ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอก*, -ปอก-

ปอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอก (v.) peel See also: pare, shell Syn. ปอกเปลือก
ปอกล้วย (n.) string made of banana tree See also: banana tree fibre, a string made of shredded banana stems Syn. เชือกกล้วย
ปอกลอก (v.) cheat See also: fleece, deceive, trick, swindle, hoax
ปอกออก (adj.) scratched See also: bruised Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, เปิดออก
ปอกออก (v.) scratch See also: bruise, have a scratch, graze Syn. ถลอกปอกเปิก, ลอกออก, เปิดออก
ปอกเปลือก (v.) peel See also: pare, shell Syn. ปอก
English-Thai: HOPE Dictionary
eggcupn. ถ้วยสำหรับวางไข่ต้มที่ยังไม่ได้ปอก
fleece(ฟลีซฺ) n. ขนแกะ,ขนสัตว์,ผ้าขนแกะ,ผ้าขนสัตว์,สิ่งที่มีลักษณะคล้ายขนแกะ. vt. ลอกขนแกะ,ลอกขนสัตว์,ปอกลอก,รีดไถ,คลุมไปทั่ว., See also: fleecer n., Syn. defraud
jute(จูท) n. ปอกระเจา
milk(มิลคฺ) n. น้ำนม,ของเหลวที่คล้ายน้ำนม (เช่นน้ำมะพร้าว) vt. รีดน้ำนม,รีด,ปอกลอก,บั่นทอน vi. ให้น้ำนม -Phr. (cry over spilt milk เสียใจต่อสิ่งที่ล่วงเลยไปแล้ว), See also: milking n., Syn. tap,extract,exploit
pare(แพร์) vt. ปอกเปลือก,ปอก,ตัด (ออกเป็นชั้น ๆ) ตัดเล็บ,เล็ม,เจียน,เฉือน,เหลา, See also: parer n.
paring(แพ'ริง) n. การปอก,การเจียนเฉือนหรือตัด
peel(พีล) vt. ปอกเปลือก,เลาะกะเทาะ,ถอดเสื้อผ้า vi. (เปลือก) ลอกออกมา,หลุด n. เปลือก, See also: peelable adj. peeler n., Syn. skin,layer,pare,hull,husk
peeling(พีล'ลิง) n. การปอก,การเลาะ,การกะเทาะ,สิ่งที่ถูกปลอกเปลือก
pluck(พลัค) vt. ดึง,เด็ด,ถอน,เก็บ,ปล้น,ปอกลอก,ดีดหรือกรีด (นิ้ว) ,ไม่ให้สอบผ่าน,ทำให้สอบตก. vi. ดึง,เด็ด,เก็บ,ฉวย., See also: pluckup ถอนราก. n. การดึก,การเด็ด,การถอน,การเก็บ,เครื่องในสัตว์ (หัวใจ,ตับ,ปอด) ความกล้าหาญ,เครื่องมือที่ใช้ดีดสายเครื่องดนตรี,การ
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
strip(สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง.
stripper(สทริพ'เพอะ) n. ผู้ปอก,ผู้ลอก,ผู้เปลื้อง,ผู้ถอด,ผู้รื้อ,ผู้ถอน,กรรมกรเหมืองแร่กลางแจ้ง,นักระบำเปลื้องผ้า,วัวนมที่กำลังจะหมดนม
English-Thai: Nontri Dictionary
flay(vt) ถลกหนังออก,ลอกออก,แล่หนัง,ปอก
pare(vt) เฉือน,ตัด,ปอกเปลือก,เจียน,เล็ม,เหลา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burlapอุตสาหกรรมกระสอบปอกระเจา [TU Subject Heading]
Jute manufactureผลิตภัณฑ์ปอกระเจา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pare (vt.) ปอก See also: ปอกเปลือก Syn. peel
peel back (phrv.) ปอก See also: ลอกออก, เลิกขึ้น (ขากางเกง), ปอกเปลือกกล้วย
strip off (phrv.) ปอก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip away
jute (n.) ปอกระเจา
flay (vt.) ปอกลอก See also: ลวงเอาทรัพย์สินไป
fleece (vt.) ปอกลอก See also: ล่อลวงเอาทรัพย์ Syn. swindle
pare off (phrv.) ปอกออก See also: เฉือนออก
peel off (phrv.) ปอกออก See also: ลอกออก Syn. peel away
hull (vi.) ปอกเปลือก See also: เอาเปลือกออก
peel (vt.) ปอกเปลือก See also: ลอกเปลือก, กะเทาะ Syn. pare, trim
pill (vi.) ปอกเปลือก See also: ทำให้หัวล้าน
pill (vt.) ปอกเปลือก See also: ทำให้หัวล้าน
strip away (phrv.) ปอกเปลือก See also: เอาเปลือกออก, เอาออก Syn. strip off
peel away (phrv.) ปอกเปลือกออก See also: ปอกออก Syn. peel off
decortication (n.) การปอก See also: การกะเทาะ Syn. denudation
mandarin orange (n.) ส้มผลเล็กปอกเปลือกง่าย Syn. mandarin
paring (n.) การปอก See also: การเฉือน, การตัด Syn. shaving, clipping
peeler (n.) ที่ปอกเปลือก, เปลือกที่ลอกออก Syn. skinner, furrier, flayer
peeling (n.) การปอก See also: การกะเทาะ Syn. decortication, denudation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a "Chef's Pal". It's a dicer, grater, peeler, all in one.นี่คือ "ครบครัว" ใช้หั่นขูด ปอก สารพัด
Cutting fruit like this in the mountain?ปอกผลไม้แบบนี้ บนภูเขา?
Peel left! Peel left!ปอกเปลือกที่เหลือ ปอกเปลือก ที่เหลือ ปอกเปลือกที่เหลือ ปอกเปลือกที่เหลือ
Peel it on back and you're left with the original oil painting underneath.ปอกเปลือกมันที่ด้านหลังและคุณกำลังที่เหลือไว้กับ ภาพวาดสีน้ำมันเดิมที่อยู่ภายใต้
Now start peeling potatoes.ปอกเปลือกมันฝรั่งได้แล้ว
So the labyrinth's a piece of cake, is it?เขาวงกตง่าย ปอกกล้วยเข้าปากรึ
If I go to the slammer, what's this going to do to the kid?คุณปอกเก่งนะ คุณไปหัดมาจากไหนอ่ะ
Dice me, slice me or peel me?จะทำอะไรล่ะ หั่นขูดหรือปอกผม
It's cake, man. Hell, I'm jumping with you.ง่ายเหมือนปอกกล้วย มาฉันจะโดดกับนาย
I'm really getting into peeling these things...กำลังปอกเลือกกระเทียม อยู่เลยค่ะ
Did you get married to peel garlic?นี่แต่งงานเพื่อมานั่งปอกกระเทียมกันนี่นะ
They will be cheated assiduously by their servants.พวกเขาจะถูกพวกคนรับใช้ ปอกลอกโดยไม่รู้ตัว
Tell them you'll need a sharp paring knife and a bottle of vodka.บอกเขาว่า ขอมีดปอกคมๆ และก็วอดก้าขวด
I need a sharp paring knife and a bottle of vodka.ผมต้องการมีดปอกคมๆ และก็วอดก้าขวด
And, just like well, when you peel an onion, there may be tears as we come--...ก็ ตอนคุณปอกหัวหอม ก็อาจมีน้ำตาเหมือนว่าเรา...
I'll find some fucking homo bastard and I will suck every last drop of blood.ฉันน่ะเจอไอ้เกย์แก่โง่ๆคนนึง และฉันก็กำลังปอกลอกมันอยู่
I'd rather take a potato peeler to my groin.ฉันยอมเอาที่ปอกมันแทงขาดีกว่า
You don't want to get all cut up do you?คุณคงไมอยากถลอกปอกเปิกนะ
The rest of it was pretty simple, really.ที่เหลือก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
I mean, they'll be stripping all that money off you, and then they'll strip everything else... off you.ผมหมายถึงว่าไอ้พวกนั้นจะปอกลอก เอาเงินของคุณไปหมด, แล้วจากนั้นพวกมันก็จะ เอาทุกอย่าง... ไปจากคุณ
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี
Shall I peel one for you too?ข้าจะปอกให้เจ้าอีกอันเอาไหม?
I was bitten by a dragonfly.ผมโดนแมลงปอกัดน่ะครับ
He used to be a doctor, but gave it all up to peel potatoes.เค้าเคยเป็นหมอ แต่เลิกเป็นแล้ว มาปอกมันฝรั่งแทน
Well, we're not cutting his legs off with a fucking hunting knife, Jeff.ยังงี้นะ เราจะไม่ตัดขาใครออกทั้งนั้น ด้วยไอ้มีดปอกผลไม้เปตรนี่
I'll peel you like a wet grape.ฉันจะปอกเธอ เหมือนที่ฉันปอกองุ่น
I have this fantasy that she comes for dinner and I show her my new lemon zester.ฉันอยากจะให้เธอมาดินเนอร์ ฉันจะได้โชว์มีดปอกผิวมะนาวอันใหม่น่ะ
Because, when you peel away all his glad-handing, honey-voiced charm, what's left is an entitled brat who considers himself above the rules.เพราะว่าถ้าคุณปอกเปลือกความใสซื่อ ความอ่อนน้อมของเขาออกให้หมด สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความเห็นแก่ตัว ที่เหนือกฏใดๆ
How many favors have I done for you?ขอต้อนรับเข้าชมรมปอกแหก
All we need to provide is ? She can get it from.ที่เราต้องการคือจัดการให้มีคน มาให้เธอปอกลอกอีก
If I peel it... it looks like pudding.ถ้าผมปอกเปลือกมัน... มันดูเหมือนพุดดิ้ง
It's like bailing a melon.มันก็เหมือน ปอกกล้วยเข้าปาก
The man threw out his back peeling an orange.คนที่แม้แต่จะปอกส้มยังไม่มีปัญญา
God, here I am spilling my guts to one of my archenemies.ดูสิเรา... ...มาปอกเปลือกตัวเอง... ...กับศัตรูคู่อาฆาต
She's an onion. Michael. You have to peel her back one layer at a time.เธอเป็นหัวหอมหน่ะไมเคิล นายต้อง ปอกกลับอีกชั้นนึงในเวลานี้
You look like you've peeled a few spuds in your day, Casey.ท่าทางแกจะเคยปอกมันฝรั่ง มาบ้างนะเคซีย์
Uh, wouldn't you prefer for me to carve?จะให้ผมปอกให้มั้ยครับ
Breaking into monster Gitmo is not a two-for-one in the champagne room.ก็นะ การบุกรังสัตว์ประหลาด มันไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากหรอก
I guess I'll have to cut him some fruit.ฉันว่าจะต้องปอกผลไม้ให้เขาหน่อยนะ
You're wishing I'd blow my brains out, but my existence shouldn't make you this upset.คุณคิดว่าผมเป็นไอ้ห่วยที่ไม่จ่ายค่าเช่า และปอกลอกสามีของคุณ คุณกำลังหวังว่าผมจะยิงตัวตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอก
Back to top