ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าชื่นชม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าชื่นชม*, -น่าชื่นชม-

น่าชื่นชม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชื่นชม (adj.) praiseworthy See also: admirable, laudable, commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
น่าชื่นชม (v.) be praiseworthy See also: be admirable, be laudable, be commendable Syn. น่าชื่นชอบ, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ, น่ายกย่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ,น่าชื่นชม,สง่า,สง่างาม. -augustness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม,น่านิยม,น่ารัก
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
delighted (adj.) น่าชื่นชมยินดี See also: น่าปิติยินดี, น่าชื่นใจ, น่ายินดี, น่าดีใจ, น่าตื้นตัน, น่าปลาบปลื้ม Syn. happy, glad, pleased Ops. depressed, unhappy
admirable quality (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. vice, advantage
admirably (adv.) อย่างน่าชื่นชม See also: อย่างน่าชมเชย, อย่างดียิ่ง Syn. perfectly, wonderfully, excellently
thankless (adj.) ที่ไม่น่าชื่นชม Syn. disagreeable, unappreciated
unappreciated (adj.) ที่ไม่น่าชื่นชม Syn. disagreeable
virtue (n.) คุณสมบัติที่ดีและน่าชื่นชม Syn. admirable quality, vice, advantage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Golly gee, how adorable.อ้อ! น่าชื่นชม แล้วเธอล่ะ?
Admirable.น่าชื่นชม แต่ตอนนี้นายไปแล้ว
I'M IMPRESSED. VERY GOOD USE OF INTELLIGENCE.น่าชื่นชมมาก นับว่ายังฉลาด
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง
He said he has such admiration for Your Grace.เขาพูดว่า เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็น ความสง่างามน่าชื่นชมของท่าน
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her.ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน
Well, that's a compliment.นั่นแหละที่น่าชื่นชม
Mr. Szpilman, you're quite, quite wonderful.คุณสปิลมันน์ คุณเป็นคนที่น่าชื่นชมจริง ๆ
If it's alright with you why don't you let it play?มันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะ
We kept a very, very secure lock, to make sure that no one could ever hurt us, in our own two-person world.- น่าชื่นชมจังนะ! - น่าชื่นชมจังนะ! นี่คือแบ็คแกมมอนใช่มั้ย?
No, you're not a trophy... but you need to be put down.ไม่ นายไม่ใช่รางวัลที่น่าชื่นชม นายจำเป็นต้องถูกฆ่าทิ้ง
That's a admirable goal, young lady.นั่นน่าชื่นชมมากเลย คุณผู้หญิง
But you are above being pleased.คิดว่าคุณน่าชื่นชมน่ะสิ
But that's, um, admirable work,แต่ อืมม เป็นงานทีน่าชื่นชมมาก
"while it is admirable that patient stayed off anti-psychotic medication "for the health of her fetus,"มันน่าชื่นชมที่คนไข้สามารถงดการรับประทานยา ควบคุมอาการทางจิต เพื่อสุขภาพของเด็กในครรภ์
Might not be that flattering.จะไม่น่าชื่นชมขนาดนั้น
And while your efforts were admirable,และความพยายามของคุณก็น่าชื่นชมมาก
I had no idea you would be such a delight.- ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะน่าชื่นชมอย่างนี้มาก่อน
You survived the river of sand. Impressive.พวกเจ้าเอาชีวิตรอดจากทะเลทรายมาได้ ช่างน่าชื่นชมนัก
My sister, taking care of an old man can be very taxing.น้องสาวพี่การดูแลพ่อ เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมาก
Dr. Helmsley's passion is admirable.ดร เฮมสลีย์่ สุนทรียภาพคุณมันน่าชื่นชม
I might add, you handled admirably.ที่เธอควรจะรวมมันไว้ด้วยคือ เธอรับมือมันได้อย่างน่าชื่นชม
Ooh, oh Very entertaining# น่าชื่นชมอย่างยิ่ง #
Very entertaining# น่าชื่นชมอย่างยิ่ง #
Oh, yeah, it's friggin' fascinating.ใช่สิ มันโคตรน่าชื่นชมเลย
Okay. He's adorable.โอเค เขาน่าชื่นชมมาก
Very impressive defense mechanisms.กลไลการตอบสนองของคุณ น่าชื่นชมมากครับ
And she wrote a story as well. -It was very impressive. -That was good.และเธอเขียนได้ดี มันน่าชื่นชมมาก
Is the most unappreciated of the five senses.เห็นอารมณ์สัมผัสที่ไม่ค่อย น่าชื่นชมเท่าไรนักในบรรดา ประสาทสัมผัสทั้งหมด
Appreciate the enthusiasm, Sergeant.ความกระตือรือร้นน่าชื่นชมมาก จ่า
Your faith... it's admirable.ศรัทธาของนาย... . มันน่าชื่นชมมาก
Your belief in the power of love is admirable, Booth, but an affair between these two is an anthropological anomaly.คุณเชื่อในพลังแห่งรัก ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยู่หรอกบูธ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนี้ ในทางมานุษยวิทยาแล้วถือว่า เป็นสิ่งที่ผิดไปจากความปกติ
I know that Britney's had some issues in the past, but I actually think it's quite admirable the way she's gotten her life back together.ฉันรู้ว่าบริทนี่ย์มีข่าวเสียในอดีต แต่ฉันว่าจริงแล้วมันน่าชื่นชมออก ตอนที่เธอกลับตัวได้อีกครั้ง
It is. Oh! You look adorable.โอ้ววว คุณน่าชื่นชมมาก
So noble, Stefan.ช่างน่าชื่นชม สเตฟาน
For that first love, you're creating a commotion at the police station. How admirable!รักแรกทำให้คุณยุ่งยาก ที่สถานีตำรวจ มันน่าชื่นชมจริงๆ
♪ They have stars in their eyes ♪ Wait.ประดับฟ้าน่าชื่นชม# -เดี่ยวก่อนนะ
The two achievements are equally surprising and equally admirable, though if pressed,แล้วก็น่าชื่นชมพอกันด้วย แต่ถ้าต้องพูดนะ ฉันจะให้แมวได้เปรียบหน่อย
We're not quitting on Leonard. I understand.ฉันเข้าใจ ความภักดีของพวกนายช่างน่าชื่นชม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าชื่นชม
Back to top