ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปกปิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปกปิด*, -ปกปิด-

ปกปิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปกปิด (v.) conceal See also: hide, cover up Ops. เปิดเผย
English-Thai: HOPE Dictionary
conceal(คันซีล') {concealed,concealing,conceals} vt. ซ่อน,ปิดบัง,ปกปิด,บัง., See also: concealedly adv. ดูconceal concealedness n. ดูconceal concealer n. ดูconceal, Syn. hide,cover ###A. display
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
lid(ลิด) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิ่งปกปิด -Phr. (flip one's lid ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ บันดาลโทสะ,คลั่ง), See also: lidded adj. ดูlid, Syn. top,cover
screen(สครีน) n. จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง,เครื่องบัง,สิ่งปกปิด,ของอำพราง,จอภาพยนตร์,จอแก้ว (โทรทัศน์) ,ภาพยนตร์,กองกำลังคุ้มกัน,ม่านคุ้มกัน,ม่านควัน,ตะแกรงร่อน,ตะแกรงกรอง,แผ่นตาข่าย,ป้ายปิดประกาศ vt. ปกคลุม,ป้องกัน,ซ่อนเร้น,คุ้มกัน,เลือก,เรียบเรียง,ร่อนด้วยตะแกรง,กรอง,
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
conceal(vt) ซ่อน,ปิดบัง,บัง,ซ่อนเร้น,ปกปิด
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
lid(n) ฝา,หนังตา,เปลือกตา,สิ่งที่ปกปิด
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
screen(n) จอ,ฉากกั้น,ม่าน,ที่กำบัง,เครื่องปกปิด,ภาพยนตร์
secrecy(n) การเก็บความลับ,การปกปิด,การปิดปัง,การอำพราง
secret(adj) ลับเฉพาะ,ลับ,เป็นความลับ,ปกปิด,ปิดบัง,อำพราง
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ
undisguised(adj) ไม่ได้ปกปิด,ไม่ปิดบัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surreptitiousปกปิด, ซ่อนเร้น, ลอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clandestineซ่อนเร้น, ปกปิด, ลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealmentการปกปิดข้อความจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misprision; misprisonการปกปิดการกระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exposed Partsบริเวณที่ไม่ค่อยถูกปกปิด [การแพทย์]
Pen nameนามปากกานามปากกา (Pen name) หมายถึง ชื่อที่นักเขียนหรือนักประพันธ์ใช้แทนชื่อจริงของตน โดยทั่วไปเป็นชื่อที่ยอมรับเพื่อใช้ปกปิดตัวของผู้เขียน นามปากกาสามารถเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งที่มีจริงที่ผู้เขียนใช้เป็นนามปากกาของตน นามแฝงในนิยาย (เช่น Avi ใช้เป็นนามปากกาของ Eward Irving Wortis) นามแฝงที่ใช้ตามชื่อจริงของผู้เขียน (เช่น Dr.Seuss ใช้เป็นนามแฝงของ Theodor Seuss Geisel) หรือคำหรือวลีที่ไม่ได้เป็นชื่อบุคคล (เช่น Spy ใช้เป็นนามปากกาของ Sir Leslie Ward) นามปากกาเป็นชื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงศตวรรษที่ 19 เมื่อการเขียนยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างในปัจจุบันนี้ และถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้หญิง (เช่น George Eliot ใช้เป็นนามปากกาของ Mary Ann Evans Cross) นักเขียนบางคนเขียนโดยใช้นามปากกามากกว่าหนึ่งชื่อ และชื่อที่แตกต่างกันนี้ได้รับการยอมรับเมื่อผู้เขียนมีงานเขียนหลายแนวและใช้นามปากกาในงานเขียนแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป (เช่น ว. วินิจฉัยกุล, แก้วเก้า เป็นนามปากกาของ รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์) หรือเป็นการแนะนำตัวละครตัวใหม่ หรือตัวละครหลายๆ ตัวในเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
conceal (vt.) ปกปิด See also: ซ่อน, เก็บเป็นความลับ Syn. hide, secrete, cover
cover up (vi.) ปกปิด See also: ปิดบัง
cover up (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
hush (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
hush up (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
paper over (phrv.) ปกปิด See also: ซ่อน Syn. plaster over
plaster over (phrv.) ปกปิด See also: ซ่อน Syn. paper over
screen (vt.) ปกปิด See also: ซ่อนเร้น Syn. conceal, mask, veil
smother up (phrv.) ปกปิด See also: ซุกซ่อน, ซ่อน Syn. cover up, hush up
mask (vt.) ปกปิด (ความรู้สึก) See also: ซ่อน, ปิดบัง (ความรู้สึก) Syn. constrain, inhibit Ops. reveal, expose
conceal from (phrv.) ปกปิดจาก See also: ซ่อนเร้นจาก Syn. hide from
whitewash (sl.) ปกปิดสิ่งไม่ดี See also: ซ่อนเร้น
hide from (phrv.) ปกปิดให้พ้นจาก Syn. conceal from
concealed (adj.) ซึ่งปกปิด See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น
concealment (n.) การปกปิด See also: การซ่อน, การเก็บเป็นความลับ Syn. hiding, secretion, covering
fig leaf (n.) สิ่งปกปิดความผิด See also: สิ่งปิดเรื่องน่าอาย
hidden (adj.) ซึ่งปกปิด See also: ซึ่งแฝงเร้น, ซึ่งซ่อน, ที่มองไม่เห็น Syn. concealed
muffle (vt.) ห่อหุ้มหรือปกปิดอย่างหนาแน่น Syn. shroud
overtly (adv.) อย่างไม่ปกปิด See also: อย่างเปิดเผย, โดยเจตนา Syn. apparently, clearly
silence (n.) การปกปิด See also: การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว Syn. secrecy, concealment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The plot turns on a case of concealed identity!เนื่อเรื่อง เกี่ยวกับ การ ปกปิด อัตตลักษณ์ของตน
Fine, you think he murdered Ames and covered up his crime.เอาล่ะ คุณคิดว่า เขาฆาตกรรม ศ.เอม และ ปกปิด อาญากรรมนี้
He's hiding something.เขา ปกปิด อะไรบางอย่างไว้นะ
Cover-ups... plausible deniability.ปกปิด ทุกอย่าง โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล
That we keep the existence of our kind a secret.ปกปิดความลับ เรื่องเผ่าพันธุ์เรามีตัวตน
You protected her secret for a reason.ปกปิดความลับของเธอด้วยเหตุผลบางอย่างน่ะสิ
Hiding the ability to stretch or shrink themselves?ปกปิดความสามารถ\ แล้วก็ฉีดยาให้ตัวเอง
Concealing our anger with smiles and lies.ปกปิดความโกรธ ด้วยรอยยิ้มและคำโกหก
Cover ourselves with the insides.ปกปิดต้วเองด้วยอวัยวะภายใน
Cover was a fashion photographer.ปกปิดตัวเองด้วยการเป็นช่างภาพแฟชั่น
Keeping it from blabbermouths like you.ปกปิดมันไว้จากพวกปากสว่าง เช่นเจ้าไง
Deep cover, minimal contact.ปกปิดร่อยรอยให้ดี ติดต่อให้น้อยที่สุด
Concealing masks and whispering of complications.ปกปิดหน้ากากและการกระซิบของเรื่องยุ่งยาก
Withholding evidence, lying to a superior officer--ปกปิดหลักฐาน โกหกหัวหน้าหน่วย
Cover for us, okay?ปกปิดเรื่องของพวกเรา ได้มั้ย?
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Unless you've been concealing an abundant knowledge--นอกจากว่าคุณจะ ปกปิดความรู้จำนวนมหาศาล
Is there gonna be a cover-up?แล้วจะปกปิดเรื่องนี้ไหม?
You're hiding somethingนายปกปิดอะไรบางอย่าง?
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย?
I didn't know. I sensed. And I told you that as my wife in confidence.ผมไม่เคยรู้ ผมรู้สึกได้ และผมได้บอกคุณ ในฐานะที่คุณเป็นภรรยาที่ควรจะปกปิดความลับ
They cannot withhold information.พวกเขา ไม่สามารถปกปิดข่าวสารได้
Doesn't the government have a right and a responsibility to protect its secrets?ทำไมรัฐบาลจะไม่มีสิทธิและหน้าที่ ที่จะปกปิดมันเป็นความลับ ?
And if you would be so kind... as to conceal the unhappy truth as long as possible.และถ้าคุณจะเมตตา... ช่วยปกปิดความจริง ที่ไม่น่าอภิรมย์นี้ให้นานเท่าที่จะนานได้
If you refuse to disclose, they can always take a sample from a door handle or a handshake.ถ้าคุณปกปิดข้อมูล เขาก็ได้ตัวอย่างจากลูกบิดประตู
They've got you looking so hard for any flaw That after awhile that's all you see.คุณจะต้องฝึกอย่างหนักเพื่อปกปิดข้อบกพร่อง หลังจากทั้งหมดที่คุณได้เห้น
Your father left us nothing but a legacy of bad debts hidden by a good name.พ่อแกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เรา นอกจากหนี้สินที่ปกปิดไว้ด้วยชื่อ
Gosh, it's really coming down now Let's get back insideความลับควรถูกปกปิด ฝนตกหนักแล้ว
Then I realized that there was something about my face... which had to be hidden, but I never knew what it was.แล้วเดาว่า คงเป็นใบหน้าข้า ที่ต้องปกปิด แต่ข้าก็ไม่รู้ว่าทำไม
He ordered your true identity kept from you.พระองค์สั่งให้ปกปิดตัวตนของเจ้า
G.L.H. is not a paint or a cover-up.G.L.H. ไม่ใช่สีหรือรองพื้นปกปิด
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
The harder one tries to hide them, the more they rise to the surface. But there are times when you still want to hide them.ยิ่งพยายามปกปิดเอาไว้มากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งโผล่ออกมามากขึ้นเท่านั้น
What hope you had in secrecy is now gone.ความหวังที่เจ้าจะปกปิดเป็นความลับนั้น ไม่ได้แล้ว
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู
People will think you're up to something.คนเขาจะคิดว่า มีอะไรอย่างปกปิด
I've been covering how my son gets beaten up.ผมเคยปกปิด ว่าลูกชายผมถูกซ้อม.
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.มันเป็นสิ่งที่ปกปิดเธอเพื่อความลับของรวงผึ้ง
If you stand aimlessly at a phone booth on a rainy day and meet a man whose face is covered by a violet umbrella,ถ้าคุณยืนอยู่คนเดียว ที่ตู้โทรศัพท์ในวันที่ฝนตกหนัก แล้วพบผู้ชายที่ปกปิดใบหน้า ด้วยร่มสีม่วง,
Well, thank you very much, chief Steward.ความปลอดภัยเรื่องอาหารปกติ, ปกปิดรายชื่อผู้ขาย,สุ่มเลือกร้านค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปกปิด
Back to top