ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความรื่นเริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความรื่นเริง*, -ความรื่นเริง-

ความรื่นเริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรื่นเริง (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน
ความรื่นเริงใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน
English-Thai: HOPE Dictionary
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyousness (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
mirth (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety, joyousness Ops. gloom, sadness
mirthfulness (n.) ความรื่นเริง Syn. joy
mirthful (adj.) เต็มไปด้วยความรื่นเริง Syn. happy, merry Ops. sad, depressed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fun is fading.ความรื่นเริงกำลังจางหายไป
Any happier, the city might have to shut us down.ความรื่นเริงใดๆ เมืองต้องหยุดพวกเราอยู่ดี
Mary, dear, you've delighted us long enough.แมรี่ลูกรัก ลูกให้ความรื่นเริงกับพวกเรามามากแล้ว
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง
Wherever there's tomfoolery and joy,ที่ใดที่มีความเบาปัญญาและความรื่นเริง
Tomorrow's Vulcanalia promises many glories in the arena.งานวัลคานาเลียพรุ่งนี้รับรองว่าจะมีความรื่นเริงในลานประลอง
'Tis the season to be jollyถึงเวลาแห่งความรื่นเริง...
Must all joy be so abandoned when weighted with husband?เมื่อมีสามีแล้วความรื่นเริงต้องถูกทิ้งขว้างหรือ
Someday we will all have jubilation.ซักวันพวกเราจะมีแต่ความรื่นเริง
My mother always said a party is not a party without entertainment.แม่ของฉันพูดอยู่เสมอว่า งานปาร์ตี้จะไม่ใช่งานปาร์ตี้ ถ้าไม่มีความรื่นเริงบันเทิงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความรื่นเริง
Back to top