ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่าย*, -บ่าย-

บาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บายศรี (n.) rice offering
English-Thai: HOPE Dictionary
abolitionism(แอบบะลิซ' เชินนิสซึม) n. หลักเกณฑ์นโยบายการเลิกล้ม. -abolitionist. n.
account(อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา, Syn. description, narrative, consider, regard, rate)
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ,สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable)
adventurism(แอดเวน' เซอริสซึม) n. (นโยบาย, วิธีการ, การกระทำ) ที่เสี่ยง. -adventurist n., -adventuristic adj.
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
all rightปลอดภัย, ใช่,สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
aloin(แอล' โลอิน) n. ผงยาดำจากต้น aloe ใช้เป็นยาระบาย
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aqueduct(แอค'คิวดัคทฺ) n. ท่อน้ำ,ท่อระบายน้ำ,สะพานท่อน้ำ,ทางระบายน้ำ
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
autarky(ออ'ทาร์คี) n. ความสามารถพึ่งพาตัวเองได้ของชาติในทางเศรษฐกิจ, นโยบายในการพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจของชาติ., Syn. autarchy -autarkic (al) adj. -autarkist n.
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
black-and-whiteadj. มีเพียงสีดำและขาวเท่านั้น,เกี่ยวกับระบบที่มีเพียง2ค่า,ไม่มีสี,ไม่ระบายสี',เขียนหรือพิมพ์, Syn. writing or print
bonnie(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
bonny(บอน'นี่) adj. สวยงาม,เจริญตา,สุขภาพแข็งแรง,ร่าเริง,เงียบสงบ,ดี,สบายใจ, See also: bonnily adv. bonniness n.
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
breather(บรีธ'เธอะ) n. การหยุดพัก,ผู้หายใจ,คนที่ชีวิต,หลอดหายใจ,หลอดระบายอากาศ, Syn. pause
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brogue(โบรก) n. สำเนียงท้องถิ่น,สำเนียงบ้านนอก,สำเนียงพื้นบ้าน,รองเท้าทำงานที่มีรูเจาะเป็นสิ่งประดับ,อุบาย,กล, See also: broguery n. ดูbrogue broguish adj. ดูbrogue
buy(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซื้อ,ซื้อของ,ได้มา,เช่า,รับบริการ,ให้สินบน,ไถ่ตัว. n. การซื้อ,สิ่งที่ซื้อ, Syn. procure -Conf. spend
buyer(บาย'เออะ) n. ผู้ซื้อ,ตัวแทนซื้อ
by(บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with
by-and ###SW. by (บาย'เอิน บาย') n. อนาคตอันใกล้
bye(บาย) n. การผ่านข้ามไปเล่นในรอบต่อไป,สิ่งที่เป็นรอง,สิ่งสำรอง -Id. (bye the bye อย่างไรก็ตาม)
byelaw(บาย'ลอ) n. ดูbylaw
bygone(บาย'กอน) adj. อดีต,แต่ก่อน,ล้าสมัย n.bygones สิ่งที่เป็นอดีต -Id. (letbygonesbebygones เรื่องที่แล้วก็แล้วกันไป), Syn. past ###A. present
bylane(บาย'เลน) n. ซอยเล็ก,ตรอกเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน,ซึ่งรับผิดชอบ,ซึ่งอธิบายได้
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
aqueduct(n) ท่อระบายน้ำ
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
caption(n) คำอธิบายภาพ,คำบรรยายภาพ,หัวข้อ
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
chicanery(n) เล่ห์กล,เล่ห์เพทุบาย,กลอุบาย
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
collusion(n) การสมรู้ร่วมคิด,การรวมหัวคิดอุบาย
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
connotation(n) การอธิบาย,การแสดงความหมาย
connote(vt) อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
construe(n) การตีความ,การวิเคราะห์ประโยค,การอนุมาน,การอธิบาย
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
contrivance(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย
contrive(vi,vt) ประดิษฐ์ขึ้น,ออกอุบาย,วางแผน,จัดแจง
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
convenient(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกล้เคียง
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย
culvert(n) ท่อระบายน้ำ,อุโมงค์
scupper(n) ร่องน้ำ,ทางน้ำไหล,ทางระบายน้ำ
deceit(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอุบาย
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abridgmentคำอธิบายอย่างย่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actor, rationalผู้ดำเนินนโยบายตามเหตุผล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
amenityความสะดวกสบาย, ความรื่นรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aperient; laxativeยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
au premier coup; alla prima; direct paintingการระบายสีโดยตรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breatherช่องหายใจ, ช่องระบาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cold abscessฝีสบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy, open doorนโยบายเปิดประตูค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
drainท่อระบายทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainageการระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
glaze๑. การเคลือบผิว๒. การระบายสีใส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
invalid๑. ไม่มีผล, โมฆะ๒. ไม่สบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
laissez-passer (Fr.)๑. ปล่อยให้ผ่านไป (นโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม)๒. หนังสือผ่านแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
laxative; aperientยาระบายอย่างอ่อน [มีความหมายเหมือนกับ aperitive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legendคำอธิบายสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralismการถือนโยบายเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
policyนโยบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sewerageระบบระบายสิ่งปฏิกูล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventช่องเปิด, ทางระบาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventilationการระบายอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
water-cooled condenserเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
absolute humidityabsolute humidity, ความชื้นสัมบูรณ์ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
abutmentabutment, ตอม่อริม (สะพาน), ฐานยัน (เขื่อน) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
acoustic bedload measureacoustic bedload measure, วิธีการวัดตะกอนท้องน้ำด้วยคลื่นเสียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
admixturesadmixtures, สารผสมเพิ่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
affluxafflux, ระดับน้ำท้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
air chamberair chamber, ห้องอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alidadealidade, บรรทัดเล็ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
alinementalinement, การปรับแนว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aneroid barometeraneroid barometer, เครื่องวัดความกดอากาศแบบตลับ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
antecedent precipitation indexantecedent precipitation index, ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
apronapron, พื้นอาคารชลประทานด้านเหนือน้ำหรือท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
aqueductaqueduct, อาคารลำเลียงน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
artesian wellartesian well, บ่อน้ำบาดาลมีแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
augerauger, สว่านเจาะดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Austerity policyนโยบายประหยัดอย่างเข้มงวด [เศรษฐศาสตร์]
auxiliary spillwayauxiliary spillway, อาคารทางระบายน้ำล้นเสริม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
azimuthazimuth, ภาคของทิศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backhoebackhoe, รถแบ๊คโฮ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
backwaterbackwater, น้ำเท้อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
barragebarrage, เขื่อนทดน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bench flumebench flume, รางริน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
benchmarkbenchmark, หมุดหลักฐาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bitbit, หัวเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
blowoffblowoff, อาคารระบายตะกอน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
border irrigationborder irrigation, ชลประทานแบบท่วมขัง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
boreholeborehole, หลุมเจาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
borrow areaborrow area, บ่อยืมดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bubble gauge transducerbubble gauge transducer, อุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องวัดระดับน้ำฟองอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bulkhead gatebulkhead gate, บานกั้นน้ำชั่วคราว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bulldozerbulldozer, รถดันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
bundbund, คันดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
buoyant unit weightbuoyant unit weight, น้ำหนักจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Buy national policyนโยบายให้ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศ [TU Subject Heading]
canalcanal, คลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
account for (phrv.) อธิบาย See also: ให้เหตุผลสำหรับ, เป็นเหตุผลของ
account for preferences (idm.) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
account for tastes (idm.) สามารถอธิบายได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ
accountable (adj.) ที่สามารถอธิบายได้ Syn. explainable
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
air brush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี
airbrush (vt.) ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี Syn. air brush
airy (adj.) สบายใจ See also: เบาใจ Syn. happy, sprightly
aloin (n.) ผงยาดำจากต้นพืชจำพวกหางจระเข้ใช้เป็นยาระบาย
amble (n.) การเดินช้าๆ สบาย
apartheid (n.) นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
aperient (n.) ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย Syn. physic, laxative
artifice (n.) กลอุบาย See also: ชั้นเชิง, เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด, กลยุทธ์, กลวิธี Syn. trick, wile
assuagement (n.) ความสบายกาย See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, coziness Ops. discomfort, uneasiness, distress
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
at home with (idm.) (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
awkward (adj.) ที่ไม่สะดวกสบาย Syn. inconvenient, incommodious
be at ease (idm.) รู้สึกสบาย
be down in the dumps (idm.) ไม่สุขสบาย See also: ไม่มีความสุข
be lapped in luxury (idm.) มีชีวิตอย่างสุขสบาย See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
It's difficult to explainมันยากที่จะอธิบาย
Make yourself at homeทำตัวตามสบายนะ
You'd better explain yourselfคุณควรจะอธิบายตัวเอง
How are things with you?คุณสบายดีไหม
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
How have you been these day?คุณสบายดีไหม
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Take your timeตามสบายเลย / ใช้เวลาให้เต็มที่
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Take your time(ใช้เวลา)ตามสบายเถอะ / ไม่ต้องรีบร้อน
Can you illustrate that?คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?
Could you explain it in more details?คุณช่วยอธิบายในรายละเอียดหน่อยมากกว่านี้หน่อยได้ไหม?
Let me illustrate…ขอฉันอธิบาย
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
I must leave you nowฉันต้องไปก่อน ทำตัวตามสบายนะ
I must leave you nowฉันต้องออกไปก่อนแล้วล่ะ ทำตัวตามสบายนะ
Could you clarify something before you go?คุณช่วยอธิบายบางอย่างก่อนไปได้ไหม?
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
I don't even need to explain thisฉันไม่แม้แต่อยากจะอธิบายเรื่องนี้
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I'm sure you'll live a good lifeฉันมั่นใจว่าเธอจะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You look unwell, you should lie down and rest!เธอดูเหมือนจะไม่สบายนะ เธอควรจะนอนลงและพักผ่อนซะ
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Going now. Bye. Good, you were right.ฉันต้องไปแล้ว บาย คุณพูดถูกนะ
"She sells seashells down by the seashore. "'ชี เซลล์ ซีเชลล์ ดาวน์ บาย เดอะ ซี ชอร์'
She sells seashells down by the...'ชี เซลล์ ซีเชลล์ ดาวน์ บาย เดอะ... .
Bye, George.- บาย \ N ลาก่อน จอร์จ
Bye, behave.เรากำลังออกไปข้างนอก บาย เราต้องทำแบบนั้น
I have to go, John. Bye. You're sounding good tonight, Cash.ชั้นต้องวางแล้ว, จอห์น บาย เล่นได้ดีนี่คืนนี้,แคช
Jer, it's Kate again. Call me back. Bye.เจอรี่ นี่เคทนะ โทรหาด้วยล่ะ บาย เอาล่ะ มหาสมุทรมีจิตใจของมันเอง
Um... call me back.อืม... โทรกลับด้วยนะคะ บาย ไง
Bye, grandma. - Good-bye, dear.บาย คุณย่า บาย ที่รัก
All right. Bye. Who lives here?ก็ได้ บาย ใครอยู่ที่นี่เหรอ
Ηi, Jupiter! Bye, Jupiter!หวัดดี จูปีเตอร์ บาย จูปีเตอร์
And you would just wave good-bye as they cart me off to jail?และคุณก็โบกมือบ๊าย บาย ตอนที่เขาลากฉันไปเข้าคุกรึ
Uh, Chuck, how much does Morgan make at the Buy More?โอ้,ชัค, มอร์แกนได้เท่าไหร่Nทำงานที่ บาย มอร์?
Buy More, Buy More is good.บาย มอร์, บาย มอร์ดีนะ เราแค่ได้
Bye-bye, eddie. We'll see you in a few hours.บาย บาย เอ็ดดี้ เดี๋ยวเจอกันนะ
This eyes are not my eyes.ขอบคุณ บาย ราตรีสวัสดิ์
Yes, yes, okay. AII right. Bye-bye.ใช่ โอเค, ได้ บาย บาย
Kiss for Daddy? Bye, Libby.จูบพ่อหน่อยซิ บาย ลิบบี้
Okay. Bye. You know better.โอเค บาย ยายรู้ดีกว่าใคร
Okay, bye.โอเค บาย คือเรากำลังจะมีเทศกาลบอลลูน...
Bye. (Jenny) bye. Good luck.ฉันไม่รู้สิ บาย /บาย
We look at the ocean as a source of infinite quality seafood, and I think we're learning some hard lessons that this isn't true.- บ๊าย บาย - บ๊าย บาย ฉันคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุด สำหรับการดำน้ำในคืนนั้น
Alright if that's the way you feel, bye Miley.ได้ครับถ้าเธอรู้สึกอย่างนั้น บาย ไมลี่
Oh, and you really are making a huge mistake. Bye!อ๋อ แล้วเธอกำลังสร้างความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง บาย !
Thanks for coming. bye-bye. [cheery music]ขอบคุณที่มานะ บ๊าย บาย จากนั้นเธอก็ตะโกนว่า "ช่างหัวคุณสิ"
We've got a shouter.นั่นจอมกระทืบ บ๊าย บาย ฮิปปี้
Hey, new kid.- เรียนให่สนุกนะ บาย - บาย
See ya, Chiaki!- บ๊าย บาย - แล้วเจอกันจิอากิ
So i'll just take these inside for you. Bye, danny.งั้นฉันเอานี่เข้าไปเก็บก่อนนะ บาย แดนนี่
So take a moment. We love you. Bye.อย่าลืมดูนะคะ พวกเรารักคุณค่ะ บาย ริต้า?
Welcome guest. Good bye, sayonara.เวลคัม เกสท์ กู้ด บาย ซาโยนาระ
"Please leave a message after the tone. Thanks, Bye". Honey, it's me.กรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณ ขอบคุณ บาย ปิ๊บ
I'll talk to you soon. Okay. See you.เดี๋ยวคุยกัน บาย แล้วเจอกัน
I'm just gonna sit in my room and worry about you and them and everything.คลื่นไส้จัง .. โอเค บาย อยู่ลำพังซะที!
Okay. That's my princess. Bye.นั่นแหละเจ้าหญิงของฉัน บาย ขอบใจนะ
Dad. - Bye, guys. See you in a bit.- บาย ไปนะทุกคน เดี๋ยวเจอกัน
Bye. Don't worry.ไปนะ บาย ไม่ต้องห่วง
Bye. Bye. Your relatives were such packrats.บาย บาย ญาติของคุณนี่เป็นพวกขาช็อปหรือไงกัน
Okay, I'll see you soon. Bye. Hey.โอเค แล้วเจอกัน บาย เฮ้
Ok, all right, bye, bye, bye.โอเค ได้ บาย บาย บาย

บาย ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: ใช้เล่ห์เพทุบายเพื่อหวังผลบางอย่าง English: to deceive
騙す[だます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่าย
Back to top