ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาด*, -สาด-

สาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาด (n.) mat Syn. เสื่อ, เสื่อสาด
สาด (v.) splash See also: lash, dash, throw, toss out, spill, sprinkle Syn. ซัด
สาดกระสุน (v.) rake See also: strafe, enfilade Syn. ยิงกระหน่ำ, รัวกระสุน
สาดส่อง (v.) break through Syn. ส่อง
สาดโคลน (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียหาย
สาดโคลน (v.) slander See also: malign, vilify, defame, make a false charge
English-Thai: HOPE Dictionary
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
choppyadj. เป็นคลื่นที่แตกชัดสาด,ไม่แน่นอน,ซึ่งมักเปลี่ยนทิศทาง, See also: choppiness n.
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
douse(เดาซฺ) vt. จุ่ม,แช่,สาด,ราด,ดับ vi. จุ่ม,แช่. n. การตี, Syn. dowse
drip(ดริพ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไปทั่ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวที่หยด,การให้น้ำเกลือหรือของเหลวเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดอย่างช้า ๆ ทีละหยด,, Syn. drop,dribble
lamppost(แลมพ'โพสทฺ) n. เสาดวงไฟถนน
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
shower(เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว., See also: showery n.
slosh(สลอช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,เสียงกระเด็นของโคลน. vi. สาด,กระเด็น,แกว่งของเหลวในภาชนะให้สะอาด. vt. ลาด,กระเด็น, Syn. slush
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
splash(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเด็น,ทำให้เปียก,ทำให้เปรอะเปื้อน,พรม,กระเด็นเปื้อน,กระโดดน้ำ,เล่นน้ำ,ลุยน้ำ,ยิงตก,ปริมาณของเหลวที่กระเด็น,รอยสาด,สีด่าง,รอยด่าง,การแสดงโอ้อวด, See also: splasher n.
splashboardn. กระดานกันสาด,ที่กันสาด,แผ่นกันน้ำ,แผ่นกันเปื้อน
splattervt.,vi. สาดน้ำ,พูดติดอ่าง,พูดไม่คล่อง,เกิดเสียงสาดกระเด็น
squelch(สเควลชฺ) vt.,n. (การ) ขยี้,บด,บดขยี้,กำจัด,ทำลาย,ขจัด,ระงับ,ดับ,บีบคั้น,ทำให้เกิดเสียงผลัวะ,ทำให้เกิดเสียงสาดกระเด็น,การขยี้,การกำจัด,การบีบบังคับ., See also: squelcher n. squelchingly adv.
stanchion(สแทน'เชิน) n. เสาค้ำ,เสาตอม่อ,เสาเขต,เสาสัญญาณ. vt. ติดตั้งเสาดังกล่าว,ค้ำจุนด้วยเสาดังกล่าว., Syn. upright
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
throw(โธร) vt.,vi.,n. (การ) ขว้าง,ปา,โยน,ทอด,เหวี่ยง,สาด,ยิง,พ่น,ส่อง,สาด,เหยียด,พุ่ง,สลัด,ผลัก,สวมอย่างรีบร้อน,แกล้ง,แพ้,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,การทอดลูกเต๋า,จำนวนครั้งที่ทอด (ลูกเต๋า) ,ระยะที่ขว้าง,ระยะตก -Phr. (throw a party จัดงานเลี้ยง)
typhoid(ไท'ฟอยด์) n. ไข้รากสาดน้อย,ไทฟอยด์
typhus(ไท'เฟิส) n. โรคไข้รากสาดใหญ่,โรคไข้รากสาดเทียม, Syn. typhus fever, See also: typhous adj.
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด
weatherboard(เวธ'เธอะบอร์ด) n. กันสาด,แผ่นไม้ชายคา,กราบเรือต้านลม vt. จัดให้มีกันสาดหรือแผ่นไม้ชายคาหรือกราบเรือต้านลม
English-Thai: Nontri Dictionary
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
splash(n) การสาด,การกระเซ็น,รอยจุด,รอยด่าง,เรื่องครึกโครม
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
swash(vt) ซัด,สาดน้ำ,ปะทะ,กระทบ
typhoid(n) ไข้รากสาดน้อย,ไข้ไทฟอยด์
typhus(n) ไข้รากสาดใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acousticsสวนศาสตร์ [อ่านว่า สะวะนะสาด] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flea-borne typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากหมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mudslingingการให้ร้ายป้ายสี, การสาดโคลน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scrub typhus feverไข้รากสาดใหญ่จากป่าละเมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhoid feverไข้รากสาดน้อย, ไข้ไทฟอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
typhus feverไข้รากสาดใหญ่, ไข้ไทฟัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typhoid feverไข้รากสาด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shower (vt.) สาด See also: ราด, ทำให้เปียก
shower (vi.) สาด See also: เปียก
plash (vt.) สาดน้ำ See also: ทำให้น้ำกระเด็น Syn. splash
splatter (vt.) สาดน้ำ See also: ทำให้น้ำกระเด็น Syn. plash, splash
douse (vt.) สาดน้ำหรือของเหลว See also: จุ่มในของเหลว Syn. shower, slop, slosh, sink, dip, dive Ops. surface, emerge
flush (vt.) สาดหรือฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด Syn. wash out, hose down
bestpatter (vt.) สาดอย่างแรง See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น Syn. splash
dash (vt.) สาดอย่างแรง See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น Syn. bestpatter, splash
shine out (phrv.) สาดออกมา See also: ฉายออกมา
illumine (vt.) สาดแสง (คำโบราณ) See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว Syn. illuminate, llight up
llight up (vt.) สาดแสง (คำโบราณ) See also: ทำให้สว่าง, ส่องประกายสว่างไสว Syn. illuminate
paratyphoid (n.) โรคไข้รากสาดน้อย Syn. paratyphoid fever
paratyphoid fever (n.) โรคไข้รากสาดน้อย
rain in (phrv.) (ฝน) สาด See also: ซึมเข้า, เทเข้า, ไหลเข้า
spattering (n.) เสียงสาดกระเด็น
splash (n.) เสียงสาดกระเด็น Syn. spattering
splashboard (n.) กันสาด
splasher (n.) กันสาด
splasher (n.) ผู้สาดน้ำ
squelch (vi.) เกิดเสียงสาดกระเด็น See also: เกิดเสียงดังผลัวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Toss holy water on me, I get wet.สาดน้ำมนตืใส่ผม ผมก็เปียก
What's the non-corporeal equivalent to cold water in the face?สาดน้ำเย็นใส่หน้าบ้าง ไม่รู้สิ เธอไม่ได้สติน่ะ
Pouring through it for what?สาดผ่านอันนี้ เรื่องอะไรกันล่ะ?
♪ A silver shine that stretches to the sea ♪สาดส่องนำพา สว่างไสวไปถึงทะเล
Throw salt and hope?สาดเกลิอใส่แล้วภาวนาหรือไง?
♪ Chip the glasses and crack the plates ♪สาดเหล้าองุ่นใส่ทุกบานประตู
You sрutter and sрlash all over the tubคุณปะทุและสาดทั่วอ่าง
So sрlash all you like 'Tain't any triсkดังนั้นสาดทุกสิ่งที่คุณชอบ 'มัน ไม่ได้เป็นเคล็ดลับใด ๆ
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา
You know, if we were sitting in a bar,รู้มั้ยว่า ถ้าเราอยู่ในบาร์ ฉันสาดน้ำใส่หน้าคุณแน่
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา
Anybody can blow anybody away any second.เราทุกคนมีอาวุธ ต่างสาดกระสุนใส่กันได้ ทุกวินาที
Just to memorize the turf... the infield... the angles of the light.จดจำสิ่งที่เกิดขึ้น มุมมองในสนาม แสงไฟที่สาดส่อง
He found this.กระแสน้ำสาดเข้ามาเขาพบสิ่งนี้
Another suspect, Donald Breedan, who died of gunshot wounds... during the extensive gunfire between police and suspects.เสียชีวิตจากพิษกระสุน ที่ตำรวจกับผู้ร้ายสาดใส่กัน
I thought it was the fireworks the explosions the highlights.ผมคิดว่ามันเป็นพลุลูกใหญ่ การปะทุ แสงสาดจ้าไปทุกที่
Sunshine on the window!แสงอาทิตย์สาดส่องมาทางหน้าต่าง
They spent so much time arguing the whithertos and the whyfors that the sun's first light crept over the top of the trees and turned them all to stone!พวกมันตั้งหน้าตั้งตาทะเลาะกันจนกระทั่ง ตะวันเริ่มทอแสงสาดส่องต้องยอดไม้ และร่างพวกมันกลายเป็นหิน
Will you fucking cut it out?มึงพอได้ยังวะ สาดดดดด?
The sun is shining bright and there's a cool breezeแสงอาทิตย์สาดส่อง และสายลมเย็นสบาย
I'll always remember...-สาด ไปไกลตีนไป๊ ฉันจะจดจำไว้
Let's go! Lock them and load them, dude.เอ้าลุย ขึ้นมากันเลย สาดดดด
Fuck, I'm good!เจ๋งสาดด กรูนี่อัจฉริยะสุดๆ
What if I dump a bucket of water on you?ถ้าฉันสาดน้ำใส่นายล่ะ?
I poured water on Calcifer.ฉันสาดน้ำใส่คาลซิเฟอร์
I mean, you dumped water on me and Howl and I both survived.ฉันหมายถึง เธอสาดน้ำใส่ฉัน แล้วฉันกับฮาล์วยังไม่ตายเลย
I!" Someone's watching over me!" !" I've seen that bright light!" " And it's shining on my destiny!"แม้มันจะไม่เป็นดังใจหวัง!" !" เมื่อฉันยืนอยู่ในความมืดมิด ฉันยังคงจะเชื่อ!" !" ฉันเคยเห็นแสงสว่างนั้น!" " และมันกำลังสาดส่องลงบนโชคชะตาของฉัน!"
Please, no more bright ideas.งูนะไม่ใช่หมา ไอ้สาด..
The light pouring through those big indows, the waxed hardwood floorเพดานสูงๆและ แสงสว่างที่สาดส่องลอดลงมาจากหน้าต่างตรงนั้น
What happens when you rapidly cool hot metal?เกิดอะไรขึ้น เวลานายสาดน้ำเย็วใส่โลหะร้อน?
Soon after this, there came a very hot day with a boiling sun.หลังจากนั้นไม่นาน วันที่มีอาทิตย์สาดส่อง และอากาศก็ร้อนจนหลอมละลาย
Well, that wouldn't surprise me, knowing Tessa.อ่า... นั่นไม่เซอร์ไพรฉันหรอก ฉันรุ้จักเทสสาดี หมายถึง..
The waves dancing their lonely dance...มีเพียงเกลียวคลื่นซัดสาดอย่างโดดเดี่ยว
You know, if it'll make your friend feel better... you could throw a drink in my face.นี่ ถ้ามันจะทำให้เพื่อนคุณรู้สึกดีขึ้นนะ คุณจะสาดเหล้าใส่หน้าผมก็ได้ ผมไม่ว่า
We'll watch the waves roll in and the planes blow on by.เราจะนั่งมองคลื่นซัดสาดเข้าหา และพื้นทรายที่ถูกพัดพาไป
The window is closed, but the moonlight seaps in*เมื่อปิดหน้าต่าง แสงจันทรืยังสาดส่อง*
Spilled a glass of holy water on her just to be sure.ลองสาดน้ำมนต์ใส่เธอแก้วนึง เพื่อความแน่ใจก็แล้ว
It would be a 3.0 läiskähdysasteikolla.ให้คะแนนการสาดน้ำ... 3.0
Popped your motherfucking cherry! Over there. Let's even shit out.เอาให้เลือดสาดนิดๆ เอาให้น่วมโว้ย
Burn patterns show us the dismembered parts were stacked and doused with an accelerant in an attempt to incinerate the body.รูปแบบการเผาแสดงว่า ชิ้นส่วนร่างกายถูกกองๆกัน ...แล้วถูกสาดด้วยตัวเร่งให้ศพเผาเร็วขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาด
Back to top