ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบ*, -รีบ-

รีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีบ (v.) enthuse See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager Syn. กระวีกระวาด, ขมีขมัน Ops. เฉื่อยชา
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. เร่งร้อน
รีบ (v.) hurry See also: rush, hasten, make haste, scurry Syn. เร่งร้อน
รีบ (adj.) hurried See also: hasty Syn. เร่งร้อน
รีบ (adv.) flurriedly See also: hurry, hastily, hurriedly, quick, urgently, hasten, in a nervous hurry Syn. ลนลาน, ลุกลน, รีบร้อน Ops. เฉื่อย, เรื่อยเฉื่อย, ชักช้า
รีบ (v.) speed See also: rush, go very fast Syn. เร่ง, รีบเร่ง
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. ด่วน, เร่ง
รีบ (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten
รีบ (v.) hurry See also: bustle, hustle, hasten Syn. รีบเร่ง, เร่ง Ops. เฉื่อยชา, อืดอาด
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ
รีบ (v.) hurry See also: rush, be hasty, be snap Syn. เร่งรีบ
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush
รีบ (v.) hasten See also: hurry, rush Syn. รีบเร่ง
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง
รีบด่วน (adv.) very fast Syn. เร็วมาก Ops. ช้า, เอื่อย
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (v.) hurry See also: rush, hasten, make haste, scurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบร้อน (adj.) hurried See also: hasty Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบรุด (adv.) hurriedly See also: quickly
รีบรุด (v.) rush See also: dash, hurry, speed, hasten Syn. รีบ
รีบเร่ง (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ, รีบ
รีบเร่ง (v.) hurry See also: rush, be hasty, be snap Syn. เร่งรีบ, รีบ
English-Thai: HOPE Dictionary
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
scamper(สแคม'เพอะ) vi.,n. (การ) วิ่งอย่างรีบเร่ง,ไปอย่างรีบเร่ง,วิ่งเล่น,กระโดดโลดเต้น., Syn. scurry,scuttle,rush
canary(คะแน`รี่) n. นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน,นกคีรีบูน
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
extemporise(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
extemporize(อิคซฺเทม'พะไรซ) vi.,vt. ว่ากลอนสด,แต่งเพลงขึ้นสด ๆ ,รีบจัดทำขึ้นโดยทันทีทันควัน., See also: extemporiz (s) ation n. extemporiz (s) er n.
festinatevt.,vi.,adj. รีบเร่ง,เร่ง
fin(ฟิน) n. ครีบ,ปีก,ส่วนยื่นคล้ายครีบของเรือใต้น้ำ
finny(ฟิน'นี) adj. เกี่ยวกับปลา,มีปลามาก,มีครีบ
flange(เฟลนจฺ) n. ริมขอบที่เป็นปีกยื่นออก เช่น ครีบท่อนโลหะ
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
headfirstadv. เอาหัวลงก่อน,เอาหัวนำ,เร่งรีบหุนหันพลันแล่น
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
hie(ไฮ) v. เร่ง,รีบเร่ง,รีบไป
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move
hurry-scurry n.adv. (ความ) รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหก,ลุกลี้ลุกลน.
English-Thai: Nontri Dictionary
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน
canary(n) นกคีรีบูน,นกขมิ้น,สีเหลืองอ่อน
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
fin(n) ครีบปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเท้ากบ
finny(adj) มีครีบ,เหมือนครีบ,มีปลามาก
flapper(n) ไม้ตีแมลงวัน,หญิงวัยรุ่น,ครีบโต,ลูกนก,ลูกเป็ดลูกไก่
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
hie(vi) รีบ,เร่ง,เร่งรีบ
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hustle(n) ความรีบ,ความเร่งรีบ,การเร่งรัด
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
scurry(n) การรีบ,การเร่ง,การรีบเร่ง
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
undertake(vi) พยายาม,อาสา,ยอมรับ,รีบทำ,รับรอง
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
exigence; exigencyความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigency; exigenceความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
finรีบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flying buttressรีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gillรีบ (เห็ด) [มีความหมายเหมือนกับ lamellae ๑] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tramaเนื้อในครีบเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bass clarinet musicดนตรีบรรเลงปี่ทุ้ม [TU Subject Heading]
Cerebral Cortexเซเรบรัลคอร์เทกซ์;สมองส่วนเปลือก;สมอง,เนื้อส่วนนอก;เซเรบราลคอร์เทกซ์;สมองใหญ่;ผิวสมอง;เนื้อสมอง;ซีรีบรัลคอร์เทกซ์;ผิวสมอง;ส่วนสมอง;สมองซีริบราลคอร์เทกซ์;เปลือกสมองใหญ่;เปลือกสมอง [การแพทย์]
Duetsดนตรีบรรเลงคู่ [TU Subject Heading]
Er hu musicดนตรีบรรเลงเอ้อหู [TU Subject Heading]
Finรีบ [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Kean musicดนตรีบรรเลงแคน [TU Subject Heading]
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์, ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pectoral finรีบอก, รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quartetsดนตรีบรรเลงสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Ran-at -ek musicดนตรีบรรเลงระนาดเอก [TU Subject Heading]
Solo instrument musicดนตรีบรรเลงเดี่ยว [TU Subject Heading]
Stringed instrument musicดนตรีบรรเลงเครื่องสาย [TU Subject Heading]
Triosดนตรีบรรเลงสามชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwind quartets ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clap together (phrv.) รีบ Syn. fit up
hurry (vi.) รีบ See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน
look smart (phrv.) รีบ See also: ด่วน, เร็วเข้า
look spry (phrv.) รีบ See also: ด่วน, เร็วเข้า
wazz (sl.) รีบ See also: เร่งรีบ
buck up (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า Syn. bustle up, hurry up
pour on (phrv.) รีบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เร็ว
scribble down (phrv.) รีบๆ จด See also: จดลวกๆ, บันทึกอย่างรีบเร่ง Syn. write down
chuck together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together, toss together
toss together (phrv.) รีบๆเก็บมารวมกัน (คำไม่เป็นทางการ) See also: กอบมารวมกันอย่างรีบๆ Syn. fling together, throw together
run up (phrv.) รีบกระทำ See also: เร่งรีบ
rush into (phrv.) รีบกระทำ See also: เร่งรีบทำ, รีบเข้าสู่
fly out (phrv.) รีบกรูกันออกไปยัง See also: กรูกันไปที่, รีบออกไปยัง
surge in (phrv.) รีบกรูเข้ามา
rush to (phrv.) รีบกรูไปยัง See also: กรูไปยัง
hurry back (phrv.) รีบกลับ
bolt (vt.) รีบกลืนอาหารโดยไม่ได้เคี้ยว
bolt down (phrv.) รีบกิน See also: กินอย่างเร่งรีบ
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Let's hurry, so we can get a seatรีบไปกันเถอะ เราจะได้มีที่นั่ง
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
You had better hurryเธอควรรีบหน่อย
We have to hurry upพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
Take your time(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไม่ต้องรีบร้อน
I think there's something wrong with me, could you please hurry home?ฉันคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉัน คุณช่วยรีบกลับมาหน่อยได้ไหม
We have to hurry to get off the baggages!เราต้องรีบเอากระเป๋าพวกนี้ลงนะ
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whenever I see blood, I feel nauseas, okay? Hurry and wipe it.เวลาฉันเห็นเลือด ฉันอยากจะอ้วก รีบ ๆเช็ดเข้า
Come on. Hurry.มาเร็ว ๆ รีบ ๆ หน่อย
Ladies are getting bored Let's finish the gameพวกผู้หญิงกำลังจะเบื่อกันแล้ว รีบ ๆ เล่นให้จบเถอะ
Hurry up! Hurry up!รีบ ๆ กันหน่อย รีบ หน่อย
This is where I need you to carry me and make it snappy.พาฉันไปส่งที่นี่ รีบ ๆ ด้วยนะแท็กซี่
So if you know where she is, you better start talking, or else I'm gonna get the health department down here, and take a closer look at what you're serving as mushu pork.ถ้าเธอรู้ว่าเธออยู่ที่ไหน รีบ ๆ บอกมาซะ ไม่งั้นฉันจะไปรายงานกรมอนามัยให้มาที่นี่ แล้วตรวจดูว่าเธอเอาอะไรทำเป็น หมูผัด
Man, you're filthy. Hurry. Take it out.แกนี่ลามกจริง ๆ เลยว่ะ รีบ ๆ เอาออกเถอะว่ะ
All right, I'll get the beer, But you got to take me to the party.เคนนี่ เร็วเข้าเพื่อน รีบ ๆ ฉี่เถอะ
Hurry, hurry okay, okayโอ๋มาใน รีบ, รีบ เอาละ, เอาละ เอาล่ะ
Kenny, come on, man. Hurry the fuck up.เคนนี่ เร็วเข้าเพื่อน รีบ ๆ ฉี่เถอะ
Dongseng, this woman here is a food god. Block her now.น้องชาย ยัยนี่กินจุนะ รีบ ๆ กินเถอะ
Are you in a position to be worried about someone else's son?พี่กำลังเป็นห่วงลูกคนอื่นนะ รีบ ๆ ให้ วูยังแต่งงานสักที
Thanks, Reep. I knew you would come.ขอบใจมาก รีบ ฉันรู้ว่านายต้องมา
All right, let's make this quick. I took a late lunch.เอาล่ะ รีบ ๆ เข้า ฉันขอพักเที่ยงสาย
Find anything And quickly.หามาแล้วกัน รีบ ๆ ด้วย
C'mon, hurry! hurry! Wear it!มาเร็ว รีบ ๆ เข้า ใส่มันซะ !
In that case, get out of here.ถ้าเป็นอย่างนั้น, รีบ ๆ ไปเลย
Come on, these things are gonna find us. Hurry, hide.มาสิ, สิ่งเหล่านี้จะพบกับเราได้ รีบ ซ่อน
Get to writing. It's your job, right?มันงานของนายไม่ใช่เหรอ รีบ ๆ เขียนได้แล้ว
Oh, it's Miura? Hurry up and get in here.มิอุระเหรอ รีบ ๆ เข้ามาเลย
Drive fast before I have second thoughts!รีบ ๆ ขับไปเร็ว ๆ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ!
Hurry up and answer.รีบ ๆ ตอบ เร็ว ๆ เข้า
Hurry and answer.รีบ ๆ ตอบ เร็ว ๆ เข้า
Let's just do this now. We can practice later.รีบ ๆ ทำกันเถอะ เดี๋ยวค่อยไปฝึกก็ได้
Hurry up and do something about it.รีบ ๆ มาช่วยเดี๋ยวนี้เลย
Come on, now. Hurry up, you'll be late.รีบ ๆ หน่อย เร็ว ๆ เข้า เดี๋ยวจะสาย
Hurry up. I'm starvingรีบ ๆ เข้า ฉันหิวแล้ว
Hurry, or the Big Bad Bear will eat you raw!รีบ ๆ เข้าไม่งั้นหมีใหญ่ใจร้ายจะจับไปเธอนะ!
Hurry and wipe it! You'll stain the desk!รีบ ๆ เช็ดซะ เดี๋ยวโต๊ะจะเปื้อน
Let's go to the studio quickly.รีบ ๆ ไปห้องอัด เร็วเข้า
Thank you. Beautiful.รีบ ขอบคุณค่ะ น่ารักจัง
Get in...quick, before anybody sees you.รีบ... เข้ามาข้างในเร็วๆก่อนที่จะมีใครเห็นคุณ ดูสิเด็กเปียกฝน
Come up. Come up and fall to your deathรีบๆ ขึ้นมาให้ข้าเชือดซะดีๆ
Griffin, I can't keep doing this!รีบๆ ฉันเสียเวลาไม่ได้นะฉันต้องรีบไป
Hurry up and buy your bear or sea lion curry or whatever.รีบๆ ซื้อกระหรี่หมี่ กระหรี่สิงโตทะเลอะไรนี่ซะทีเถอะ
I did a quick outplacement polygraph, I turned in my credentials and I walked out on the only job I've ever really had, and now, right now, I'm getting the very distinct impression that you changed your mind, kept your job, and left me out in the cold.รีบๆ ตอบคำถามผ่านเครื่องจับเท็จ เก็บประสบการณ์ใส่กระเป๋า แล้วโกยแน่บ ออกจากงานเดียวที่ตัวเองเคยรู้จัก แล้วตอนนี้ คุณทำให้ผมประทับใจอย่างแรง
Do it before it's too late.รีบๆ ทำ ก่อนที่มันจะสายเกินไป.
Hurry and do something!รีบๆ ทำอะไรซักอย่างสิ!
Take care of my grandchild. I'm dying to be a grandmother.รีบๆ มีหลานให้แม่อุ้มล่ะ
Kill me and be cursed.รีบๆ ลงมือแล้วลงนรกไปเสีย

รีบ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
急ぐ[いそぐ, isogu] Thai: รีบ English: to hurry
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
焦る[あせる, aseru] Thai: รีบร้อน English: to be in a hurry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบ
Back to top