้าย-

เคราะห์ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคราะห์ร้าย (n.) misfortune See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
เคราะห์ร้าย (v.) be unlucky See also: be unfortunate, be ill-fated, be ill-fortuned Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
English-Thai: HOPE Dictionary
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
calamitous(คะแลม'มิเทิส) adj. ทำให้เกิดความหายนะ,เกี่ยวกับภัยวิบัติ,เคราะห์ร้าย, See also: calamitousness n., Syn. catastrophic
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
cheese(ชีซ) n. เนยแข็ง -hard cheese เคราะห์ร้าย,โชคไม่ดี
damned(แดมดฺ) adj. แย่มาก,ซึ่งถูกสาปแช่ง,เคราะห์ร้าย,ลงนรก,น่ารังเกียจ,อัปรีย์. -adv. อย่างยิ่ง,อย่างมาก,ถึงที่สุด, Syn. condemned
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
donsie(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
donsy(ดอน'ซี) adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,พิถีพิถัน,เรียบร้อย
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
hapless(แฮพ'ลิส) adj. ไร้โชค,โชคไม่ดี,ซวย,เคราะห์ร้าย., See also: haplessness n., Syn. unfortumate
ill-favored(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly
infelicity(อินฟะลิส'ซิที) n. ความไม่เป็นสุข,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ความไม่เหมาะสม, Syn. misfortune
jinx(จิงคฺซฺ) n. ผู้หรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา,ตัวซวย vt. นำโชคร้าย,มา,ทำให้ประสบเคราะห์ร้าย, Syn. hex
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
mishap(มิส'แฮพ,มิสแฮพ') n. อุบัติเหตุ,เหตุร้าย,เคราะห์ร้าย, Syn. misadventure
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
unchancy(อันชาน'ซี่) adj. โชดไม่ดี,ดวงไม่ดีอันตราย,เคราะห์ร้าย
underdog(อัน'เดอะดอก) n. ผู้ที่มีหวังแพ้,ผู้ที่เป็นเบื้ยล่าง,ผู้ที่ตกอับ,ผู้ที่เคราะห์ร้าย
unhappy(อันแฮพ'พี) adj. เศร้า,ไม่มีความสุข,เป็นทุกข์,โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,น่าเสียใจ,ไม่บังควร,ไม่เหมาะสม., See also: unhappily adv. unhappiness n., Syn. miserable
unlucky(อันลัค'คี) adj. โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,ไม่สำเร็จ., See also: unluckily adv., Syn. ill-fated,hapless
untoward(อันทอร์ด') adj. โชคไม่ดี,เคราะห์ร้าย,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง,ไม่ราบรื่น,งุ่มง่าม,ไม่ถูกกาลเวลา.
victim(วิค'ทิม) n. เหยื่อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้ถูกโกง,ผู้ถูกหลอก,สิ่งที่มีชีวิตที่ถูกบูชายัญ
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor
English-Thai: Nontri Dictionary
accursed(adj) ถูกแช่ง,ถูกสาป,เคราะห์ร้าย,อัปรีย์
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
hapless(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ซวย,ไม่มีโชค
mishap(n) เคราะห์ร้าย,เหตุร้าย,อุบัติเหตุ,โชคร้าย
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
unhappy(adj) เป็นทุกข์,เศร้า,เคราะห์ร้าย
unlucky(adj) โชคร้าย,เคราะห์ร้าย
victim(n) เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misfortuneเคราะห์ร้าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doom (n.) เคราะห์ร้าย See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย Syn. fate, destiny
hapless (adj.) เคราะห์ร้าย See also: อาภัพ, อับโชค, ซวย Syn. luckless, unfortunate, unlucky Ops. fortunate, lucky
wretched (adj.) เคราะห์ร้าย Syn. miserable
evil eye (n.) สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้ See also: สิ่งที่นำความโชคร้ายมาให้, คำสาปแช่ง Syn. hex, jinx Ops. benediction, blessing
unlucky (adj.) ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้ See also: อัปมงคล Syn. unfortunate
whammy (n.) สิ่งที่นำความเคราะห์ร้ายมาให้ See also: สิ่งที่นำความโชคร้ายมาให้, คำสาปแช่ง Syn. evil eye, hex, jinx Ops. benediction, blessing
wretch (n.) ผู้เคราะห์ร้าย See also: ผู้น่าเวทนา, ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย Syn. victim
wretchedly (adv.) อย่างเคราะห์ร้าย
wretchedness (n.) ความเคราะห์ร้าย Syn. miserableness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You disgusting pig, Vincent!เคราะห์ร้ายที่ว่า การเปลี่ยนสถานที่ ทำภารกิจเสื่อม ๆ ของฟิตซ์แพทริก ยังเหลือหลักฐานให้เห็น
In puberty's ambush, maidens bloom, all unaware of impending doomในการซุ่มโจมตีของวัยที่เริ่มสามารถผสมพันธุ์ได้, ดอกไม้เด็กผู้หญิง,\ Nall ที่ไม่รู้ตัวของเคราะห์ร้ายใกล้เข้ามา
All I say is he needed some damned good friends to get him back into circulation.ทั้งหมดที่ผมพูดได้ก็คือเขาต้องการเพื่อนที่ดีเคราะห์ร้ายบางอย่างเพื่อให้เขากลับมาในการไหลเวียน
One jump ahead of the slowpokes One skip ahead of my doomกระโดดหนึ่งครั้งหนีคนเฉื่อย อีกหนึ่งครั้งหนีเคราะห์ร้าย
Only a circle of salt can protect thy victims from thy power.การเทเกลือเป็นวงกลมเท่านั้นถึงจะป้องกัน ผู้เคราะห์ร้ายจากพลังเหล่านั้น.
We mustn't consider him a victim of the seditious O.A.S.พวกเราต้องไม่คิดว่า เขาเป็นผู้เคราะห์ร้าย ของการปลุกระดมจาก O.A.S.
That hapless boar should have cursed me instead.นั่นหมูป่าเคราะห์ร้ายควรจะมีการสาปแช่งฉันแทน
He's come through a lot in his life- a couple of bad spills I thought had broken him.เขาผ่านอะไรมากมายในชีวิต เคราะห์ร้ายกระหน่ำ 2 ครั้งในชีวิต
As to that, most unfortunate. No one regrets more than I.นับว่าเคราะห์ร้ายมาก ไม่มีใครเสียใจเท่าฉัน
The police confirmed that one of the victims was superintendent in OCTB Mr. Wong Chi-shingตำรวจยืนยันว่าหนึ่งในผู้เคราะห์ร้าย.. คือ ผ.อ.OCTB / ผ.อ.วอง ชิชิง
They say you're all condemned prisoners, who volunteer for the experiment instead of facing the death penalty.พวกเขากล่าวว่าคุณนักโทษทั้งหมดเคราะห์ร้าย ที่เป็นอาสาสมัครสำหรับการทดลองแทนการหันหน้าไปโทษประหารชีวิต
Okay, we have five victims in serious comas... in the past few days.โอเค , เรามีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายห้าคน ในอาการโคม่า... . ในสองสามวันนี้
The five victims include a security guard, noodle vendor... a newspaper boy, housewife and window washer.ผู้เคราะห์ร้ายห้าคน มี ผู้รักษาความปลอดภัย , คนขายราเมง ... เด็กส่งหนังสือพิมพ์ , แม่บ้าน และคนเช็ดกระจก
Lastly, on the right wrist of each victim... are identical tattoos.และสุดท้าย ที่มือขวาของ ผู้เคราะห์ร้าย มีรอยสักเหมือนกัน
...victim of a tragic accident....ผู้เคราะห์ร้าย จากอุบัติเหตุ
The blaze killed two firemen on duty... and a third, unidentified victim.มีพนักงานดับเพลิงเสียชีวิตในหน้าที่สองนาย และผู้เคราะห์ร้ายที่ยังระบุไม่ได้สามคน
Centennial Highway victims.ผู้เคราะห์ร้าย Centennail Highway
You are wise as you are kind.จะมีเคราะห์ร้าย หากสิ่งใดบังเกิดกับเขา
One fatality -เหยื่อเคราะห์ร้ายก็คือ..
Or do you want to create more unnecessary casualties?หรือคุณต้องการจะให้เกิน ผู้เคราะห์ร้ายไปมากกว่านี้?
Apparently our victim made a series of phone calls to the farmer trying to buy some of his land, but it wasn't for sale.เห็นได้ชัดว่าผู้เคราะห์ร้ายของเรา มีการโทร ไปที่ฟาร์มเพื่อจะซื้อที่ดินส่วนหนึ่ง แต่มันไม่ขาย
And the fever?เธอเป็นแค่ผู้เคราะห์ร้ายจากการถล่มลงมา
All right, ladies of natural disasters, and do say "ladies" and not "victims,"เอาล่ะ หญิงสาวแห่งภัยพิบัติธรรมชาติ และควรจะพูดว่าหญิงสาว ไม่ใช่ เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
Because there isn't a victim among you.เพราะไม่มีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายท่ามกลางพวกคุณ
What the hell is that wretched old man looking at?อีตาเคราะห์ร้ายนั่น กำลังมองอะไรอยู่น่ะ
We have 3 fatal.เรามีผู้เคราะห์ร้ายถึง 3 ราย
You two can appreciate the situation better than anyone after your up-close-and-personal experiences with virus victims.คุณสองคนของเข้าใจปัญหาที่จะเกิดนะ หลังจากที่พวกคุณ ได้ใกล้ชิดและรู้ดีถึงผู้เคราะห์ร้ายที่ติดเชื้อ
How 'bout you take me home and I think of some victimless way of saying thank you?เอาเป็นพี่ไปส่งหนู แล้วหนู หาวิธีขอบคุณพี่แบบไม่เคราะห์ร้ายดีมั้ย?
Your division will be hard-hit.แผนกของคุณเคราะห์ร้าย
WE ARE LOOKING FOR A WHITE, MIDDLE-AGED, MARRIED FATHER.คล้ายผู้เคราะห์ร้าย ขับรถซีดานราคาแพง
AGAIN, A WHITE, MIDDLE-AGED, MARRIED FATHER.คล้ายผู้เคราะห์ร้าย ขับรถซีดานราคาแพง และ...
I CAN DO THIS JOB. GOOD. YOU'RE ABOUT TO GIVE ANOTHER PRESS CONFERENCE.เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคดียิงู้เคราะห์ร้าย บนทางหลวง
And Opie looks like the victim of gangland violence.และโอปี้จะดูเหมือนเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ของความรุนแรงโลกอาชญากรรม
Certainly, everyone here is very sympathetic to those who lost loved ones in a recent bombing.ทุกคนต่างเห็นใจญาติมิตร ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ในเหตุลอบวางระเบิด เมื่อเร็วๆ นี้นะคะ
Certainly, everyone here is very sympathetic to those who lost loved ones in a recent bombing.ผู้คนต่างเห็นใจญาติมิตรของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ในเหตุลอบว่างระเบิดเมื่อเร็วๆ นี้ค่ะ
The exact number of casualties is not yet known as emergency crews are still pulling victims from the rubble.ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่แน่นอน หน่วยกู้ภัยกำลังทยอยดึงร่างผู้เคราะห์ร้าย ออกมาจากเศษซาก
They'll be our so-called casualties.พวกเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
...of the list of casualties since some of the men killed may have been stationed at Incirlik on classified missions.ถึงรายชื่อของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย เพราะว่าบางคน มาประจำการในตุรกีเพื่อปฏิบัติภารกิจลับ
Kate austen is a worldwide hero who saved five other peoples' lives after a plane crashเคท ออสติน วีรสตรีที่ช่วยชีวิต ผู้เคราะห์ร้ายอีก 5 คน หลังเครื่องบินตก
Fire's got it under control. How many vics?ควบคุมไฟได้รึยัง มีผู้เคราะห์ร้ายกี่คน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคราะห์ร้าย
Back to top