ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คร่าวๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คร่าวๆ*, -คร่าวๆ-

คร่าวๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่าวๆ (adv.) approximately See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ Ops. ละเอียด
English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coarseอย่างคร่าวๆ,หยาบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crude (adj.) คร่าวๆ See also: ประมาณ, หยาบ
rough (adj.) คร่าวๆ See also: หยาบๆ Syn. approximate, imprecise, inexact
sketchy (adj.) คร่าวๆ See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ Syn. crude, coarse, preliminary
some (adv.) คร่าวๆ
superficial (adj.) คร่าวๆ See also: ลวกๆ, เร่งรีบ Syn. cursory, hasty, perfunctory
block in (phrv.) ร่างคร่าวๆ See also: วาดคร่าวๆ, วาดเร็วๆ
browse (n.) การอ่านคร่าวๆ Syn. skim
crudely (adv.) อย่างคร่าวๆ See also: อย่างหยาบๆ Syn. roughly
guesswork (n.) การคำนวณคร่าวๆ See also: การคาดการณ์อย่างคร่าวๆ Syn. guess, estimation
knock together (phrv.) สร้างขึ้นอย่างคร่าวๆ See also: ทำขึ้นอย่างลวกๆ Syn. throw together
look through (phrv.) อ่านคร่าวๆ Syn. read quickly
outline (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. schema, scheme
overview (n.) การอธิบายคร่าวๆ See also: การอธิบายโดยสรุป Syn. summary
read quickly (phrv.) อ่านคร่าวๆ
roughly (adv.) อย่างคร่าวๆ
rule of thumb (idm.) จากการวัดคร่าวๆ
schema (n.) แผนการอย่างคร่าวๆ Syn. scheme
sketch (n.) การอธิบายอย่างคร่าวๆ See also: การทำโครงร่างคร่าวๆ Syn. outline
trace (vt.) ร่างคร่าวๆ See also: อธิบายคร่าวๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roughly... at least 7 hours, sometimes 10 hours.คร่าวๆ... อย่างน้อยก็ 7 ชั่วโมง บางครั้งก็ 10 ชั่วโมง
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ
Peggy, what are you doing?เราจะฉงนมากขึ้น ถ้าเราจะทดสอบ Peggy อย่างคร่าวๆ แค่นี้
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้
That's the bottom line, and he walked.นั่นและเรื่องคร่าวๆ / แล้วมันก็เดินไป
Okay, so I see here that you've had two heart attacks over the last 18 months.โอเค ตอนนี้ฉันพอรู้คร่าวๆ ว่าคุณเคยหัวใจวาย 2 ครั้ง / หลังจาก 18 เดือนที่ผ่านมา
It's, it's just a sketch.มัน มันแค่การวาดภาพร่างคร่าวๆ
It's a hallmark.ตราสัญลักษณ์ บอกคร่าวๆว่าผลิตขึ้นที่ไหน เมื่อไหร่ 175 00:
What happened here?เพอร์เชิน โดยคร่าวๆ ราวยี่สิบนาย
There was obviously no time for a new photo shoot, so, uh, what we're gonna be showing you is just a rough idea.เอิ่ม... คือเวลามันไม่พอที่จะถ่ายรูปใหม่ เราจะเสนอไอเดียแบบคร่าวๆให้คุณดูก่อน
It's considered relatively more stable, however, than another big body of ice that's roughly the same size.มันถูกพิจารณาว่าค่อนข้างเสถียร กว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกก้อนหนึ่งที่มีขนาดคร่าวๆพอกัน
Thoroughness. I don't need a sorting run on the calls, just the raw transcripts'll be fine.ทั้งหมดเลย ไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ แค่บันทึกคร่าวๆ ก็พอ
Fine, I'll send them to you.ทั้งหมดเลย ไม่ต้องละเอียดยิบก็ได้ แค่บันทึกคร่าวๆ ก็พอ ได้ เดี๋ยวผมส่งไปให้
Obviously, this was simply an overview of the proposed global security network.เห็นได้ชัดว่า นี่เป็นเพียงการอธิบายคร่าวๆ ของการเสนอเครือข่ายรักษาความปลอดภัยโลก
Very rough. Just put together in my little studio. Both of us singing.ค่อนข้างจะคร่าวๆนะ ก็แค่แต่งกันในสตูดิโอเล็กๆของผม เราสองคนร้องกันเอง
Agent Gibson, we read your fly-by. Situation all clear, over.เจ้าหน้าที่กิ๊บสัน เราเห็นคร่าวๆแล้ว ทุกอย่างเคลียร์
The would-be assassin, tentatively identified as retired Marine Gunnery Sergeant Bob Lee Swagger, is being pursued by thousands of State and Federal law enforcement personnel as we speak.ผู้ต้องสงสัยคดีลอบสังหาร/Nระบุตัวคร่าวๆได้แล้ว เป็นอดีตทหารเรือ พันจ่าเอก บ๊อบ ลี สแว๊กเกอร์ กำลังถูกไล่ล่าจากทุกองค์กรของรัฐ
Lester told me you were... odd.เลสเตอร์บอกฉันเกี่ยวกับคุณคร่าวๆ แล้ว
Look at the odds - it's got to be in the canal.ดูคร่าวๆ ก็ได้ มันยังอยู่ในคลองนั่นแหละ
My early demos were real sketches. They weren't fully fleshed out.เดโมในช่วงแรกๆ ของผม เป็นแค่แบบคร่าวๆ มันไม่สมบูรณ์เอาซะเลย
If you get anything more specific, call me.นั่นเป็นช่วงเวลาเสียชีวิตคร่าวๆ ของเหยื่อรายสุดท้าย ถ้าเจออะไรที่เจาะจงกว่านี้ โทรหาฉันด้วย
I ordered these speakers from Germany; they cost around 4 million yenลำโพงชุดนี้ผมสั่งจากเยอรมัน ราคาคร่าวๆ ก็ 4 ล้านเยน
The file is sketchy. She just transferred in.นีีเป็นประวัติคร่าวๆ เธอเพิ่งย้ายเข้ามา
Dr. Whitby. I've run some tests.ผมหมอวิทบี้ ผมได้ผลตรวจคร่าวๆ
This is a rough draft, 'cause I'd like to take another pass at it.มันเป็นแค่โครงร่างคร่าวๆน่ะครับ เดี๋ยวทำมาให้ใหม่ดีๆอีกชุดนึง
They're just rough sketches.พวกเค้าแค่มองภาพคร่าวๆ
Calculating by the rise in intensity of reports of incidents within the affected area, one can guess at a crude timetable.คำนวนจากการเพิ่มขึ้นของ ความรุนแรงของการรายงานเหตุการณ์ ในพื้นที่ที่ถูกกระทบ เราเดาตารางเวลาคร่าวๆ ได้
I suppose that fits the pattern- a position of power,authority,significance.ผมคิดว่านะ ดูคร่าวๆจาก การมีพลัง อำนาจ การเป็นคนสำคัญ
We've received confirmation that president Taylor will be making a statement to the country shortly.เราได้รับการยืนยัน ว่า ประธานาธิบดี เทเลอร์ กำลัง ร่างแถลงการณ์คร่าวๆ
Newspapers clippings only going to get us so far.เฮ้ ใจเย็นๆ หนังสือพิมพ์พวกนี้แค่ให้ข้อมูลคร่าวๆเฉยๆ
And while I cannot reveal the nature of this product, believe me when I tell you that simply by announcing its development...ในขณะที่ยังไม่สามารถเปิดเผย ลักษณะของตัวสินค้าได้ ผมขอบอกพวกคุณคร่าวๆ ไว้ก่อนว่า เมื่อใดที่มีการเปิดตัวมันอย่างเป็นทางการ
Let's take a quick survey and see which option the men out there would pick.ลองไปสำรวจมาคร่าวๆ และดูว่าผู้ชายจะเลือกอันไหน
Details are sketchy on how Daniels was killed.รายละเอียดคร่าวๆถึงสาเหตุการตายของแดเนียล
Oh, well. Let's crunch some numbers.โอ้ เอ่อ มาคำนวนตัวเลขคร่าวๆกันเถอะ
Yeah, at first glance there doesn't seem to be a single frame to identify who shot it.ดูคร่าวๆแล้วเหมือนจะไม่มีช็อตไหน สามารถระบุผู้ถ่ายทำได้เลย 24 00: 05: 25,370
Okay, well, let's try something easier.โอเค งั้นลองนึกดูคร่าวๆซิ
Its raw clock speed is 20 billion calculations per second.ความเร็วรอบคร่าวๆ คือ 2 พันล้าน การคำณวนต่อวินาที
We are expecting some atmospheric turbulenceเราคาดการณ์โดยคร่าวๆว่า จะเกิดอาการผิดปกติของชั้นบรรยากาศ
I made a rough calculation and put it into the matrix.ฉันคำนวณคร่าวๆ และใส่มันเข้าไปในแหล่งกำเนิด
There's gotta be over 100 pairs of shoes in that thing.มันอาจมากกว่า 100 ถ้าดูคร่าวๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คร่าวๆ
Back to top