ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัง*, -จัง-

จัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัง (adv.) greatly See also: extremely, exceedingly Syn. มาก, ยิ่งนัก, เต็มที่, เต็มแรง Ops. นิดหน่อย, เล็กน้อย
จังกอบ (n.) tax See also: duty, port tax
จังก้า (adv.) with leg widespread
จังกูด (n.) helm See also: tiller, rudder Syn. หางเสือเรือ, จะกูด
จังกูด (n.) helm See also: rudder, tiller
จังงัง (v.) be dazed See also: be stunned Syn. นิ่งงัน, ตะลึง, ตกตะลึง
จังหน้า (adv.) utterly on the face Syn. เต็มหน้า, เต็มที่
จังหรีด (n.) cricket See also: leaping chirping insect Syn. จิ้งหรีด
จังหวะ (n.) chance See also: opportunity Syn. โอกาสอันควร, โอกาส
จังหวะ (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements Syn. จังหวะจะโคน
จังหวะจะโคน (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements
จังหวะดนตรี (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, ทำนองเพลง, จังหวะเพลง
จังหวะดนตรี (n.) melody See also: tune Syn. ท่วงทำนอง, ทำนอง
จังหวะดี (n.) good chance
จังหวะลีลา (n.) rhythmics See also: rhythm Syn. จังหวะ
จังหวะเพลง (n.) tune See also: tone, harmony, melody Syn. ทำนอง, จังหวะดนตรี, ทำนองเพลง
จังหวะเพลง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
จังหวัด (n.) province
จังหวัดกระบี่ (n.) Krabi
จังหวัดกาญจนบุรี (n.) Kanchanaburi
จังหวัดกาฬสินธุ์ (n.) Kalasin
จังหวัดกำแพงเพชร (n.) Kamphaeng Phet
จังหวัดชลบุรี (n.) Chon Buri
จังหวัดชัยนาท (n.) Chai Nat
จังหวัดชัยภูมิ (n.) Chaiyaphum
จังหวัดชุมพร (n.) Chumphon
จังหวัดตรัง (n.) Trang
จังหวัดตราด (n.) Trat
จังหวัดตาก (n.) Tak
จังหวัดตาก (n.) Tak
จังหวัดธนบุรี (n.) Thon Buri
จังหวัดนครนายก (n.) Nakhon Nayok
จังหวัดนครปฐม (n.) Nakhon Pathom
จังหวัดนครพนม (n.) Nakhon Phanom
จังหวัดนครราชสีมา (n.) Nakhon Ratchasima
จังหวัดนครสวรรค์ (n.) Nakhon Sawan
จังหวัดนนทบุรี (n.) Nonthaburi
จังหวัดนราธิวาส (n.) Narathiwat
จังหวัดน่าน (n.) Nan
จังหวัดบุรีรัมย์ (n.) Buri Ram
English-Thai: HOPE Dictionary
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
adjunctive(อะจังคฺ' ทิฟว) adj. เป็นสิ่งประกอบหรือส่งเสริม, คำเสริม,ส่วนสังกัด
adjuncton(อะจังคฺ' เชิน) n. การอยู่ติดกัน, การอยู่ข้างเคียง (addition to an adjunct)
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
andante(แอนแดน' ที) adj. ค่อนข้างช้าและแรียบ (เสมอ) . จังหวะช้า ๆ (walking)
andantino(แอนแดนที' โน) n., adj. adv. จังหวะที่ค่อนข้างเร็วกว่า andante, ค่อนข้างเร็วกว่า andante
apropos(แอพระโพ') adv.,adj. เหมาะสม,ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely)
arrhythmia(อะริธ'เมีย) n. ภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, ภาวะไม่ได้จังหวะ., Syn. arrhythmia, arythmia, arythmia -arrhythmia (al)
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
beguine(บิกีน') n. ชื่อการเต้นรำชนิดหนึ่งในอาฟริกาใต้,จังหวะบิกิน
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
cadence(แคด'เดินซฺ) {cadenced,cadencing,cadences} n. ท่วงทำนองดนตรี,จังหวะในการพูด,จังหวะ,ท่วงทำนอง vt. ให้จังหวะ,ทำเป็นจังหวะ, See also: cadent,cadential adj., Syn. beat
cadency(แคด'เดินซี่) n. จังหวะ,ท่วงทำนอง,ความสัมพันธ์ของสมาชิกวงศ์ตระกูล
cadent(แคด'เดินทฺ) adj. เป็นจังหวะ,เป็นท่วงทำนอง,ซึ่งกำลังตก
calypso(คะลิพ'โซ) n. จังหวะคาลิพโซ,นางฟ้าในนวนิยาย
cha ###SW. cha (ชา'ชา) n. จังหวะเต้นรำ ชะ-ชะ-ชะ
city halln. ศาลากลางจังหวัด
clapper n.คนตบมือ,สิ่งที่กระทบและเกิดเสียงดัง,ไม้ตีจังหวะ,
conjunct(คันจังคฺ',คอน'จังคฺ) adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเกิดจากการรวมกัน, See also: conjunctly adv., Syn. conjoined
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน,การร่วมกัน,การชุมนุมกัน,การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association
conjunctiva(คอนจังคฺไท'วะ) n. เยื่อตาขาว -pl. conjunctivas,conjunctivae
conjunctive(คอนจังคฺ'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งรวมกัน n. สันธาน connective
conjunctivitis(คอนจังคฺทิไว'ทิส) n. เยื่อตาขาวอักเสบ
conjuncture(คอนจังคฺ'เชอะ) n. การรวมกัน,การเชื่อมผนึก,เหตุการณ์ทั้งหลายรวมกัน,ภาวะฉุกเฉิน, See also: conjunctural adj. ดูconjuncture, Syn. concatenation,juncture,connection
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์
department(ดิพาร์ท'เมินทฺ) n. แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวัด., See also: departmental adj. ดูdepartment, Syn. section
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
disjunct(ดิสจังคฺ') adj. ซึ่งแยกออกจากกัน,หลุดจากกัน,ไม่ต่อเนื่อง, Syn. disjoined,separated
English-Thai: Nontri Dictionary
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
beat(n) การตี,ความชนะ,จังหวะ,การเต้น
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
cadence(n) จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
cess(n) ภาษี,จังกอบ,ดวง,โชค
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
cockswain(n) สรั่ง,คนบอกจังหวะเรือ
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
department(n) ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวัด,เขต
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
felicitous(adj) เหมาะสม,ถูกจังหวะ,ถูกกาลเทศะ,เป็นมงคล
foot(n) เท้า,ตีน,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง
footwork(n) การใช้เท้า,การก้าวเท้า,จังหวะเท้า
frivolity(n) ความเหลาะแหละ,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
frivolous(adj) เหลาะแหละ,ไม่สำคัญ,ไม่เอาจริงเอาจัง,เล่นๆ
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
hexameter(adj) มีหกท่อนหรือหกจังหวะ
iambic(n) จังหวะในโคลงภาษาอังกฤษ
inopportune(adj) ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่ได้จังหวะ,ไม่เหมาะสม
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
levity(n) ความไม่สำรวม,ความตลกคะนอง,ความไม่เอาจริงเอาจัง
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
lilt(n) การร้องเพลง,ความร่าเริง,จังหวะเพลง
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
measure(n) ขนาด,เครื่องวัด,มาตราวัด,เครื่องมือ,จังหวะดนตรี,การกระทำ
metre(n) ความยาวเป็นเมตร,เครื่องวัดจังหวะดนตรี
metric(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
metrical(adj) เกี่ยวกับระบบเมตริก,เกี่ยวกับจังหวะในบทกวี
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
opportunity(n) ช่อง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ
TOWN town hall(n) ศาลากลางจังหวัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
biorhythmจังหวะชีวภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caesuraจังหวะหยุด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
circadian rhythmจังหวะรอบวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cessภาษีส่วนท้องถิ่น, จังกอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cowlโครงกระจังหน้ารถ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
department๑. กรม๒. จังหวัด๓. กระทรวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
levy๑. จังกอบ, ภาษี๒. การเกณฑ์ทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacemakerตัวคุมจังหวะ, ส่วนคุมจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prefectureศาลากลางจังหวัด (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsation weldingการเชื่อมแบบพัลส์, การเชื่อมพักจังหวะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
rhythm methodวิธีรอจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stroke๑. ระยะชัก๒. จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surge drumหม้อลดจังหวะความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Aerophobiaการสะดุ้งเป็นจังหวะ [การแพทย์]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Arrhythmiaภาวะหัวใจเสียจังหวะ, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเสียจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะ, หัวใจเต้นผิดปกติ, ชีพจรไม่สม่ำเสมอ, การเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ, การเต้นผิดจังหวะของหัวใจ, หัวใจเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Azurite or Chessylite อะซูไรต์ หรือ เชสสีไลต์ แหล่ง - พบเป็นแร่ทุติยภูมิในจังหวัดตาก สงขลา และอุตรดิตถ์ พบทั่วไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงมีความสำคัญเป็นอันดับรอง และไม่ค่อยแพร่หลายเท่ามาลาไคต์ [สิ่งแวดล้อม]
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Botanical Garden สวนพฤกษศาสตร์ เป็นพื้นที่คุ้มครองประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ทุกชนิด ทั้งในและนอกประเทศที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ความสวยงามหรือที่หายากมาปลูกไว้เป็นลำดับตามหมวดหมู่ และตระกูล เพื่อการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ขยายพันธุ์ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และแก่ประเทศชาติต่อไป ในประเทศไทยมีอยู่ 5 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง จังหวัดตรัง [สิ่งแวดล้อม]
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Conjunctivaคอนจังไตว่า,เปลือกตาด้านใน,เยื่อบุตา,เยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,บริเวณตาขาว,บริเวณเยื่อตาขาว,เยื่อตาขาว,เยื่อนัยน์ตา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อตา,เยื่อบุลูกตา,คอนจังติวา,เยื่อบุนัยน์ตา,เยื่อบุตาขาว [การแพทย์]
County อำเภอ, เขต เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
Cuprite คิวไพรต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบหลายจุดในจังหวัดน่าน ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่สำคัญเพราะมีเนื้อทองแดงสูง [สิ่งแวดล้อม]
Cycling Controlledการกำหนดจังหวะการหายใจ [การแพทย์]
Diamond เพชร แหล่ง - พบที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ปนอยู่กับแร่ดีบุกในลานแร่ดีบุก ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติสูงค่าอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ใช้เป็นผงขัดในการเจียระไนเพชรพลอยต่าง ๆ ตลอดจนใช้ในการตัดกระจกและวัตถุอื่น ๆ เพชรดำ ใช้ฝังในเหล็กใช้เป็นหัวเจาะหินแข็ง ๆ หรือวัตถุที่แข็ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Governorsผู้ว่าราชการจังหวัด [TU Subject Heading]
Graphite แกรไฟต์ แหล่ง - พบในหินแกรนิตที่จังหวัดจันทบุรี และในหินแปรทางภาคเหนือ เช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ พบเกิดอยู่ในหินชนวนเนื้อค่อนข้างแข็ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เคลือบบนผิวหน้าของหินแปร นอกจากนี้ยังพบ ในหินเปกมาไทต์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประโยชน์ - ใช้ในการทำดินสอดำ ใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันเครื่อง ใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟได้ดีเพราะจุดหลอมเหลวสูงมาก [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]
Intensiveอย่างจริงจัง, สมบัติอินเทนซีฟ, แบบเข้มข้น, เข้มข้น [การแพทย์]
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Jadeite เจไดต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่เรียกว่า หยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก [สิ่งแวดล้อม]
Junk ของเลิกใช้, จังค์ สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Malachite มาลาไคต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครราชสีมา อุตรดิตถ์ และทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่ทองแดง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดง ใช้ทำเครื่องประดับแจกัน หุ้มโต๊ะภายนอก บริเวณพื้นบนของโต๊ะ เจียระไนรูปหลังเบี้ยทำหัวแหวน [สิ่งแวดล้อม]
Manganite แมงกาไนต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเลยและลำพูน ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีสที่สำคัญอันดับรอง [สิ่งแวดล้อม]
Marcasite มาร์คาไซต์ แหล่ง - พบหลายแห่ง เช่น ในจังหวัดกาญจนบุรี เลย ประโยชน์ - ใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับไพไรต์ คือใช้ในการทำกรดกำมะถัน [สิ่งแวดล้อม]
Meticulous Controlการควบคุมเบาหวานอย่างจริงจัง [การแพทย์]
Metrics and rhythmicsการสัมผัสและจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Metronomesเครื่องจับเวลาและจังหวะการบริหารร่างกาย, เครื่องให้จังหวะ [การแพทย์]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Muscovite มัสโคไวต์ แหล่ง - พบที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในแหล่งหินแกรนิต เปกมาไทต์ทั่วประเทศ เป็นตัวแร่สำคัญที่พบเสมอในทรายทั่วไป ประโยชน์ - ใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำเป็นวัตถุโปร่งใสในการทำตะเกียงและเตา เศษของไมกาที่เหลือจากการทำฉนวนจะถูกนำมาใช้ทำกระดาษปิดผนัง ทำให้ผนังมีความแวววาวขึ้น ใช้ผสมกับน้ำมันทำเป็นตัวหล่อลื่น เป็นตัวนำความร้อนที่เลว จึงใช้ทำวัตถุทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Oil Shaleหินน้ำมัน มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Opal โอปอ แหล่ง - ดินเบา (Diatomite) เป็นโอปอชนิดหนึ่งที่พบหลายแห่ง ในจังหวัดลำปาง โอปอธรรมดาพบที่ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ไม้เนื้อโอปอพบที่จังหวัดนครราชสีมา เกิดในแหล่งแร่ฟลูออไรต์ที่บ้านปาง จังหวัดลำพูน ประโยชน์ - ใช้ในลักษณะเป็นแร่รัตนชาติ สำหรับดินเบา ใช้ทำเป็นผงขัด ผงกรอง ใช้ทำฉนวนไฟฟ้า และใช้เติมลงไปในสารใด ๆ เพื่อเพิ่มน้ำหนัก [สิ่งแวดล้อม]
Orpiment ออร์พิเมนต์ แหล่ง - ในประเทศไทย เคยได้พบตัวอย่าง และแจ้งว่ามาจากจังหวัดแพร่ แต่ยังไม่เป็นที่ยืนยัน ประโยชน์ - เป็นสินแร่อาร์เซนิก ใช้ประโยชน์ในการทำยาฆ่าแมลง ยาทำลายหญ้า และเป็นแม่สีในแลคเกอร์ [สิ่งแวดล้อม]
parity bitบิตพาริตี, บิตข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทาง หรือสายที่ควบคุมการโต้ตอบ เพื่อควบคุมจังหวะของการรับ-ส่งข้อมูลแต่ละชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Provincial emblemsสัญลักษณ์ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Psilomelane ไซโลมีเลน แหล่ง - พบตามเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ชายฝั่งหรือตาม ชายเกาะต่าง ๆ ทั่วไป เกิดอยู่เสมอตามแหล่งแมงกานีสในจังหวัดต่าง ๆ ประโยชน์ - เป็นสินแร่แมงกานีส ถลุงเอาโลหะแมงกานีส ผสมทำเหล็กกล้า ทำถ่านไฟฉายและเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Orthoclase ออร์โทเคลส แหล่ง - ในประเทศไทย พบอยู่ในหินแกรนิต เปกมาไทต์และไนส์ทุกแหล่ง แหล่งใหญ่พบในเปกมาไทต์ ที่จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี อุทัยธานี และตาก ประโยชน์ - แร่ชนิดนี้จัดเป็นกลุ่มแร่เฟลด์สปาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ อุตสาหกรรมแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat (n.) จังหวะ
cadence (n.) จังหวะ Syn. rhythm
rhythm (n.) จังหวะ See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ Syn. cycle, tempo
measure (n.) จังหวะ (ของคำประพันธ์) Syn. rhythm, meter
pirouette (n.) จังหวะการหมุนตัวบนเท้าเดียวหรือปลายเท้า Syn. turn
tempo (n.) จังหวะการเคลื่อนไหวของกิจกรรมหรือวิถีชีวิต
time (n.) จังหวะของดนตรี Syn. rhythm, tempo
. Improvement (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity
upbeat (n.) จังหวะขึ้น See also: พัฒนาการ, ความรุ่งเรือง Syn. prosperity, . Improvement
stroke (n.) จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์
trochee (n.) จังหวะซึ่งประกอบด้วยสองพยางค์
rhythm (n.) จังหวะดนตรี Syn. cadence, lilt
rap (n.) จังหวะดนตรีชนิดหนึ่ง
backbeat (n.) จังหวะดนตรีที่หนักแน่น โดยเฉพาะจังหวะร็อก
ragtag (n.) จังหวะดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
waltz (n.) จังหวะวอลทซ์ (ดนตรี)
rhythm (n.) จังหวะสัมผัสในกวี Syn. accent
prosody (n.) จังหวะหรือทำนองเสียงในการพูด
samba (n.) จังหวะเต้นรำแซมบ้าของบราซิล
quickstep (n.) จังหวะในการเต้นบอลรูม See also: จังหวะแบบเร็วที่ใช้ในการเต้นรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh, how niceโอ ดีจัง
Move your feet to the beat of your heartเคลื่อนเท้าไปตามจังหวะเต้นของหัวใจคุณ
How romantic!ช่างโรแมนติกจัง
How nice to see youดีจังที่ได้เจอคุณ
Why do you look so sad?ทำไมคุณถึงดูเศร้าจัง?
That's too badแย่จังเลย
Well, it’s been nice talking to youดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณ แล้วเจอกันคราวหลังนะ
He is such an idiot!เขาช่างโง่เง่าจัง
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
It's nice to be backดีจังที่ได้กลับมา
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
It's so nice to have you aroundดีจังที่มีคุณอยู่ใกล้ๆ
I want you to be serious nowฉันอยากให้คุณเอาจริงเอาจังตอนนี้
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
I wonder what he looks likeฉันสงสัยจังว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. 34, JUNG, Hyun-soo and KIM, Se-youngหมายเลข 34 จัง ฮัน-ซู และ คิม เซ-ยัง
Contestants No. 75, NA, Young-sae and JUNG, Eun-shil.ผู้เข้าแข่งขัน หมายเลข 75 นา ยอง-เซ และ จัง อึน-ชิล
But his rival JUNG, Hyun-soo had his eye on Se-young.แต่คู่แข่งของเขา จัง ฮุนซู เล็งเซยองเอาไว้
No. 87, JUNG, Hae-myung and KIM, Young-min.เบอร์ 87 จัง เฮมอง และคิม ยังมิน
No. 45, JUNG, Hyun-soo and JANG, Chae-min.เบอร์ 45 จัง ฮุนซู และจาง เชมิน
No. 45 JUNG, Hyun-soo and JANG, Chae-min answering to the crowd's cheers.เบอร์ 45 จัง ฮุนซู และจาง เชมิน ตอบรับการเชียร์ของผู้ชม
No. 45, JUNG, Hyun-soo and JANG, Chae-min!เบอร์ 45 จัง ฮุนซู และจาง เชมิน!
Yes? Jung Tae-soo speaking.เหรอ จัง เท-ซูกำลังพูด
And you have to go to Pyung Jang Dong, understand?และนายต้องไป พยุง จัง ดอง เข้าใจไหม?
Oh, and look, there is last year's champ, Jean George.และนั่นคือ ผู้ชนะปีที่แล้วของเรา จัง จอร์จ
As the racers broach the forest, last years champ, Jean George, is in the lead, and little Adam Bilson trails the pack.ผู้แข่งขันทั้งหมด เข้าไปในป่าแล้ว ผู้ชนะปีที่แล้ว จัง จอร์จ กำลังนำ และหนูน้อยอดัม บิลสันรั้งท้าย
Oh, and here comes last year's champ, Jean George.เข้ามาแล้วครับ ผู้ชนะปีที่แล้ว จัง จอร์จ
That scoundrel. Jean George sabotaged my sled.เจ้าคนขี้โกง จัง จอร์จ แอบวางยาล้อเลื่อนของฉัน
And the race is back on with Jean George in the lead.กลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้ง จัง จอร์จกำลังนำมา
The bold, young, single mother. Let's talk with Jung-nam Hwang.เธอเป็นซิงเกิ้ลมัมที่โด่งดังที่สุดในยุคเรา คุณ ฮวัง จัง นัม
How are you Jung-nam?ครับ คุณ จัง นัม ครับ สวัสดีครับ
It's great to hear your voice.ครับ คุณ ฮวัง จัง นัม ยินดีที่ได้พูดกับคุณครับ
Of course.แน่นอนสิครับ คุณ จัง นัม
What's the first thing you want to do when you meet him?คุณ จัง นัม เมื่อคุณพบพ่อแล้ว สิ่งแรกที่คุณจะทำให้ท่านคืออะไรหรือครับ
Any hopes after meeting your father?คุณ จัง นัม ครับ ถ้าคุณได้เจอท่านแล้ว คุณหวังว่าอะไรหรือครับ
You know about our singing contest? Visual Radio?คุณ จัง นัม ครับ คุณรู้จักรายการวิทยุของเรา ที่ชื่อว่า "โบยอง เรดิโอ" ไหมครับ
Anything you want to say to your father?โอเค คุณ จัง นัม คุณมีอะไรอยากจะพูดกับคุณพ่อ ผ่านทางวิทยุนี้ก่อนวางสายไหมครับ
22 year-old Jung-nam is raising a kid instead of her dreams.ในวัยที่เธอควรจะได้ดูแลความฝันของเธอ คุณ จัง นัม ในวัย 22 ปี กลับต้องเลี้ยงดูลูกชายของเธอ
Afternoon Radio with Hyun-soo Nam wishes Jung-nam and her family all the best.พวกเรา "รายการ นัม ฮยุน ซู เรดิโอ" หวังว่า คุณ จัง นัม จะพบแต่ความสุขตลอดไป
Then he said my ankles were thick!(รุ่นพี่ รุ่นพี่ ดูข้อความ) (ฮวัง จัง นัม โทรมา)
Now, we're on line with Jung-nam Hwang.ครับ ต่อไป คุณ ฮวัง จัง นัม อยู่กับเราในสายครับ เธอไม่ได้โทรมาหาเราสักพักแล้ว
Jung-nam? Where are you calling from?คุณ ฮวัง จัง นัม ครับ คุณอยุ่ไหนครับเนี่ย
Wait! Jung-nam!เดี๋ยวก่อน คุณ จัง นัม
Kyu-soo Chung / Jung-hee Changชาง คยู ซู / ชาง จัง ฮี
Let me tell you, all women ultimately are evil.ที่ฉันแคร์จริง ๆ จัง ๆ - นายฟังฉันก่อน - แคร์มาก
Let me speak with him and see how he feels about it.ที่มีต่อคนที่พวกเธอรักจริง ๆ จัง
I'm not a little brat. I'm Yu Mi, Jang Yu Mi.ฉันไม่ใช่คนเลว,ฉันคือยูมิ , จัง ยูมิ
Parker fall on her ass all day, but, you know, it'd be cool to... do some real skiing.ปาร์กเกอร์ล้มก้นกระแทกตลอดทั้งวัน แต่รู้มั้ย มันจะเจ๋งมาก .. ถ้าจะสกีกันจริง ๆ จัง
That's where J.F.K.'s exit wound was.เกี่ยวกับการลักลอบสังหารเคเนดี้ จัง โบนส์ ผมถูกฝึกมาให้เป็น สไนเปอร์นะ
Your girlfriend was Jooyeon Jang who lived in Yeonyi county. Right?จูยอน จัง ที่อยู่ในเมือง เยนยี เป็นแฟนแกใช่ไหม?
Indra Nooyi, Ann Moore, Andrea jung. Why are these all businesswomen?อินทรา นูยี่, แอน มัวร์, แอนเดรีย จัง ทำไมเป็นนักธุรกิจหญิงหมดเลย
I don't think you've really been mad at me since I was eight, that time I tied Josh to his skateboard and pushed him down the hill in front of our house to see how fast he would go.หนูไม่คิดว่าคุณเคยโมโหหนูจริง ๆ จัง ๆ ตั้งแต่หนูอายุ 8 ขวบ ตอนนั้นหนูมัดจอชกับกระดานสเกตของเขา แล้วดันเขาลงเนินที่หน้าบ้านเรา
JUNG, Hyun-soo you piece of shit!จัง ฮุนซู ไอ้เวรตะไล!
Jang-Geum, we're very close to the cityจังกึม อีกนิดเดียวก็ถึงเมืองหลวงแล้วหนะลูก
Jang-Geum, do you really want to learn the characters? Yesจังกึม, ลูกอยากเรียนหนังสือ จริงๆเหรอ

จัง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt
[けん, ken] Thai: จังหวัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัง
Back to top