ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoax*, -hoax-

hoax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoax (n.) การหลอกลวง Syn. deception, humbug
hoax (vt.) หลอกลวง
English-Thai: HOPE Dictionary
hoax(โฮคซฺ) n.หลอกลวง,สิ่งหลอกลวง,การเล่นตลก. vt. หลอกลวง,เล่นตลก., See also: hoaxer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
hoax(n) เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,การหลอกลวง,การเล่นตลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A man with the means and motive to play you and all of us as pawns in the most elaborate, most expensive hoax of all time?เอสอา ฮาร์ดเดน? คนที่มีวิธีการและแรงจูงใจ ในการเล่นให้คุณและพวกเราทุกคน เป็นหลักประกันในการ ทำอย่างละเอียดมากที่สุด
Don't know if in your days such hoax is considered respect, but for our generation honesty is respect.เพิ่งรู้นะว่า รุ่นพ่อเขาเรียกความตอแหล ว่าความเคารพ แต่รุ่นผม ความซื่อสัตย์ต่างหากที่เขาเรียกความเคารพ
Philippe de Chérisey exposed that as a hoax in 1967.ฟิลลิป เดอ โชลิเซ เปิดโปงในปี1967 ว่าเป็นเรื่องหลอกลวง
Elaborate hoax or publicity stunt?Elaborate hoax or publicity stunt?
Even if humans were causing global warming, and we are not, this could be maybe the greatest hoax ever perpetrated on the American people.ถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นคนทำให้เกิด ภาวะโลกร้อน แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำ นี่มันอาจจะเป็นเรื่องโคมลอย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมา หลอกคนอเมริกัน
Despite initial speculation that this may be some kind of hoax or publicity stunt, it is now clear that the hostages are in genuine danger, that all signs point to the intention to stage a live execution in the next few minutes.รู้ไหมเราทำอะไรได้อีก เราไม่ทำพวกเขาทีละคน เราจะทำพร้อมๆกันเลย ท่านผู้ชมทุกท่าน ใช่ ดูท่าจะเจ็บน่าดู
Or perhaps a hoax to rally the Sanguinistas?หรือไม่ก็เล่นละครตบตา ที่จะรวมตัว พวกแซงกวินิสต้าอีกครั้ง?
Why would anyone plant a hoax under my gran's bed?ลวงโลก? แล้วทำไมจะต้องสร้างเรื่องขึ้นล่ะ? ใต้เตียงยายฉันนี่นะ?
It seems she'll be enduring your father's massive hoax all by herself.การหลอกลวงของพ่อคุณ ทั้งหมดนั่นฝีมือเธอ
It seems yesterday's demonstration was a hoax designed by Ms. Cullen.ดูเหมือนว่าการสาธิตเมื่อวานคงจะเป็นเรื่องแหกตา ที่ออกแบบโดยคุณคัลเลน
Martin, it's just a hoax. There are two kids with a cardboard fin.มาร์ติน เป็นการเล่นตลกน่ะ เด็กสองคนเล่นกระโโงปลอม
It's a hoax. I suggest we all leave.มันเป็นเรื่องหลอกลวง ผมว่าพวกเรากลับกันเถอะ

hoax ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糗大[qiǔ dà, ㄑㄧㄡˇ ㄉㄚˋ, 糗大] hoax

hoax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
捏ち上げ;でっち上げ[でっちあげ, decchiage] (n) (uk) fabrication; put-up job; trumped-up story; frame-up; hoax
捏造;ねつ造[ねつぞう, netsuzou] (n,vs) fabrication; forgery; falsehood; hoax
捏っち上げる;捏ち上げる;でっち上げる[でっちあげる, decchiageru] (v1,vt) (1) (uk) to fabricate; to invent; to make up (a story); to hoax; to pull a hoax; (2) to frame someone

hoax ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหลอกลวง[n.] (kān løklūan) EN: deceit ; fraud ; fraudulent misrepresentation ; hoax FR: fraude [f] ; tromperie [f]
ข่าวลวง[n. exp.] (khāo lūang) EN: hoax ; fake news FR:
เล่ห์กระเท่ห์[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy ; hoax FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick ; hoax FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]

hoax ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aprilscherz {m}April fool hoax
Zeitungsente {f}newspaper hoax
Schabernack {m}practical joke; hoax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoax
Back to top