ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าดึงดูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าดึงดูด*, -น่าดึงดูด-

น่าดึงดูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าดึงดูด (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
attractively(adv) อย่างน่าดึงดูดใจ,อย่างมีเสน่ห์,อย่างจูงใจ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
noticeable(adj) น่าสนใจ,น่าดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attention-getting (adj.) น่าดึงดูด
bonny (adj.) น่าดึงดูด Syn. lovely, attractive
catchy (adj.) น่าดึงดูด Syn. attention-getting
glitzy (adj.) น่าดึงดูด See also: ฉูดฉาด, บาดตา
quaint (adj.) น่าดึงดูดแบบแปลกๆ Syn. odd, strange
captivated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
dazzled (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted Ops. disgusted, bored
fascinated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
jazzy (sl.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเย้ายวน
look good (phrv.) น่าดึงดูดใจ See also: เข้ากันกับ, สวยงาม Syn. look well Ops. look bac
scenic (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: สวยงามอย่างธรรมชาติ Syn. beautiful, spectacular
sensational (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น Syn. exciting, marvelous, dramatic
meretricious (adj.) น่าดึงดูดใจแต่เพียงภายนอก See also: หรูหราแต่เพียงภายนอก Syn. tawdry, garish, gaudy, showy, flashy
affinity (n.) คนที่น่าดึงดูด See also: คนที่น่ารัก, คนที่น่าสนใจ
amenity (n.) ความน่าดึงดูด See also: ความน่าสนใจ Syn. attractiveness
attractiveness (n.) ความน่าดึงดูด Syn. appeal, charm
bit of awright (sl.) ผู้หญิงที่น่าดึงดูด See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
bit of fluff (sl.) ผู้หญิงที่น่าดึงดูด See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
bit of stuff (sl.) ผู้หญิงที่น่าดึงดูด See also: ผู้หญิงที่น่ามอง
buff (adj.) ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกน่าดึงดูด (คำแสลง)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Attractive, available, and always up for a good time.น่าดึงดูด ความโสดและเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา
You will be rather attractive one day.โตขึ้นเจ้าคงจะดูน่าดึงดูดใจนะ
I wasn't groovy enough.ฉันน่าดึงดูดพอจนกระทั่งเธอโผล่มา
He's not a very well-drawn character. His dialogue was just so-so.เขาไม่มีคาแรคเตอร์ที่น่าดึงดูดนัก บทพูดเขาก็งั้น งั้น
I am a very appealing person.ฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าดึงดูด
Her fans are so hypnotic, that you may not even notice her feet!พัดของเธอช่างน่าดึงดูด จนเธออาจ ไม่แม้แต่สังเกตเท้าของหล่อน
What about me is attractive?อะไรของฉัน ที่น่าดึงดูด?
I don't know, but I feel strangely attracted to you.แต่ชั้นรู้สึกว่าเธอน่าดึงดูดใจอย่างประหลาด
That's what makes you attractive.แต่นั่นก็ทำให้คุณดูน่าดึงดูด
Do you think that that's attractive?มันน่าดึงดูดใจสาวๆไม๊
You're not attractive when you look dejected.เธอช่างดูไม่น่าดึงดูดเอาซะเลยตอนที่เธอเศร้าหน่ะ
I'm sure he found that really attractive as I sat at the bar yammering about myself.ฉันมั่นใจว่าเขาจะต้องเห็นว่านั่นมันน่าดึงดูดแน่ๆ ที่ฉันนั่งอยู่ที่บาร์ มัวแต่พล่ามเรื่องตัวเอง
I mean alluring.หมายถึงว่าน่าดึงดูดใจ
Damn. I know. She's pretty hot.บ้าจริง ฉันรู้ เธอออกจะน่าดึงดูด
Ladies, you look quite fetching.สาวๆ พวกเธอน่าดึงดูดจัง
Let's hope the third time's the charm.หวังว่าครั้งที่สามนี่ จะน่าดึงดูดกว่านี้
You know, I did think those were less than personable, which is why I went with the full bodies in these mailers we have going out.รู้มั้ย ผมก็คิดอยู่แล้วว่ายังดูน่าดึงดูดไม่พอ ผมจึงได้ทำแบบเต็มๆตัวไว้ด้วย ในรูปของซองใส่จดหมายที่เราเอาไว้ใช้กัน
You all seem to be what we consider attractive.พวกคุณทั้งหมด ช่างน่าดึงดูดใจ จากพวกเราไปหมด
You have no social skills whatsoever and Catrina is, I admit, an attractive woman.เจ้าไม่ค่อยจะมีสังคมซะเท่าไร และสำหรับแคทรีน่า ข้ายอมรับว่านางเป็นหญิงที่น่าดึงดูดใจ
You'll find yourself attractedเธอก็จะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์น่าดึงดูด
My outfit serves the dual function of icebreaker and attention-getter.เสื้อผ้าฉันเข้าเซทกัน มันน่าดึงดูดหล่ะสิ
One more. Third time's the charm.อีกรอบ ครั้งที่สามน่าดึงดูด
It's just you don't seem interested,มันก็แค่ เธอดูไม่เห็นน่าดึงดูดใจ
I'm sorry, this is a completely unattractive quality.(หัวเราะ) ขอโทษค่ะ นี่มันไม่น่าดึงดูดเลยสักนิด
Yeah. You know what's most attractive about a bad boy?ใช่ เธอก็รู้ว่าอะไร น่าดึงดูดที่สุดเกี่ยวกับแบดบอย
In fact, physically attractive students and facultyอันที่จริงนักศึกษาและคณาจารย์ที่ดูเย้ายวนน่าดึงดูด
And then we can get you two on your very attractive way.และจากนั้นเราก็จะมอบทางเลือกที่น่าดึงดูดให้คุณทั้งคู่
Yep, I have to say, Halloween this year turned out to be pretty groovy.ใช่ ฉันต้องบอกว่าฮัลโลวีนปีนี้ กลายเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจมาก
One of the partners at his firm is exceptionally attractive.เพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่ง เป็นคนที่น่าดึงดูดมาก
Wow. Fascinating. Not enough.ว้าว น่าดึงดูดมาก ยังไม่พอหรอกเพื่อน
I kind of have that effect on people.ฉันเป็นประเภทมีร่างกายน่าดึงดูดน่ะ
A woman that comes on too strong and forward isn't appealing.ผู้หญิงที่รุกมากเกินไปไม่น่าดึงดูดหรอกนะ
Although it may appear a bit off,ถึงแม้ว่าจะหายไปแต่ก็ยังน่าดึงดูด
You are a catch. You're smart, adventurous, very handsome...คุณน่าดึงดูด ฉลาด น่าค้นหา หล่อมาก..
I have been checking how many women are more catchier than me.ฉันมาเพื่อเช็คว่ามีผู้หญิงกี่คน ที่น่าดึงดูดใจมากกว่าฉัน
I hope you find my eyes... attractive.ข้าหวังว่าเจ้าได้เห็นว่าดวงตาข้า.. น่าดึงดูด..
Will Schuester has finally realized that his team's Achilles' heel is their utter lack of sex appeal.ว่า วิลล์ ชูสเตอร์ ได้ทราบแล้วว่า ทีมของเค้ามีจุดอ่อนที่ ความไม่น่าดึงดูดทางเพศอย่างร้ายแรง
How are we supposed to get up on the stage at Regionals and sell sexy to the judges when I have as much sexual appeal and knowledge as a baby penguin?เยี่ยม แล้วเราจะขึ้นเวทีระดับภาค แล้วโชว์ความเซกซี่ให้กรรมการได้ไง ในเมื่อ ชั้นมีความน่าดึงดูด และรู้เรื่องอย่างว่าแค่เท่าลูกนกเพนกวิน?
I didn't want to admit that I'd begun to understand the Humphrey appeal.ฉันไม่ต้องการยอมรับว่า ฉันเริ่มที่จะเข้าใจ ความน่าดึงดูดของฮัมฟรีย์
The only appeal Dan ever had to you was that he was mine.ความน่าดึงดูดเพียงอย่างเดียวของแดนที่เกิดกับคุณ คือการที่เขาเป็นของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าดึงดูด
Back to top