ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีรส*, -มีรส-

มีรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีรส (v.) taste See also: savor, savour
English-Thai: HOPE Dictionary
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
apricot(แอพ'ระคอท) n. ผลไม้ของต้น Prunusarmeniaca เป็นรูปยาวรีและมีรสหวาน คล้าย ลูกท้อ,สีชมพูเหลือง,ต้น
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
brackish(แบรค'คิช) adj. มีรสเค็ม,กร่อย,ค่อนข้างเค็ม, See also: brackishness n. ดูbrackish, Syn. salty
chablis(แซบ'ลี) n. เหล้าองุ่นขาวที่ไม่มีรสหวาน
dainty(เดน'ที) n.,adj. งดงาม,สวยงาม,มีรสชาติดี,อร่อย,ประณีต n. สิ่งที่งดงาม,สิ่งที่มีรสชาติดี,สิ่งที่อร่อย, See also: daintily adv. ดูdainty daintiness n. ดูdainty, Syn. nice ###A. gross
dead-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
dead-and-aliveไม่มีรสชาติซึมเศร้า
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
grapey(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น
grapy(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น
gusty(กัส'ที) adj. เกี่ยวกับลมแรง-ฝน-ไฟหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเป็นพัก ๆ ,พูดพล่าม,รุนแรง,อย่างยิ่ง,มีรสชาติ,เอร็ดอร่อย, See also: gustily adv. gustiness n., Syn. fitful
high-seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
highly seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
innocuity(อินนอคคิว'อิที) n. ความไม่เป็นภัย,ความไม่มีรสชาติ
insipid(อินซิพ'พิด) adj. ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีชีวิตชีวา., See also: insipidity,insipidness n. insipidly adv., Syn. dyll
leaden(เลด'เดิน) adj. หนัก,หนักอึ้ง,ไม่มีรสชาติ,ดื้อ,ไม่มีชีวิตชีวา,สีเทา,เฉื่อยชา,เชื่องช้า,งุ่มง่าม,ประกอบด้วยตะกั่ว vt. ทำให้หนัก,ทำให้เชื่องช้า., Syn. precede
middlebrow(มิด'เดิลเบรา) n. ผู้ที่มีรสนิยมและความสนใจต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันโดยส่วนใหญ่.
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
racy(เร'ซี) adj. รักษารสชาติเดิม,มีชีวิตชีวา,มีพลังงาน,มีรสชาติ,เผ็ดร้อน,แหลมคม,ยั่วอารมณ์, See also: racily adv. raciness n., Syn. spirited
saporous(แซพ'เพอเริส) adj. มีรสเข้มข้น,มีรส,มีรสชาติ., See also: saporosity n.
savor(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savory(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
savour(เซ'เวอะ) n. รส,รสชาติ,กลิ่น,คุณสมบัติเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะ,อำนาจกระตุ้นใจ,ความอร่อย,การทำให้ตื่นเต้น,แรงดึงดูด,เสน่ห์,ความเจริญอาหาร,ชื่อเสียง,ความบริสุทธิ์. vi. มีรส,มีรสชาด,มีกลิ่น,แนะนำ,ให้ข้อคิดเห็น,เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น,ปรุงกลิ่น,ทำให้มีรสชาด
savoury(เซ'เวอรี) adj. มีรสชาด,รสอร่อย,ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ดึงดูดใจ,เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,สนุกสนาน n. อาหารเผ็ดแต่มีกลิ่นหอม,อาหารกระตุ้นให้หิว., See also: savoriness n. savouriness n., Syn. pleasing,palatable,appetizing,reputab
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
soggy(ซอก'กี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,จุ่ม,แช่,ไม่มีรสชาติ,น่าเบื่อหน่าย,ทึ่ม,ทื่อ., See also: soggily adv. sogginess n., Syn. soaked
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
stodgy(สทอด'จี) adj. หนัก,แน่น,อัดแน่น,ยัดแน่น,ตื้อ,พองแต้ม,เพียบ,น่าเบื่อหน่าย,คร่ำครึ,ไม่มีรสชาติ,หยุมหยิม,เต็มไปด้วยรายละเอียดมากเกินไป., See also: stodgily adv. stodginess n., Syn. dull,boring,tedious
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
delicious(adj) อร่อย,มีรสกลมกล่อม,โอชะ,ถูกปาก,ดีเยี่ยม
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
flat(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรียบ,ไม่มีรสชาติ,ไม่คมชัด,ทื่อ,ซบเซา
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
insipid(adj) ไม่น่าสนใจ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ไม่มีชีวิตชีวา
unsavory(adj) ไม่มีรสชาติ,ไม่น่ากิน,น่ารังเกียจ,ลามก
sour(adj) ไม่มีรสชาติ,เปรี้ยว,ไม่พอใจ,บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ
vapid(adj) ไม่มีรสชาติ,จืดชืด,น่าเบื่อ,ไม่สนุก
zest(n) ความยินดี,ความกระตือรือร้น,ความสนุก,ความมีรสชาติ,ความเอร็ดอร่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saccharine๑. -น้ำตาล๒. -มีรสหวาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halides เฮไลด์ เป็นแร่ที่มีธาตุฮาโลเจน (halogen elements) อันได้แก่ พวกธาตุฟลูออรีน โบรมีน คลอรีนและไอโอดีนประกอบอยู่ กลุ่มแร่เฮไลด์มีสมบัติค่อนข้างอ่อนและสีอ่อนจาง บางชนิดละลายน้ำได้ มีรสเค็ม รูปผลึกมักจะเป็นรูปลูกบาศก์ ได้แก่ Atacamite, Alite or Rock Salt, Fluorite an [สิ่งแวดล้อม]
Heliumฮีเลียม(ก๊าซเฉื่อยที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในกลุ่มก๊าซฮีเลี่ยม) เป็นก๊าซเฉื่อย ไม่ติดไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่มีสี โดยทั่วไปจะถูกบรรจุในท่อก๊าซที่ความดันประมาณ 2,000 psi [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brackish (adj.) มีรสกร่อย
savor (vi.) มีรสชาติ See also: มีรส, ปรุงรส
savory (adj.) มีรสชาติ See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน Syn. palatable, pleasing, appetizing
savour (vi.) มีรสชาติ See also: มีรส, ปรุงรส
savoury (adj.) มีรสชาติ See also: รสอร่อย, ทำให้พอใจ, ทำให้ถูกใจ, ดึงดูดใจ, เผ็ดแต่มีกลิ่นหอม, สนุกสนาน Syn. palatable, pleasing, appetizing
smack (vi.) มีรสชาติ
flavour with (phrv.) มีรสชาติของ
dainty (adj.) มีรสชาติดี See also: อร่อย Syn. delicious
yummy (adj.) มีรสชาติดี See also: ีอร่อย
taste of (phrv.) มีรสชาติเหมือน
artistic (adj.) มีรสนิยม Syn. inventive, artful
inventive (adj.) มีรสนิยม Syn. artful
sweet (adj.) มีรสหวาน See also: หวาน, ใส่น้ำตาล Syn. sugary, saccharine
absinth (n.) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม Syn. absinthe
absinthe (n.) ต้นไม้สีเขียวชนิดหนึ่งที่มีรสขม Syn. absinth
acidulous (adj.) ซึ่งมีรสจัด See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, เผ็ดร้อน, ซึ่งทำให้แสบลิ้น Syn. bitter, sharp
cola (n.) เครื่องดื่มชนิดหนึ่งมีรสหวาน
epicure (n.) ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน See also: นักกิน Syn. epicurean, gourmet
high-toned (adj.) ซึ่งมีรสนิยมสูง See also: ซึ่งสง่างาม Syn. grand, noble, sublime
honeydew (n.) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon) Syn. winter melon
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Well, I must say you have such good taste in…เอ่อ ฉันคงต้องบอกว่าคุณช่างมีรสนิยมดีในเรื่อง...
No doubt, that why your tea tastes so goodไม่ต้องสงสัยเลย นั่นแหล่ะที่ทำให้ชาของคุณมีรสดี
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's chocolate and peppermint and also spinach, liver and tripe.มีรสช็อคโกแล็ตกับเป็ปเปอร์มินต์ แล้วยังมี... ผักโขม กับตับและม้ามด้วย
There's no flavor whatsoever.มีรสชาติใด ๆ ไม่ได้.
A new flavor and brand every day.มีรสชาติใหม่ แบบใหม่ ทุกวัน
I got blueberry or chocolate. Or both.มีรสบลูเบอร์รี่ กับ ชอคโกแลต หรือจะเอาทั้งสองอย่าง
Butterscotch pudding on mondays.มีรสบัตเตอร์สก๊อตช์ทุกวันจันทร์
I don't even have any mint mojito--มีรสมิ้นต์ที่ไหนเล่า
A smoked fish will taste good.ปลารมควันจะมีรสชาติที่ดี
All in the sweet name of peace.มีอํานาจทําลายล้างอย่างมีรสนิยม
The Count really has good taste.ท่านเคานท์ช่าง มีรสนิยมดีจริงๆ
I've never known a cockroach with good taste, but I've known plenty that taste... good.ฉันไม่เคยเจอแมลงสาบ ที่มีรสนิยมดีสักตัว ฉันเจอแต่ ตัวที่รสชาติ... อร่อย
I have high standards!ฉันน่ะมีรสนิยมสูงนะจะบอกให้
No flavor. It's too bad to eat.ไม่ค่อยมีรสชาติ มันแย่เกินกว่าจะกิน
She had taste. Give her that.เธอมีรสนิยม ยกให้เธอเลย
You've given me a taste for life.เธอทำให้ชีวิตฉันมีรสชาด
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย
Somebody's got good taste in interior decoration.บ้านนี้ตกแต่งได้มีรสนิยมดีนะ.
Whoa, whoa, whoa. I have great taste in women. When have I steered you wrong?โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ ฉันมีรสชาติที่ดีใน ผู้หญิง เมื่อเราได้นำคุณผิดหรือเปล่า?
The difference between Cal's taste in art and mine is that I have some.แคลไม่มีรสนิยมในศิลปะต่างกับฉัน
But then we found they could be quite tasty.แต่เราพบว่ามันมีรสชาดที่ใช้ได้
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์
You've seen what bad taste she hasเจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่า นางมีรสนิยมแย่แค่ไหน
It's a very nice fresh taste. A very nice old fresh taste.มันมีรสชาติที่สดชื่นมาก รสเก่าๆ ที่สดชื่น
We just got in some excellent ginger.ข้าขอเสนอ ขิงที่มีรสชาดเยี่ยมยอดมาก อันนี้
I'll make you fancy, I'll make you great!ฉันจะช่วยเธอให้มีรสนิยม , ฉันจะทำให้เธอยอดเยี่ยม!
Typical Europeans prefer clothes with bright colors due to their climate conditions and luxurious taste, don't they?คนยุโรปชอบ เนื่องจากอากาศแบบนี้ ทำให้เค้าชอบ เสื้อผ้าสีสว่าง ๆ แล้วก็แบบมีรสนิยม ใช่มั้ย?
I never met him but he seems polite and has a strange taste with clothes and furnitureฉันไม่เคยพบเขาเลย แต่เขาดูเหมือนสุภาพ และเค้ามีรสนิยมแปลกๆ ทั้งเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์
I, I realized that no food tastes as good as being thin feels.ผม ผมคิดเสียว่าอาหารที่ไม่มีรสชาติ มีรสชาติเช่นเดียวกันกับอาการรสจืด
You got great taste.คุณเป็นคนที่มีรสนิยมสูงมาก
Seemes to have a taste for famous wizards..ท่าทางดูมีรสนิยม ในบรรดานักเวทย์ที่มีชื่อเสียง
Then he will be made into strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.ดังนั้นเขาก็จะมีรสสตอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลต
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล
Well, I find him very likeable.พ่อรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีรสนิยม
I'm tellin' you, man, she was tasty.ฉันบอกนายแล้ว เธอมันช่างมีรสนิยม
No it's just that men around you have no taste at all.ไม่หรอกครับ ก็แค่ผู้ชายที่อยู่รอบตัวคุณ ไม่มีรสนิยมเอาเสียเลย
Me? No! Not at all!ผมเหรอ ไม่ครับ ไม่มี หมดหวังครับ ผมมันทึ่มไม่มีรสนิยม...
"There could have been no two hearts so open no tastes so similar no feelings so in unison."ไม่มีหัวใจสองดวงไหน ที่จริงใจต่อกันเท่า... ...ไม่มีรสอะไรเหมือน... ...ไม่มีความรู้สึกใดที่สัมพันธ์กันเท่า
Jonah- he has... no taste.โจน่าห์น่ะ ไม่มีรสนิยมเอาซะเลย
And you have no style or sense of fashion.และเธอไม่มีรสนิยมหรือรู้เรื่องแฟชั่น
Stylish, slender, of course, worships the magazine.ออ้นแอ้น มีรสนิยม และภัดดีกับนิตยสารของเรา
If you slow down, you might taste some of it.ถ้าคุณช้าลง\คุณอาจจะมีรสบางของมัน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีรส
Back to top