ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buffet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buffet*, -buffet-

buffet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buffet (n.) อาหารที่ลูกค้าต้องบริการตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
buffet(บัฟ'ฟิท) {buffetted,buffetting,buffets} n. การทุบ,การตี,การต่อย,การกระทบอย่างแรง. ตู้เก็บตู้ชามผ้าคลุมโต๊ะและอื่น,ห้องอาหารเครื่องดื่ม,เคาน์เตอร์บริการอาหารและเครื่องดื่มเอง. vt. ทุบ,ตี,ต่อย,กระทบอยู่เรื่อย. vi. ต่อสู้ด้วยหมัดมือ,ต่อสู้. adj. ประกอบด้วยอ
English-Thai: Nontri Dictionary
buffet(n) การตี,การทุบ,ห้องเลี้ยงบุฟเฟ่ต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุฟเฟ่ต์ (n.) buffet
โต้ (v.) buffet See also: counter Syn. ต้าน, ทวน, สวน
พัดกระหน่ำ (v.) buffet (of wind) See also: strike (of wind), hit strongly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's got a great all-you-can-eat buffet with seven different kinds of shrimp.มีอาหารบุฟเฟ่ต์ชั้นเลิศที่นายทานได้ พร้อมทั้งกุ้ง 7 ชนิดที่แตกต่างกัน
Like it's some kind of all-you-can-eat buffet up in the clouds, and folks just do as they're told so they can eat what they want behind some pearly gates.เหมือนมันคือชนิดจำนวนหนึ่งของทั้งหมด-คุณ-สามารถ-กินทุบขึ้นในเมฆ, และผู้คนแค่ทำเป็นพวกเขาถูกบอก ดังนั้นพวกเขาสามารถกินสิ่งที่พวกเขาต้องการข้างหลังประตูอย่างลูกสาลี่จำนวนหนึ่ง
But under no circumstances, are you to go anywhere near that buffet in there.ไม่มีเหตุอันใด ที่นายต้องเข้าไปใกล้พวกข้างในนั้น
You know, uh, they do this killer thanksgiving buffet here.คุณรู้ไหม เค้ามีอาหารบุฟเฟ่ในวันขอบคุณพระเจ้าที่นี่
Last night, he took me for a romantic buffet dinner at Gaborone Sun and told me...เมื่อคืนเขาพาฉันไป ทานบุฟเฟต์อาหารค่ำที่โรแมนติก ในเมืองโกโบโรเนซันและพูดกับฉันว่า...
Orson, I'm preparing a buffet for 200.นี่ แล้วคุณจะชื่ออะไรล่ะ
You're missing a sweet Asian buffet inside.นายพลาดการทานอาหารบุฟเฟ่ต์เอเชียข้างใน
Thank God. There she is. That's my wife, over there by the buffet table.ขอบคุณพระเจ้า เธออยู่ที่นี่ นั่นภรรยาของฉันตรงโต๊ะบุฟเฟ่น่ะ
Oh, my God. She's getting on the buffet table? That makes...โอ้พระเจ้า เธอขึ้นไปยืนบนโต๊ะบุพเฟ่แล้ว มันทำ...
Looking for something special and easy to eat for your buffet table?มองหาอะไรพิเศษๆ กินง่ายๆ ที่โต๊ะอาหารเหรอ
I thought we might set the dessert buffet here in the conservatory rather than out on the lawn.ฉันคิดว่าเราควรจะตั้งโต๊ะของหวาน ในเรือนกระจกแทนที่จะอยู่ในสนามหญ้า
It will be a buffet lunch serve at 14:00.บุฟเฟ่ต์กลางวันเสริฟตอนบ่าย2นะ

buffet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, 自助餐] buffet; self-service meal
挨揍[ái zòu, ㄞˊ ㄗㄡˋ, 挨揍] to be beaten; to take a drubbing; buffeted; knocked about
快餐部[kuài cān bù, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄅㄨˋ, 快餐部] snack bar; buffet
巴菲特[Bā fēi tè, ㄅㄚ ㄈㄟ ㄊㄜˋ, 巴菲特] Warren Buffett (1930-), US billionaire investor and philanthropist ("Sage of Omaha"), principal owner of holding company Berkshire Hathaway
沃伦・巴菲特[Wò lún, ㄨㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Ba1 fei1 te4, 沃伦・巴菲特 / 沃倫・巴菲特] Warren Buffett (1930-), the Sage of Omaha, US investor and philanthropist, principal owner of holding company Berkshire Hathaway

buffet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイキング料理[バイキングりょうり, baikingu ryouri] (n) smorgasbord; all-you-can-eat buffet
ビュッフェ(P);バッフェイ;バフェ[, byuffe (P); baffei ; bafe] (n) (See 立食) buffet (fre
ブッフェ[, buffe] (n) buffet
立食[りっしょく, risshoku] (n) stand-up meal; buffet
立食パーティー[りっしょくパーティー, risshoku pa-tei-] (n) (standing) buffet party
バイキング(P);ヴァイキング[, baikingu (P); vaikingu] (n) (1) Viking; (2) (abbr) (See バイキング料理) smorgasbord; all-you-can-eat buffet; (P)

buffet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุฟเฟ่ต์[n.] (bupfē = buf) EN: buffet FR: buffet [m]
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
พัดกระหน่ำ[X] (phat kranam) EN: buffet FR:
โต๊ะเครื่องดื่ม[n. exp.] (to khreūang) EN: buffet ; bar FR: bar [m] ; comptoir [m]
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]

buffet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kaltes Büfett; kaltes Buffet {m}cold buffet
Anrichte {f}; Büffet
Büfett {n}; Buffet
Puff {m}buffet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buffet
Back to top