ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่พัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่พัก*, -ที่พัก-

ที่พัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่พัก (n.) lounge
ที่พัก (n.) shelter
ที่พัก (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่อยู่
ที่พัก (n.) palace See also: residential building in the palace of a king or prince, house or residence of royalty, abode of royalty, residence of the patriarch Syn. วัง, พระราชวัง, นิเวศน์
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่อยู่, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่พัก (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่อยู่อาศัย
ที่พัก (n.) official residence See also: official quarters
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. บ้าน, ที่อยู่
ที่พัก (n.) home See also: house, habitation Syn. ที่อยู่, บ้าน, อาคารบ้านเรือน
ที่พัก (n.) residence See also: dwelling place, abode Syn. ที่อาศัย
ที่พักข้างทาง (n.) motel See also: roadside hotel Syn. ที่พักริมทาง
ที่พักข้างทาง (n.) motel See also: roadside hotel Syn. ที่พักริมทาง
ที่พักข้างทาง (n.) motel See also: roadside hotel Syn. ที่พักริมทาง
ที่พักผ่อน (n.) recreation place See also: resting place, public place of entertainment Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ
ที่พักผ่อนหย่อนใจ (n.) recreation place See also: resting place, public place of entertainment
ที่พักผู้โดยสาร (n.) bus stop
ที่พักฟื้น (n.) convalescent home
ที่พักริมทาง (n.) motel See also: roadside hotel
ที่พักริมทาง (n.) motel See also: roadside hotel
ที่พักริมทาง (n.) motel See also: roadside hotel
ที่พักอาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่อยู่อาศัย
ที่พักอาศัย (n.) housing See also: housing project Syn. ที่อยู่อาศัย
ที่พักอาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย
ที่พักแรม (n.) camp See also: encampment, bivouac, camping ground, camp site, tents Syn. ที่ค้างแรม, ค่ายพักแรม
English-Thai: HOPE Dictionary
card hopperที่พักบัตรหมายถึง ส่วนหนึ่งของเครื่องอ่านบัตรหรือเครื่องเจาะบัตร (keypunch) เป็นที่ซึ่งบัตรที่เจาะข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้ว มาหยุดรอให้คอมพิวเตอร์เรียกไปอ่าน หรือบัตรที่ยังไม่ได้เจาะ มารอเรียกไปเจาะบางทีใช้ hopper คำเดียวสั้น ๆ ก็ได้ ดู card reader และ keypunch ประกอบ
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
abode 1(อะโบด') n. ที่พักอาศัย, Syn. home
abri(เอบรี') n. (pl. abris) ที่พักอาศัยของผู้อพยพ (place of refuge)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
awning(ออ'นิง) n. กระโจม,ผ้าใบบังแดด,ที่พัก
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
camp(แคมพฺ) {camped,camping,camps} n.ค่ายที่พัก,เต้นท์,ท่าทางทีหลอกลวง,มายา,การอ้างสิทธิ v. ตั้งค่าย,พัก,หลับนอน,ปักหลักอยู่อย่างดื้อรั้น
check-in(เชค'อิน) n. การลงทะเบียนเข้าพักในโรงแรมหรือที่พัก, Syn. enroll
check-outn. การ (เวลา) ออกจากที่พักหรือห้องในโรงแรม,การตรวจสอบ
encampvi. ตั้งค่าย,ตั้งที่พัก -
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
guardhouse(การ์ด'เฮาซฺ) n. ป้อมยาม,บ้านทหารยาม,ที่พักทหารยาม
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง,กึ่งทาง,สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด
hangar(แฮง'การ์) n. โรงเก็บเครื่องบิน,โรงเก็บรถ,ที่พัก,ที่เก็บ, Syn. shed,shelter
harbor(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
harbour(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
home(โฮม) n.,adj. (เกี่ยวกับ) บ้าน,เรือน,ที่พัก,ที่อยู่อาศัย,ปิตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน,ประเทศของตน,ถิ่นกำเนิด,สถานสงเคราะห์,ฐาน,ศูนย์กลาง. adv. ไปบ้าน, Syn. residence,centre
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม
keystroke bufferหมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keyboard buffer
parlor boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
parlour boardn. นักเรียนกินนอนชั้นประถมที่ที่พักอาศัย ในบ้านใหญ่
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
quarter(ควอร์'เทอะ) n. เศษหนึ่งส่วนสี่,เสี้ยว,25เซนต์,หนึ่งในสี่ของชั่วโมง (15นาที) ,ชั่วระยะครู่หนึ่ง,ภาคเรียน vt. แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน,จัดที่พักอาศัยให้ vi. เข้าที่พัก,พักแรม,ตั้งทัพ adj. หนึ่งในสี่ส่วน, See also: quarters n.,pl. ที่อยู่ที่พัก,แหล่งประจำการ
recuperator(รีคิวเพอเร'เทอะ) n. คนที่พักฟื้นแล้ว,เครื่องกู้
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
place(เพลส) n. สถานที่,บริเวณ,จุดหมาย,ที่,ที่พัก,เขต,ฐานะ,ตำแหน่ง,สภาพ,สถานการณ์,เทศะ,หน้าที่,การงาน,ที่ตั้ง,โอกาสที่เหมาะ. -Phr. (give place to ให้ความสำคัญ,ถูกแทนที่โดย) -Phr. (go places ประสบความสำเร็จ) -Phr. (take place เกิดขึ้น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจุ,ใส่,เอาไว้,ฝาก,มอบ,แต่งตั้ง,วินิจฉัย,ปรับเสียง,วางลูก,ส่งกระสุน vi. อยู่ในอันดับ
resting-placen. ที่พัก,ที่พำนัก,สุสาน
room(รูม) n. ห้อง,ที่ว่าง,ที่พัก,ช่องว่าง,เนื้อที่,โอกาส,, See also: rooms n. ที่พักอาศัย,คนที่อยู่ในห้อง vi. กินเนื้อที่,พัก,พักอาศัย,อยู่ vt. ขอให้พัก,ขอให้พักอาศัย, Syn. cubicle,chamber
room and boardn. ที่พักอาศัยและอาหาร
roommate(รูม'เมท) n. ผู้ที่พักห้องเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
accommodate(vt) อำนวยความสะดวก,สงเคราะห์,จัดหาที่พักให้
accommodation(n) ที่พัก
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
asylum(n) ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,โรงพยาบาลบ้า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
camp(n) ค่าย,ที่พัก,เต็นท์
caravansary(n) ที่พักกองเกวียน,โรงแรมขนาดใหญ่
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
refuge(n) ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่พึ่ง,ร่มโพธิ์ร่มไทร
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
harbour(n) ท่าเรือ,ที่จอดเรือ,ที่ลี้ภัย,ที่พัก
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
house(n) บ้าน,ที่พัก,สำนัก,สถานที่,ครอบครัว,รัฐสภา
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
lodging(n) ที่พักชั่วคราว,การพัก,การพำนัก
room(n) ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
card hopper; hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hopper; card hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lodging placeที่พักแรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
buffer๑. ที่พัก(ข้อมูล)๒. บัฟเฟอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
memory unitหน่วยความจำ, หน่วยที่ทำหน้าที่เก็บโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผล และเป็นที่พักข้อมูลระหว่างที่ซีพียูกำลังประมวลผลข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Wilderness Areas ที่วิเวกห่างไกล พื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ มีความวิเวก สงบเงียบ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ ห่างไกลผู้คน ไม่มีถนนหนทาง จะไปถึงได้ก็โดยทางเดินเท้า เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accommodations (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. rooms, lodging, housing
domicile (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่, บ้าน Syn. residence, dwelling, home
pad (n.) ที่พัก Syn. apartment
rest (n.) ที่พัก Syn. stopping place
rooms (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. lodging, housing
stopping place (n.) ที่พัก
aerie (n.) ที่พัก บ้านหรือปราสาทซึ่งอยู่บนที่สูง
bunkhouse (n.) ที่พักคนงาน
tavern (n.) ที่พักคนเดินทาง See also: โรงเตี๊ยม Syn. hotel, inn
diggs (sl.) ที่พักชั่วคราว
billet (n.) ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
cottage (n.) ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
hut (n.) ที่พักทหาร
bus shelter (n.) ที่พักผู้โดยสาร
hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย Syn. youth hostel
youth hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย
yamen (n.) ที่พักหรือที่ทำการข้าราชการในจีน (จีนสมัยปกครองด้วยกษัตริย์)
lodgings (n.) ที่พักอาศัย Syn. housing, accommodations
quarterage (n.) ที่พักอาศัย
quarters (n.) ที่พักอาศัย Syn. housing, lodgings, accommodations
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
Would you like to go to my place and get to know each other?คุณอยากไปที่พักของฉันและทำความรู้จักกันไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's the fairy godmother's cottage.นั่นเป็น ที่พัก ของเทพยดาผูวิเศษหรือ
They basically handle all of B% R's commercial travel, so every private jet, car, boat, hotel, housing, everything goes through them.จัดการเรื่องทุกอย่างทั้งหมด เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวของ BR เครื่องบินส่วนตัว,รถยนต์,เรือ, ที่พัก ไม่ว่าอะไรผ่านที่นี่หมด
Food, shelter, people, other horses too, I bet.อาหาร ที่พัก คน และมีที่สำหรับม้าด้วยมั้ง
The bramble house bed and breakfast."แบรมเบิ้ล" ที่พัก และอาหารเช้า
We have proof that someone was on the roof of Alicia's building and repelled down to her window.เราต้องการข้อพิสูจน์ ว่ามีบางคนอยู่บนหลังคา ของ ที่พัก อลิเซีย และ หย่อนตัวลงมา ที่พักของเธอทางหน้าต่าง
Food, water, shelter, proper clothing...อาหาร น้ำ ที่พัก รวมทั้งเสื้อผ้า
The dorm, where you're at now.ที่พัก คือสิ่งที่คุณอยู่
They stay in the exact same apartment as you do.ที่พักก็แบบเดียวกับพวกเธอ
The jury's sequestered at the Seacliff Inn in Northampton.ที่พักของคณะลูกขุนอยู่ที่ โรงแรมซีคลิฟ ที่นอธแธมตัน
Some homeless guy's squat, and... today's "Ledger." He was here this morning.ที่พักของคนไร้บ้าน และ... .. หนังสือ "Ledger" เขาอยู่ที่นี่เมื่อเช้านี้
"Dormitories of mediocre minds filled with insidious promises and empty lies."ที่พักของจิตใจสามัญ ที่เต็มไปด้วยคำสัญญาที่ร้ายกาจ และคำลวงที่ว่างเปล่า
My building doesn't allow dogs.ที่พักของฉันไม่อนุญาตให้เลี้ยงสุนัข
As my accommodations haven't been fully prepared yet,ที่พักของผมมันยังไม่เรียบร้อยนะครับ
Now, Aslan's camp is near the Stone Table - just across the frozen river.ที่พักของอัสลาน อยุ่ที่โต๊ะหิน \ ฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำน้ำแข็งนี้
We were at our place in the mountains.ที่พักของเราอยู่บนภูเขา
Your quarters are here in the newer part of the settlement.ที่พักคุณ อยู่ตรงนี้ ส่วนผู้มาใหม่ ในการตั้งรกราก
The homeland you were talking about?ที่พักถาวรที่คุณพูดถึง
Safe territory. Enough with the silence.ที่พักพิงปลอดภัย และเงียบเพียงพอ
Why didn't he take courtney?ที่พักรถนั่นเปลี่ยวมาก
At a truck stop in Stillwater.ที่พักรถบรรทุกใน สติลวอร์เธอร์
It's a beautiful facility with flowerbeds, and activities and lots of other people.ที่พักสวยงามแล้วเตียงล้อมรอบไปด้วยดอกไม้นะ แล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้แม่ร่วมทำกับคนอื่นๆ งั้นบอกแม่นะ ทอมมี่
Three nights at the Kahala Hotel.ที่พักสามคืนที่โรงแรมคาฮาลา
Three months' lodgings for a single night's talk.ที่พักสามเดือนสำหรับเดียวคืน การพูดคุย.
His secondary location is most likely in Detroit.ที่พักสำรองเขาน่าจะอยู่ในดีทรอยต์
The Holy Grail's final resting place described in detail.ที่พักสุดท้ายของจอกศักดิ์สิทธิ์ บรรยายอย่างระเอียด
Freebo's final resting place.ที่พักสุดท้ายของฟรีโบ
Until recently I've been kind of stubborn.ที่พักหลังนี้ฉันดื้อ
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน
An air-raid shelter?ที่พักอาศัยโจมตีทางอากาศ?
He lives over there. Shall I show you?ที่พักเขาอยู่นั่น เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดู
Your quarters are this way.ที่พักเจ้าอยู่ทางนี้
It's a little shabby inside, but please come in.ที่พักเราอาจไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ แต่เชิญเข้ามาก่อนนะครับ
Bed-and-breakfasts were all booked up.ที่พักและอาหารถูกจองให้แล้ว
Residents in Malibu and parts of Pacific Palisades today Are reporting moderate damage and no injuries after what...ที่พักในมาลิบูและPacificPalisades รายงานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ.
Are you comfortable in your new quarters?ที่พักใหม่อยู่สบายมั้ย?
I've always lived up to every penny I've earned.เงินทุกเพนนี หมดไปกับที่พักของฉัน
When they came out, they gave us a new spot to dig in, away from the camp.ตอนพวกเขาออกมา, พวกเขาให้เราขุด ที่ตำแหน่งใหม่ ห่างออกไปจากแคล้ปที่พัก
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
We must give no quarter nor can we expect any."เราไม่ให้ที่พักอาศัย และเราก็ไม่ต้องการจากใคร"
Open up this door ! Open up ! Open up !เราสองคนเชคบริเวณรอบที่พักเขา แล้วฉันก็พบไอ้นี่...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่พัก
Back to top