ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บุก*, -บุก-

บุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุก (v.) trespass See also: invade Syn. ลุย
บุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุก (v.) invade See also: attack, enter Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด
บุก (v.) trespass See also: encroach, entrench, infringe Syn. ลุย
บุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
บุกกลับ (v.) counterattack See also: strike back, make a counterattack, retaliate, hit back Syn. ตอบโต้, โต้กลับ, ตีกลับ
บุกขยี้ (v.) smash See also: beat, penetrate, wade through, break through, force one´s way into, go through without fear of opposition, bear down on, make a raid upon Syn. บุก, รุกไล่
บุกคางคก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
บุกคางคก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย
บุกบั่น (v.) persevere See also: brave the way, go through difficulties Syn. บุกป่าฝ่าดง
บุกป่าฝ่าดง (v.) encounter problems or difficulties Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น
บุกรุก (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ
บุกลุก (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. ล่วงล้ำ
บุกเข้าไป (v.) invade See also: trespass Syn. บุก Ops. ถอยออกมา, ล่าถอย
บุกเบิก (v.) pioneer Syn. เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่ม
บุกเบิก (v.) reclaim See also: open up
บุกไป (v.) wade See also: go through, ford Syn. เหยียบไป, ฝ่าไป
English-Thai: HOPE Dictionary
aggression(อะเกรส' เชิน) n. การรุกราน, การบุกรุก, การล่วงละเมิด, Syn. attack,
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
cassiteriten. แร่ดีบุก,หินดีบุก
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
crack(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก., See also: crack a crib บุกเข
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
encroach(เอนโครช') vt. ล่วงล้ำ,บุกรุก,ล่วงละเมิด,กัดกร่อน, See also: encroachment n. ดูencroach encroachr n. ดูencroach, Syn. intrude
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench
force(ฟอร์ส) n. กำลัง,แรง,พลัง,อำนาจ,อิทธิพล,ผลบังคับทางกฎหมาย,พลังจิต,กองกำลัง,กองทัพ,กลุ่ม,คณะบุคคล -Phr. (in force ซึ่งปฏิบัติการอยู่,มีผล) . vt. บังคับ,ผลักดัน,บีบบังคับ,รุน,ดัน,ยัด,เร่ง. vi. บากบั่น,บุกเบิก,ไปด้วยกำลัง., See also: able adj. force
forge(ฟอร์จฺ) {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตีโลหะ. vt. หลอมโลหะ,หล่อโลหะ,ตีโลหะ,ประดิษฐ์,ปลอมแปลง,ปลอมลายมือ. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลื่อนหรือเจริญอย่างช้า ๆ ,บุกบั่น ., See also: forgeable adj. forger n., Syn. mold,c
horn(ฮอร์น) n. เขาสัตว์,แตรรูปเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงด้วยเขา,ทิ่มด้วยเขา. -Phr. (horn in บุกรุก) . adj. ทำด้วยเขา, Syn. outgrowth,
housebreakern. ผู้บุกรุกเข้าบ้าน,ขโมยงัดบ้าน,คนรับจ้างรื้อบ้าน
impinge(อิมพินจฺ') vt. กระทบ, การแทก, ปะทะ, บุกรุก, รุกราน, มีผลต่อ., See also: impinger n. impingement n., Syn. strike, collide
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
incursive(อินเคอ' ซิฟว) adj. บุกรุก, โจมตี, รุกล้ำ (making incursions)
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
intrusive(อินทรู'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการบุกรุก (ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว,ผลักดัน,โผล่ออก., See also: intrusively adv. intrusiveness n., Syn. trespassing
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
invasion(อินเ'เชิน) n. การรุกราน,การล้ำรุก,การบุกรุก,การถลันเข้าไป,การแพร่ (ของโรค)
jolt(โจลทฺ) {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ) กระทุ้ง,กระแทก,เขย่า,ทำให้สั่นไหว,ทำให้ส่าย,ต่อยจนมึน,ทำให้งงงวย,บุกรุก,ทำให้วุ่นวาย,สิ่งที่ทำให้เกิดการสั่นไหว,ความพ่ายแพ้อย่างกะทันหัน,การปฏิเสธอย่างกะทันหัน., See also: jolter n. ดูjolt joltingl
loaded(โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก, Syn. wealthy
militant(มิล'ลิเทินทฺ) adj. บุกรุก,เข้มแข็ง,กระฉับกระเฉง,เกี่ยวกับการทำสงคราม. n. ผู้ทำสงคราม
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
obtrusive(อับทรู'ซิฟว) adj. ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ,ถลันเข้าไป,โผล่พรวด,ยื่น,เสือก,โอ้อวด
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
path breakern. ผู้บุกเบิก,นักรบผู้บุกตะลุย
pathfinder(พาธ'ไฟเดอะ) n. ผู้หาทาง,ผู้บุกเบิก,ผู้สืบเสาะ,ผู้แสวงหา., See also: pathfinding n.
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
pewter(พิว'เทอะ) n. โลหะผสมที่มีส่วนผสมของตะกั่วหรือดีบุกเป็นสำคัญ,ภาชนะที่ทำด้วยโลหะผสมดังกล่าว
pioneer(ไพ'อะเนียร์) n. ผู้บุกเบิก,ผู้นำทาง,ผู้ริเริ่ม,กองหน้า,ผู้หักร้างถางพง,ทหารช่างหรือทหารโยธาที่นำหน้า -v. บุกเบิก,หักร้างถางพง,ริเริ่ม,นำทาง adj. ริเริ่ม,ดั้งเดิม, Syn. innovator,inventor
quarterbackn. ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังของทีมฟุตบอล,ตำแหน่งกองหลัง vt. นำทีมบุก. vi. เล่นในตำแหน่งกองหลัง
reclaim(รีเคลม') vt.,n. (การ) หักร้างถางพง,บุกเบิก,ทำประโยชน์ที่ดิน,ทำให้ที่ดินใช้การได้,ทำประโยชน์จากของเสีย,ปรับปรุง,ปฏิรูป, See also: reclaimant n. reclaimable adj.
reclamation(เรคละเม'เชิน) n. การหักร้างถางพง,การบุกเบิก,การทำประโยชน์ในที่ดิน,การทำประโยชน์จากของเสีย,การปรับปรุง
single-handedadj. มีจุดประสงค์เดียว,ข้างเดียว,มือเดียว,เด็ดเดี่ยว,บุกเดี่ยว,มีกำลังคนเดียว,ยึดมั่น., See also: single-handedly adv. single-handedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggression(n) การรุกราน,การบุกรุก,การก้าวร้าว,การล่วงละเมิด
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
encroach(vi) ล่วงล้ำ,รุกล้ำ,เบียดเบียน,ล่วงเกิน,บุกรุก
encroachment(n) การล่วงเกิน,การรุกล้ำ,การเบียดเบียน,การล่วงล้ำ,การบุกรุก
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
impinge(vt) กระทบ,บุกรุก,รุกราน
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
interloper(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกล้ำ,ผีซ้ำด้ามพลอย
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
intrusive(adj) ซึ่งบุกรุก,ซึ่งก้าวร้าว,ซึ่งล่วงล้ำ
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
invasion(n) การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
obtrude(vt) ยุ่ง,เสนอหน้า,เสือก,ถลัน,บุกรุก
obtrusive(adj) สะเออะ,เสือก,ซึ่งบุกรุก,ซึ่งรุกล้ำ
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน
pewter(n) โลหะผสมดีบุกกับตะกั่ว
pioneer(n) นักสำรวจ,ผู้บุกเบิก,ผู้ริเริ่ม
reclaim(vt) ทำให้คืนดี,เรียกคืน,บุกเบิก,ปรับปรุง
reclamation(n) การทำให้คืนดี,การเรียกคืน,การบุกเบิก,การปรับปรุง
SINGLE-single-handed(adj) มือเดียว,เพียงผู้เดียว,ข้างเดียว,บุกเดี่ยว
tin(n) ดีบุก,กระป๋อง,สังกะสี,เครื่องหมายตำรวจ
tinfoil(n) แผ่นตะกั่ว,แผ่นดีบุก
tinny(adj) มีตะกั่ว,ประกอบด้วยดีบุก,ไม่ทน,ไม่แข็งแรง
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
umbrageous(adj) ขึ้งโกรธ,ชอบก้าวร้าว,ชอบบุกรุก,ร่ม
usurp(vt) ชิงอำนาจ,แย่งชิง,บุกรุก
wade(vi) ลุยน้ำ,ตะลุย,บุก,เล่นน้ำ
whitesmith(n) ช่างดีบุก,ช่างชุบเหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poachingการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tin whiteสีขาวดีบุก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tinfoilดีบุกแผ่นบาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Foil, Tinโลหะแผ่นบางๆที่ทำด้วยดีบุก [การแพทย์]
Frontier and pioneer lifeชีวิตนักบุกเบิก [TU Subject Heading]
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
national parkอุทยานแห่งชาติพื้นที่ซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีสภาพธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจสมควรสงวนไว้เป็นพิเศษ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้คงเดิมถาวรตลอดไป เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจและเพื่อศึกษาค้นหาความรู้ อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจะต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 10 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,250 ไ ร่ที่บริหารโดยหน่วยงานของรัฐบาลกลาง และมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะคุ้มครองป้องกันพื้นที่อนุรักษ์ให้รอดพ้นจากการบุกรุกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Pyrochlore-Microlite ไพโรคลอร์-ไมโครไลต์ แหล่ง - ในประเทศไทยปกติหายาก อย่างไรก็ตามปรากฏพบร่วมกับ แร่ดีบุกในรางกู้แร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและพังงา ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียมและแทนทาลัม [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sulfuric Acid (H2SO4) กรดกำมะถัน ใช้มากในอุตสาหกรรม เช่น การทำปุ๋ย การผลิตสารประกอบพวก sulfate ต่างๆ อุตสาหกรรมหนัง ทำแผ่นดีบุก โลหะชุบ สิ่งทอ ทำสบู่ [สิ่งแวดล้อม]
Tinดีบุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance on (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance upon
advance upon (phrv.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี Syn. advance on
attack (vi.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack (vt.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี Syn. assault, strike
pierce (vt.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vi.) บุก See also: ฝ่า
assult (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, raid Ops. defend
interlope (vi.) บุกรุก See also: ล่วงละเมิด, ล่วงล้ำ, รุกล้ำ, เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Syn. intrude
intrude (vi.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. encroach, trespass, butt in
intrude (vt.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. invade
invade (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, assult, raid Ops. defend
overrun (vt.) บุกรุก See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ Syn. invade, occupy
horn in (vi.) บุกรุก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ก้าวก่าย Syn. interfere, intrude
break into (phrv.) บุกรุก (ด้วยกำลัง) See also: พังเข้าไป Syn. burst into
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
obtrude on (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on
burgle (vt.) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: ย่องเบา Syn. burglarize
burgle (vt.) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน See also: ย่องเบา Syn. burglarize
break in (phrv.) บุกเข้าไป See also: พังเข้าไป Syn. burst in
foray (vt.) บุกเข้าไปปล้น See also: ปล้นสะดม Syn. pillage, plunder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're invading Osterlich.คุณกำลัง บุก ออสตินลิค
Feds. FBI raid. Raid.เอฟบีไอ เอฟบีไอ บุก บุก
Bok Sun is everything to our farm.บุกซุนเป็นม้าของฟาร์มเราเองครับ
" Storming the high walls of Vanerium, and prowling the dark seas among pirates."บุกตะลุยกำแพงสูงแห่ง วาเนเรียม ท่องไปในทะเลมืดท่ามกลางโจรสลัด
Yeah, taking down a narco sub sure looks good on a resume too.บุกทลายรังขนยาในเรือดำน้ำ ดูดีจะตาย ถ้ามีในประวัติฯ
Breaking into houses, using drugs. Speed, mainly.บุกบ้าน ใช้ยา ขับรถเร็ว
A morning raid at the Russian Vzakonye cartel by a joint federal task force resulted in several key arrests today.บุกบ้านแก๊งค์รัสเซียซาคอนเย่เช้านี้ โดยการร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐ ส่งผลให้มีการจับกุมหลายคดีในวันนี้
Knock door-to-door, if necessary.บุกประตูบ้านทุกหลัง ถ้าจำเป็น
Stealing from police headquarters... There's no scenario where you wouldn't get caught.บุกปล้นสนง.ตำรวจ ไม่มีทางรอด
Naked, screaming, racing to the little islands.บุกยึดบ้านข้า และจับกุมตัวน้องชาย ข้ากำลังสู้สงครามและข้าไม่รู้ว่า ข้าควรจะเดินทัพขึ้นเหนือหรือลงใต้ดี
Breaking and entering, safecracking, and armed robbery.บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน ทำลายเซฟ แล้วก็ปล้นโดยใช้อาวุธ
Trespassing, breaking and entering, all before noon?บุกรุก ทำลายทรัพย์สิน ย่องเบา ก่อนเที่ยงเนี๊ยะนะ?
Trespassing, acting as a vigilante...บุกรุก ทำหน้าที่เป็นศาลเตี้ย ...
BE, robbery-- you were pretty busy up in Rochester, Eddie.บุกรุก และลักขโมย คุณยุ่งมากเลยนะในโรเชสเตอร์ เอ็ดดี้
Trespassing, disorderly conduct, resisting arrest.บุกรุก, ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่, ขัดขืนการจับกุม
B-and-E's, uh, online gambling...บุกรุก, เล่นพนันออนไลน์ ...
LIVED ALONE. FIRST HOME INVASION...บุกรุกที่พักครั้งแรก...
Two home invasions in less than a week, only a block apart.บุกรุกบ้านสองหลังภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งอาทิตย์ ห่างจากกันแค่บล็อกเดียว
Uh,breaking into my room and watching "days of our lives."บุกรุกห้องของผมแล้วก็ดู "The day of our life"
Trespassing again?บุกรุกอีกแล้วใช่มั๊ย
Must be a hundred statues up there.บุกรุกเขาฆ่า Silvano Bentivoglio, ของฉันวิจัย
The intruder killed my research partner, Silvano Paintivolio and mutilated him in order to bypass security.บุกรุกเขาฆ่า Silvano Bentivoglio, ของฉันวิจัย และฉันถูก maimed เพื่อผ่าน ระบบรักษาความปลอดภัย.
BREAKING INTO MY APARTMENT? TAKING THE BOOK?บุกรุกเข้าห้องพักของฉัน ขโมยหนังสือ
Break into homes, party hardy.บุกรุกเข้าไปในบ้าน สนุกกันสุดเหวี่ยง
BE, assaulting an officer with a deadly weapon.บุกรุกและงัดแงะ ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธอันตราย
Invade and operate my systems remotely.บุกรุกและจัดการระบบของผมได้จากระยะไกล
Burglary. Breaking and entering! Handling stolen goods!บุกรุกและทำลายทรัพย์สิน
Trespassing, vandalism.บุกรุกโดยมีอาวุธ ทำลายทรัพย์สินบุคคลอื่น
Frontal assault's not gonna work.บุกเข้าข้างหน้าไม่ได้ผลหรอก
10 years ago Randy Slade entered North Valley High School with a gun and a bomb.บุกเข้ามาในโรงเรียนนอร์ธแวลลี่ย์ไฮสคูล พร้อมด้วยปืนและระเบิด
So I guess if this were you and Bryce, you'd be breaking into the bedroom, huh, Sarah?บุกเข้าห้องนอนแล้วสินะ ซาร่าห์
"to invade Sangala without warning and without provocation."บุกเข้าโจมตีเมืองแซงกาล่า โดยไม่ได้แจ้งเตือนล่วงหน้า และไม่ได้มาจากความรุนแรงใด ๆ
Into the low lands of the Middle Kingdom.บุกเข้าใส่ดินแดนที่ต่ำต้อยของอาณาจักรกลาง
Breaking into giles' office.บุกเข้าไปที่ออฟฟิสของไกลส์
Break into the man's house?บุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเนี่ย ไหนว่าพวกรัสเซียไม่อยากได้ไง
Hacking into the DMV, laundering VIN numbers.บุกเข้าไปในร้าน DMV ฟอกเลขเครื่องรถ
Break into his room, pickpocket him... I don't care.บุกเข้าไปในห้องเขา ล้วงกระเป๋าเขา ฉันไม่สนใจ
Walking into a lion's den of corner offices and corporate hubris.บุกเข้าไปในออฟฟิศเหมือนเข้าถ้ำสิงโต ด้วยความอหังการ์
Team, move now, you're gonna lose them.บุกเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นพวกเขาหนีไปได้แน่ๆ
Let's go! Come on, Mikey!บุกเลย / จัดหนักไมกี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บุก
Back to top