ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักใคร่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักใคร่*, -รักใคร่-

รักใคร่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักใคร่ (v.) love See also: like, be fond of Syn. พิศวาส
รักใคร่ชอบพอ (v.) love Syn. รัก, ชอบพอ
English-Thai: HOPE Dictionary
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่,ด้วยความชอบ,อย่างงมงาย
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
yearn(เยิร์น) vi. อยาก,ต้องการมาก,คิดถึงอย่างรักใคร่,ใฝ่ฝัน, See also: yearner n., Syn. crave,desire,after
yearning(เยิร์น'นิง) n. ความอยาก,ความต้องการมาก,ความคิดถึงอย่างรักใคร่,ความใฝ่ฝัน,ความใฝ่หา, See also: yearningly adv., Syn. desire,craving
English-Thai: Nontri Dictionary
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
loving(adj) รักกัน,ชอบกัน,ซึ่งรักใคร่,ด้วยความรัก
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affectionate (adj.) ซึ่งรักใคร่ See also: ซึ่งแสดงถึงความรัก Syn. loving, tender, fond
amative (adj.) เกี่ยวกับความรักใคร่ Syn. amorous, affectionate, passionate
caress (vt.) สัมผัสอย่างรักใคร่เอ็นดู Syn. cuddle, embrace
caressing (adj.) ที่สัมผัสด้วยความรักใคร่
choochie face (sl.) คำเรียกเด็กเล็กๆ ด้วยความรักใคร่
chuck (sl.) คำเรียกที่แสดงความรักใคร่
cuddle (vi.) กอดด้วยความรักใคร่
cuddle (vt.) กอดด้วยความรักใคร่ Syn. hold, hug, embrace
cuddle (n.) การกอดด้วยความรักใคร่ Syn. embrace, hug
demonstrative (adj.) แสดงความรู้สึกรักใคร่ออกมาอย่างเปิดเผย
embrace (n.) การสวมกอดอย่างรักใคร่ See also: การโอบกอด, การกอดแสดงความรัก
endear (vt.) ทำให้เป็นที่รักใคร่ See also: ทำให้ได้รับความรักใคร่, ทำให้ได้รับความชื่นชอบ Syn. attach, charm
fond (adj.) ด้วยความรักใคร่ See also: เต็มไปด้วยความรักใคร่ Syn. loving, affectionate Ops. cool, hostile
love story (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour
nuzzle up (phrv.) (ม้าหรือสุนัข) สูดดม (อย่างรักใคร่)
passinate (adj.) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย Syn. amorous, sentimental
pussycat (n.) แมว (คำที่เด็กๆ ใช้เรียกด้วยความรักใคร่) Syn. cat, kitten
romance (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour, love story
romantic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย Syn. amorous, passinate, sentimental
tender (adj.) ที่แสดงถึงความรักใคร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looking for an amorous adventureคงจะอยากผจญภัยกับเรื่องรักใคร่
Danger to those who come under your thrall.อันตรายจะย่างกรายสู่คนที่รักใคร่ในตัวคุณ
Mussolini was greatly admired all across the spectrum business loved him investment shot up.มุสโสลินีเป็นที่รักใคร่ของคนทุกกลุ่ม ภาคธุรกิจรักเขา การลงทุนพุ่งสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจ
Thank you for giving her to us, her family and friends, to know and to love as a companion on our earthly pilgrimage....พระองค์มอบเธอมาให้พวกเรา ครอบครัว และเพื่อน เพื่อรู้จัก และรักใคร่เช่นสหาย บนโลกเล็กๆใบนี้
And i'm very fond of your daughter.และผมรักใคร่ลูกสาวคุณมาก
Good answer. I'm also very fond of my daughter.ตอบได้ดี ฉันก็รักใคร่ลูกสาวฉันมากเหมือนกัน
That guy romancing your friend...ชายคนนั้นที่กำลังรักใคร่กับเพื่อนคุณ
Went to Morgan for romance advice.เพิ่งไปขอคำแนะนำจากมอร์แมนเรื่องรักใคร่
Affection... It was hard to bear.ความรักใคร่ มันยากที่จะทนไหว
Hardly conducive to passion....พูดจากระซิบกระซาบอย่างนี้ ยากที่จะนำสู่ความรักใคร่
I hope nothing romantic.หวังว่าไม่ใช่เรื่องรักใคร่
The most annoying romance of my life is over.ดี เรื่องรักใคร่ที่น่ารำคาญที่สุด
My mom is, uh, romantically involved with my boss from work.แม่ผมเขามีเรื่องรักใคร่ กับนายของผม
Treat her very well.จงรักใคร่ และทะนุถนอมเธอ
Affectionately known to those around him as "tripp."ด้วยความรักใคร่กับที่เรารู้จักเขาว่า ทริป
I've heard Orson speak very fondly of his prison friends, especially you.ฉันได้ยินออสันเล่าถึงเพื่อนนักโทษอย่างรักใคร่เลยล่ะ โดยเฉพาะพูดถึงคุณ
Rather than romancing your nether regionsกว่าการเพ้ออยู่กับเรื่องรักใคร่ดนดัง
We cuddled, and it creeped me out.เรากอดด้วยความรักใคร่ และผมรู้สึกหวาดกลัว
In romance, as in show business, always leave them wanting more.เรื่องรักใคร่ อะนะ ก็ต้องให้อีกฝ่ายรอกันบ้าง
Bright, inquisitive, affectionate.เขาสดใสร่าเริง อยากรู้อยากเห็น เป็นที่รักใคร่เสน่หา
I'm trying to get you to realize you needn't be governed by fear.คุณนายซิมป์สันผู้นี้... สมัครรักใคร่ด้วย
At our time together with a hint of fondness?ที่เราอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักใคร่
Because before they break up with you guys usually get really affectionate and sweet.เพราะว่าก่อนที่ถูกบอกเลิก พวกผู้ชายมักจะรักใคร่และหวานแหว๋ว
My affection, and if nothing else,ความรักใคร่ และถ้ามีสิ่งอื่น
You're implying there was some kind of sexual tension involved.คุณกำลังสรุปว่าพวกเขา มีอะไรบางอย่าง แบบว่า ความรักใคร่ผูกพันทางเพศ ร่วมอยู่ด้วย นั่นเหรอ?
All I ask in return is for a little affection.สิ่งตอบแทนขอแค่เพียงความรักใคร่ซักเพียงเล็กน้อย
I can think of no one else I'd want by my side as I sing my vow passionately into her eyes.ข้าคิดถึงใครที่อยากให้อยู่ข้างกายข้า ขณะที่ข้ากล่าวคำสาบานอย่างรักใคร่ และมองเข้าไปในดวงตานางไม่ออก
We'll remember him fondly.เราจะรำลึกถึงเขาอย่างรักใคร่
Decent, loving, accomplished.เป็นคนดี น่ารักใคร่ ประสบความสำเร็จ
Everyone's well aware of your enduring fondness for Lord Stark's wife.ทุกคนต่างรู้ดีถึง ความรักใคร่ที่ท่านมีต่อ ภรรยาของลอร์ดสตาร์ค
I couldn't help but notice, uh, things were kind of cordial between you and your assistant.ผมช่วยอะไรไม่ได้ แต่จะบอกให้ว่า ความรักใคร่กันระหว่างคุณกับผู้ช่วย รู้สึกดีใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้น คุณสตาร์ค?
Prentiss, this was a close-knit family.เพรนทิส นี่เป็นครอบครัว ที่รักใคร่กลมเกลียวกันมาก
Counterproposal.กอดด้วยความรักใคร่ นี่ข้อเสนอสุดท้าย
Oh, for love of life...มิใช่ความรักใคร่ในชีวิต
Hardworking, generous, affectionate.เธอขยัน ใจกว้าง เป็นที่รักใคร่
That I had seen my father and Victoria Grayson together, romantically, that there was another man there that night on the porch.ว่าฉันเห็นพ่อกับ วิคตอเรีย เกรย์สันอยู่ด้วยกัน รักใคร่กัน มีผู้ชายบางคน อยู่ที่นั่น ที่เฉลียงหน้าประตูบ้าน
Your brother's arrest record, your romance with a former teacher, the way your mother moved out over your father's infidelity.ทั้งเรื่องประวัติการถูกจับกุมของน้องชายเธอ เรื่องรักใคร่ของเธอกับคนที่เคยเป็นครู เรื่องที่แม่เธอย้ายออกไป เพราะจับได้ว่าพ่อเธอนอกใจ
It's all romance and sacrifice in your little Paris garret.พวกเรื่องรักใคร่และการเสียสละ ในห้องใต้หลังคาสไตล์ปารีสของเธอน่ะเหรอ
And those legacy costs that you're so fond of, you won't have to worry about anymore.และคนพวกนั้นเป็นผู้ปูทางหลักตั้งแต่ต้น ที่นายให้ความความเมตตารักใคร่ นายไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไป
Her efforts are causing me to have affectionate feelings for her at inappropriate times.การกระทำของเธอทำให้ฉัน รู้สึกรักใคร่เธอ ในเวลาไม่เหมาะสม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักใคร่
Back to top