violent

แปลว่า


adj รุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: brutal , saveage
คำที่เกี่ยวข้อง: ี่ร้ายแรง , สาหัส
คำตรงข้าม: peaceful , non-violent
adj ที่มีสาเหตุจากความรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: brutal , saveage
คำตรงข้าม: peaceful , non-violent
adj ที่มีอารมณ์ดุเดือด
ความหมายเหมือนกับ: intense