ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรง*, -ทรง-

ทรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรง (v.) keep one´s balance See also: balance oneself
ทรง (n.) form See also: figure, stature, model, shape Syn. รูปร่าง, แบบ
ทรง (v.) have See also: possess, uphold Syn. มี
ทรง (v.) sustain See also: support, bear Syn. รองรับ
ทรงกรม (v.) set up a new department See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank
ทรงกระบอก (n.) cylinder
ทรงกลด (v.) be encircled by a halo See also: have a halo, be surrounded by a corona
ทรงกลม (n.) sphere See also: globe, round shape
ทรงกับทรุด (v.) remain unchanged See also: become/get worse
ทรงข้าวบิณฑ์ (n.) a kind of rice-grain-shaped design Syn. ลายพุ่มข้าวบิณฑ์
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงพระครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงคุณค่า (v.) be valuable
ทรงคุณภาพ (v.) be of good quality See also: be of high quality Syn. มีคุณภาพ
ทรงคุณวุฒิ (v.) be qualified See also: be competent, be proficient, be capable
ทรงตัว (v.) balance See also: poise, keep one´s balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one´s feet Ops. ล้มตัว
ทรงธรรม (adj.) righteous See also: virtuous, devout, pious, religious, holy, saintly, godly, godlike, angelic
ทรงบ๊อบ (n.) bob See also: bobbed hair Syn. บ๊อบ
ทรงบาดาล (n.) Cassia glauca See also: Cassis surattensis, a yellow flower from Java, used medicinally. Syn. ต้นทรงบาดาล
ทรงประพาส (n.) insignia´s cap Syn. หมวกทรงประพาส
ทรงประพาส (n.) name of provincial governor´s dress See also: provincial governor´s uniform
ทรงประพาส (n.) name of king´s dress See also: name of royal clothes uniform, royal apparel, royal garbs Syn. เครื่องทรง, เครื่องแต่งตัว, ฉลองพระองค์, ชุดฉลองพระองค์
ทรงปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ทรงผม (n.) hairstyle See also: haircut
ทรงผม (n.) hairstyle See also: haircut, hairdo, coiffure Syn. แบบผม, ทรง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีท้อง, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. มีท้อง, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพระครรภ์ (v.) be pregnant See also: be in pregnancy Syn. ตั้งครรภ์, มีลูก, มีครรภ์, ท้อง, ตั้งท้อง, ทรงครรภ์ Ops. แท้ง
ทรงพลังอำนาจ (v.) be powerful See also: be influential Syn. มีอำนาจ
ทรงมหาดไทย (n.) circular head with parted hair Syn. ผมหลักแจว, ผมทรงมหาดไทย
ทรงมหาดไทย (n.) circular and parted topknot Syn. ผมมหาดไทย, ผมทรงมหาดไทย
ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base Syn. เจดีย์ทรงลังกา
ทรงสติ (v.) be conscious See also: be sensible, regain conscious Syn. มีสติ Ops. ขาดสติ
ทรงสภาพ (v.) be in a state of See also: be in a good condition of Syn. คงสภาพ
ทรงหกเหลี่ยม (n.) hexagon
ทรงหม้อตาล (n.) military cap See also: service cap, naval cap Syn. หมวกทรงหม้อตาล
ทรงอานุภาพ (adj.) mighty See also: powerful, forceful
English-Thai: HOPE Dictionary
academy(อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน, Syn. school)
afro(แอฟ' โร) adj. เกี่ยวกับ Afro-Americans. -n. ทรงผมนิโกรที่ทำให้หยักเป็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่ง (of Afro-American)
afro lookชื่อทรงผมแบบขาวอาฟริกา
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)
aplanatic(แอพพละแนท'ทิค) adj. ไม่มีการบ่ายบนทางทรงกรมหรือสี (..spherical aberration)
apochromatic(แอพพะโครแมท'ทิค) adj. ไร้การบ่ายแบนของทรงกรมหรือสี -apochromatism n. (for spherical chromatic aberration)
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
balance beamn. คานทรงตัวในกีฬากายกรรมทรงตัว,คันชั่ง
balancer(แบล'เลินเซอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้สมดุล,นักกายกรรมทรงตัว
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bob(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศีรษะ,ผมบ๊อบ,ทรงผมสั้นของสตรี,ผมมวย,หางม้าที่ตัดสั้น,ทุ่นตกปลา,ลูกตุ้ม,ลูกดิ่ง,การตีเบา vt.,vt. ผงกศีรษะ,ผลุบโผล่,ลอย,แกว่ง,โดดขึ้นโดดลง,ลอยขึ้นมาอีก,ตัดให้สั้น,ตัดผมบ๊อบ,พยายามงับสิ่งที่แขวนอยู่,ตกปลาด้วยเหยื่อและทุ่น
bouffant(บูฟานทฺ') adj. เต็ม,บานออก -n. กระโปรง,ทรงผม
brassiere(บระเซียร์') n. ยกทรงสตรี
busby(บัช'บี) n. หมวกขนสัตว์ทรงกลมสูงและปักพู่ของ ทหารม้ารักษาพระองค์
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
coiffure(ควาเฟอ') {coiffured,coiffuring,coiffures} n.,วิธีการแต่งผม,แบบทรงผม,ที่สวมศีรษะ,ที่คลุมศีรษะ vt. แต่งผม
corona(คะโร'นะ) n. ทรงกลด (ของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์) ,มาลา,มงกุฎ,สิ่งที่เหมือนมาลา,โคมระย้าช่อกลม, See also: coronal adj. ดูcorona,pl. coronas,coronae
corsage(คอร์ซาจฺ') n. เสื้อรัดอกของหญิง,เสื้อยกทรง,ช่อดอกไม้ที่ประดับที่ส่วนหน้าอกหรือที่เอวหรือที่ไหล่ของเสื้อสตรี, Syn. retinue
corset(คอร์'ซิท) n. เสื้อรัดลำตัวสตรี,เสื้อยกทรงรัดรูปของสตรี vt. สวมเสื้อยกทรงรัดรูป
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
crew cutn. ทรงผมหัวเตียน,ผมตัดเกรียน
cuirass(คิวแรส') n. เสื้อเกราะ,เกราะหุ้มหน้าอก,เสื้อยกทรง,เปลือกแข็งหนาที่หุ้มตัวสัตว์ vt. ใส่เสื้อเกราะ, Syn. corselet
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
deign(เดน) vi. ถ่อมตัวลงมา,ยอมลดเกียรติ vt. กรุณาให้,กรุณาอนุมัติ,กรุณา,ทรงพระกรุณา
deus vult(เด'อูส'วูลท') Latin พระเจ้าทรงโปรด
dignified(ดิก'นะไฟดฺ) adj. ทรงเกียรติ,ผึ่งผาย,สง่า,ภูมิฐาน., See also: dignifiedness n. ดูdignified
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
embalm(เอมบาล์ม') vt. ดองศพ,ทำให้อยู่ในความทรงจำ,ทำให้หอมหวนด้วยน้ำยา,ป้องกันการเจริญ., See also: embalmer n.ดูembalm embalmment n. ดูembalm
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
fuge(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugue(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
English-Thai: Nontri Dictionary
brassiere(n) เสื้อยกทรง,เสื้อชั้นในสตรี
coiffure(n) การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
corsage(n) เอวเสื้อสตรี,เสื้อยกทรง
corset(n) เสื้อรัดทรงสตรี
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
cuirass(n) เสื้อเกราะ,เสื้อยกทรง
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
dignified(adj) ทรงเกียรติ,ภูมิฐาน,สง่างาม,ผึ่งผาย,
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ์
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
elliptical(adj) ซึ่งเป็นรูปไข่,มีรูปทรงคล้ายไข่
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
footing(n) การทรงตัว,ตำแหน่งที่มั่น,ที่วางเท้า,การวางเท้า
form(n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
gyroscope(n) เครื่องรักษาความทรงตัว,เครื่องวัดการหมุน
memorandum(n) บันทึกเหตุการณ์,หนังสือบริคณห์สนธิ,บันทึกความทรงจำ,จดหมายเหตุ
memory(n) ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
oracle(n) คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
recollection(n) ความทรงจำ,การรำลึก,การระลึกถึง,การหวนคิด
remembrance(n) ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึกถึง
reminiscence(n) ความทรงจำ,การระลึกถึง,บันทึกความจำ
reminiscent(adj) เตือนความทรงจำ,ระลึกถึง
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง
slacks(n) กางเกงทรงหลวม
sphere(n) ลูกโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วงงาน,ถิ่น,ปริมณฑล
spherical(adj) เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เป็นทรงกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล
spire(n) ทรงกรวย,ยอดแหลมของตึก,ทรงเจดีย์,หน่อไม้
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arboreousทรงไม้ต้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cuboid; rectangular parallelepiped; rectangular solidทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
duodecahedron; dodecahedronทรงสิบสองหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ellipsoidทรงรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
globoseทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heptahedronทรงเจ็ดหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hexahedronทรงหกหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
octahedronทรงแปดหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
paraboloidทรงพาราโบลา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
parallelepiped; parallelopipedทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pentahedronทรงห้าหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polyhedronทรงหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solidทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sphereทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
attitude๑. ท่าทรงตัว๒. เจตคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balusterลูกกรงทรงคนโท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bombéเครื่องเรือนทรงกระพุ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coccusแบคทีเรียทรงกลม, ค็อกคัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder(วง)ทรงกระบอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gambrel roofหลังคาทรงจั่วหักมุม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
great circle (of a sphere)วงกลมใหญ่ (ของทรงกลม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hemisphereครึ่งทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lean-to roofหลังคาทรงเพิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manganese noduleก้อนแมงกานีสทรงมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ovoid๑. คล้ายรูปไข่๒. ทรงรูปไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
potentateผู้ทรงอำนาจสูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solid geometryเรขาคณิตทรงตัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
survivorผู้รอดชีพ, ผู้ทรงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
topiary workไม้แต่งทรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usufructuaryผู้ทรงสิทธิเก็บกิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wedge combustion chamberห้องเผาไหม้ทรงลิ่ม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
Cylindricalทรงกระบอก [การแพทย์]
sphereทรงกลม, เซตของจุดในระบบ 3 มิติ  อยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ambient dose equivalentปริมาณรังสีสมมูลโดยรอบ, ปริมาณรังสีสมมูลที่อ้างอิงกับทรงกลมไอซีอาร์ยู ใช้ในการปรับเทียบปริมาณรังสียังผลของเครื่องมือตรวจวัดรังสี (ดู ICRU sphere ประกอบ)
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Cocciแบคทีเรียชนิดกลม,ทรงกลม [การแพทย์]
Coccusค็อคคัส,กลมๆ,รูปทรงกลม,แบคทีเรียพวกตัวกลม [การแพทย์]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Crutch Balanceการทรงตัวด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cuboidคิวบอยด์,เซลล์ลูกเต๋า,กระดูกเท้ารูปลูกบาศก์,ทรงเหลี่ยมลูกบาศก์,กระดูกข้อเท้ารูปคล้ายลูกบาศก์,ลูกบาศก์,กระดูกคิวบอยด์ [การแพทย์]
Disequilibriumการขาดสมดุลย์,ความไม่สมดุลย์,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
Disturbancesการแปรปรวน,การรบกวน,การทรงตัวเสีย [การแพทย์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Equilibriumสมดุลการทรงตัว [TU Subject Heading]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Funnelกรวย,ทรงกรวย [การแพทย์]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
semicircular canalเซมิเซอร์คิวลาร์แคแนล, ส่วนของหูตอนใน มีลักษณะเป็นหลอดครึ่งวงกลม 3 อันวางตั้งฉากกันมีของเหลวบรรจุอยู่ภายใน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spherical pyranometerไพรานอมิเตอร์ที่ใช้วัดบนพื้นที่ทรงกลม หรือเครื่องวัดรังสีจากดวงอาทิตย์บนพื้นที่ทรงกลม [อุตุนิยมวิทยา]
Spiritualistic interpretationsการตีความจากการเข้าทรง [TU Subject Heading]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
worm gearsเฟืองหนอน, ชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลม และเกลียวหนอนมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เกลียวหนอนจะทำหน้าที่ส่งกำลังให้กับเฟืองหนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cylinder (n.) ทรงกระบอก See also: ไซลินเดอร์
corona (n.) ทรงกลด
halo (vi.) ทรงกลด See also: มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี
poise (vi.) ทรงตัว
poise (vt.) ทรงตัว
firm (adj.) ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น) Syn. solid, steady
coiffure (n.) ทรงผม Syn. hairstyle, hairdo, haircut
cut (n.) ทรงผม Syn. haircut, hairstyle
haircut (n.) ทรงผม
hairdo (n.) ทรงผม See also: แบบผม Syn. coiffure
hairstyle (n.) ทรงผม See also: แบบผม, ทรง
crew cut (n.) ทรงผมของผู้ชายที่สั้นมาก
shingle (n.) ทรงผมสั้นของผู้หญิง
updo (n.) ทรงผมเป็นม้วนบนศีรษะของสตรี See also: ผมเกล้ามวย
marcel (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcelwave, marcel wave
marcel wave (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcelwave
marcelwave (n.) ทรงผมแบบดัดเป็นคลื่น Syn. marcel wave
crop (n.) ทรงผมแบบสั้น
mighty (adj.) ทรงพลัง See also: มีกำลัง, เข้มแข็ง Syn. powerful, influential
amnesia (n.) ภาวะสูญเสียความทรงจำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
She looks like me, except her hair styleเธอดูเหมือนฉัน ยกเว้นแต่ทรงผมของเธอ
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To gargle is to gargle (for.).ทรง... ใช้แทนกลั้วคอ
These spheres now appear to be leaving in the same mysterious manner as they came.ทรงกลมพวกนี้กำลังจากไป อย่างลึกลับเหมือนกับตอนที่มันเข้ามา
The heliosphere shields us from most of the deadly cosmic rays.ทรงกลมฮีลีโอ โล่เราจากส่วน ใหญ่ของรังสีคอสมิกร้ายแรง เมื่อเป่าลมแสงอาทิตย์พายุ
The only sphere that doesn't appear to be leaving is the giant sphere in Central Park.ทรงกลมเดียว ที่ยังคงอยู่ที่เดิม คือทรงกลมขนาดยักษ์ ที่เซนทรัลพาร์ค
He fears you do not have enough strength to defeat his enemies.ทรงกลัวว่าเจ้าจะไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้
You got a destiny to take care of here, remember?ทรงกุมชะตาลิขิตอยู่นะ จำได้มั้ย
I need two rows of postholes running up both sides.ทรงคล้ายตู้ไปรษณีย์ สองแถวทั้งสองข้าง
I mean, just the sheer historical value of everything in here is... is...ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สุดๆ ของทุกอย่างในนี้มัน... .
I'm flattered, Your Highness.ทรงชมหม่อมฉันเกินไปแล้ว
Motherfucker ... damn that pig still alive.ทรงช่วยให้พวกเรามีโชคด้วยเทอญ หึ หึ หึ เอาละเลียรูตูดข้าที ไอ้หมูเปรตนี้มันรอดจริงๆ
Do you realize how many men could survive such an ordeal?ทรงตระหนักหรือไม่ว่ามีสักกี่คนNที่รอดจากความโหดร้ายเหล่านั้นมาได้
He made the long journey together with his father, King Regis.ทรงตรากตรำเดินทางมายาวไกล พร้อมกับราชารีจิส พระบิดา
It's the king's decision. I owe him for taking me in.ทรงตัดสินพระราชหฤทัยแล้ว ผมเป็นหนี้บุญคุณพระองค์
Know what surrounds you.ทรงตัวให้ได้ตลอดเวลา
Please follow me.ทรงตามกระหม่อมมาเถิดพ่ะย่ะค่ะ
You noticed that, huh? It must have died with the king.ทรงทราบด้วยเหรอ คงหายไปพร้อมราชา
He did? And what else?ทรงทำงั้นเหรอ แล้วไงอีก
You have the entire palace in a panic.ทรงทำให้คนทั้งวังหวั่นกลัว
You make me blush.ทรงทำให้ดิฉันอายนะเพคะ
Leaving her his favorite dagger.ทรงทิ้งกริชคู่ใจไว้กับเธอ
# Comfort and joy # Oh, tidings of comfortทรงนำมาซึ่งความสุขกาย สบายใจ
In His presence is the fullness of joy.ทรงประทานความสุขอันอุดม
To bless me with such love...ทรงประทานพรข้าด้วยความรักของเจ้า
Bless this food. Amen.ทรงประทานอาหารเหล่านี้มา เอเมน
For he shall give his angels charge over me, to keep me...ทรงประทานเหล่าทวยเทพจงประทานคุ้มครองให้ลูกมีชีวิต..
Let us thank him for this blessing.ทรงประทานโอกาสให้เรา ขอบคุณพระองค์ด้วยการสวดอ้อนวอนนี้
I have too much to do for one lifetime.ทรงปรารถนาชนะศัตรูสุดท้าย
His hairstyle, the way he speaks, his dress sense... and his obsession with tidiness...oh!ทรงผม การพูดของเขา การแต่งตังของเขา และความมกหมุ่นเจ้าระเบียบเกินไป... ไม่นะ
Actually, your hair... Looks amazing.ทรงผม คุณ ดูดีจริง ๆ
Hairstyle needs to be neat.ทรงผมก็ต้องเรียบร้อย
They had that ridiculous hair and those ridiculous outfits and--ทรงผมกับชุดของพวกเขาดูตลกดี และก็...
Your haircut and the way you hold yourself says military.ทรงผมของคุณ ลักษณะท่าทางของคุณ
Your haircut, the way you hold yourself says military.ทรงผมของคุณ วิธีคุณของยืน บอกได้เลยว่าเป็นทหารแน่นอน
My haircut... still... crazy.ทรงผมของผม... มันยัง... ยุ่งอยู่เลย
Your hair would have a better chance if she was.ทรงผมของเธอจะดูดีขึ้นมาก ถ้าเธอทำอารมณ์ดีๆ
Your hair? Yes, of course I do. What's the matter with it?ทรงผมคุณเหรอ ชอบสิ ทําไมเหรอ
Hair too ridiculous for future husband's family.ทรงผมดูน่าหัวเราะเกินไป สำหรับครอบครัวของสามีในอนาคต
Is that real bed head, or do you put something in there?ทรงผมนั่นของจริงหรือคุณไปทำอะไรมารึเปล่า?
My hair is terrible. I can't believe I wore my hair like that.ทรงผมูไม่ได้เลยวะ ,ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมฉันจะเป็นแบบนั้น
Nice hair, Borelli.ทรงผมเก๋ดีนี่ โบเรลลี่ ฉันว่าวงบอยส์ทาวน์

ทรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรง
Back to top