ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเกลียดชัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเกลียดชัง*, -ความเกลียดชัง-

ความเกลียดชัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกลียดชัง (n.) hatred See also: abhorrence, loathing, detestability Syn. ความชัง, ความเกลียด Ops. ความรัก
English-Thai: HOPE Dictionary
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์
nausea(นอ'เซีย) n. อาการคลื่นเหียน,ความสะอิด,สะเอียน,ความเกลียดชัง, Syn. motion
odium(โอ'เดียม) n. ความเกลียดชังมาก,ความขยะแขยง,ความอัปลักษณ์,ความอัปยศอดสู, Syn. opprobrium
rancor(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
rancour(แรง'เคอะ) n. ความเจ็บใจ,ความคับแค้นใจ,ความอาฆาตแค้น,ความเกลียดชัง., See also: rancored adj. rancoured adj., Syn. enmity,malice
repugnance(รีพัก'เนินซฺ) n. การต่อต้าน,การคัดค้าน,การเป็นปฏิปักษ์,ความรังเกียจอย่างแรง,ความเกลียดชัง,ความรู้สึกสะอิดสะเอียน, Syn. repugnancy ,aversion
English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
hatred(n) ความเกลียด,ความชัง,ความรังเกียจ,ความเกลียดชัง,โทสาคติ
horror(n) ความกลัว,ความน่าเกลียด,ความเกลียดชัง
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
nausea(n) ความสะอิดสะเอียน,ความเกลียดชัง
rancor(n) ความเคียดแค้น,ความพยายาม,ความเกลียดชัง,ความเจ็บใจ
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
animosity (n.) ความเกลียดชัง Syn. hostility, dislike, enmity
bad blood (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. hatred Ops. affection
bad feeling (n.) ความเกลียดชัง See also: ความไม่พอใจ, ความรู้สึกไม่ดีต่อกัน Syn. bad blood
hatred (n.) ความเกลียดชัง See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์ Syn. abhorrence, detestation, loathing Ops. fondness, liking, love
odium (n.) ความเกลียดชัง Syn. hatred, dislike Ops. like
antipathy (n.) ความเกลียดชังอย่างมาก See also: ความชิงชัง, ความเป็นศัตรู, ความเกลียดชัง, การแตกร้าว Syn. aversion, hostility, hatred Ops. attraction, affinity
venomous (adj.) เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเกลียดชัง See also: เต็มไปด้วยความชั่วร้าย Syn. ferocious, malicious, vicious
Western Oriental Gentleman (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง)
wog (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง) Syn. Western Oriental Gentleman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How does one collect love, rage, hatred, fear?"ใครจะไปเก็บเอา/Nความรัก ความรุนแรง ความเกลียดชัง ความกลัวได้?"
It is YOU with your hatred and your ignorance.มันคือ แก! กับ ความเกลียดชัง และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ของแก
Oh, such hate, the sheer power of it.อืม ความเกลียดชัง คือพลังของเจ้า
Over the years, I have come to believe that the dark ages never actually ended, that the fear... hatred, and brutality that once plagued our ancestors plagues us still.หลายปีผ่านไป ผมได้มีความเชื่อที่ว่า ยุคมืดไม่เคยได้จบลงจริงๆ นั่นก็คือ ความหวาดกลัว ความเกลียดชัง และความโหดร้าย
Hate can only breed more hate...ความเกลียดชัง มีแต่ทำให้เกิดความเกลียดชังไม่สิ้นสุด...
Hate's as good a thing as any to keep a person going.ความเกลียดชังก็ดีไม่ต่างกับ อันอื่นแหละที่ทำให้คนเราเดินหน้าต่อ
I hate him with the fire of a thousand suns!ความเกลียดชังของข้าที่มีต่อเขา ประดุจไฟบรรลัยกัลป์!
Your hatred came from fear, not strength.ความเกลียดชังของท่านมาจากความกลัว หาใช่ความแข็งแกร่งไม่
Alessa's hate grew and grew, burning inside her.ความเกลียดชังของอเลสซ่าโตขึ้นๆ เผาใหม้อยู่ในใจเธอ
His hatred for them will become more pure and uncompromising.ความเกลียดชังของเขาจะกลายมาเป็น ความบริสุทธิ์และแน่วแน่
Her hate got so strong she even hurt someone who was only curious.ความเกลียดชังของเธอแข็งแกร่งขึ้นเหลือเกิน เธอทำแม้กระทั่งทำร้ายคน ที่เพียงแค่อยากรู้อยากเห็น
Our hate was what killed her.ความเกลียดชังของเราได้ฆ่าเธอ
Its hatred is so strong, it makes the devil seem weak!ความเกลียดชังจะทำมันให้แข็งแกร่ง มันจะทำให้ปีศาจ ดูอ่อนแอลงไป
Wouldn't all the hate still bother us?ความเกลียดชังทั้งหลายจะยังรบกวนเราอยู่มั๊ย?
Your hatred for my family is rather well known.ความเกลียดชังที่ท่านมีให้ ตระกูลข้าเป็นที่รับรู้ทั่วป
I have so much hatred inside me... from my neighbors who betrayed me... for my son who disowned me.ความเกลียดชังที่อัดแน่นอยู่มากมายในตัวผม จากเพื่อนบ้านที่ทรยศหักหลัง จากลูกชายที่ทอดทิ้งผม
His hatred of magic is from the goodness from his heart.ความเกลียดชังเวทมนตร์เป็นความดีจากหัวใจของเขา
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
No. It was rude, hateful.ไม่ มันหยาบคาย เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
Now there's nothing but bitterness and hatred.แต่ในตอนนี้กลับมีเพียง ความขมขื่นและความเกลียดชัง
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว
Bear us no hate. Be at peace.จำเราไม่มีความเกลียดชัง จะอยู่ที่ความสงบสุข
You shall know my agony and my hatred.คุณจะได้ทราบความทุกข์ทรมานและความเกลียดชังของฉัน
He must have died full of hate.เขาต้องเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน!
No. That will only breed more hatred.ที่ที่จะก่อให้เกิดความเกลียดชังมากขึ้น
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง
Sephiroth, whose hate was so great that he tried to destroy the world...ด้วยความเกลียดชังอันมหาศาลนั้น เซฟิรอธเริ่มจะทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าแม้กระทั่งดวงดาว
There's like this cancer-causing ray of spirit hateมันมี รังสีอำหมิตของความเกลียดชัง
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.
It built my world, imprisoned me taught me how to eat, how to drink, how to breathe.มันกักขังผมไว้ในโลกของผมเอง... ...สอนผมให้กิน,ให้ดื่ม, และหายใจด้วยความเกลียดชัง
I thought I'd die with all the hate in my veins.ผมคงต้องตาย ด้วยความเกลียดชังที่ฝังอยู่ในเส้นเลือด
If you ever need anything...และมีร่องรอยของคอโรฟอร์ม ในขอของเขา มีอะไรบอกมั้ยว่าเป็นการกระทำจากความเกลียดชัง
We live in an age of darkness.โลกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ความโกรธ ความเกลียดชัง
Into the fire she swallowed their hate.เข้าไปในกองเพลิง เธอดูดกลืนความเกลียดชังของพวกเขา
When you're hurt and scared for so long your fear and pain turn to hate and the hate starts to change the world.ในเวลาที่เธอเจ็บ และหวาดกลัวเป็นเวลานานๆ ความหวาดกลัวและเจ็บปวดกลายเป็นความเกลียดชัง และความเกลียดชัง เริ่มที่จะเปลี่ยนโลก
The demon fathered this disgusting abomination from her child!ปีศาจให้กำเนิดสิ่งที่น่ารังเกียจ ความเกลียดชังจากลูกของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเกลียดชัง
Back to top