vast

แปลว่า


adj ใหญ่โต
ความหมายเหมือนกับ: big , boundless , enormous , huge
คำที่เกี่ยวข้อง: มโหฬาร , กว้างใหญ่
คำตรงข้าม: little , small , tiny