ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเกลียดน่ากลัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเกลียดน่ากลัว*, -น่าเกลียดน่ากลัว-

น่าเกลียดน่ากลัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเกลียดน่ากลัว (v.) frighten See also: scare, terrify, alarm Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
น่าเกลียดน่ากลัว (adj.) disgusting See also: repulsive, detestable Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว Ops. น่ารัก, สวย
English-Thai: HOPE Dictionary
gorilla(กะริล'ละ) n. ลิงกอริลลา,ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว,อันธพาล., See also: gorillian (e) adj. gorilloid adj.
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
monstrosity(มอนสทรอล'ซิที) n. ความเป็นอสูรกาย,ความมีลักษณะคล้ายสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, Syn. monster
monstrous(มอน'สเทริส) adj. น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขนลุก,ร้ายแรง,ทารุณโหดร้าย,ใหญ่โต,มหึมา,ผิดปกติ,ผิดธรรมชาติ., See also: monstrousness n., Syn. groteque ###A. typical
English-Thai: Nontri Dictionary
damnable(adj) น่าขยะแขยง,น่าเกลียดน่ากลัว,น่าเบื่อหน่าย,อัปรีย์,น่าสาปแช่ง
dreadful(adj) น่ากลัว,น่าหวาดกลัว,น่าเกลียดน่ากลัว,เลวมาก
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
ghoulish (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant, frightening
gorgon (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible, petrifying
horrible (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ Syn. frightful, ghastly, horrific Ops. lovely, pleasant
petrifying (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: ซึ่งกลายเป็นหิน (ด้วยความกลัว) Syn. terrible
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
ghoulishly (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างโหดร้าย
gorgon (n.) ผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว
horribly (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully, frightfully Ops. pleasantly
monstrously (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างอสุรกาย
monstrousness (n.) ความน่าเกลียดน่ากลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต
That's what I am saying. They are hideous to look at.นั่นคือสิ่งที่ชั้นกำลังพูด มันน่าเกลียดน่ากลัวที่จะมอง
And I then? They have changed me in this ... This,สัตว์ประหลาดอันน่าเกลียดน่ากลัว ชั้นยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
Terribly ugly monster. And I do not even know ...สัตว์ประหลาดอันน่าเกลียดน่ากลัว และข้าไม่เคยรู้เลย
Hey, werewolves are dangerous, nasty creatures.เฮ้ มนุษย์หมาป่ามันตัวอันตราย รูปร่างก็น่าเกลียดน่ากลัว
Sookie, if they find you, they're gonna do horrible things.สุกี้ ถ้าพวกเขาตามหาเธอพบ พวกเขาจะ ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวกับน้อง
I'm... they're hideous.ฉัน... รู้สึกมัน น่าเกลียดน่ากลัวเสียจัง
Klaus is the most feared and hated of the originals, but I'm here, and I'm prepared to offer you deal.คลาวน์ แวมไพร์ดั้งเดิม ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุด แต่ที่ฉันมา ฉันมีข้อเสนอให้เธอ
Creating this horrible thing is what broke our circle.การสร้างสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแบบนี้ มันทำลายวงเวทย์ของเรา
They can, like, kidnap your life, let alone how butt-ugly they are.พวกเขาสามารถขโมยช่วงเวลานึงในชีวิตพี่ ไหนจะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอีก
As far as the world's concerned, you're a horrible person, cherie.ไม่มีปัญหา ตราบเท่าที่โลกยังหมุน คุณเป็นคนน่าเกลียดน่ากลัว
If I were to create a calendar of history's most ghoulish killings, the Black Dahlia murder would have to be my December.ถ้าผมทำปฏิทินนักฆ่าที่น่าเกลียดน่ากลัว ที่สุดในประวัติศาสตร์ ฆาตกร"เดอะ แบล็ค ดาห์เลีย" จะเป็นเดือนธันวาคมของผม
I'm monstrous enough to get out of it anyway.ผมเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมามากพอแล้ว ถึงเวลาที่ผมต้องสลัดมันทิ้งออกจากชีวิตผม
And what is this horrid creature?และสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกลียดน่ากลัวนี้
Yeah, and I got nine bucks more than I paid for it.ตุ๊ตาตัวตลกที่กำลังร้องไห้ หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัว
Not quite so beastly now, am I?ข้าไม่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเท่าไหร่เลย ใช่มั้ยล่ะ
Helmets worn by a human who controls that horrid thing.หมวกกันน็อกที่สวมใส่โดยมนุษย์ ผู้ควบคุมสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว
I dreamt that girls and boys were being snatched out of their beds in boarding schools and were being eaten by the most ghastly giants.ฉันฝันเห็นเด็กทั้งหญิงชาย... ถูกจับตัวไปจากเตียงโรงเรียนประจำ พวกเขาถูกกินโดยยักษ์น่าเกลียดน่ากลัวที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเกลียดน่ากลัว
Back to top