ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำลาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำลาย*, -การทำลาย-

การทำลาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทำลาย (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การแตก
การทำลาย (n.) sabotage See also: destruction Syn. การก่อวินาศกรรม
การทำลาย (n.) destruction See also: ruin Syn. การแตก
การทำลาย (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การกดขี่
การทำลาย (n.) oppression See also: pulverization, act of grinding, destroying, crushing Syn. การย่ำยี, การบด, การกดขี่
การทำลาย (n.) demolition See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion Syn. การล้มล้าง, การโค่นล้ม Ops. การก่อกำเนิด, การสร้าง
การทำลายพิษ (n.) antidote See also: detoxifying, counteraction (a poison), extracting (a poison) Syn. การขจัดพิษ
การทำลายล้าง (n.) demolition See also: destruction, ruination, annihilation, destruction, explosion Syn. การทำลาย, การล้มล้าง, การโค่นล้ม Ops. การก่อกำเนิด, การสร้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
protien catabolismการทำลายโปรตีน
annihilation(อะไนฮิเล' เชิน) n.การทำลายล้าง,ภาวะที่ถูกทำลายล้าง, Syn. destruction)
apollo(อะพอล'โล) n. เทพเจ้าแห่งแสงสว่างการรักษา ดนตรีการทำลาย ความสง่างาม (ของ
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
bane(เบน) n. บุคคลหรือสิ่งที่ทำลาย,ของที่มีพิษ,ความตาย,ความหายนะ,การทำลาย, Syn. harm ###A. good
bloodshedn. การนองเลือด,การฆ่ากันตาย,การทำลายชีวิต, See also: bloodshedding n. ดูbloodshed, Syn. killing
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
butcher(บูช'เชอะ) {butchered,butchering,butchers} n. คนขายเนื้อ,คนฆ่าสัตว์ขาย,คนที่ฆ่าคนตายอย่างทารุณ,คนขายเร่,การทำลาย,การแล่เนื้อ,คนที่มีนิสัยโหดร้าย vt. ฆ่าสัตว์ขาย,ฆ่าอย่างทารุณโหดเหี้ยม,ทำให้เสีย,ทำเสีย, See also: butcherer n.
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
demolition(เดมมะลิช'เชิน) n. การรื้อ,การทำลาย,การโค่น,ภาวะที่ถูกรื้อ., See also: demolitions ระเบิด demolitionist n. ดูdemolition
destruct(ดิสทรัคทฺ') adj. เป็นการทำลาย n. การทำลายขีปนาวุธอย่างตั้งใจ vi. ทำลาย, See also: destructible adj. ซึ่งถูกทำลายได้
destruction(ดิสทรัค'เชิน) n. การทำลาย,ภาวะที่ถูกทำลาย,, See also: destructionist n., Syn. ruin
destructive(ดิสทรัค'ทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการทำลาย,ชอบทำลาย,เป็นอันตราย,เป็นภัย, Syn. ruinous
electrodesiccationn. การทำลายเนื้อเยื่อด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งทำให้สูญเสียน้ำ
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
expunction(อิคซฺพังคฺ'เชิน) n. การลบออก,การถูออก,การเช็ดออก,การลบล้าง,การทำลาย
holocaust(ฮอล'ละคอสทฺ) n. ความหายนะ,การทำลายจนสิ้นเชิง,การเผาบูชาจนสิ้น,, See also: holocaustic,holocaustical adj., Syn. disaster
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า,การทำลาย,เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า,ถึงตาย,เหนื่อยอ่อน,ดึงดูดความสนใจ,ขบขันมาก,อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
marbling(มาร์'บลิง) n. ศิลปะหรือกระบวนการทำลายหินอ่อน,ลายหินอ่อน
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
profanity(โพรแฟน'นิที) n. ความหยาบคาย,ถ้อยคำที่หยาบคาย,การกระทำหรือการพูดที่หยาบคาย,การทำลายความศักดิ์สิทธิ์,การสาปแช่ง, Syn. irrevertence,
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
sacrilege(แซค'ระลิจฺ) n. การล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายพรหมจาร', Syn. profanation
shambles(แชม'เบิลซฺ) n. โรงฆ่าสัตว์,ที่มีการนองเลือด,ที่ที่มีการทำลายล้าง,ร้านขายเนื้อสัตว์,ที่ที่มีความโกลาหล,ความโกลาหล
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
spoliation(สโพลิเอ'เชิน) n. การปล้น,การชิงทรัพย์,การทำลาย,การปล้นเรือชาติเป็นกลางในยามสงคราม,การทำลายเอกสาร,การทำให้เสื่อมเสีย,การทำลาย, See also: spoliative adj.
undoing(อันดู'อิง) n. การเปลี่ยนกลับ,การทำให้มีผลกลับกัน,การขจัด,การทำลาย,การเปลื้อง,การปลด,การทำให้เกิดความหายนะ, Syn. ruin
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
violation(ไวอะเล'เชิน) n. การฝ่าฝืน,การละเมิด,การรบกวน,การทำลาย,การประทุษร้าย,การข่มขืน,การกระทำชำเรา,การทำให้เสื่อมเสีย., See also: violative adj. -S .infringement
violence(ไว'อะเลินซฺ) n. ความรุนแรง,ความดุเดือด,การใช้กำลัง,ความพลการ,การทำลาย,การล่วงละเมิด,การสบประมาท,การทำให้บาดเจ็บ
well-earned(เวล'เอิร์นดฺ) adj. ได้มาโดยชอบ,ได้มาโดยการทำลาย,พึงจะได้
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
English-Thai: Nontri Dictionary
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
demolition(n) การรื้อ,การทำลาย,การโค่นล้ม
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
depredation(n) การปล้นสะดม,การโจรกรรม,การทำลาย
desecration(n) การทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,การทำลายศาสนา,การดูหมิ่นศาสนา
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง
harry(n) การทรมาน,การทำลาย,การรบกวน,การก่อกวน
holocaust(n) การทำลายล้าง,ความหายนะ
killing(n) การฆ่า,การสังหาร,การประหาร,การทำลาย,เหยื่อ
murder(n) การฆาตกรรม,การสังหาร,การทำลาย
outrage(n) การข่มขืน,การทำร้าย,การทำลาย
overthrow(n) ความล้มเหลว,การล้มล้าง,การทำลาย,การโค่นล้ม
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ
profanation(n) การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การทำลายความบริสุทธิ์
profanity(n) ความหยาบคาย,การดูหมิ่น,การทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ruination(n) ความหายนะ,ความพินาศ,การทำลาย,การล่มจม
spoliation(n) การแย่ง,การปล้น,การทำลาย,การชิงทรัพย์
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deforestationการทำลายป่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
destructionการทำลาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fulgurationการทำลายเนื้อเยื่อด้วยประกายไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genocideการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoliationการทำลายพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lysis๑. การสลาย, การแยกสลาย, การละลาย, การทำลาย๒. อาการค่อย ๆ ทุเลาของโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deforestationการทำลายป่าไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bactericidalยาทื่ฆ่าทำลายเชื้อได้,ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,ออกฤทธิ์โดยการฆ่า,ทำลายเชื้อจุลินทรีย์,ยาฆ่าแบคทีเรีย,มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค,มีฤทธิ์ฆ่าโดยตรงการฆ่าเชื้อ,การฆ่าเชื้อแบคทีเรีย,การทำลายเชื้อ [การแพทย์]
Catabolicคาตาบอลิค,การทำลาย [การแพทย์]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Caustic คอสติก, กัดเผา มีความสามารถในการกัดกร่อน การเผาไหม้หรือการทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Denudation การเกลี่ยผิวแผ่นดิน กระบวนการต่าง ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้ เกิดการลดระดับของผิวแผ่นดิน อันได้แก่การผุพังอยู่กับที่ การกร่อน การแตกหลุดของมวลเศษหินและการพัดพา คำนี้โดยทั่วไปมีความหมายเหมือนกับการลดระดับแผ่นดิน (degradation) แต่การเกลี่ยผิวแผ่นดินนั้น เน้นถึงกระบวนการทำลายต่างๆ ในระยะแรกเริ่มของวงจรการปรับลักษณะผิวแผ่นดิน ส่วนการลดระดับแผ่นดินเป็นผลของกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งทำให้บริเวณนั้นมีระดับลงต่ำลง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assassination (n.) การทำลาย Syn. destruction
assault (n.) การทำลาย Syn. destruction
death (n.) การทำลาย See also: การถูกทำลาย
defilement (n.) การทำลาย See also: การทำให้เสื่อมเสีย Syn. desecration
demolishment (n.) การทำลาย See also: การทำลายล้าง Syn. ruin
destruct (n.) การทำลาย See also: การทำลายล้าง Syn. demolishment, ruin
destructibility (n.) การทำลาย
destruction (n.) การทำลาย See also: ภาวะที่ถูกทำลาย Syn. annihilation, eradication Ops. creation, generation
eradication (n.) การทำลาย See also: ภาวะที่ถูกทำลาย Syn. annihilation Ops. creation, generation
rack (n.) การทำลาย See also: ความหายนะ Syn. wrack and ruin
rape (n.) การทำลาย See also: การทำให้เสื่อมเสีย Syn. defilement, desecration
wrack and ruin (n.) การทำลาย See also: ความหายนะ
self-destruction (n.) การทำลายตัวเอง See also: การฆ่าตัวตาย, ระบบที่ทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ Syn. masochism, suicide, self-abuse, self-slaughter
self-slaughter (n.) การทำลายตัวเอง See also: การฆ่าตัวตาย, ระบบที่ทำลายตัวเองแบบอัตโนมัติ Syn. masochism, suicide, self-abuse
sabogate (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction Ops. protection, preservation, replacement
vandalism (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction, sabogate Ops. protection, preservation, replacement
vandalization (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
wipeout (n.) การทำลายราบเป็นหน้ากลอง
annihilation (n.) การทำลายล้าง
defoliation (n.) การทำลายล้าง See also: การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง Syn. destruction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wanna know who's responsible for wrecking' my town, Sheriff.ฉันอยากรู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการ การทำลาย 'เมืองของฉันนายอำเภอ
Yeah, one of the techniqu was temporary nerve damage to the spine.ใช่ หนึ่งในวิธีการนั่นคือ การทำลาย เส้นประสาทไขสันหลังชั่วคราว
Every other takedown had histories that read like rap sheets, but...การทำลายคนอื่นๆที่ผ่านมา มีประวัติว่าเคยทำผิดจริงๆ, แต่นี่..
Destroying Klaus is all I have left.การทำลายคลาวส์คือสิ่งที่ผมเหลืออยู่
Breaking the curse, that was the most important thing.การทำลายคำสาป มันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
To destroy my mind so I'd forget what I saw.การทำลายจิตใจของดิฉันเพื่อที่ดิฉันจะได้ลืมว่า เห็นอะไรมาบ้าง
Destroying me won't make you happy.การทำลายฉันไม่ทำให้นายมีความสุขหรอก
Vandalism, assault, dealing.การทำลายทรัพย์สิน การทำร้ายร่างกาย การค้ายา
"vandalism or humiliation will be met with a swiftการทำลายทรัพย์สินหรือบุคคลก็จะมีผลทันที
Vandalism?การทำลายทรัพย์สินไหน
The destruction of everything you most value.การทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรัก
Now, destroying demons is a good thing.การทำลายปีศาจเป็นเรื่องดี
Shredding it is a crime.การทำลายมันถือเป็นความผิดทางอาญา
This wasn't my plan. Wagon's busted.การทำลายรถม้า มันไม่ใช่แผนการที่ข้าวางไว้
Annihilation in T minus 1 minuteการทำลายล้าง ในอีก 1 นาที
Total annihilation in T minus 6 minutesการทำลายล้าง ในอีก 6 นาที
Is the devastation it leaves in its wake.การทำลายล้างคือ การปลุกของมัน
Can this destruction be averted?การทำลายล้างนี้หลีกเลี่ยงได้ไหม
The extinction of your race.การทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของพวกแกยังไงล่ะ
Total annihilation in T minus 30 secondsการทำลายล้างโดยสมบูรณ์ ในอีก 30 วินาที
And destroying Storybrooke?การทำลายสตอรี่บรู๊คหรอ ใช่
Killing something like that would be like killing Altamont or, uh, "Smells Like Teen Spirit. "การทำลายสิ่งของอะไรแบบนั้น มันเหมือนกับการทำลายคอนเสิร์ต Altamont หรือ เอ่อ "Smells Like Teen Spirit" เลยนะ
Destruction's in my D.N.A.การทำลายอยู่ในดีเอ็นเอของฉัน
Breaking off for security sweep. Stand by.การทำลายออกกวาดรักษาความปลอดภัย Stand by
Breaking and entering the sheriff's house?การทำลายและการเข้า ไปบ้านนายอำเภอ?
A massive eradication program have left these waters once teeming with life silence and dead after a massive exorcist most property abandoned the local economyการทำลายและสังหารที่โหดร้ายจบไป ทิ้งไว้เพียงทะเลสาบ ที่ครั้งนึงเคยมีชีวิตชีวา ความเงียบ และ ความตาย หลังการอพยพครั้งใหญ่ ที่ดินถูกทิ้งร้าง เศรษฐกิจท้องถิ่น
Destroying the box that was sucking the life out of me, blowing away the earth.การทำลายโลงบ้านั่นที่ จะคร่าชีวิตฉัน ระเบิดมัน ให้เป็นผุยผง
Eliminated in an automated operation with 98.6% efficiency.การทำลายในปฎิบัติการโดยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 98.6%
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย
Himmler concentrates on destruction.ฮิมม์เลอร์ พุ่งเป้าหมายไปที่ การทำลายล้าง
He could not talk to the fish anymore, because the fish had been ruined too badly.เขาไม่สามารถพูดคุยกับปลาอีก ต่อไป เพราะปลาที่ได้รับการทำลาย มากด้วยไม่ดี
The Bible speaks of the Ark laying waste to entire regions.คัมภีร์ไบเบิ้ลพูดถึงหีบว่า ก่อให้เกิดการทำลายไปทั่วทั้งภูมิภาค
We know how sensitive he is to mission objectives and now you're telling me to program him for the destruction of the Discovery as well as his own destruction.เรารู้วิธีการที่สำคัญเขาเป็นคนที่ จะปฏิบัติภารกิจ วัตถุประสงค์และตอนนี้คุณ กำลังบอกฉัน ในการเขียนโปรแกรมเขา สำหรับการทำลายของ
Sac-com confirms destruction of the inbound.SAC-Com ยืนยันการทำลายตัวเอง
These can be disposed of only by incapacitating the brain.'การทำลายสมอง เป็นวิธีเดียว ที่จะกำจัดพวกมันได้'
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง
They said they were leaving.แต่การทดสอบ ไม่ได้ผล พวกมันต้องการทำลายทุกสิ่งที่ทำ
You'll like it. It's about a prison break.คุณจะชอบมัน มันเป็นเรื่องของการทำลายคุก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำลาย
Back to top